Tíminn - 09.03.1975, Blaðsíða 19

Tíminn - 09.03.1975, Blaðsíða 19
Sunnudagur 9. marz 1975 TÍMINN 19 r Útgefandi Framsóknarflokkurinn Framkvæmdastjóri: Kristinn Finnbogason. Ritstjórar: Þórarinn Þórarinsson (ábm). Jón Helgason. Auglýsinga- stjóri: Steingrimur Gislason. Ritstjórnarskrifstofur f Edduhúsinu við Lindargötu, simar 18300 — 18306. Skrif- stofur f Aðaistræti 7, sfmi 26500 — afgreiðslusfmi 12323 — augiýsingasfmi 19523. Verð i lausasölu kr. 35.00. Áskriftargjald kr. 600.00 á mánuði. Blaðaprent h.f. J Gatnagerðar- áætlun Fyrir nokkrum árum var varla til götuspotti i kaupstöðum og kauptúnum i heilum landshlutum, er gengið hafði verið endanlega frá og þakinn varanlegu slitlagi. Iðulega voru götur á þessum stöðum verri yfirferðar en venjulegir akvegir ut- an þéttbýlis, og þar við bættust svo tvær plágur, sem ekki mátti á milli sjá, hvor verri var: Aurinn i vætutið og rykið i þurrviðrum. Á þessu hefur orðið veruleg breyting. Að for- göngu fjórðungssambahda og annarra lands- hlutasamtaka var efnt til samstarfs um varan- lega gatnagerð, og hefur þegar verið miklu áork- að allviða, þótt miklu meira sé ógert. Kostnaðinn hafa sveitarfélögin sjálf borið að mestu leyti, þótt nokkur styrkur hafi verið að svonefndu þéttbýlis- framlagi frá Vegagerð rikisins. Skiptingu þess fjár hefur þó verið mjög áfátt, þar sem hún byggist á höfðatölureglu, en ekki því, hve mikið verkefni er óleyst eða þörf brýn. Fyrir skömmu var gerð á vegum Fram- kvæmdastofnunar rikisins skýrsla, byggð á áætlunum sveitarfélaga og landshlutasamtaka, um kostnað við að ljúka þessu verkefni og hugsanlegar leiðir til fjáröflunar i þvi skyni. í þessari skýrslu kemur fram, að kostnaður við að koma bundnu slitlagi á götur i þéttbýli utan byggðarlaganna við sunnan verðan Faxaflóa muni nema hátt á sjötta milljarði króna. Verkefnið er þvi risavaxið, og engum getur dul- izt, að þorra sveitarfélaga, sem þarna eiga hlut að máli, er ofviða að ljúka þessum framkvæmd- um af eigin rammleik innan hóflegs tima. Á hinn bóginn er þetta mikilsvert mál, og má þar skir- skota til hollustuhátta við framleiðslu matvæla, þæginda og þrifnaðar utan húss og innan og menningarlegra áhrifa þess, að gera bæi og byggðarlog sem þrifalegust. Þetta eru fram- kvæmdir, sem ekki verður undan vikizt til lang- frama, og frestun þýðir aðeins framlengingu á ófremdarástandi. Þar að auki gæti það vafalaust komið sér vel einmitt nú, ef unnt væri að hef jast handa um framkvæmd allsherjaráætlunar um fullkomna gatnagerð i þessum landshlutum, þar sem viðbúið er, að samdráttur verði i sumum greinum almenns vinnumarkaðar. í skýrslu Framkvæmdastofnunarinnar eru bornar fram hugmyndir um útvegun fjármagns til gatnagerðarinnar. Landshlutasamtökin höfðu reifað þá hugmynd, að fjórðungs framkvæmda- fjár yrði aflað með gatnagerðargjöldum, annar fjórðungur yrði framlag vegasjóðs og byggða- sjóðs, og loks yrði helmingurinn fenginn að láni. 1 skýrslunni er þó dregið i efa, að byggðasjóður og lánasjóður sveitarfélaga geti lagt fram jafnmikið fé og til þyrfti, og er þess vegna reifuð önnur fjár- mögnunarhugmynd, þar sem gert er ráð fyrir miklu meiri framlögum af hálfu sveitar- félaganna. Skýrslan jafngildir þess vegna á engan hátt ákvörðun. Hún er fremur umræðugrundvöllur, og vafalaust eiga sveitarstjórnir og landshlutasam- tök allþungan róður fyrir höndum, áður en endan- lega ræðst, hvers er að vænta i þessu efni. _ m Joseph C. Harsch, The Christian Science AAonitor: Draga Bandaríkin úr vígbúnaðinum? Nýir þingmenn líta nýjum augum á málin ÞRENNT er nú með öðrum hætti en tiöast áður. Ahrif þessara þriggja þátta renna saman og valda þvi, að næsta forvitnilegt er að fylgjast með framvindunni i varnarmála- stefnu Bandaríkjamanna á næstunni. I fyrsta lagieru margir nýir menn i fulltrúadeild Banda- rikjaþings. Þeir eru nú fleiri en oftast áður og ófúsari til að fallast á skoðanir hinna reyndari starfsbræðra en venjulegt er. Hinir nýju þing- menn hafa þegar sannaö sjálf- stæði sitt með þvi að steypa af stóli mörgum nefndarfor- mönnum, sem taldir voru óbifanlegir. Og nýju þingmennirnir láta sig litlu skipta þau rök, sem hafa um langt skeið hrokkið til þess, að bandariski herinn hefir haft afar sterka aðstöðu og liðist meiri tilkostnaður en dæmi finnast um áöur. I ÖÐRU lagi lauk beinni og virkri þátttöku Bandarikja- manna I Vietnamstyrjöldinni fyrir tveimur árum. Þing- menn eru þvi ákaflega tregir til þess að halda áfram hernaðaraðstoð við fyrri bandamenn i Suður-Vietnam, jafnvel þó að um eftirhreytur einar sé að ræða. t þriðja lagi hafa samskipti Bandarikjamanna og Sovét- manna tekið miklum breytingum siðan i kalda striðinu. Vist getur Banda- rikjamönnum stafað ógn af Rússum að nýju einhvern tima i framtiðinni. Eins og nú horfir við er slik ógnun hvorki svo augljós né auðfundin, að þingið fáist af þeim sökum til þess að samþykkja auknar fjárveitingar til varnarmála. VISSAR aöstæður hafa lengi valdiö þvi, að bandariska hernum hefir veriö heimilt nálega allt, sem hugur hers- höföingja og admirála hefir girnzt. En þessu er nú annan veg varið en áður, og mikil breyting oröin þar á. Segja mætti jafnvel, að bandariska varnarmálaráðuneytið gæti talizt sælt og heppið ef þingið veitti nú eins mikið fé til varnarmála og eölilegt og þarft gæti talizt. Astand mála I Bandarikjun- um er nú einmitt meö sama hætti og verið hefir tiðast að loknum styrjöldum og þá valdiðsnöggri afvopnun. Liðin er rúmlega hálf öld siðan fækkaö var i bandariska hern- um niður fyrir 200 þús. manns, en hann hafði þá skömmu áður ráðiö úrslitum f styjröld I Evrópu, eöa 1918. Sennilega liðu núlifandi Bandarikja- menn ekki jafn lítinn vigbúnað og þeir bjuggu viö á árunum fía 1920 til 1935, þegar háskinn, sem frá Hitler staf- aði, tók að ýta undir hervæð- ingu aö nýju. ÞESSI saga hefði efalaust endurtekið sig aö lokinni siðari heimsstyrjöldinni ef Moskvumenn hefðu komið fram af hógværö og stillingu gagnvart Vesturveldunum. En þeir kusu aö vera öndverð- ir og ógnandi og þvi fór sem fór. Kommúnistar tóku viö stjórn i hverju rikinu af öðru I Austur-Evrópu, þar sem rúss- neski herinn hafði verið að verki. Af þessu leiddi, að áhugi á afvopnun var ekki mikill meöal Bandarikja- manna, enda þótt, aö endur- vigbúnaður og efling hersins kæmi ekki til aö ráði fyrri en aö Norður-Kóreumenn réðust Alexander Haig hershöfðingi formaöur herráðs Atlantshafsbandalagsins. inn i Suöur-Kóreu upp úr 1950. Bandarikjamennhafa ávallt dregiö verulega úr vfgbúnaði og herafla að lokinni hverri styrjöld þar til I lok Kóreu- strfðsins. Þá var kalda stríðið I algleymingi og eitt út af fyrir sig næg ástæða til þess að halda viö vlgbúnaði og vera viö öllu búinn. Nú stendur þannig á í fyrsta sinni eftir lok siðari heims- styrjaldarinnar, að engin brýn, augljós og auðfundin ástæða er til mikils vigbúnað- ar. Samtimis þvi, sem friðvænlegar horfir en oftast áöur, ágerist atvinnuleysið i Bandarikjunum. Margir þingmenn munu þvi lita svo á, að nauðþurftir atvinnuleys- ingjanna eigi að meta meira en hergangakaup vegna ein- hverrar framtiðarstyrjaldar, sem ekki sést bóla á enn. Þegar svona stendur á ætti bandariska varnarmálaráðu- neytiö að fara sér sem allra hægast og setja ekki fram aör- ar eöa meiri kröfur en auövelt er að rökstyðja og réttlæta. Hið nýja þing fer áreiðan- lega gagnrýnum augum um allar útgjaldaáætlanir til her- varna. Ef forustumenn varnarmálaráðuneytisins vilja fara hyggilega aö ættu þeir að slá á frest öllu þvi, sem I efa má draga. RÉTT væri fyrir þá að byrja á þvi, að endurskoða rökin fyrir „þrenndinni” frægu. „Þrenndin” er sú þrefalda hindrun, sem Bandarikja- menn ráða nú yfir. Fræðilega séö eru eldflaug- ar frá landstöðvum (Minute- men) nægilegar til hömlunar gegn Sovétrikjunum. Sama má einnig segja um eldflaug- arnar sem skotið er frá kaf- bátum, bæði Polaris og Posei- don. 1 þriðja lagi er svo flug- herinn með sina sérstöku hindrun, sem hershöföingj- arnir vilja endurskoða og endurbæta I sambandi við nýju sprengjuflugvélina B-l. BANDARIKJAMENN eru eina þjóðin, sem ræður yfir þremur hindrunum. Hinar langdrægu sprengjuflugvélar Sovétmanna eru úreltar orðnar i samanburði við búnað Bandarikjamanna. Girnileiki þrenndarinnar svonefndu er fyrst og fremst I þvifólginn.aömeð henni ræö- ur hver deild hersins yfir sinni sérstöku hindrun. En ef til vill er ekki fjarstætt að lita svo á að þessi aöferð til þess að halda friöi og koma I veg fyrir afbrýðisemi milli flughers, landhers og flota sé munaður einn, þegar atvinnuleysi er annars vegar og eykst hröðum skrefum. Þar sýnist að minnsta kosti engin fjarstæða að spara þegar að þrengir á annað borð.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.