Morgunblaðið - 28.03.2008, Blaðsíða 15

Morgunblaðið - 28.03.2008, Blaðsíða 15
MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 28. MARS 2008 15 VIÐSKIPTI/ATHAFNALÍF 8    0               / 6       !"!! " #" # $ % # & '!( ) * 59! .*("!( % ! ! "#$" %&'( ##)*"$" %&'( +,!'( -$" %&'( $.,! ,"/ #,'( 0(,1#,&(2.34. 56. ,"$" %&'( 7%&8, 3 #'( - / #,4. '( ".'( 9: !"%1%";%"<"=>="(/'( ?1,'( @%"'( : * ,*9 "!!%" A'( .(6'( !. !,6," ? !. !,69!" .%19B ,# #, .3$" %&'( C" ? # 56. ,6$" %&'( D'">,'( #,&!,'( "?33, 31,<!*<, '( E, .%!*<, '( 5%* 6'*4 ;!"% F !%"?.%1, %1F 0$" ,'( 01&,<> '( % &%<"# ()*                                     E,<#,&!, 3, ,./ <G. #3H 7%&. IAAJ I I AA  A AJ J  A JA I AII  I II A A IA  I ; II JJ ; ; ; ; I AA IA  IIA JI J A JI AIJ J   I ; A J ; ;  ; I AI II A A I JI J AA J A JA A   A ; ;  A >*., ),<#,&! A   IJ ;  ; ; ; I ; ; 3! , 3 ),<#)"< I I I I I I I I I I I I I I I I J I I I I  I A I I Eftir Bjarna Ólafsson bjarni@mbl.is MIKLAR sveiflur einkenndu ís- lenska hlutabréfamarkaðinn í gær, en fyrri helming dagsins stefndi í ríf- lega þriggja prósenta hækkun Úr- valsvísitölunnar. Um miðjan dag tók markaðurinn hins vegar að lækka skarpt og segir í Hálffimmfréttum greiningardeildar Kaupþings að skýringarinnar sé líklega að leita í hagnaðartöku fjárfesta. Þeir hafi séð sér leik á borði eftir um 13% hækkun í vikunni og selt hlutabréf af miklum móð. Hækkun dagsins gekk því að stórum hluta til baka og svo fór að hækkun vísitölunnar nam ekki nema 0,07% og stóð vísitalan við lok við- skipta í 5.025,85 stigum. Spá 1,2-1,4% verðbólgu Heildarvelta í kauphöllinni nam tæpum 40,7 milljörðum króna og þar af nam velta með hlutabréf rúmum 16,4 milljörðum króna. Mest var veltan með bréf FL Group, eða um 5,6 milljarðar króna. Langstærstur hluti þessara við- skipta, eða um 5,3 milljarðar, kemur til vegna fjármögnunar BG Capital, fjárfestingarfélags í eigu Baugur Group og hefur félagið lagt viðkom- andi hluti að veði. BG Capital mun sem fyrr fara með atkvæðisrétt og halda öðrum réttindum tengdum hlutunum. Þá vekur athygli 16,07% lækkun á gengi bréfa Icelandic Group í gær, en hafa verður í huga að viðskipti með bréf félagsins voru mjög fá í gær og veltan lítil. Við slík- ar aðstæður þarf ekki mikið til að miklar breytingar geti orðið á gengi hlutabréfa. Í dag verða nýjar tölur um verð- bólgu í marsmánuði birtar af Hag- stofu Íslands. Greiningardeildir bankanna spá 1,2-1,4% verðbólgu í mánuðinum og gangi sú spá eftir mun tólf mánaða verðbólga hækka úr 6,8% í 8,4-8,6%. Er það einkum gengislækkun krónunnar sem veld- ur væntanlegri hækkun verðlags, en stór hluti neysluvara Íslendinga er aðfluttur. Greiningardeild Glitnis telur að þróun gengis krónunnar muni hafa mikið að segja um þróun verðbólgu hér á landi til skamms tíma, en útlit sé fyrir að krónan verði áfram veik á næstunni. Hagnaðartaka þurrkaði út hækkun Í HNOTSKURN » Af félögum í Úrvalsvísitöl-unni hækkaði gengi bréfa Teymis mest, eða um 1,90%. Þá hækkaði gengi bréfa Öss- urar um 1,66%. » Bréf Atlantic Petroleumhækkuðu hins vegar mest allra félaga í kauphöllinni, eða um 9,95%. » Velta á skuldabréfamark-aði nam um 24 milljörðum í gær, mest með ríkisskulda- bréf til skemmri tíma. ● Írska fjármála- eftirlitið rann- sakar nú hvort neikvæðum orð- rómi hafi verið vísvitandi komið á kreik um írskar fjármálastofnanir nýlega með það að markmiði að grafa undan þeim og gera þær við- kvæmari fyrir yfirtöku. Kemur þetta fram í leiðara Irish Examiner. Blaðið segir að ef í ljós komi að írskir fjármálamenn hafi tekið hönd- um saman við erlenda aðila um að grafa undan írskum stofnunum verði þeir að taka afleiðingunum. Viðurlög við slíku geti verið allt að 10 milljóna evra sekt og 10 ár í fangelsi. Er í leið- aranum bent á Ísland sem dæmi um land sem glími við áhrif neikvæðs orðróms. Írland og Ísland séu bæði lítil, opin hagkerfi sem séu viðkvæm fyrir breytingum á væntingum. Rannsakar neikvæðan orðróm ● SKÖMMU eftir opnun kauphall- arinnar í gær voru tilkynnt utanþings- viðskipti með 1,44% hlut í Straumi- Burðarási. Gengi í viðskiptunum var 11,54 krónur á hlut, sem er hið sama og í síðustu viðskiptum mið- vikudagsins en gera má ráð fyrir að viðskiptin hafi átt sér stað eftir lok- un markaðar á miðvikudag. Heildarverðmæti viðskiptanna er um 1,7 milljarðar króna en ekki hefur borist nein tilkynning í fréttakerfi kauphallar sem gefur til kynna hverjir áttu hlut að máli. Hafi eignarhlutur viðkomandi ekki farið yfir flögg- unarmörk er ekki við slíkri tilkynn- ingu að búast. Viðskipti með stóran hlut í Straumi ● EYRIR Invest heldur áfram að bæta við hlut sinn í Marel Food Sys- tems. Í gær flagg- aði félagið kaup- um á tæplega 5 milljónum hluta og á það nú orðið 35,7% af heildar- hlutafé Marels. Árni Oddur Þórðarson, forstjóri Eyris og stjórn- arformaður Marels, segir í samtali við Morgunblaðið að ekki standi til að yfirtaka félagið. Hann hafi lýst því yfir á síðasta afkomufundi að stjórn- endur Marels hefðu metnað til að hafa félagið skráð á markaði enda hefði stuðningur frá fjármálamörk- uðum þjónað vaxtarmarkmiðum fé- lagsins vel. „Marel er alþjóðlegt fé- lag með nær einvörðungu erlent sjóðstreymi en að hluta til innlendan kostnað. Teljum við að hægt sé að skapa mikil hluthafaverðmæti á næstu árum og okkar mat er að hlutabréfaverð mælt í evrum sé nú hagstætt,“ segir Árni Oddur. Eyrir Invest með 35,7% hlut í Marel Árni Oddur Þórðarson BRESKA blaðið Daily Telegraph segir í grein í blaðinu í gær að efna- hagsástandið á Íslandi geti haft áhrif á lönd eins og Tyrkland, Eystra- saltsríkin, Balkanríkin, Ungverja- land og hugsanlega Suður-Afríku. Segir blaðið, að allt séu þetta lönd, sem lifi langt um efni fram og hafi stoppað í fjármálagöt með ódýru lánsfjármagni. Brothætt hagkerfi Íslands eigi að vera öðrum löndum víti til varnaðar en greint er frá hækkun stýrivaxta Seðlabankans í 15%, sem hafi verið gerð til að stöðva gengisfall krónunnar. Jafnframt er bent á að eignasafn íslensku bank- anna sé á við áttfalda framleiðslu landsins og það sé heimsmet. Segir í grein blaðsins að nú hafi verið skrúf- að fyrir ódýra fjármagnið og skulda- tryggingaálag bankanna sé komið í álíka hæðir og hjá Bear Stearn fjár- festingabankanum áður en honum var bjargað af bandaríska seðla- bankanum. Þetta veki upp þá spurn- ingu hvort íslenska ríkið sé nógu öfl- ugt til að verja bankana ef allt fari á versta veg. Jafnframt segir að Ísland sé ann- að og meira en norrænn vogunar- sjóður sem þykist vera land. Það sé líka fyrsta skuldsetta ríkið sem verði fyrir barðinu á fjárfestaflótta og það kveiki viðvörunarljós annars staðar. Hagkerfið öðrum víti til varnaðar ERLENDAR hlutabréfavísitölur hækkuðu flestar í gær, að þeim bandarísku og japönsku und- anskildum. Fréttir af minnkandi fjárfestingu í vélbúnaði og öðrum framleiðsluvörum í Bandaríkjunum jók á svartsýni fjárfesta. Þá bárust fréttir af slakri afkomu tæknifyr- irtækisins Oracle og samdrætti í auglýsingatekjum leitarvélarinnar Google. Dow Jones vísitalan lækk- aði um 0,97% og Nasdaq um 1,87%. Eins og áður segir lækkaði Nikk- ei vísitalan sömuleiðis, eða um 0,80% í gær, en annars voru hófleg- ar hækkanir á helstu hlutabréfa- vísitölum. Breska FTSE vísitalan hækkaði um 1,01%, þýska DAX um 1,37% og franska CAC um 0,92%. Samnorræna hlutabréfavísitalan hækkaði um 1,18% í gær. Misjafnt gengi hlutabréfa erlendis Reuters ÞETTA HELST ... ● KRÓNAN veiktist um 1,8% gær, en gengisvísitalan var við lokun markaða 153,40 stig en var 150,65 stig þegar markaðir voru opnaðir í gær. Mikil velta var á millibanka- markaði og nam hún 89,6 millj- örðum króna. Gengi Bandaríkjadals var við lokun markaða 75,65 krónur, evru 119,45 krónur og punds 151,80 krónur. Tryggingarálag á skuldabréf bankanna hækkaði í gær, en munur á kaup- og sölu- tilboðum var mun minni í gær en í fyrradag, sem er vísbending um að viðskipti með bréfin hafi aukist. Álag á bréf Landsbanka er nú um 725 punktar, álag á bréf Kaupþings er nú um 945 punktar og álag á bréf Glitn- is er nú um 1022,5 punktar. Krónan veiktist í gær ALLS hafa verið felldar niður 104 af- skriftir fyrir hlutum í Skiptum, móð- urfélagi Símans, eftir að Kaupþing ákvað að innheimta ekki áskriftirnar í hlutafjárútboðinu. Exista hefur sem kunnugt er gert öllum hluthöfum Skipta yfirtökutilboð. Er Kaupþing nú skráð fyrir um 1.980 milljónum hluta í Skiptum, sem nemur um 26,9% alls hlutafjár í félag- inu. Fyrir útboðið var Kaupþing skráð fyrir 27,8% hlut í Skiptum en Exista er stærsti hluthafinn með 43,6% hlut. Næstu hluthafar þar á eftir, fyrir útboðið, voru lífeyr- issjóðir, þ.e. Lífeyrissjóður verslunarmanna, Gildi, Stafir og Sameinaði lífeyrissjóðurinn. Tilboð Exista hljóðar upp á 6,64 krónur á hlut sem greiða á fyrir með bréfum í Ex- ista á genginu 10,1. Þess má geta að gengi bréfa Exista var komið 10,93 í kauphöllinni í gær og bréf Skipta stóðu í 6,57. Yfirtökutilboðið gildir frá klukkan níu á mánudag- inn 31. mars og til dagsloka þann 26. maí nk.. Kaupþing með 27% í Skiptum ENGAR formlegar eða óformlegar viðræður eru í gangi milli Spari- sjóðsins í Keflavík og Icebank um hugsanlegan samruna félaganna, að sögn Geirmunds Kristinssonar, sparisjóðsstjóra SpKef. Segir Geir- mundur að fréttir af slíkum viðræð- um séu lítið annað en vangaveltur að svo stöddu þar sem samruni geti aldrei orðið fyrr en SpKef verði breytt í hlutafélag. „Til stendur að breyta sparisjóðnum í hlutafélag, eins og greint hefur verið frá áður, en sú vinna er tímafrek.“ Varðandi hvað taki við að hluta- félagavæðingunni lokinni, að því gefnu að stofnfjáreigendur sam- þykki hana, segir Geirmundur að vel geti orðið af samruna SpKef og Ice- bank en það verði undir hluthöfum félaganna komið. Engar viðræður HARÐNAÐ hefur á dalnum á hús- næðismörkuðum víða um heim vegna lánakreppu á fjármálamörk- uðum. Spánn er þar engin undan- tekning. Um 27% færri íbúðir skiptu um eigendur á Spáni í jan- úar á þessu ári en í sama mánuði í fyrra, samkvæmt upplýsingum frá hagstofu Spánar (NE). Og heildar- fjárhæð nýrra húsnæðislána í mán- uðinum lækkaði um 28% milli ári. Frá þessu er greint í frétt í Fin- ancial Times (FT). Segir í frétt FT að José Luis Rodriguez Zapatero, forsætisráð- herra Spánar, hafi lofað grípa til aðgerða til að freista þess að snúa þróuninni á húsnæðismarkaðinum við. Meðal annars verði stuðlað að aukinni atvinnu á vegum hins op- inbera. Hörð lending hjá Spánverjum ♦♦♦ TVÆR nýjar útgáfur af sérvörðum skuldabréfum Kaupþings fengu í gær lánshæfiseinkunnina Aaa hjá matsfyrirtækinu Moody’s og er það hæsta einkunn sem fyrirtækið gefur. Um er að ræða annars vegar 4 millj- arða skuldabréf sem kemur til greiðslu árið 2031 og hins vegar 15,5 milljarða bréf sem kemur til greiðslu árið 2045. Segir í tilkynningu frá Moody’s að við einkunnagjöfina hafi verið litið til lánshæfis Kaupþings og þeirra fast- eignalána sem lögð voru til trygg- ingar skuldabréfunum. Fá hæstu einkunn

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.