Morgunblaðið - 14.05.2008, Blaðsíða 13

Morgunblaðið - 14.05.2008, Blaðsíða 13
MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 14. MAÍ 2008 13 VIÐSKIPTI/ATHAFNALÍF ● EKKI er að mati Samkeppniseft- irlitsins talin ástæða til að að- hafast vegna samruna Spari- sjóðs Keflavíkur og Sparisjóðs Þórshafnar, en fyrrnefndi sjóðurinn hefur keypt allt stofnfé í hinum síð- arnefnda. Telur eftirlitið að ekkert í gögnum málsins beri með sér að markaðsráðandi staða verði til eða styrkist þannig að samkeppni sé hindruð í skilningi samkeppnislaga. Eftirlitið komst að sömu niðurstöðu vegna kaupa Geysis Green Energy á öllu hlutafé Jarðborana. Þau kaup muni ekki raska samkeppni eða skapa markaðsráðandi stöðu. Ekki aðhafst vegna sparisjóðasamruna *+, *+,   - - *+, '(, ! " # - - ./0 $ ' $ %! #$ $ - - ! . " &" # $ - - *+,(12 *+, 34 " # - -      ! "##$ )* + , + "5 6 ( 7"5 6 !8  6 9"5 6 " : 6 6! 5 ; < = "5 6 5> ( 6 9 : <  6 +  6 %*$  ?(@ A BA6:6 6 & 6 C 6 - .*/01 DE2 6  6 / &   ! (  "5 6 F& ( = "5 6 $G B 6 5 6 & @ 7@ 6 H 7@ 6 )  02  # &  #6 (" 6 5@B 6 3  4 & $! "$ " ! & & &%% & %& $" " $!! %!& % "& $$! &$ $$ %! !  &! & ! !  "                      H@  :@  I 5 DJ64EE623K DL611J6L12 DLL6D4M63MD LE62J36E2D JD36E3K64DD 36KE1621J D63ML6444 16LEL6M326D4K K3L6L116M34 26K346144 126EKJ64L2 L4J6ED464EJ D6LD26244 1K611M62D3 ? D64L36444 1642161DL 1462M26244 L6D23612L L6ME36444 D6D1M61LM ? ? 1M632K63KE ? ? M46D246444 ? ? MN1L D1N32 14N12 ENDL 1ENK2 L4NM4 L1NM4 MJKN44 LMN42 JLNM4 3ND4 11NE4 DN22 J2ND4 1NLK ENML LDDN24 1M11N44 DLKN44 ? 13JN44 ? ? ? ? ? 2K22N44 ? ? MNLL D1NJ4 14NL3 ENDE 1ENJ2 L1N44 L1NK2 K44N44 LMNL4 JDN24 3NDE 11NE2 DN2K JEN14 1ND4 ENMM LDEN44 1MD4N44 DDLN44 4NJ2 124N44 ? L1NK4 MN42 ? ? 2JL2N44 ? EN44 B7 @ M 1L 2J 13 2E 1L L 114 21 1 L1 LM 3 1L ? 1 3 12 E 1L 1L ? ? 1 ? ? 3 ? ? .   @ 6 @ 1D626L44K 1D626L44K 1D626L44K 1D626L44K 1D626L44K 1D626L44K 1D626L44K 1D626L44K 1D626L44K 1D626L44K 1D626L44K 1D626L44K 1D626L44K 1D626L44K K626L44K 1D626L44K 1D626L44K 1D626L44K 1D626L44K 1D626L44K 1D626L44K 146D6L44K K626L44K J626L44K E61L6L44M LL6K6L44M 1D626L44K M626L44K M6D6L44K ÍSLENSKU bankana skortir lánveit- anda til þrautavara. Krónan hefur takmarkað markaðshæfi og gjaldeyr- isforði er lítill þannig að íslenskir bankar geta ekki fengið sömu lausa- fjárfyrirgreiðslu og seðlabankar á evrusvæðinu. Þar af leiðandi hljóta bankarnir að hafa hærri lausafjár- áhættu en erlendir bankar og greiða hærra áhættuálag. Þetta kom fram í erindi Ásgeirs Jónssonar, forstöðu- manns greiningardeildar Kaupþings, á málstofu í Seðlabankanum í gær. Efni erindis Ásgeirs var einmitt lánveitingar seðlabanka til banka til þrautavara og í máli hans kom m.a. fram að í litlum opnum hag- kerfum, eins og því íslenska, eru slíkar lánveitingar háðar því að seðla- bankar ráði yfir myndarlegum gjaldeyrisforða. Aukin seðlaprentun geti nefnilega valdið vanda ef heimagjaldmiðill hef- ur ekki alþjóðlegt greiðsluhæfi og lausaféð sem prentað er leitar úr landi. Þá neyðist bankinn til þess að stýfa lánveitinguna með sölu gjald- eyris á millibankamarkaði. Besta lausnin á þessum vanda er að mati Ásgeirs innganga í myntbandalag Evrópu en hann leggur áherslu á að einhliða upptaka evru gagnist ekki að þessu leyti enda felur hún ekki í sér stuðning Seðla- banka Evrópu við íslenska banka- kerfið. Bönkum alltaf bjargað Reynslan sýnir að þegar að kreppir í fjármálakerfum er bönkum nánast alltaf bjargað þannig að skuldu- nautar þeirra fái sinn hlut bættan þó hluthafar tapi sínu. Ástæðan er m.a. sú að bankar eru yfirleitt taldir meira virði lifandi en dauðir jafnvel þótt eigið fé þeirra sé uppurið auk þess sem þeir gegna lykilhlutverki í greiðslukerfinu. Af þeim sökum hafa stórir bankar jafnvel óbeina ríkisábyrgð enda eru þeir taldir of stórir til þess að óhætt sé að leyfa þeim að komast í þrot því jafnvel gjaldþrot lítilla banka geta skapað hættu fyrir fjármálakerfið, sérstak- lega á óvissutímum. Íslensku bankana vantar lánveitanda til þrautavara Ásgeir Jónsson ÞETTA HELST ... ● ÚRVALSVÍSITALAN lækkaði um 0,83% í gær og er hún nú 4.860,26 stig. Þetta var þriðji viðskiptadagur- inn í röð sem vísitalan lækkar en það sem af er ári hefur hún lækkað um 23,1%. Mest hækkun í gær varð á bréfum Flögu Group, 11,8%, en bréf Exista lækkuðu mest, 3,2%. Heildarvelta í kauphöllinni nam 33,7 milljörðum króna en þar af var velta með hlutabréf fyrir rúma 3,9 milljarða. Mest velta var með bréf Kaupþings, 1,3 milljarðar króna. Þriðji lækkunar- dagurinn í röð ● EKKI er líklegt að Englandsbanki lækki vexti frekar á næstunni því tólf mánaða verð- bólga í Bretlandi mældist 3% í apr- íl. Svo mikil hefur verðbólgan ekki mælst í fimm ár en vísitala neyslu- verðs hækkaði um 0,8% á milli mán- aða. Englandsbanki hefur, líkt og banda- ríski seðlabankinn, slakað á stýrivax- taklónni á undanförnum mánuðum til þess að örva lánsfjármarkaði en fyrir vikið hefur verðbólga tekið við sér. Efri þolmörk verðbólgumarkmiðs Eng- landsbanka eru 3,1% og verði þau rof- in ber Mervyn King seðlabankastjóra að skrifa fjármálaráðherra bréf þar sem fram kemur hvernig ná á verð- bólgunni niður að markmiðinu. Mesta verðbólga í fimm ár í Bretlandi Mervyn King ÞRÁTT fyrir að gengi krónunnar hafi styrkst um 0,44% í gær er hætt við því að hún muni veikjast frekar á næstunni og að fallhrinu hennar sé því alls ekki lokið. Í nýrri grein- ingu greiningardeildar Kaupþings á stöðu krónunnar kemur þó fram að til lengri tíma litið muni krónan styrkjast enda jafnvægisgengi hennar töluvert hærra en gengið er nú. Í greiningunni kemur fram að jafnvægisgengi, mælt með gengis- vísitölunni, sé í námunda við 137 stig en gengisvísitalan við lokun markaða í gær var 158,2 stig. Krón- an er því vanmetin miðað við jafn- vægisgengi. Jafnvægisgengi mun krónan ná á næsta ári. Mat greiningardeildar er að gengisvísitalan muni ná hámarki á þessum ársfjórðungi en taka síðan að lækka og verða um 142 stig um áramót. Raungengi krónunnar verður lágt það sem eftir er ári m.a. vegna þess að erfiðar aðstæð- ur á fjármálamörkuðum munu tor- velda fjárfestum að taka stöðu með krónunni auk þess sem horfur á samdrætti í íslensku efnahagslífi benda til þess að vaxtamunur við útlönd muni dragast saman á næstu árum. Krónan nær jafn- vægi á næsta ári Morgunblaðið/Árni Sæberg ● GREININGARDEILD bandaríska fjárfestingarbankans Morgan Stanl- ey hefur lækkað markgengi hluta- bréfa Kaupþings úr 79 sænskum krónum í 55 sænskar krónur, sem miðað við gengi sænsku krónunnar í gær jafngildir um 723 íslenskum krónum. Frá þessu greinir Bloom- berg News. Til samanburðar má nefna að gengi bréfa Kaupþings í kauphöllinni í gær var 799 krónur og í kauphöll- inni í Stokkhólmi var það 60,5 sænskar krónur. MS lækkar Kaupþing www.utflutningsrad.is www.utn.stjr.is P IP A R • S ÍA • 80974 Viðskiptatækifæri í Rússlandi Sendiráðið í Moskvu ásamt viðskiptaþjónustu Utanríkis- ráðuneytisins og Útflutningsráðs halda morgunverðarfund um möguleg viðskipti og viðskiptatækifæri í Rússlandi. Fundarstjóri: Jón Ásbergsson, framkvæmdastjóri Útflutningsráðs Íslands. Dagskrá: The Business Environment in Russia Ingólfur Skúlason, CEO BV Development. Development of the Russian Economy Alexander Borisov, Head European Division, Ministry of Economic Development and Trade Moscow. The Financial Sector and Asset Management in Russia Andrey Afanasiev, Head of Research, Glitnir, Moscow. Bilateral trade between Iceland and Russia: topical issues Yury Korolev, Commercial Representative, Embassy of Iceland, Moscow Skráning fer í gegnum netfangið utflutningsrad@utflutningsrad.is en allar nánari upplýsingar veitir Andri Marteinsson, andri@utflutningsrad.is, eða í síma 511 4000. Fimmtudaginn 15. maí 2008 á Grand Hótel kl. 8.15 -10.00 www.utflutningsrad.is www.utn.stjr.is Rússland P IP A R • S ÍA • 80960 Hannes Heimisson, sendiherra Íslands í Helsinki, verður til viðtals fimmtudaginn 15. maí. Auk Finnlands er umdæmi sendiráðsins Eistland, Lettland, Litháen og Úkraína. Fundirnir eru ætlaðir þeim sem vilja ræða viðskiptamöguleika, menningartengd verkefni og önnur hagsmunamál í umdæmi sendiráðsins, þar sem utanríkisþjónustan getur orðið að liði. Fundirnir verða haldnir á skrifstofu Útflutningsráðs Íslands, Borgartúni 35, og má bóka þá í síma 511 4000 eða með tölvupósti, utflutningsrad@utflutningsrad.is. Nánari upplýsingar veitir Andri Marteinsson: andri@utflutningsrad.is. Sendiherra Íslands í Helsinki www.utflutningsrad.is www.utn.stjr.is ● FRANSKI bankinn Crédit Agricole hyggst gefa út nýtt hlutafé að verð- mæti um 5,9 milljarða evra, um 720 milljarða króna. Með þessu vilja stjórnendur bankans styrkja eigin- fjárgrunn hans í kjölfar þess að fjár- festingararmur bankans, Calyon, þurfti að afskrifa 3,3 milljarða evra vegna lélegra bandaríska fasteigna- lána á fyrsta ársfjórðungi. Forstjóra Calyon hefur verið sagt upp en CA hefur gefið út að bankinn muni skila 892 milljón evra hagnaði á fjórð- ungnum. 720 milljarða útgáfa

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.