Fréttablaðið - 12.11.2009, Blaðsíða 1

Fréttablaðið - 12.11.2009, Blaðsíða 1
Sími: 512 5000MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Nærfatnaður og náttfötSérblað • fimmtudagur 12. nóvember 2009 Sölufulltrúi Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 OPRAH situr ávallt fyrir á forsíðu tímaritsins síns, O. Stund- um fá stjörnurnar þó að deila plássinu með henni. Í desem- ber hlýtur grínleikkonan Ellen DeGeneres þann heiður og ríkir mikil gleði á forsíðunni í það skiptið. „Ég er með mjög fjölbreyttan fatasmekk og fer ekki eftir nein-um sérstökum reglum. Hverju ég klæðist fer allt eftir því h ðfíla h Ég hef líka gaman af því að skoða hverju stjörnurnar klæðast oelska til dæ i gaman að fara í Langar mikið í leðurkjól Elín Lovísa Elíasdóttir Verzlunarskólanemi hefur gaman af því að fylgjast með tísku. Hún skoðar gjarnan tímarit og finnst Olsen-systurnar og Nicole Richie vera flottar fyrirmyndir þegar kemur að klæðaburði. Elín Lovísa klædd bol, buxum og skóm úr Zöru. Beltið er úr „second hand“-búð í Svíþjóð, armbandið keypt á Portobello Road í London, hálsmenin úr Top Shop og H&M, en hringurinn frá Hendrikku Waage. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON FIMMTUDAGUR 12. nóvember 2009 — 268. tölublað — 9. árgangur VEÐRIÐ Í DAG NÆRFATNAÐUR OG NÁTTFÖT Kynæsandi, klassísk, vönduð og þægileg Sérblað um nærfatnað og náttföt FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG. MÓTMÆLI Í HAFNARFIRÐI Unglingar í Hafnarfirði mótmæltu í gær skerðingu á framlögum til félagsmiðstöðva bæjarins fyrir utan ráð- húsið á Strandgötu. Unglingarnir létu vel í sér heyra og fór svo að Lúðvík Geirsson bæjarstjóri kom út og ræddi við þá. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA ELÍN LOVÍSA ELÍASDÓTTIR Sækir innblástur í tískublogg og tímarit • tíska Í MIÐJU BLAÐSINS HANDBOLTI Þeir Jóhann Gunn- ar Einarsson og Daníel Berg Grétars son eru báðir staddir í Amman í Jórdaníu þessa dagana. Þeir skrifuðu undir þriggja vikna samning við arabískt félag og spila með því í asísku meistara- deildinni. „Þetta er vel borgað og við fáum það sama hér á þremur vikum og við myndum fá á 4-5 mánuðum í Þýskalandi,“ sagði Daníel Berg en báðir eru þeir á láni frá þýska félaginu Kassel. „Hér kemur margt spánskt fyrir sjónir og menn reykja meira að segja í klefanum eftir leiki,“ sagði Daníel. - hbg / nánar á síðu 54 Handboltamenn í Jórdaníu: Reykja í bún- ingsklefanum JÓHANN GUNNAR Er hræddur við að fara út í Amman. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM Messa mánaðarlega Félag fyrrum þjónandi presta er sjötíu ára á árinu. Á sunnudag verður hátíðarguðs- þjónusta á Grund. TÍMAMÓT 34 Opið til 21 Nýtt kortatímabil Jólablað MS -kemur til þín á morgun HVESSIR Það hvessir er líður á daginn og síðdegis verða víðast austan 8-18 m/s, hvassast sunn- anlands. Þurrt og bjart norðan til, en væta suðaustan- og austan- lands. Hiti víða 2-8 stig. VEÐUR 4 3 4 5 6 6 SAUÐFJÁRRÆKT „Margir af við- skiptavinum okkar halda lömb sem gæludýr enda eru þau ljúf og góð,“ segir bóndinn Brianna Schneider. Brianna og Doug, eiginmað- ur hennar, rækta íslenskt sauðfé á bænum Bridosha í Michigan í Bandaríkjunum. Hún segir ullina og kjötið njóta vaxandi vinsælda, en lítur sjálf á féð sem gæludýr á vissan hátt. „Við erum alltaf með litlar eða meðalstórar hjarðir. Jafnvel þótt rollurnar sem henta ekki til undaneldis fari til slátr- arans, þá gefum við þeim öllum nöfn ásamt mikilli athygli og alúð,“ segir Brianna. - afb/sjá síðu 62 Sauðfjárrækt í Ameríku: Íslenska rollan er fjársjóður EFNAHAGSMÁL Tímabundinn skattur á fjármagnstekjur lífeyrissjóða hefur verið ræddur í efnahags- og skattanefnd Alþingis. Lífeyrissjóð- irnir hafa ekki verið skattlagðir með þeim hætti áður. Tryggvi Þór Herbertsson, þing- maður Sjálfstæðisflokks, sem sæti á í nefndinni segir hugmyndina góða í því að auðvelt sé að hafa skattinn tímabundinn. „Gallinn er hins vegar sá að einungis hluti kyn- slóðanna er að borga fyrir þetta,“ segir hann. Helgi Hjörvar, formaður efna- hags- og skattanefndar, segir hug- myndina hafa verið rædda í nefnd- inni nýverið í tvígang. Málið hafi ekki farið lengra en það. Í nýjasta tölublaði vikuritsins Vísbendingar er bent á að eignir líf- eyrissjóðanna nemi nú nálægt 1.700 milljörðum króna, verðbólga sé 10 prósent og að raunávöxtun eigna þeirra hafi verið nokkur flest ár. „Segjum að ávöxtun lífeyrissjóð- anna verði 10 prósent eða 170 millj- arðar króna. Nú er fjármagnstekju- skattur 15 prósent. Hann gæfi því um 25 milljarða króna á ári. Tíma- bundinn fjármagnstekjuskattur í þrjú ár yrði veruleg búbót fyrir ríkissjóð,“ segir í Vísbendingu. Þá er á það bent að fjármagns- tekjuskatti á lífeyrissjóði fylgi ekki þær tæknilegu flækjur sem sumir forsvarsmenn lífeyrissjóða hafi bent á varðandi skattlagn- ingu iðgjalda. Í grein Vísbending- ar segir að innheimta skattsins yrði einföld, engin tilfærsla yrði á fjármunum milli kynslóða. Þá næðist líklega betri samstaða um hugmynd af þessu tagi en skatt- lagningu iðgjalda. „Tekjurnar eru kannski um fimm milljörðum króna minni með þessu móti, en það væri vel til vinnandi að ná sátt um málið,“ segir þar og áréttað að ekki verði um tvísköttun að ræða því fjármagnstekjur lífeyrissjóða hafi ekki verið skattlagðar. „Með þessu móti væri búið að minnka þörf á því að skattleggja almenning og kaupmáttur rýrnar því mun minna en ella. Það er mik- ill ábyrgðarhluti að snúast gegn slíkum hugmyndum í því óyndis- ástandi sem nú ríkir,“ segir í Vís- bendingu. - óká/ - jab Ræða tímabundinn skatt á lífeyrissjóði Í efnahags- og skattanefnd Alþingis hafa verið ræddar hugmyndir um að taka upp tímabundinn fjármagnstekjuskatt á lífeyrissjóði. Þeir eru núna undan- þegnir fjármagnstekjuskatti. Árlegar tekjur gætu numið 25 milljörðum króna. Þjóðverjar syrgja Landsliðsmark- vörðurinn Robert Enke fyrirfór sér í fyrrakvöld. ÍÞRÓTTIR 56 Gefur út ókeyp- is matartímarit Ljósmyndarinn Hari stoppar í matargöt þjóðarinnar. FÓLK 52 Að horfa jafnt til sýknu og sektar Sigríður Hjaltested skrifar um meðferð nauðgunarmála í „kerfinu“. UMRÆÐAN 28 HUGRÚN OG MAGNI Skólínan Kron slær í gegn Skórnir fást í Kína, Japan og víða í Evrópu. FÓLK 62 HEILBRIGÐISMÁL Í heilbrigðisráðuneytinu er nú unnið að því að breyta reglum um notkun ljósabekkja með því að banna börnum átján ára og yngri að nota þá. Geislavarnastofnanir Norðurlandanna hafa varað við notkun ljósabekkja, sérstaklega hjá ungu fólki. „Það er verið að kanna hvaða leiðir þarf að fara til þess að verða við þessum tilmælum. Spurningin er hvort lagabreytingu þurfi eða hvort reglugerðar- breyting sé nóg,“ segir Álfheiður Ingadóttir heil- brigðisráðherra. Hún segir rannsóknir hafa sýnt ótvírætt að ljósa- bekkir valdi húðkrabbameini. Hættan sé slík að til greina komi að takmarka einnig aðgang eldra fólks að bekkjunum. „Í mínum huga þarf að minnsta kosti að vara mjög sterklega við notkun ljósabekkja,“ segir heilbrigðisráðherra. - gar / sjá síðu 4 Heilbrigðisráðuneytið vinnur að því að breyta reglum um ljósabekki: Unglingum bannað að fara í ljós
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.