Fréttablaðið - 12.11.2009, Blaðsíða 30

Fréttablaðið - 12.11.2009, Blaðsíða 30
30 12. nóvember 2009 FIMMTUDAGUR UMRÆÐAN Guðmundur Páll Ólafsson skrifar um stóriðju Vissulega er erfitt að kyngja því að íslenskt efnahagslíf hafi hrunið og jafn strembið að sætta sig við að pólitískir óðagotsmenn sem leitt hafa þjóð sína í gönur skuli enn ganga lausir og enn hvetja til sömu töfralausna og fyrr. Verkin þeirra – græðgisvæðingin, stór- iðjan, óarðbærar risavirkjanir, sala almenn- ingseigna og sundrun íslensks samfélags – eru allt ömurleg dæmi um þekkingar- og dómgreindarleysi og valdníðslu lítillar klíku. Erfiðlega gengur líka að fóta sig eftir hrunið. Fáir eiga þó erfiðara með að hugsa um nýsköpun og nýtt lýðræðislegt Ísland heldur en tvíeykið sem stýrir SASÍ, hagfræðingarnir Vilhjálmur Egilsson og Gylfi Arnbjörnsson. Þeim virðist fyrirmunað að endurmeta fornar hagvaxtar- og nýfrjálshyggju hugmyndir sem lengi hafa vegið að efnahag heimsins, og ekki nóg með það, heldur eru þær undirrótin að dvínandi gæðum Jarðar. Lausnarorð SASÍ eru stóriðja, stórfram- kvæmdir, stórar lausnir í þágu yfirþjóðlegra álfyr- irtækja og íslensks byggingariðnaðar sem óð áfram hömlulaust í gróða-ærinu. Blessunarlega er fleira í boði og víða dásamleg frjó- semi huga og handa. Í útvarpinu mínu glymja auglýs- ingar frá Reykjanesbæ frá fyrirtækjum sem styðja baráttu gegn umhverfisráðherra, Svandísi Svavars- dóttur. Stóriðjusinnar hér á landi eiga því ekki að venj- ast að umhverfisráðherra standi vörð um náttúruna; varðveiti fjöregg þjóðarinnar. Fyrirtækin auglýsa eins og þau hafi úr nægum sjóðum að ausa; velja fremur að níða niður ráðherra Íslands fyrir að fara að lands- lögum heldur en að verja fénu til fátækra, eða styðja heimabyggðina, Reykjanesbæ, sem rambar á barmi gjaldþrots vegna óráðsíu í fjármálum eftir að hafa selt eigur almennings frá sér, jafnvel skólana – í óðagoti nýfrjálshyggjunnar. Aðferðin er kunnugleg. Á Austfjörðum var á sínum tíma smalað í áþekkan kór – maður á mann – með þeim afleiðingum að gamlir vinir og nágrannar voru útskúf- aðir fyrir þær sakir að vilja ekki stóriðju og efast um Kárahnjúkavirkjun. Á Húsavík fengu menn læri- meistarana austan úr Alcoa-Fjarðaráli líkt og fjanda í sauðalegg til að kenna þeim þessi framandlegu fanta- brögð, og nú kunna þeir þau líka. Allur þessi glundroði nagar rætur samfélagsins og eflaust er það tilgangurinn. Óhemjukórinn á Suð- urnesjum er Reykjanesbæ til mikils vansa, reyndar okkur öllum. Hann ber vott um átak- anlega málefnafátækt og fráleitt að þessi fjandsamlegi fyrirtækjahópur auglýsi á kostn- að hins almenna borgara. En ástæður fyrir þessum hamagangi eru a.m.k. þrjár. 1) Yfir arðsemi virkjana ríkir leynd. 2) Orka fyrir álver í Helguvík er fugl í skógi. 3) Reykjanesbær er að þrotum kominn fjárhags- lega. Við þessu þarf að bregðast. Þjóðarbúið má ekki við því að sólunda fjármunum sínum í fokdýr stóriðjustörf þar sem orka er ekki einu sinni til staðar og arðsemisútreikningar þola ekki dagsljósið. Við þurfum óyggjandi tölur, svartar á hvítu, sem gefa nákvæmlega til kynna hversu arðbærar eða óarðbær- ar virkjanir okkar eru í þágu stóriðjunnar. Það er eina leiðin til að kveða niður svona karlrembukóra. Við vitum fyrir víst að í besta falli er fjárhagslegur arður af stóriðju svo lítill að hann skiptir þjóðina sáralitlu; en líklegra er að bullandi tap sé á þessum hamagangi. Leyndin á orkuverði gefur það til kynna og fráleitt að láta Samorku eða Landsvirkjun glamra með arðsemis- útreikninga eins og pókerspilara sem þykjast hafa góð spil en sýna þau aldrei. Skammarlegt er fyrir Alþingi Íslendinga að orkuverð skuli ekki vera opinbert og að óháðir aðilar reikni ekki út arðsemi virkjana og stóriðju. Þegar við vitum niðurstöðutölurnar þarf að spyrja til viðbótar: Er sjálfsagt að fórna jarðmyndun- um og jarðhitadjásnum komandi kynslóða fyrir ósjálf- bærar virkjanir? Er vitglóra í frekari eyðileggingu á vistkerfum fallvatna og hrygningarsvæði þorsks? Eðlilegt er að spyrja þessara spurninga og jafn óeðlilegt að halda orkuverði leyndu fyrir þjóðinni og fullkomlega óábyrgt að ekki skuli liggja fyrir óháð mat á arðsemi virkjana. Þeim sem ekki treysta þjóð- inni fyrir þessari vitneskju er sjálfum ekki treystandi til að stjórna almenningsfyrirtækjum, hvað þá að sitja á Alþingi Íslendinga. Við þurfum heiðarlega þingmenn og krafa dags- ins er að orkuverð til stóriðju verði gert opinbert og að falslaus úttekt verði gerð á arðsemi virkjana fyrir stóriðju. Óhemjukórinn sem kyrjar á Suðurnesjum þarf að vita þetta. Við þurfum öll að vita hvort við höfum fórnað fjöreggjum fyrir skran og skuldir. En fyrirtæki sem vanvirða börn og langtíma hagsmuni þeirra með því að auglýsa dólgslega gegn ráðherra sem stendur vörð um lífsgæði, almannahag og fegurð landsins eiga fátt skilið nema vansæmd. Höfundur er náttúrufræðingur. Óhemjukórinn syngur UMRÆÐAN Njörður P. Njarðvík skrifar um stjórnlaga- þing Hér í Fréttablaðinu var nýlega sagt frá stjórnarfrumvarpi um stjórnlagaþing, og er þar einkum tvennt sem vekur undrun og spurningar. Verksvið og áhrif. Samkvæmt frumvarpinu getur stjórnlagaþing ákveðið að fjalla um þau atriði sem það sjálft kýs. Hugsið ykkur hvað stjórnmála- menn eru góðir við þjóðina! En svo fylgja auðvitað fyrirmæli um, hvað skuli raunverulega rætt. Hvergi er minnst á að semja skuli nýja stjórnarskrá, heldur kroppa í hana hér og þar. Þótt auðvitað sé mikils virði að endurskoða und- irstöður íslenskrar stjórnskip- unar. Ekki skal það vanmetið. En ekki fær stjórnlagaþing að ákveða sjálft starfshætti sína. Vandlega er tilgreint hvenær þingið skuli sitja, í þremur lotum nákvæmlega tilgreindum, og hvenær það skuli skila af sér niðurstöðum. Þetta þing á að kosta skattgreiðendur allt að 392 milljónum króna. Þar er allmiklu til kostað, þegar haft er í huga hversu takmarkað vald þessu þingi er skammtað. Í frumvarpinu er nefnilega gert ráð fyrir að stjórnlagaþing sé einungis ráðgefandi. Það á að senda niðurstöður sínar til Alþingis, þar sem stjórnmálamenn geta haft þær að engu. Í því felst í raun eins konar þegjandi yfirlýsing þeirra: Þjóð- in má kjósa stjórnlaga- þing, en við ráðum. Þjóð- in má vera ráðgjafi um lýðræðið, en við ráðum hvernig því skuli háttað. Það vald skal þjóðin ekki taka frá okkur. Við erum að vísu kosnir til að starfa í umboði þjóðarinnar, en þegar búið er að kjósa okkur, þá skal þjóðin starfa samkvæmt okkar umboði. Stjórnmálamenn ætlast til þess að fá að ráða sjálfir sínum eigin reglum, hvert skuli vera valdsvið þeirra og valdatakmörk. Þeir ætla með öðrum orðum að vera yfir- menn sjálfs sín. Svona er einfalt að snúa lýðræðinu á hvolf. Þessu verður þjóðin að mót- mæla kröftuglega. Stjórnlagaþing á að starfa í umboði þjóðarinnar, ekki stjórnmálamanna. Því á ekki að segja fyrir verkum. Niðurstöð- ur stjórnlagaþings, nýja stjórnar- skrá, á að bera undir þjóðina sjálfa í beinni þjóðaratkvæðagreiðslu. Þjóðin á að ráða sér sjálf, ekki láta stjórnmálamenn skammta sér takmörkuð afskipti af grundvelli íslenskra stjórnarhátta. Höfundur er rithöfundur og prófessor emeritus. Ráðgefandi þjóð? UMRÆÐAN Eygló Harðardóttir og Gunnar Bragi Sveinsson skrifa um skuldir heimilanna Alþingi samþykkti nýlega lög um aðgerðir í þágu einstakl- inga, heimila og fyrirtækja. Þessi lög marka að vissu leyti tímamót, því í fyrsta sinn hefur ríkisstjórn- in viðurkennt að vandi heimil- anna í landinu verði ekki leystur nema með almennum aðgerðum. Þetta höfum við framsóknarmenn ásamt fjölmörgum einstaklingum og félagasamtökum bent á mánuð- um saman og endurfluttum við á dögunum þingsályktunartillögu okkar frá fyrra þingi um almenn- ar afskriftir höfuðstóls lána. Ljóst er að þessar aðgerðir hljóta að vera aðeins fyrsta skref- ið í aðgerðum til bjargar skuld- settum heimilum. Ekki er nóg að taka á greiðslubyrði lánanna. Með því er aðeins verið að festa í lög það gríðarlega óréttlæti sem alger forsendubrestur hefur haft í för með sér. Taka þarf á skuldabyrð- inni sjálfri með niðurfærslu höf- uðstóls. Það er í hæsta máta óeðli- legt að almenningur, sem tók lán í samræmi við gildandi lög og regl- ur, eftir ráðgjöf meintra sérfræð- inga, skuli einn bera allt það tjón sem hlotist hefur af misvitri lög- gjöf, fjársveltum eftirlitsstofnun- um, andvaraleysi ráðamanna og ekki síst háskaleik óreiðumanna, sem margir hverjir hvöttu þenn- an sama almenning til skuldsetn- ingarinnar. Þá er ekki að fullu ljóst hver áhrif þessarar lagasetning- ar verða. Óvissan er í raun svo mikil að fallist var á breytinga- tillögu þar sem gert er ráð fyrir að starfshópur verði skipaður sem hafa skuli eftirlit með framgangi laganna og grípa inní, m.a. með tillögur að lagabreytingum ger- ist þess þörf. Þrátt fyrir að við höfum, ásamt fjölmörgum öðrum, bent á nauð- syn þess að bregðast hratt og örugglega við greiðsluvanda heim- ilanna, líta þessi lög fyrst nú dags- ins ljós, rúmu ári eftir hrun. Ekki er hægt að kenna um breytingum í stjórnarráðinu, því Samfylking- in hefur setið í félagsmálaráðu- neytinu allan þann tíma. Því sætir furðu að ekki aðeins hafi tekið heilt ár að vinna að undirbúningi almennra aðgerða, heldur ekki síður að þegar þær koma fram skuli þær ganga jafn skammt og raun ber vitni auk þess að bera þess öll merki að vera lítt ígrund- aðar og unnar á handahlaupum. Stofnun um fjármálalæsi, Hags- munasamtök heimilanna og fleiri hafa þegar gert alvarlegar athuga- semdir við hin nýju lög. Vonandi er sú staðreynd að félagsmálaráðherra hefur snúist hugur varðandi almennar aðgerð- ir til að lækka greiðslubyrði heimilanna merki um að ríkis- stjórnin sé loks farin að hlusta. Mikilvægt og sanngjarnt er að áfram verði unnið að almenn- um aðgerðum. Alþjóðagjaldeyr- issjóðurinn hefur viðurkennt að greiðslujöfnun dugar ekki til og áætlað að afskrifa þurfi um 600 milljarða króna af lánum heimil- anna. Sérfræðingar í íbúðalánum hafa útskýrt hvernig Íbúðalána- sjóður gæti leikið lykilhlutverk í nauðsynlegum leiðréttingum á íbúðalánum, en þær hugmynd- ir hafa verið kynntar félags- og tryggingarráðherra án árangurs. Stjórnvöld verða að fara að hlusta á þessa sjálfsögðu kröfu, og hætta að hunsa tilmæli opinberra aðila eins og talsmanns neytenda og kröfu almennings um réttlæti og sanngirni. Nauðsynlegt er að stíga strax næstu skref og félagsmálaráð- herra á nú þegar að kalla til sam- ráðs baráttuhóp þeirra opinberu aðila og samtaka sem áherslu hafa lagt á almenna leiðréttingu höfuð- stóls lána. Samráð við þessa aðila verður ekki hunsað lengur því betur má ef duga skal. Höfundar eru þingmenn Fram- sóknarflokksins. Höfuðstólslækkun nauðsynleg GUÐMUNDUR PÁLL ÓLAFSSON EYGLÓ HARÐARDÓTTIR GUNNAR BRAGI SVEINSSON NJÖRÐUR P. NJARÐVÍK
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.