Fréttablaðið - 25.11.2010, Blaðsíða 47

Fréttablaðið - 25.11.2010, Blaðsíða 47
BÍLAR & FARATÆKI TOYOTA LAND CRUISER 100 VX 7 MANNA. Árgerð 2003, ekinn aðeins 187.þ km, DÍSEL, SJÁLFSKIPTUR.NÝJAR FELGUR OG NÝ DEKK. Verð 5.480.000. Rnr.243737.Til sýnis og sölu hjá Bílalíf, Kletthálsi 2, S:562-1717. Sjá fleiri mynd- ir á www.bilalif.is Bílalíf Klettháls 2, 110 Reykjavík Sími: 562 1717 Opið virka daga 10-18 og laugardögum 12-16 www.bilalif.is Honda Accord 2,4 Executive 05/2009 ek 9 þ.km , leður, lúga sjálfskiptur ofl verð 3.680.000.- ath skipti á ód Bílasalan Bílfang Malarhöfða 2, 110 Rvk. Sími: 567 2000 www.bilfang.is BMW 535D E60. DISEL TWIN TURBO eiðsla 9 lítrar innanbæjar. Árg 2005, ekinn 109 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 5.850. þús SKIPTI ATHUGANDI Rnr.127246 Eigum til á lager nokkur 38“ DEKK. Verð 20. þús stykkið! Höfðabílar Fossháls 27, 110 Reykjavík Sími: 577 4747 Óskum eftir bílum á staðinn og á skrá. www.hofdabilar.is Rafmagnshjólin komin! Sama verð og síðasta sending. Verð 139.900kr. Pantanir óskast sóttar. City Runner ehf Síðumúla 34, 108 Reykjavík Sími: 567 1040 Öll viðgerðarþjónusta á staðnum Toyota Landcruiser 200 Vx 5.7 bensín 2008, ssk, ek 34þkm 35“dekk, leður og fl, stórglæsilegur jeppi v 12.950 þús. Landrover Discovery 3 S disel 4/2008, ssk, ek 74þkm, leður, álf, drkr, verð 6190 þús. Litla bílasalan Eirhöfða 11, 110 Rvk. Sími: 587 7777 www.litla.is Mercedes-Benz E 200 Avantgarde Árgerð 2010, ekinn 28 þkm. Silfurgrár, Xenon, nálægðarskynjarar, hiti í sætum, 17“ álfelgur ofl. Verð kr. 8.680.000,- Mercedes-Benz E 200 METAN Árgerð 2009, ekinn 15 þkm. Silfurgrár, Xenon, nálægðarskynjarar, hiti í sætum, fjarstýrð bensínmiðstöð ofl. Kr. 163.000 sparast á ári, ef heimilisbílnum er ekið 18.000 km. á METANI. Atvinnubílstjóri getur sparað uþb kr. 907.000 á ári, ef hann ekur 100.000 km á METANI Verð kr. 6.680.000,- Interport ehf Hlíðasmári 13, 201 Kópavogur Sími: 569 3300 / 897 1928 www.interport.is Toyota Land Cruiser 100VX 33“ dísel, árg. 5/2005, Dísel, ekinn aðeins 69þús. km, sjáflsk, leður, Tems, krókur, Þetta er gullmoli!! Ásett verð 7490þús.kr, bíllinn er í salnum hjá okkur, VW Caddy 1,4 sendibíll, árg. 3/2005, ek 99þús.km, bensín, beinskiptur, CD, krókur, Toppbogar, ofl, Ásett verð 990þús.kr, tilboðsverð 800þús.kr, Bíllinn er á staðnum, 100 bílar ehf Þverholt 6, 270 Mosfellsbær Sími: 517 9999 Opið virka daga 10-18.00 og laugardaga 12-16 www.100bilar.is Bílar til sölu Ódýr bíll Mitsubishi spacewagon árg. ‚96 4x4, sjálfsk. frábær fjölskyldubíll skoðaður 2011. V.195 þús. S.891 9847. Benz á 350.000- M.Benz 260E sportline 6 cilender árg 1990 ekinn 305 þ km sjálfskiptur topp- lúga skoðaður 2011 4 manna með sportinnréttingu álfelgur mikið endur- nýjaður ss bremsur upphengjur ogfl verð 350.000- upplí síma 861-7600 suzuki balena 4X4 1.6 5 gíra 97árg 11mánaða. Ekinn 150Þkm S. 616 2597. Skoda Octavia árg‘03 ,ek. 120 þús. Ssk, sumar og nýleg vetradekk. Sk ‚11. Ný tímareim. Ásett verð 990 þús. Uppl í s. 821 6553 Sindri vw golf 4x4 98árg 1.6 E.115Þkm S. 616 2597. Gerðu felgurnar eins og nýjar! Níðsterk duftlökkun. Héðinsgata 2 105 Reykjavík. WWW.duft.is Sími 512 4460. BMW 525i árgerð 1991 fluttur inn af umboði. Ekinn 203.000. Sjálfskiptur, aksturstölva, leður, krókur o.fl. Bíllinn lítur mjög vel út en er með bilaða vél. Uppl. í síma 895-5540. METANBÍLL! Helmingi lægra eldsneyt- isverð, engin mengun og ókeypis í bílastæði. VW Touran, nýskr. 12/2007. 7 farþegar. Ný dekk. Verð 2.400þ. Sími 825 6430. Mitshubishi outlander 2005 ek. 70þ. Dr.beysli, auka dekkjagangur á felgum. Toppeintak. Ásett v. 1.970 þús. Uppl. í s. 891 8970. Til sölu Nissan Note svartur árg09. Sjálfsk. 1600 cc. Ek 11þ. Sumardekk. Bein sala. V:2.500þ. uppl: 696-1111 / 698-8888 Til sölu wv golf árg 06 beinskiptur vél 1,6 ekinn aðeins 42 þúsund km litur dökkblár álfelgur heilsársdekk toppbíll verð 1570 þús. uppl. 868 2352 . Citroen Picasso Xara árg. ‚01 ek. 97 þús., 5g. Nýtt púst, ný tímareim, drátt- arkrókur, bíll í toppstandi. Ásett v. 500 þús. S. 863 6060 & 554 7225. 0-250 þús. Renault Megane árg.‘98 1,6 ssk. Drtkúla. Sk.‘11. V. 190 þ. Uppl. í S. 869 7399. Nissan almera árgerð ‚96 ekinn 240 þús. sjálfskift ,dráttarkrókur,rafmagn í rúðum og á nýjum vetrardekkjum S:866 5156. !!! Tilboð 165þús !!! Hyundai Accent árg ‚98, ekinn aðeins 110þús, skoðaður 2011, búið að skipta um tímareim, beinskiptur, 4 dyra, ásett verð 320þús, fæst á 165þús vegna smá útlitsgalla, s:659-9696 250-499 þús. TOYOTA COROLLA XLI ‚97. Ný tímareim, beinskipting, 1332 cc, Álfelgur. Verð 290þ. S:896-7484. Bílar óskast Vantar bíl, 0-200 staðgr. Vantar bíl á verðinu 0-200. Skoða allt. Jeppa, fólksbíl. Má vanta smá lagfær- ingar. Sími 857 9326. ÓSKA EFTIR BÍL Á 0-150 ÞÚS STGR! Óska eftir bíl á 0-150 þús stgr. má þarfnast lagfæringa s. 659 9696 !!! 0-250þús staðgreitt !!! Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98, skoða allt. Hringdu í síma 691 9374 . Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25- 250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl. s. 615 1810 Sendibílar Leigð‘ann og aktu sjálf/ur. Lyfta 1 tonn og opnanleg hlið. Uppl. í s. 898 3206. Reiðhjól Kría Hjól Eina sérhæfða hjóla- smíðastofa landsins! Alhliða hjólaviðgerðir - Sérsmíðum hjól -Gerum upp hjól Fagþjónusta á góðu verði Kría Hjól - Hólmaslóð 2 s.659 159 eða 664 6440 kriacycles.com Til leigu skotbómu lyftur/lyftarar 15.5 og 22m ,12m. Góð verð s: 660 1704. Varahlutir Bílapartasala Höfum opnað varahlutasölu með notaða varahluti í nýlega bíla www. netpartar.is Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær. Partahúsið - S. 555 6666 VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð- ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.‘05. Musso og margt fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 898 8835. Hvaleyrarbraut 20 Hafnarfirði. Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl. 8–17 Smáauglýsingasíminn er 512 5000 smaar@frettabladid.is / visir.is Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17 Allar smáauglýsingar vikunnar á visir.is Bílar til sölu
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.