Dagblaðið Vísir - DV - 04.01.2008, Blaðsíða 36

Dagblaðið Vísir - DV - 04.01.2008, Blaðsíða 36
mynd og kókómjðlk frá MS í 10-1 á leik í enska boltanum fyrir tv FERÐ ÞUALEIKI BOLTANUM? •Vara 1! ú i 1 LLlIK ir.rrrm DV Helgarblað FÖSTUDAGUR 4. JANÚAR 2008 37 FÆDD í REYKJAVÍK 5. SEPTEMBER 1972 STÚDENTFRÁ VERZLUNAR- SKÓLA ÍSLANDS ÁRIÐ 1992 BA-PRÓF í UPPELDISFRÆÐI FRÁ HÁSKÓLA ÍSLANDS ÁRIÐ 1998 MEISTARAPRÓF í NÁMSSÁLFRÆÐI FRÁ UNIVERSITY OF WASHINGTON VERKEFNISSTJÓRI OG KENNARIVIÐ HÁSKÓLANN í REYKJAVÍK 2000 TIL 2004 RÁÐGJAFI MENNTAMÁLA- RÁÐHERRA 2004TIL 2006 BORGARFULLTRÚI FRÁ 2006 HALLBJÖRN KARLSSON VERKFRÆÐINGUR KARLÓLAFUR, 12ÁRA, OGATLI FREYR, SJÖÁRA stjóri Orkuveitunnar, mætti á fundinn næsta dag en var ekki með nein gögn. Skilaboðin til okkar voru að við hefð- um ekkert um þetta mál að segja. Við spurðum ítrekað hvort við stæðum andspænis orðnum hlut og því var svarað játandi. Þá stóð ég upp enda á leið á fund í leikskólaráði þar sem kjörnir fulltrúar og starfsmenn börð- ust við að manna 150 stöður. Þá sagði ég eins og fyrr kom fram að mér fynd- ist þetta vera ótrúleg forgangsröðun og vinnubrögð. Núna veit ég að þeir fóru langt út fyrir valdsvið sitt varð- andi stjórnsýslu borgarinnar. Þar ligg- ur gnmdvallarvillan." Reiði sexmenninganna hélt áfram að magnast. Fundur með Orkuveitu- mönnum skildi eftír enn fleiri spurn- ingar en áður. Fjölmiðlar sögðu ffá væntanlegum samruna á þeim for- sendum að á ferðinni væri góð- ur samningur og happafengur fyrir Orkuveituna og borgina. Það varð svo sem olía á eld þegar fulltrúi minni- hlutans í borgarstjóm hafði samband við Þorbjörgu Helgu og spurði hvort hún vissi um kaupréttarsamningana. „Okkur hafði aldrei verið sagt frá þessum samningum og þegar við fengum þetta staðfest var komið á daginn að málið var skítugt. Þama var um að tefla gríðarlega hagsmuni borgarbúa og það er skylda okkar kjörinna fulltrúa að vera áhættufæln- ir. Þetta mál var þess eðlis að fullrar varúðarvarþörf." Fundað með formanni flokksins Borgarfulltrúamir sex vom í sam- bandi og réðu ráðum sínum. Engin leið virtíst vera tíl þess að ffesta sam- runanum og gefa málinu meiri tíma. Ákveðið var að hittast á heimili eins borgarfulltrúans án borgarstjóra. „Vtð vissum varla okkar rjúkandi ráð en vomm sannfærð um að sam- runinn stríddi gegn grundvallarstefnu Sjálfstæðisflokksins og þá um leið okkar. Við vomm öll sár vegna þess að gengið var ffamhjá okkur í ákvörð- um um svo stórt mál. Loks tókum við þá ákvörðun að málið væri á það al- varlegu stígi að við vildum heyra í for- manni Sjálfstæðisflokksins." Þorbjörg Helga segir að það hafi verið rætt á meðal fulltrúanna hvort ættí að funda með Geir H. Haarde ásamt Vilhjálmi borgarstjóra. Niður- staðan hafi þó orðið sú að sexmenn- ingamir myndu hitta Geir en funda síðan strax í ffamhaldinu með Vil- hjálmi. „Við vorum algjörlega á einu máli og ekkert okkar var tilbúið til þess að gefa eftir. Við litum þó ekki þannig á að Vilhjálmur hefði svikið okkur heldur snerist þetta um þá tvo, hann og Bjöm Inga. Við höfðum sagt þeim báðum skoðun okkar og ekkert dreg- ið dul á að við væmm ekki sátt. En það hvarflaði ekki að okkur að fjölmiðlar kæmust á snoðir um fundarhöld okk- ar eins og kom á daginn." Fundurinn með formanninum var haldinn í Ráðherrabústaðnum á föstudegi. Geir H. Haarde og Þorgerð- ur Kam'n Gunnarsdóttír varaformað- ur sátu fundinn með sexmenning- unum. Fundinum lyktaði með því að Geir sagðist æda að skoða málið. „Eftír fundinn fórum við beint í Ráðhúsið þar sem Vilhjálmi var gerð grein fyrir fundinum. Borgarstjóravar brugðið við tíðindin. Vtð ákváðum að funda í okkar hópi á mánudeginum, aðeins Sjálfstæðisflokkurinn, þar sem farið yrði yfir málin og héldum síðan hvert til okkar heima." Pattstaða Enginn sjálfstæðismannanna gerði sér á þessum tíma grein fyr- ir þeim hamfömm sem fram undan vom í pólitíkinni þessa októberdaga. Helgin leið án tíðinda, að því er Þor- björg Helga taldi. „En það kom á daginn að dýrmæt helgi leið án þess að við aðhefðumst neitt annað en að bíða mánudagsins. Fjölmiðlar lýstu málum og borgar- stjóri lét ógilda kaupréttarsamning- ana. Við fengum öll símtöl frá Ósk- ari Bergssyni sem vildi vita hvort ekki væri allt í lagi. Hver og einn fullviss- aði hann um að þetta snerist ekki um meirihlutasamstarf heldur einungis það að málin hefðu ekki verið rædd inni í okkar flokki. Óskar var áhyggju- fullur en við sögðum honum eins og raunin var að ekkert okkar væri að hreyfa sig. Og þannig leið helgin, að við sátum hvert í okkar horni og bið- um mánudagsins." Margir hafa túlkað það sem svo að fundurinn með formanni Sjálf- stæðisflokksins hafi orðið til þess að staðfesta trúnaðarbrest milli borgar- stjómarflokksins og leiðtoga hans og í rauninni það sem réði framvindu mála í vikunni á eftir. Þorbjörg Helga viðurkennir að vissulega megi deila um það, í ljósi þess sem síðar gerðist, að funda með forystu flokksins án Vil- hjálms. „Frá mínum sjónarhóli séð var komin upp pattstaða í málinu. Við gátum ekki hugsað okkur að standa fyrir sammnanum og þeirri áhættu sem var honum samfara. Það var eng- inn með það í huga að gera uppreisn gegn Vilhjálmi en við vomm einfald- lega ráðþrota og þurftum að átta okk- ur á næstu skrefum. Hugsunin var sú að enginn annar en formaður flokks- ins gætí sagt okkur hvað ætti að gera. Það getur vel verið að það hafi ver- ið mistök af okkur en málið hefði þá bara tekið á sig einhverja aðra mynd. Auðvitað er hægt að vera vitur eftir á og segja að Vilhjálmur hefði átt að vera með á fundinum í Ráðherrabú- staðnum." Vilhjálmur baðst afsökunar AÍlir fjölmiðlar fjölluðu um óein- inguna í borgarstjóm en sexmenn- ingarnir trúðu því að leysa mættí mál- in innan flokksins. „Þótt þessi brestur væri til stað- ar var ekkert sem bentí til þess að ekki mættí laga það sem fór úrskeið- is. Á fundi oklcar sjálfstæðismanna á mánudeginum viðurkenndi Vil- hjálmur að hann hefði ekki lesið þetta mál rétt og baðst afsökunar. Við ræddum málið og komumst að þeirri niðurstöðu að rétt væri að hefja ferli einkavæðingar á REI og selja hlutínn eftir sex mánuði. Þetta var einróma samþykkt og við töldum að lausnin væri fundin. Samband var haft við Sjálfstæðismenn Vilhjálmur borgarstjóri ásamt Hönnu Birnu Kristjánsdóttur og Gísla Marteini Baldurssyni eftir að fundað var með formanni flokksins, án Vilhjálms. Nýr borgarstjóri Dagur B. Eggertsson tekur við veldissprotanum afVilhjálmi. Björn Inga og honum tjáð niðurstaða fundarins." Þótt sjálfstæðismenn hefðu náð sáttum sín í milli kom babb í bátínn. Björn Ingi lýstí því yfir í sjónvarpsvið- tali að hann væri ekki ánægður með þessa niðurstöðu. Hann vildi eiga fé- lagið í ár í það minnsta. „Það var þá sem við fórum að hafa verulegar áhyggjur. Við vorum mörg þeirrar skoðunar að eitthvað slæmt væri í aðsigi. En eftir að við hittum Björn Inga féllumst við á að engin rök væru fyrir því að Björn Ingi myndi ganga út úr samstarfi sem hafði geng- ið vel. Þegar við hittum Björn Inga var tekist á um það hvort ættí að selja REI eftir sex mánuði eða eitt ár eða hvort félagið færi á markað. Þetta var ekki slíkur ágreiningur að hann hefði átt að valda stjómarslitum. Á borgar- stjómarfundi á miðvikudeginum var ljóst í hvað stefndi. Björn Ingi talaði þar eins og maður á útíeið. En hann fullvissaði Vilhjálm um að ekkert slíkt væri í aðsigi." Treysti Birni Inga Um helgina og dagana á eftir gengu óformlegar meldingar á milli fulltrúa í meirihluta og minnihluta um hugsanlegt nýtt meirihlutasam- starf. Meðal annars er því haldið ffam að úr hópi sexmenninganna hafi slíkt boð komið til Svandísar Svavarsdótt- ur. Þorbjörg Helga segist ekki hafa hugmynd um neitt slíkt og ekki hafi hún boðið upp á slíkt samstarf. „Hins vegar finnst mér trúlegt að einhver slflc samskiptí hafi átt sér stað. Ég hef ekki aðrar staðfestingar en þær að Hanna Birna hefur sagt að hún hafi tekið Vilhjálm afsíðis á borgarstjóm- arfundi á miðvikudeginum og sagt honum að hún héldi að það væri ver- ið að segja okkur upp í beinni útsend- ingu og það væri möguleiki að tala við einhverja aðra. En Vilhjálmur treysti Birni Inga í blindni og var sannfærð- ur um að hann ætlaði ekki að svíkja okkur." Ræða Björns Inga á borgarstjórn- arfundi á miðvikudeginum reyndist vera fýrirboði um það sem áttí eftir að verða daginn eftir þótt hann full- vissaði borgarstjóra um að ekkert slíkt væri í spilunum. „Það var mjög skrýtínn víbringur í húsinu. Seinna viðurkenndi Dag- ur B. Eggertsson að þeir Alfreð Þor- steinsson hefðu hist á mánudegin- um. Áhyggjur fóru vaxandi þegar leið á kvöldið en Vilhjálmur heyrði í Birni Inga sem sagðist vera veikur og ekkert á fömm úr samstarfinu. Einnig hafði Guðlaugur Þór talað við Björn Inga og Guðlaugur kom skilaboðum til nokk- urra okkar, meðal annars Vilhjálms, um að Bjöm Ingi væri ekki á leið út." Frægt sms Á fimmtudeginum hafði verið boð- Nýr meirihluti Forystumenn hins nýja meirihluta eftir að Bjöm Ingi sprengdi. að til meirihlutafundar til að fara yfir fjárhagsáætíun næsta árs. Þann dag mátti Iesa í DV að rætt væri um nýjan R-lista. Um hádegi tíndust borgarfull- trúarnir í Höfða til fundarins en ekk- ert bólaði á Birni Inga. „Óskar Bergsson var mættur og hann lét eins og ekkert hefði í skorist. Þegar nokkur tími var liðinn án þess að Björn Ingi létí sjá sig kom Óskar og sagði: „Krakkar, þetta er búið. Sam- starfinu er slitið." Við vorum bókstaf- lega lömuð af reiði og settumst niður og ræddum hvað ættí að gera. Komið var á daginn að Óskar var látinn passa okkur í Höfða á meðan nýr meirihlutí var myndaður." Eftir að Óskar hafði fært fólki tíð- indin reyndu borgarfulltrúarnir að ná sambandi við fulltrúa VG og ffjáls- lyndra með því að senda þeim sms. Þorbjörg Helga er sögð hafa sent Svandísi sms sem innihélt boðin: „Til í allt... án Villa." Hún segist vissulega hafa sent smáskilaboð eftir að meiri- hlutínn var fallinn en það sé fráleitt að það hafi verið þannig orðað. „Þetta er smjörklípuaðferðin, að halda fram einhverju sem mað- ur getur ekki varist. Ég sendi Svan- dísi og fleirum vissulega sms en það var ekki svona orðað þótt textínn hafi vissulega verið tvíræður. í uppnám- inu sem varð eftir boðin frá Birni Inga voru send mörg sms þótt einhverjum henti að halda því tíl haga að ég hafi ein sent slík boð. f þeirri geðshrær- ingu sem greip um sig vorum við að láta vita að allt væri opið fremur en að kalla yfir okkur nýjan R-lista. En mér var mikið hlutverk ætíað með þess- um sögum. Ég vona að Reykvfldngar áttí sig á því að meirihlutar eru ekki myndaðir með smáskilaboðum." Spuni um valdatafl Þær kenningar eru uppi að það hafi verið hluti af valdatafli Gísla Marteins og Hönnu Birnu að veikja Vilhjálm tíl að ná af honum valdataumunum en uppreisnin hafi farið úr böndunum. Þorbjörg Helga segir að það standist ekki. „Þetta er aðeins spuni sem runn- inn er undan rifjum Bjöms Inga og hinna flokkanna af því þeir eru hræddir. Hvers vegna í ósköpunum ættí ég, Kjartan, Jómnn, Júlíus Vífill, að taka þátt í að fella Vilhjálm, hvaða hagsmuni hefðum við haft af slflcu? Samstarf Gísla, Hönnu og Vilhjálms var einnig mjög gott, þetta er því spuni og það af ódýrari sortinni, alveg furðulegt hvað hver álitsgjafinn étur upp eftir öðmm. Björn Ingi og félagar em að reyna að draga athygli frá því hvers vegna hann hljóp í burtu, þessi skýring er handhæg fýrir þá, en hún er alröng." Aðspurð hvort Vilhjálmur hafi ekki bmgðist borgarfulltrúum sínum með því að sniðganga þá við ákvarðanir um REI viðurkennir Þorbjörg Helga að svo hafi verið. „f þessu eina máli brást Vilhjálmur okkur. En fr am að því hafði verið ágætt samráð í hópnum öllum og þá ekki síst við Björn Inga. En að mínu matí máttu vinnubrögðin vera nútímalegri í þessum hópi og þau þurfa að breyt- ast. En í borgarstjórnarflokknum er ákveðinn kynslóðamunur og það þarf að virða það." Svandís Svavarsdóttír var að áliti almennings sá borgarfulltrúi sem kom í veg fyrir að REI yrði notað í þeim tílgangi sem ætíunin var. Þor- björg Helga segist ekki skilja hvers vegna umræðan þróaðist þannig að sexmenningarnir voru úthrópaðir í málinu sem þeir sem sviku leiðtoga sinn. „Mér er lífsins ómögulegt að skilja hvers vegna mál þróuðust þannig að við sem stígum á bremsuna sætum ámæli fyrir að standa við sannfær- ingu okkar og að vilja gæta hagsmuna borgarbúa. Það er sannfæring mín að það sé rangt að fara út í rekstur á borð við þann sem ætíunin var með REI sem var upphaflega stofnað fyrir tilstuðlan Guðlaugs Þórs Þórðarsonar og áttí að selja. Ég hef sömu afstöðu varðandi Landsvirkjun Power sem er fýrirtæki af svipuðum toga. Ef við förum út í slíkan rekstur þarf það að vera á forsendum einkavæðingar en ekki til að blanda saman opinberum rekstri og einkarekstri. Af hvetju ætt- um við sjálfstæðismenn að gefa frá okkur öll prinsipp bara vegna þess að það er verið að tala um útrás í orku- geiranum, eða einhveijum öðrum geira ef því er að skipta?" Sjálfstæðismenn í sárum Staða Vilhjálms sem leiðtogi sjálf- stæðismanna er óneitanlega veik eftír það sem á undan er gengið. Þorbjörg Helga segist ekki ætía að leggja dóm á þá ákvörðun hans að sitja áfram. „Hann heftír lýst því yfir að hann ætli sér að vera áfram oddviti og það er hans ákvörðun. En ég fer ekkert í grafgötur með það að hópurinn er í sárum. Það er mildl vinna fram undan við að græða sárin og jafna ágreining- inn. Það er ekki síst erfitt fyrir okkur að þurfa að sleppa hendinni af öllum hugmyndunum sem við vorum að hrinda í framkvæmd í meirihlutan- um. Allt er þetta mikið tjón fyrir Reyk- víkinga því hjá nýjum meirihluta ríldr kyrrstaða þar sem erfitt er að hrinda hugmyndum í framkvæmd, þau hafa ekki enn lagt ffam málefnasamn- ing, allt verður látíð reka á reiðanum. Eftir ár verður komið kosningaár og það er ekki tími stefnumótunar. En ég spái því að núverandi meirihluti haldi með naumindum út kjörtíma- bilið enda mun hann gera allt tíl þess að halda völdum. En þau eiga eftír að fara yfir stærstu hindrunina sem er að gera upp sjálft REI-málið. Það mál er ekki síst vandræðalegt fyrir þær sakir að höfuðpaurinn er innan meirihlut- ans. En þótt ég metí stöðuna þannig að samstarfið haldi vonast ég auðvit- að til að komast í meirihlutasamstarf. Ég leyni því elcki að ég er skotnust í að vinna með vinstri grænum en það er helst vegna þess að þeir hafa í flestum málum hugmyndafræði að leiðar- Ijósi. Lakastí kosturinn er Framsókn Bjöms Inga. Það þarf líklega eitthvað mikið að gerast tíl þess að ég getí unn- ið með honum, maður getur lent í því að láta einhvern plata sig einu sinni, en ekki tvisvar." Óbilandi bjartsýni Þorbjörg Helga segir að erfiðir tímar séu vissulega að baki. Hún hug- leiddi að hætta í stjórnmálum en ætí- ar að hrista af sér áfallið. „Fyrst eft- ir slitin trúði ég því að sannleikurinn myndi sigra enda er ég óskaplega mikil Pollýanna og hef lent í mínum mestu vandræðum vegna óbilandi bjartsýni á fólk og málefni. Og þeir tímar koma stundum að ég get vel hugsað mér að hætta og stofna gmnnskóla sem er gamall draumur minn. Ég fór út í rok- ið á gamlárskvöld og lét vindinn blása af mér þessum leiðindum og ákvað að takast á við stíórnmálin af endur- nýjuðum krafti. Eg hættí ekki á með- an þetta er skemmtilegt og ætía mér að vinna af heilindum áfram en því er ekki að leyna að það eru ógróin sár. Trúnaðarbresturinn er veruleiki og það mun taka nokkurn tíma að ná aft- ur taktí." n@dv.is
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.