Morgunblaðið - 22.08.1982, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 22.08.1982, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLADID, SUNNUDAGUR 22. ÁGÚST 1982 Nr 1 1 27750 27150 rJkSTSXONAKtrSIft Ingólfsstræti 18. Solustjón Benedikt Halldórsson Við Súluhóla Glæsileg ca. 60 fm íbúð á efstu hæö í blokk. Rúmgóðar svalir. Víðsýnt útsýni. Laus strax. Einbýlishús m. bílskúr í Kópavogi rétt við sjónn, { smíðum tvær hæðir, mögu- leiki á tveim ibúðum. Tilbúin undir tréverk efri hæðin strax. Ca. 240 fm glæsilegt hús. Sala eða skipti á eldri hæð eða raðhúsi. Teikn. og uppl. á skrifstofu (ekki i sima). Sérhæð m/bílskúr Falleg 4ra herb. hæð á Teig- unum. Sér inng. Sér hiti. Suöursvalir. í gamla vesturbænum, gam- alt báruklætt timburhús. Einbýlishús á Álftanesi. Einbýlishús á Þórshofn Jörð í Fljótsdal. Viö Engjasel Góð 3ja herb. íbúð. Bílskýli fylgir. Við Eyjabakka Góð 3ja herb. íbúð á 3. hæð (efstu). Suður svalir, víðsýnt útsýni. Við Tjarnarból Úrvals 5 herb. endaíbúð. Tvennar svalir, ákveðin sala. 4ra herb. með bílskúr í Norðurbæ Hafnarfirði Rúmgóð og falleg íbúð við Breiðvang. Akv. sala. Einbýlishús m/bílskúr og fallegum garði á rólegum stað í Árbæ til sölu. Ákv. sala. Möguleiki aö taka 3ja—4ra herb. íbúð upp í hluta kaupverðs. Helst í Breiöholti. Teikn og uppl. á skrifstofu. Efri sérhæð m/bílskúr 4ra herb. á eftirsóttum stað í austurborginni. Sér inngang- ur, sér hiti. Stórar suður svalir. Innbyggður bilskúr Laus fIjótlega. Akveðin sala. Byggingarfram- kvæmdir Til sölu við sjóinn á Kjalarnesi tn byggingar strax. í Hraunbæ Glæsileg 3ja herb. íbúö í blokk, suður svalir. Akveðin sala. Viö Brekkustíg — Vesturborgínni Eldra steinhús, kjallari, hæð og ris m/ tveim íbúöum, 2)a herb. og 3ja—4ra herb. Laust 1. nóv. Ákveðin sala. Tilboð óskast. Teikn. og nánari uppl. á skrifstofu. Hjlilll Mi-lllþAr«.\i,ll hfll t.úslilf K'l 7r>|l||V«HM fldl ,mss Opið í dag 1—3 Einbýlishús á Seltjarnarnesi 180 fm embyhshus m. tvöf. bilskúr. Husio afh fokhelt i sept nk. Teikn. á skrifst. Sökklar aö einbýlishúsi HÖfum til sölu sökkla aö 270 fm einbýl- ishusi. Fossvogsmegin t Kópavogi. Teikningar og frekari upplýsingar á skrifstofunni (ekki i sima). Við Blönduhlíð 150 (m efri hæö m 28 Im bilskur Vsrö 1.650 þú*. Lúxusíbúð við Breiðvang 4ra herb 130 Im íbúö á 4. hæö Vand- aöar innréttingar. Þvottaaóstaöa i íbúö- inni. Bilskur Vero 1,4 millj. Við Kaplaskjólsveg 4ra herb. 100 fm ibúö á 1. hæö. Ibúöin skiptist i 2 saml. stofur. rúmgott eldhús, 2 góð herb og baðherb. Úfb. 850 þús Seltjarnarnes 4—5 herb. 100 fm íbúö á jaröhaaö við Melabraut. Veöbandalaus. Veör kr. 900 Við Njörvasund 6 herb. efri sérhæð. Ibúöin er m.a. saml. stofur, 4 herb. o.fl. Vsrö 1600 þús. Viö Leifsgötu 3ja—4ra herb 90 fm risibúð Vsrö 750 þús. Við Smáragötu 3ja herb. 95 fm hæö við Smáragötu. Nýtt þak, nýtt rafmagn o.fl. 30 fm bil- skúr Verð 1,3 millj. Við Hrafnhóla 3ja herb. glæsileg 90 fm endaibúð á 2. hæö Suoursvalir Bilskúr. Mikiö útsýni. Vsro 1050 þú*. Við Smyrilhóla 3ja herb ca 80 fm goð ibuð á 1 hæö Verö S50 þú*. Við Furugrund 2ja herb. góð íbúö á 2. hæð. Stórar suöursvalir. Litið herb. í kjallara fylgir. Góð sameign V«ro 750 þú*. Við Kaplaskjólsveg 2ja herb 45 fm kjallaraibúö V*rð 625 þús. Við Hraunbæ 2ja herb. rúmgóö íbúö meö bilskúr. Verð kr. 850 þú*. Við Baldursgötu — nýtt 2ja herb 60 fm ný ibúö á 3 hæo (efstu). Storar svalir Opiö bilhysi Útb. 670 þús. Góð eign Við Kleppsveg þús. I Fossvogi 4ra herb. ibúó á 4. hæo. Suöursvalir. Verð 1.150 þús. Við Hraunbæ 5—6 herb. 140 fm ibúö á 1 hæö 4 svefnherb 50 fm stofa o.fl. Vsrð 1.475 þús. Við Dvergabakka 4ra herb. vönduö íbúö á 2. hæö. Þvottaherb. og búr á hæöinni. Laus strax Útb. 800—820 þús. Við Karfavog 4ra herb 90 fm snotur rishæð. Vsrð 930 þús. Við Kleppsveg 3ja herb 90 fm íbúö á 1 hæö Úfb. 690 þús. Við Einarsnes 3ja herb. íbúð á 2 hæð i timburhúsi. Verð 750 þús. Parhús við Kleppsveg 3ja herb. snoturt parhús í góðu ásig- komulagi m.a. tövf verksm.gl., nýleg teppi Útb. 670 þús. Við Faxatún 130 fm einbýlishús í sérflokki. ásamt 60 fm bilskúr. Allar nanari upplýsingar á skrifstofunni. Við Garðaveg Hf. Höfum til sölu gamalt einbylishus Húsiö er i góöu ásigkomulagi. Snotur eign Vsrð soeins 1350 þús. 2ja herb. ibúö á jarohæö Stærö um 55 fm. Sér lóö Utb. 540 þús. Við Njálsgötu 60 fm 2ja herb. snotur ibúð á 2. hæö. Verð 600 þús. Við Lindargötu 2ja herb snotur 60 fm íbúö á jaröhæö. Verð 630 þús. Skrifstofuhúsnæði Höfum til sölu 200 fm rishæö í Múla- hverfi sem hentar vel fyrir skrifstofur, teiknistofur. félagssamtök o.fl. Laust nú þegar. Skrifstofuhúsnæði 230 fm skrifstofupláss á efri hæð viö Vatnagarða. Teikningar og frekari upp- lysingar á skrifstofunni. Útborgun 4,0 millj. Höfum kaupanda að verzlunar- og skrifstofuhúsnæöi sem næst miðborg- inni. Ulb. allt að 4,0 millj. fyrlr rétta eign EicnflmioLunin ÞINGHOLTSSTRÆTI 3 SÍMI 27711 Sölustion Sverrir Krisfinsson Valtýr Sigurðsson lögfr Þorleifur Guðmundsson sölumaður Unnsteinn Bech hrl Simi 12320 [p11540 Einbýlishús í vesturborginni 214 fm einbýlishús með inn- byggöum bílskúr. Húsið er vel staðselt viö enda lokaörar götu. Húsið afhendist fullfrá- gengiö að utan en fokhelt aö innan. Teikn og uppl. á skrifst- ofunni. Einbýlishús í Garðabæ 160 fm vandaö einbýlishús á rólegum og góðum stað í Lund- unum með 40 fm bílskúr. Falleg ræktuð lóö. Verð 2,3—2,5 millj. Einbýlishús í Seljahverfi 170 fm næstum fullbúið einbýli á rólegum og góðum staö í Seljahverfi. 60 fm bílskúr. Ræktuð lóö. Verð 2,2 millj. Skipti hugsanleg á raðhúsi á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Parhúsí Kópavogi 170 fm parhús í austurbænum í Kópavogi. Laust fljótlega. Verð 1.750 til 1.800 þús. Útsýni. Raðhús í Hf. 6—7 herb. 160 fm endaraöhús við Öldutún. 25 fm bílskúr. Verð 1,6 millj. Einbýlishús Seltjarnarnesi 180 fm fokhelt einbýlishús með 47 fm bílskúr. Afhendist fokhelt i sept. nk. Teikningar og uppl. á skrifstofunni. Raðhús í Hvömmunum Hf. 210 fm fokhelt raðhús. Til af- hendingar strax. Teikn. og uppl. á skrifstofunni. Sérhæð á Seltjarn- arnesi m. bílskúr 6 herb. 165 fm falleg efri sér- hæö. Stórar suöur svalir. Verð 1.850 þus. Hæð í austurborginni 4—5 herb. 142 fm vönduð efri hæð við Háteigsveg. Tvennar svalir. Þvottahús á hæðinni. Verð 1.600 þús. Við Hjallabraut Hf. 6 herb. 150 fm mjög vönduö íbúð á 3. hæð. Þvottaherb. og búr innaf eldhúsi. Tvennar sval- ir. Stórkostlegt útsýni. Laus 1. okt. Verð 1.800 þús. Hæð á Högunum 120 fm góð efri hæð. Suöur svalir. Bílskúrsréttur. Verð 1.350— 1.400 þús. Hæð í vesturborginni 90 fm góð efri hæð. Parket. Verksmiðjugler. Fallegur rækt- aður garður. Verð 1.100 þús. Við Fellsmúla Vorum að fá til sölu 6 herb. 136 fm góöa íbúð á 4. hæö. Verð 1.450—1.500 þús. Við Engihjalla Kóp. 4ra herb. 100 fm falleg íbúö á 1. hæð. Vandaðar innréttingar. Suður svalir. Parket. Laus fljót- lega. Verð 1 millj. og 50 þús. Við Ljósheima 4ra herb. 105 fm góö ibúö á 7. hæð. Þvottaherb. í íbúöinni. Verð 1 millj. Við Breiðvang m. bílsk. 4—5 herb. 115 fm góð íbúð á 3. hæð. Þvottaherb. innaf eldhúsi. 28 fm bílskúr. Laus strax. Verð 1.250 þús. í Hólahverfi m. bílskúr 3ja herb. 90 fm vönduð íbúð á 2.hæð. Útsýni. 25 fm bílskúr. Verð 1.050— 1.100 þús. Við Kleppsveg 4ra herb. 108 fm íbúð á 1. hæð. Suður svalir. Verksmiðjugler. Laus 1. nóv. Verð 1.050 þús. Við Maríubakka 3ja herb. 90 fm góð íbúð á 1. hæð. Þvottaherb. og búr innaf eldhúsi. Herb. í kjallara. Verð 950 þús. Við Æsufell 3—4ra herb. falleg íbúö á 5. hæð. Vandaðar innréttingar. Glæsilegt útsýni. Verð 950 þús. í^ _ FASTEIGNA ÍLf\ MARKAÐURINN í * öð*n$gotu4 Simar 11540 21700 I f Jon Guomurtdsson. Leo E Love logfr Fasteignamarkaöur Fjárfestingarfélagsins hf 2-84-66 2JA HERB. HAGAMELUR talleg íbuö á 3. hæð f fjölbýli. Fyrsta flokks sameign. ibúð í sérflokki. HAMRABORG mjög stór og falleg íbúö á 3. hæð. Sameiginlegt þvottahús meö vélum. Suöursvalir. Bflskýli. Eign í sérftokkl. MARÍUBAKKI mjög góð ibuð a 1. hæð. Suðursvalir. Tengi fyrir þvottavél á baöi. 3JA HERB. FLÚDASEL skemmtileg ibúö á 4. hæð l'búðin skiptist f hæð og pall fyrir setustofu. Tengi fyrir þvottavél á baði. HRAUNTEIGUR góð og töluvert endurnýjuð íbúð ( kjallara. Rúm- góð svefnherb. Þvottahús innan ibuðar. KÁRSNESBRAUT goð íbúð á 1. hæð. Rúmgott eldhús, nýtt gler og póstar i gluggum Ibúðinni fylgir um 75 fm bílskúr með 3ja fasa raflögn. Hita og stútur fyrir vatni. v LAUGARNESVEGUR góö ibúð á 2. hæð. Ný eldhuslnnretting Nýjar hurðir, nýir gluggar og gler. Ný raflögn o.fl. Laus eftir samkomulagi. LAUGARTEIGUR mjög snotur og vinaleg íbúö í fjórbýlishúsi. Ibúðin er lítið undir súð. SNORRABRAUT notateg ibúð á 3. hasð. Nýtt tvöfalt gíer í ðllum ghjggum og nýir gluggapóstar. SUDURGATA, HAFN. mjög falleg og björt íbúð á 1. hæð með þvottaherbergi innan íbuöar. 4RA HERB. ÁLFHEIMAR mjög rumgóð ibuö á 4. haeö í fjölbýli. Gott skápa- pláss, tengi fyrir þvottavél á baði. Góðar sólsvalir. ÁSBRAUT KÓP. rumgóð og björt endaíbúö á 2. hæð. Góö svefn- herb , gott eldhus Suðursvalir, sér inng. MIOVANGUR, HAFN. góö íbúö á 1. hæð. Þvottaherb. innan íbúðar. Storar suðursvalir. Sauna og frystigeymsla i sameign. SUOURHÓLAR mjög góö íbúð meö vönduðum innréttingum á 1. hæð. Tengí fyrir þvottavél á baöi. Suðursvallr. 5 HERB. BREIÐVANGUR HAFN. gullfalleg fbúð. Góðar og sófríkar svalir. Þvottahús innan ibúöar Stór bílskúr. SÓLHEIMAR afar rúmgóö fbúö á 11. hæð í lyftuhúsi, frábært útsýni i allar áttir, skjólbyggðar sólsvalir, góð sameign. SUNNUVEGUR HF. gullfalleg eign og mikiö endurnýjuð { þríbýlis- húsi. Ath. Sunnuvegur er ein fallegasta og kyrrlátasta gatan i Hafn- arfirði. 7 HERB. KRUMMAHÓLAR mjög rúmgóð á 2 hæðum i lyftuhúsi. Miklar svalir og gott útsýni. Mikiö Skápapláss. Fallegar innréttingar. SERHÆDIR FLÓKAGATA hæö og ris á hæðinni, er rúmgóö 4ra herb. íbúö og i risi eru 4 herb. ásamt wc og 2 geymslum. Eignin er ígóöu standi og við eina af vinsælustu götum borgarinnar. Bílskúrsréttur. TÓMASARHAGI um 120 fm íbúð á 1. hæö. Sérinngangur. Eignin er í góðu ásigkomulagi og laus strax. Æskileg skipti á raðhúsi eöa einbýli i Reykjavík. Mætti jafnvel vera á byggingarstigl. RAÐHUS ARNARTANGI, MOS. gott viðlagas)óðshús ásamt bílskursrótti. BAKKASEL mjög fallegt raöhús sem er kjallari og tvær hæðir. Sér ibúð í kjallara Stór failegur garður. Bilskúrsplata fylgir. KAMBASEL 190 fm raðhús á tveimur hæðum, ásamt innb. bílskúr. Húsiö er ekki fulibúið en ibúðarhæft. Fullfrágengin lóð. Afh. eftir samkomulagi. EINBYLI HLÍDARKOT, ÁLFT. mjög gott einbýli úr islenskum einingum. Húslð er nánast fullbúiö. LAUFÁS VIÐ FlFUHVAMMSVEG. Höfum fengiö í sölu eignina Lauf- ás sem er 5000 fm land allt ræktað og skógi vaxiö um 90 fm hús é einni hæö. FAXATÚN, GARDABÆ 130 fm fallegt einbýlishús á einni hæö. Húsfö er steinhús, skiptist m.a. í stofu, 3 rúmgóð svefnherb., eld- hus, þvottaherbergi og geymslu. Miklar furuklæöningar. Falleg lóð, Stór bílskúr. Bein sala. A BYGGINGARSTIGI HOFGARDAR, SELTJ. 182 fm fokhelt einbýlishús ásamt 48 fm bilskúr. Húsiö selst fokhelt meö járni á þakl og plasti í gluggum og er til afhendingar i okt. '62. K AMBASEL. Vorum að fá í SÖIu tvær 3ja herb. ibúðir i raðhúsa- lengju. ibúðirnar eru horníbúöir og annarri fylgir gríðarmikil lóð. ibúöinni fylgir nýtaniegt ris. EINHAMARSHÚS VIÐ KÖGURSEL. Höfum fengiö til sölu eitt af hinum vinsælu Elnhamarshúsum. Um er að ræða einbýli sem er á 2 hæöum, samtals 180 fm. Húsin afhendast fullbúfn aö utan meö fullfrágenginnl lóð. Neöri hæö hussins er einangruð og pússuö. Aætlaður afhendingartírni er í nóvember '82. LAUGAVEGUR 88 fm fokheld risíbúð í fallegu steinhúsi. Hér er um aö ræöa eign sem býður upp á mikla möguleika. LÚXUSÍBÚDIR VID BRÆDRABORGARSTÍG. Nú er aðeins eftir 3ja og 4ra herb. íbúðir, ein af hvorri gerð í 5 hæöa lyftuhúsi. Afhendast tilbúnar undir tréverk og málningu haustið '82. Mjög góö staðsetn- Ing. Hagstæð greiðslukjör. Teikningar og nánari upplýsingar á skrifstofunni. Fasteignamarkaöur Bárfestingarfélagsins hf SKÓLAVÖRDUSTÍG 11 SÍMI 28466 (HUS SRWISJÓOS REYKJAVfKUR) Lógfræðingur Pétur Þór Sigurftsson

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.