Morgunblaðið - 25.07.1985, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 25.07.1985, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 25. JÚLl 1985 II 84433 FLYÐRUGRANDI 2JA-3JA HERB. + BÍLSKUR Sérlega falleg ca. 70 fm ibúð á jarðheso i fjöt- býtlshusi Vandaðar innréttingar Laus fljót- lega. SMAÍBÚDAHVERFI RADHÚS Á TVEIMUR HÆÐUM Fallegt eldra raðhús vlð Háagerði alls ca. 180 fm aö grunnfleti. Laus strax. Vwö ca. 12 millj. REYNILUNDUR EINBÝLISHÚS Vandað ca. 135 tm einbylishús á einni hæð. Stór ræktuö lóð. Stór ca 100 fm bilskúr meö gryfiu. VarA tilboð. ORRAHÓLAR 3JA HERB. - LYFTUHÚS Rúmgóð ibuð á 2. hæð i nytegu lyftuhúsi, með suöursvölum. Fallegt útsýni. (búðin er að mestu fullfrágengin. Var* ca. 1700 þus. LANGHOL TS VEGUR 3JA HERB. ,^-^-____. Nýendurnýjuð ibúð, ca. 80 tm að grunnfieti í þribýlishúsi Laus fljótlega Veroca.1»S0þús. GLAÐHEIMAR STÓR SÉRHÆÐ Falleg rúmgöð ca. 150 fm neðri sérhasð í tjöl- býlishúsi. Hœðln skiptist m.a. i stðrar stofur með f allegu utsyni og 4 svefnherb. Bískúrsréttur. NORÐURMÝRI 2JA HERBERGJA Ca. 65 fm kjallaraíbúð með sérinngangi i þribýl- ishusi. Verð ca. 1300 þús. KAMBASEL RAÐHÚS Nærri fullbuið raðhús á tveimur hæöum með innbyggðum bílskur. Laust strax. VESTURBERG 4RA-5 HERBERGJA Rúmgóö og falleg ibúð á hœð í fjölbýlishusi meö vestursvölum og gööu útsýni. KJARRHÓLMI 3JA HERBERGJA Falleg ca. 90 fm íbúð á 1. hæð f 3ja hæða f|6l- býlishusi. Fæst i skiptum t.d. fyrir 4ra-5 her- bergja ibúð meö bílskúrsrétti. RAUDAGERDI SÉRHÆÐ MEÐ BÍLSKÚR Falleg neðri sérhæð í þribýlishúsi, ca. 140 fm að grunnfleti. Laus fljótlega Verð 3,2 millj. EYJABAKKI 3JA HERBERGJA Falleg íbúö á 2. hæð ca. 90 fm. Þvottahus og búr innaf eldhusi. Aukaherbergi i kjallara Laus fljótlega. Verð 1850 þús VALLARBRAUT 4RA HERBERGJA JARDHÆD Falleg ca. 110 fm iaröhæð i þríbylishusi, sem skiptlst m.a. í stofu og 3 svefnherbergi. Þvotta- herbergi á hæðinni Uppsteypt bilskursplata DRÁPUHLÍD SÉRHÆÐ + BÍLSKÚR Rúmgóð og björt neðri sérhæð i þribylishusi. sem skiptist í 2 skiptanlegar stofur og 2 svefn- herbergi o.fl. Nýtt gier. Nýtt a baði. Bilskúr. ÍMS FASTEK3NASALA lAgLllT JVf suexjRuwjossRAirr ís V#nvll W 3FRÆOINGUR- ATU VAGNSSON SIMIS4433 Skrifstofa Félags fasteignasala Laufásvegi 46 er opin þriöjud. og föstud kl. 13.30—15.30 Sími 25570. FÉLAG FASTEIGNASALA BETRI VIÐSKIPTI M Sterkurog hagkvæmur auglýsingamiöill! ^11540 Einbyhshus Einb.hús miðsvæðis: tii sðlu 240 fm vandaö einb hus á eftirsótt- um stað miösvæðis. Innb. bílsk. Fallegur skjóuuell garður. Skipti á minni eign koma til greina. Á Meluniim: 290 fm parh. sem er tvær hæðir og k|. 30 fm bilsk. Tvennar suðursv. Fallegur garður. Laust fljótl. í Seljahverf i — Mjög góó greÍÖSlukj.: 168 fm elnb. asamt bilsk Öuppryllt rými i kj. TH alh. slrax fokh VerO 2,5 miML Melgerði Kóp.: iso fm taiiegt stalklætt timburhús. Húsiö er kj., hæð og ris. Stór löö. Uppl. á skrlfst. Raðhus Flúðasel — Góö greiðslu- kj.: 235 fm vandað tutlbuiö raðh. Mögul. i aérib. f kiaHara UppL á akrifst FljÓtaSel: 170 lm m|ðg gott enda- raðhús. Vsrð 3,9 millj. I Garðabæ: 145 fm mjög tallegt endaraðhús. Innb. bftsk. Nánari uppl. á skrtfst. Miðvangur Hf.: tii sðiu iso tm vandaö raöhús auk 40 fm bilskúrs Vsrð 5 herb. og stærri í vesturborginni: 147 tm vðnd- uö etri sérh. ásamt 60 fm i risi. Bilsk.r Nánarl uppl á skrifst. „Penthouse": 120 tm mjög skemmtilegt penthouse við /EsuMI. Qróðurskáli. Mjog slórar og gooar svsl- ir. Bftekúr. Laust strax. Varð 3,5 millj. Sólheimar: rn soiu s herb. 120 fm mjög talleg ib. á 6. hæö í lyftuhúsi. Mjðg lagurt útsýni. Nánari uppl á skrifst. Suðurgata Hf.: 160fmgóöneori sérhæö i nýju husi 20 fm bilskúr. Teikn- ingar og nánari uppl. á skrifstotunnl. 4ra herb. Furugrund: 95 tm taiieg ft>. é e. hæö. Þvottah. á hæðinni. Bilhysi. Suöursv. Verð 2450 þús. í vesturborginni: 95 fm k. a jaröhæð. Sérinng. Varð 2,1 millj. í austurborginni: 97 tm björt og falleg íbúð á iarðhæð. Sórinngangur. Upptýsmgar á skrifstofunni. Dalsel: 120 fm talleg ibuð á 2. hæð i3hæöahusi BHhysi Leus tljóttega. Verð 2JS mWL í austurborginni: no tm goö risibúð. Litið undir súð. Svalir. Laua •trai Varð 1950 - 2 millj. 3ia herb. Laufvangur Hf. — laus Strax: 94 tm mjög falleg íb. á 2. hæð. Suöursv. Þvottah. og bur innaf ekJh Vero 2-2.1 mML Kjarrhólmi: 90 tm mjog faiieg nýstands. ib. á 1. hæð. Þvottah. i ib. Suöursv. Verft 1950 þús. í NorðUrmýrí: 3ja herb. m|ög góð ib. á miðh. i steinh. Varð 1M0 þús. KÓngsbakkÍ: 97 fm mjög falleg ib. á 1. hæð. Þvottaherb. innaf eldhusi Mikið skáparými. Mjog góð samaign. Verð 1850 þue. Skuldlaus sign Stóragerði — glæsilegt Útsýní: 90 fm b|ön og góð ib. á 4. hæö auk íb.herb. i kj. Bilsk réttur Varð 2-2,1 mHH. HátÚn: 90 fm góð íb. á 3. hæö i lyftublokk. Varð 1900-2000 þúa. 2ja herb. Álf askeið Hf.: 90 tm glæsileg ib. á jarðhæð í tvibylisnusi Varð 1750-1000 þua. Ódýr íb. v/Borgar- holtSDT.: 3ja herb. íb. á jarðh. Verö 1150-1200 þús. Krummahólar: ca. 70 tm taiieg ib. á 5. hæö. VarO 1450-1500 þús. Þverbrekka: eo tm faiieg íb. a 4. hæð. Útsýni. Varð 1500 þua. OrrahÓlar: Glaaslleg 70 fm íbúð á 1. næð. Suðursv. Mikil og góö sametgn Verö 1750 bus EfStaland: 60 fm falleg ib. á jarðh. Sérgarður Varð 1600 þús. Lítið einbýlish.: tii soki litið snoturt einbýtish. nærri mtöborginni. Qóður garður. Varð 13 mittj. ¦"r^FASTEIGNA JJJ\ MARKAÐURINN f J_ Óoinsgötu 4. sfmar 11540 - 21700. 81066 Leitió ekki langt yfir skammt 2ja herb. MANAGATA 40 fm V. 100 þ. VESTURBERG 65 Im V. 1500 þ. GRETTISGATA 50 fm V. 1450 þ. GRETTISGATA 50 hn V. 1,0 m. FRAMNESV. 40 rm V. 750 þ. HRAUNBÆR 46 Im V. 1250 þ. GAUKSHÓLAR 66 Im V. 1650 þ. KRÍUHÓLAR 50 fm V. 1400 þ KEILUGRANDI 65 Im V. 1700 þ. NJÁLSGATA 35 hn V. 600 þ. 3ja herb. ÁLFHÖLSV. ? B 65 fm V. 2.4 m. DALSEL •6 fm V. 1900 þ. BRAGAGATA 73 tm V. 2.4 m. FURUGRUND 100 fm V. 23 m. RAUÐALÆKUR 90 fm V. 2,0 m. SKEUANES 75 tm V. 1650 þ. GRÆNAKINN 90 fm V. 1750 þ. HAMRAHLÍÐ 60 fm V. 1600 þ. EYJABAKKI 90 fm V. 1950 þ. VESTURBERG 60 fm V. 1750 þ HVERFISGATA 80 fm V. 1650 þ. REYNIMELUR 65 fm V. 1950 þ. KRUMMAHÓLAR 85 fm V. 1800 þ. MÁVAHLÍÐ 84 fm V. 1800 þ. 4ra herb. KJARRHÓLMI 116 fm V. 2,1 m. HAMRABORG 120 fm. HVASSALEITI 100 tm V. 2,6 m. FLÚÐASEL 115 fm V. 2,5 m. SELJABRAUT 110 fm V. 23 m. ENGJASEL 117 fm V. 23 m. MARÍUBAKKI 110 fm V. 23 m. ÁLFHEIMAR 117 fm V. 23 m. LINDARGATA 90 fm V. 1650 þ. ÁLFTAMÝRI 120 fm V. 2,7 m. NJÖRVASUND 117 fm V. 23 m. VESTURBERG 110 fm V. 1950 þ. BLÖNDUBAKKI 115 fm V. 2,1 m. 5-7 herb. SÓLHEIMAR 117 fm V. 23 m. FLÚOASEL 120 fm V. 2,7 m. SKOGARÁS 184 tm V. 23 m. LANGHOLTSV. 127 tm V. 2,(* m. SILFURTEIGUR 180 fm V. 33 m. GRETTISGATA 130 fm V. 2,6 m. UNNARBRAUT 100 fm V. 23 m. SÖRLASKJÖL 116 tm V. 3,6 m. MIÐBRAUT 110 fm V. 33 m. KVISTHAGI 300 Im V. 6,0 m. SIGTÚN 110 hn V. 2,7 m. Raðhús FUÓTASEL 166 fm V. 33 m. KJALARLAND 230 fm V. 4,6 m. LAXAKVÍSL 320 fm V. 4,7 m. SÆBÓLSBRAUT195 fm v. 2,6 m. BREKKUBÆR 300 fm V. 4,5 m. LANGHOLTSV. 200 fm V 4,0 m. AKURGERÐI 138 fm V. 3,0 m. KÖGURSEL 153 fm V. 33 m. ARNARTANGI 105 fm V. 23 m. BREKKUTANGI 240 tm V. 3,7 m. BREKKUBYGGD 175 tm V. 4£ m. BREKKUBÆR 300 fm V. 4,5 m. ffi Jon Guomundsson s64ust|.. Leó E. Löva HJgfr., Magnús Guðieugsion HJgfr. Embýlishús JAKASEL LAUGARÁSV. URÐARSTÍGUR SUNNUFLÖT VESTURHOLAR HOLTSBÚÐ GOÐATÚN KJARRVEGUR FROSTASKJÖL HLAÐBÆR SKÓLAV.ST. V0GALAND HOLTAGERÐI LYNGBREKKA ÞUFUSEL ÁRLAND 160 fm 450 tm 213 fm 450 Im 130 fm 220 fm 327 fm 175 fm 165 tm 320 fm 230 fm 160 tm 275 fm 180 Im V. 4,4 m. V. 93 m. V. 3,1 m. V. 83 m. V. 6,0 m. V. 73 m. V. 3,6 m. V. 3.8 m. V. 4,0 m. V. 4,6 m. V. 2,5 m. V. 9,0 m. V. 5,5 m. V. 33 m. V. 6,5 m. V. 6.1 m. Fynrtæki GJAFAVÖRUVERSLUN V. 1.1 m. MYNDBANDALEIGA V. 3,0 m. TÍSKUVÖRUVERSLUN V. 4,8 m. BLÓMABÚÐ V. 1500 þ. { Húsafell FASTEKSNASALA Langhollsvegi 115 < Bæiarleióahusinu) simi: 8 1066 l_ Aöalsteinn Petursson BergurGuonason hdl ._hd Húseignir við Hverfisg. Byggingarretlur Til soki 400-500 tm verslunar- og skrlf- stofuhúsnæði við Hverfisgðtu m. byggingarrétti. (Samþ. teikn.) Teikn- ingar og nanari uppl. á skrifstofunni. Lyngás - Garðabæ Hagstætt verð Hðtum fengið til sölu iðnaðarhusnæði á einni hæð samtals um 976 fm. Stórt girt malbikaö port er á lóöinni. Stórar innkeyrsludyr (4). Hlaupaköttur sem má aka út úr húsinu fylgir Teikn. og allar nánari upplýsingar á skrifstof- unni. Verö á tm aðeins kr. 9.700 þus. Iðnaðarhúsn. Garðabæ Afar hagstæð kjör 410 tm fullbuiö húsnæöi á jarðhæð sem má skipta i tvennt Laust strax. Smiðshöfði Mjög vandað fullbúið iönaöarhus- næði. Grunnflötur hússlns er 300 tm og samtals flatarmal 750 fm ásamt 78 fm vinnuskúr. Lofthæö á jaröhæö er 5.6 m. Góöar innkeyrsludyr. Skrifstofuhæð við Laugaveg 150 trn skrifstofuhæö (2. hæö). Laus nú begar. Vero 33 miHj. Parhús í Fossvogi 170 fm parhús á einni hæð, auk 45 fm baöstotulofts Fokhelt i dag. Sklptl á ibúö viö Espigerði eða i Nýja miö- bænum koma vel til greina Teikn á skrifstofunni. Parhús við miðborgina Hðtum fengið til sðlu 240 fm nýlegt fullbúið parhus á rólegum eflirsóttum stað viö miðborgina. i kj. er innréttuð 50 fm ibúö. Vðnduð eign. Varö 5-53 miHj. Frostaskjól - einb. Um 230 fm einbylishus sem athendist uppsteypt. Teikn. á skrifstofunni. Melgerði Kóp. - einb. Til sölu 180 fm timburhús á nylegum steinkjallara. klætt garöastáli. Falleg loð Bílskúr. Varð 3 millj. Einarsnes - raöhús 160 tm raðhús á tveimur hæðum. Bílskúr. Fallegt útsýni. Vsrð4950 bui Árbær - einbýli 160 tm vandaö einlytt einbýlishús á goðum stað. Góð ræktuö lóð. Stðr biiskur. Ákveöin sala. Flatir - einbýli 220 fm 7 herb. vandaö einbylishus á einni hæö. 45 fm bilskúr. Varð 63 miHL Sunnuflöt - einb. 110 vandaö einbylishus asamt tvðf. bilsk. Glæsilegt utsyni. Falleg lóö. Ákveöin sala. Einbýlishús við Sunnuflöi Til sðlu 7-8 herb. einbylishus samtals 200 fm aö grunntleti. Tvöf. bilskur Falleg löö. Glæsilegt útsýni VarO 53 miltj. Húsiö getur losnaö nú begar. Eskiholt - einbýli 330 fm glæstlegl einbýlishús á tveimur hæðum. Husið afhendist nú þegar einangraö m. miöstöðvartögn. Akv. sala. Skipti á hæð eöa raöhusi koma vel til greina. Hlíöarvegur - parhús 180 fm parhus asamt 40 fm bilskúr. Gott utsyni Vesturberg - endaraðh. 135 tm vandaö raðhús á einni hæð. Bílskúr. Varð 33 millj. Ákvaðin sala. Hálsasel - tengihús 164 tm fullbuið mjðg vandaö tengihús ásamt baðstotulofti og bílskur Arinn í stofu. Álfhólsvegur - parhús 185 tm nylegt parhús. 2 hseðir og kj. Varð 3,5 millL Melabraut - parhús 145 tm vandað parhus ásamt 26 fm bilskúr. Vorö 33 millj. Selás - einb. 342 fm tvilyft einbyli/tvibyli við Heiðar- ás. Moguleiki á að taka aöra eign uppi Varð 4,9 milli Jörð óskast Höfum kaupanda aö iörð i Skagafirði eöa Rangárvalla- syslu sem gæti hentað vel tll hrossaræktar. Ibúö óskast til kaups Höfum kaupanda aö 4ra herb. íbúö i Fossvogi eöa Espigeröi. Gód útb. í booi. Ibuöin þarf ekki ao losna strax. £K.nflm[£>Lun.n ÞINGHOLTSSTR/ETI 3 SIMI 2771 Solustiori Svarrir Kristinssox. Þorlaitur Guomundsson sðium., Unnstainn Back hrl.. sfmi 12320, Þorottur Halldorsson Wgtr. Heimasími aMurn. 75817. EIGNASALAIM REYKJAVIK Einbylishus og raðhus MAVAHRAUN HF. 160 fm mjög gott einbýlishús á einni hæo 2 saml. stofur og 5 svefnh. Rúm- góour bilsk. Löng og góö lán fylgja. FLUDASEL. 230 fm raohús, tvær haeðir og kj. Bilskýli. V. 2,4-2,5 millj. GRANASKJÓL. Rúmlega 300 fm einbýlish., tvær hæoir og kj. Bilsk. V. 6 millj. GARÐAFLÖT. Ca. 160 fm mjög gott og vandaö einbýlish. á einni hæð. 2 saml. stofur og 5 svefn- herb. m.m. Tvöf. bílsk. Mögu- leiki að taka minni eign uppí eða bein sala 4ra-5 herb. KLEPPSVEGUR.100 fm goð íb. á 4. hæö. Sérþvottah. í íb. V. 1850-1900 þús. BREIOVANGUR. 114 fm mjög vönduö og góð íb. á 3. hæð. Sérþvottah. í ib. Bílsk. fylgir. FLUOASEL. Glæsil. 120 fm mjög vönduö íb. á 1. hæö (ekkl jarðh). Bílsk. Laus nú þagar. HVASSALEITI. 100 fm góö ib. á 4. hæð. Bilskúr fylgir. V. 2,4 millj. HÖRDALAND. Falleg ca. 100 fm ib. á efstu hæö. Laus 15. ágúst. NJORVASUND. Mjög góö ca 117 fm efri hæð í þríbýlish. Sór- inng. Sérhiti. Fallegur garöur. V. 2,5 millj. EIGNASALAM REYKJAVIK Ingólfsstraeti 8 t/Sími 19540 og 19191 Magnús Einarsson Sölum.: Hólmar Finnbogason heimasimi: 686977. 82744 Flyorugrandi. 2ja herb. falleg íb. á jarðhæð i eftirsóttu húsi Verö 2 millj. Laus í ágúst. Hamraborg. 2ja herb. góö íb. á 1. hæð. Bílgeymsla. Verð 1750 þús. BaMursgata. Li'tiö verslunar- husnæði, getur hentað sem ein- staklingsib. Verö 950 þús. Furugrund. Mjög falleg 3ja herb. íb. á 5. hæö. Bein sala. Blönduhlíð. 3ja-4ra herb. rislb. Laus fljótl. Verö 1850 þús. Hringbraut Hf. Góð efrí hæö í fjórb. Innb. bílsk. Verö 2,6 millj. Hjaroarhagi. 4ra herb. íb. í kj. Sérinng. og sérhiti. Verö 2 millj. RauoaUBkur. 4ra herb. íb. á jaröh. Serinng Sérhiti. Eskihlíð. 4ra herb. íb. (þar af eitt herb. í rlsi). Nýtt bað, nýtt gler. Verð 2,2 millj. Asparfell. 5-6 herb. ib á 2 hæðum. Bílsk. Mögul. skipti á minni íb. í Breiðholti MávahltO. Ovenju vönduð og glæsil. efri sérh. ca. 170 fm ásamt hálfum kj. Allt sér. Bílsk. Verö 5,5 millj. Suourgata Hf. 160 fm neðri sérhæð í nylegu húsi. Vandaöar innr. Góður bílsk. Verð 4,5 millj. Heiðnaberg. 165 fm raðhus á tveimur hæöum. Innb. bílsk. Selst fullb. aö utan, fokhelt aö innan. Til afh. strax. Okkur hsfur venð falið að selja matvöruverslun með rúmlega 2 millj. króna vsltu og mjög mikl- um veltuhraöa á lagsr. Uppl. aðeins a skrifst. IAUFÁS SIDUMULA 17
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.