Morgunblaðið - 25.07.1985, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 25.07.1985, Blaðsíða 4
MORGUNBLADIÐ/FIMMTUDAGUR 25. JULÍ1985 Stjórn Landssambands lögreglumanna: Viðræður hafnar við dómsmálaráðherra MORGUNBLAÐINU barst í gær iftirfarandi fréttatilkynning frá stjórn Björn Svein- björnsson verkfrœðing- ur látinn Björn Sveinbjörnsson verkfræð- ingur It'.st í Kcykjavík sl. þriöjudag. Hann var fæddur 30. desember 1925 að Knarrarbergi, Eyjaflrði, einka- barn hjónanna Guðrúnar Þ. Björnsdóttur, garðyrkjukonu frá Veðramóti, og Sveinbjörns Jónsson- ar forstjóra Ofnasmiðjunnar. Björn Iauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum í Reykjavík 1946, stundaði síðan nám við 111- inois Institute of Technology í Chicago og lauk þaðan prófi í iðn- aðarverkfræði 1951. Björn starfaði sem verkfræð- ingur hjá Ofnasmiðjunni hf. og Einangrun hf. 1951—'58, var framkvæmdastjóri Vefarans hf. 1952—'78 og verkfræðingur hjá Rannsóknastofnun iðnaðarins 1976—78. Hann vann við rann- sóknir hjá Iðntæknistofnun ís- lands frá 1978 og var deildarverk- fræðingur þar frá 1979. Björn átti sæti í stjórn Ofna- smiðjunnar hf. frá 1951, Sáningar hf. frá 1982 og í varastjórn Stálfé- lagsins hf. frá 1982. Björn starfaði mikið að félags- málum, má þar sérstaklega nefna Oddfellowregluna, Rotaryklúbb- inn, Skátahreyfinguna, Blindra- félagið, Verkfræðingafélagið og Fél. íslenskra einkaflugmanna. Fyrri kona Bjðrns var Jakobína Guðríður Finnbogadóttir og áttu þau fimm börn. Eftirlifandi eigin- kona Björns er Guðlaug Björns- dóttir. Landssambands lögreglumanna: „Stjórn Landssambands lögreglu- manna hefur fjallað um nýgenginn dóm Hæstaréttar þar sem lögreglu- maður er sakfelldur fyrir að valda af gáleysi áverkum á fanga er hann annaðist gæslu á í flutningi að lög- reglustöð. Niðurstaða dómsins hlýtur að kalla á gjörbreytt skipulag og starfsaðferðir lögreglu. Það fyrir- komulag sem nú er algengast, að einn logreglumaður gæti handtekins manns í flutningi hefur verið átalin af Hæstarétti sem allsendis ófull- nægjandi gæsla. Sá dómur Hæsta- réttar er afdráttarlaus og verður að bregðast við honum með því að fjölga logreglumönnum. Löregluþjónum hefur vissulega verið ljós sú ábyrgð sem starfinu fylgir. Skylda þeirra er að gæta ör- yggis þegnanna, þar á meðal hand- tekinna manna. Ljóst er að þess ör- yggis verður ekki gætt nema til komi aukinn mannafli. Logreglumenn vilja ekki gerast lögbrjótar. Sú stund hlýtur því að vera nærri, að logreglumenn veigri sér við að sinna verkum sem geta leitt til refsidóms og mannorðsmiss- is. Ef logreglumenn hinsvegar hlita ekki áminningu Hæstaréttar er hægt að leiða rök að því, að þeir hafi vísvitandi hundsað álit Hæstaréttar og hlýtur þá réttarstaða þeirra að verða enn óvissari ef óhapp verður. Landssamband logreglumanna hefur þegar hafið viðræður við dómsmálaráðherra um nauðsynleg- ar úrbætur í löggæslumálum. Þá er fyrírhuguð ráðstefna stjórnar Landssambands lögreglumanna með formönnum allra lögreglufé- laga í landinu dagana 30.—31. júli nk. Þar verður þetta mál rætt og ákvarðanir teknar um hvernig lög- reglumenn skuli bregðast við þess- um breyttu viðhorfum." Fjölskyldu- og skátamót Um verslunarmannahelgina verður fjölskyldu- og skátamót í landi skáta að Úlfljótsvatni í Grafningshreppi. Dagskrá mótsins er sniðin fyrir fjölskyldur og skáta. Boðið verður upp i hressileg skitaverkefni svo sem hike-ferðir og næturleiki, jafnframt varðeMa, batsferðir og fjölskylduleiki og stuttar gönguferðir. Tjaldsta-oin opna á föstudag en mótið verður sett kl. 14.00 á laugardag. Aðstaða að Úlfljótsvatni er öll mjög ákjósanleg. Við Borgarvík og Fossá eru tjaldstæði án nú- tima þæginda en í skjóli mikillar náttúrufegurðar. Á túni við DSÚ er einnig hægt að tjalda og þar er að finna ðll nútíma þægindi s.s. rennandi vatn og salerni. Mótsgjald er ekkert í peningum en ætlast er til að þátttakendur gefi staðnum 3—4 klukkustunda vinnu þess i stað. Staðurinn er í uppbyggingu og þvi gott að fá nokkrar viljugar hendur til starfa einhverja stund. Frá BSÍ eru ferðir á Úlfljóts- vatn á föstudögum kl. 20.00 og um þessa helgi höfum við samið um aukaferðir sem verða á laugar- daginn kl. 13.00 og til baka á mánudaginn kl. 17.00 og svo eru ferðir til baka á sunnudaginn eins og alltaf er. Næg bílastæði eru við Úlfljótsvatn og við Fossá, og á túninu við DSU má koma fyrir tjaldvögnum. Kjörorð mótsins er: „Með sól í hjarta." (Fréttatilkynning frá Úlfljótsvatnaráði) Hitaveituframkvæmdir í Fossvogi ENDURNÝJUN stendnr nú yfir á gamalli hitaveitulögn í Fossvoginum. Jafnframt er verið að breyta lögninni lítilshittar og stækka hana. Verkið var boðið út í þremur hlut- um. Hagvirki annast einn þeirra, Eyrarland og aðrar götur i grennd sem liggja i austur. Hinir tveir verk- takarnir eru Grétar Sveinsson og Eyjólfur og Kolbeinn sf. og annast þeir Hörgsland og nærliggjandi göt- Hjá Hagvirki fengust þær upplýs- ingar að stokkar þessir hafi verið fylltir á sínum tima með svokallaðri frauðsteypu og eru það þeir sem nú er veríð að skipta um. Agdestein efstur á Skákþingi Norðurlandæ Jóhann á góða möguleika á stórmeistaraárangri Gjovik ( Noregi, 24. júli. Fri Áskeli Erai Kárujni, frétUnunni MorgunbUosins. í 9. UMFERÐINNI, sem tefld var f dag, kom loks að fyrsta íslenska Upinu í landsliðsflokki er Norðmaourinn Simen Agdestein vann Helga Ólafsson. Jóhann Hjartarson gerði jafntefli við Öst-Hansen og er Agdestein þar með búinn að taka forystuna f mótinu með sína 7 vinninga. íslendingarnir eru þó ekki langt undan og þó aðeins séu eftir tvær umferðir eiga beir góða möguleika á að skika honum, Jóhann er með fi' 2 vinning og Helgi með 6 vinninga. Jóhann i góða möguleika i að ni stórmeistarairangri i mótinu. Úrslit i 9. umferðinni urðu þessi: Agdestein — Helgi 0—1, Öst-Hans- en — Jóhann V2 — Vi, Jens Chr. Han- sen — Máki V2 — V4, Curt Hansen — Helmers V2 —V2, Yrjölá — Westerin- en Vi — V2 og Sciissler — Wiedenkell- er bið. Westerinen vann biðskák sina gegn Scussler úr 8. umferð. Salan á hlutabréfum ríkisins: Útilokum ekki erlenda kaupendur Mat Fjárfestingarfélagsins á hiutabréfunum eðlilegt mark aðsverð segir Þorsteinn Guðnason hjá Fjárfestingarfélaginu ÞORSTEINN Guðnason, rekstrarhagfreðingur hjá Fjárfestingarfélagi rænt gildi fyrirtækisins, og þar íslands, sagði á fundi með fréttamönnum í gær, að það væri ekki rétt, með hagrænt verðgildi hluta- sem haft var eftir Herði Sigurgestssyni forstjóra Eimskips í Morgunblað- inu, að mat Fjárfestingarfélagsins i hlutabréfum ríkisins i Kimskip væri einvörðungu mat á eigin fé fyrirtækisins. Eins og fram hefur komið fél fjármálaráðherra Fjárfestingarfélaginu að meta verðmæti Mutabréfa ríkisins í Eimskip, Flugleiðum og Rafha, og reyndist matið vera um tífalt nafnverð í öllum tilvikum, og líklegasta verð hjá Eim.skip 10,9-falt nafn- verð. Sala i bréfunum verður opnuð ( dag og stendur til 30. september. Fjirfestingarfélagið mun annast soluna, og sag&i Þorsteinn a& þeir úti- lokuðu engan sem mögulegan kaupanda, hvort aem um innlendan eða útlendan aðila væri að ræða. Sölulaun hafa ekki verið rædd, að sögn Þorsteins. Það sem Hörour Sigurgests- son sagði efnislega í Morgun- blaðinu í gær, var, að það færi eftir þvi hvernig menn mætu framtíðarhorfur fyrirtækisins og stöðu hvert matið á hluta- bréfunum ætti að vera, en það væri ekki viðtekið að leggja að jöfnu eigið fé fyrirtækis og verð á hlutabréfum, eins og hann taldi að Fjárfestingarfélagið gerði í sinni skýrslu. Vegna ummæla Þorsteins Guðnasonar, að Hörður hefði rangt fyrir sér i þessu efni, var Þorsteinn beðinn um að skýra nákvæmlega hvernig mat Fjár- festingarfélagsins er hugsað: „Við byggjum okkar mat á þvf grundvallaratriði að hagrænt verðgildi sérhvers fyrirtækis sé jafnt núvirði framtíðartekju- strauma, sem eignir, samsetmng eigna og stjórnun eigna fyrir- tækisins afla eigendum eða hluthöfum fyrirtækjanna um ókomna framtíð. Þessi staðhæf- ing er viðurkennd," sagði Þor- steinn. „Hitt er annað mál, að það er vandkvæðum bundið að áætla framtíðartekjustrauma fyrir- tækis um ókomna framtíð. Til þess aö komast fram hjá þessum vandkvæðum eru til nálgunarað- ferðir, sem jafnan eru notaðar. Ein aðferðin er sú (og hana not- uðum við) að meta nettómark- aðsvirði eigna og núvirði óvenju- legs hagnaðar (supernormal profit), sem samsetning eign- arma og innri viðir • fyrirtækja geta hugsanlega aflað. Samtala þessara tveggja þátta er'hag- fjárins. En hins vegar komumst við að þvi, að það er ekkert sem bendir til þess, með tilliti til þeirrar miklu samkeppni sem ríkir í at- vinnugreininni, að um óvenju- legan hagnað verði að ræða í framtíðinni, hvort heldur hjá Eimskip eða Flugleiðum. Af þessum ástæðum gerum við ráð fyrir því að hagrænt verðgildi hlutafjáríns jafngilti nettó markaðsvirði eignanna." —En stenst þá ekki fullyrðing Harðar, að hér sé einvðrðungu um mat á eignum fyrirtækisins að ræða, úr þvi þið gerið ekki ráð fyrir neinum „óvenjulegum hagnaði"? „Það er ekki svo að við tökum efnahagsstoðu fyrirtækisins á einum tímapunkti, heldur met- um við markaðsvirði eigna og skulda fyrirtækisins. Ástæðan fyrir því er sú, að á virkum markaði er markaðsvirði ein- stakra eigna jafnt og núvirði framtíðartekjustrauma sem þessar eignir gefa af <aér. Selj- andi á þessum markaði selur ekki eignirnar undir þvf núvirði hagnaðar sem • hann fengi ef hann leigði eigina, og kaupandi kaupir ekki eignina yfir því nú- virði tekna sem eignin aflar hon- um á liftíma hennar. Vegna þess að markaður fyrir eignir Flug- leiða og Eimskips er tiltölulega virkur, þá getum við nálgast þetta hagræna verðgildi, sem ég skilgreindi áðan, með þvi að meta markaðsvirði einstakra eigna. Það má lika geta þess að við notuðum einnig aðrar matsað- ferðir til viðmiðunar (sem eru ekki eins nákvæmar að okkar mati) — sk. verðtekjuhlutfalls- greiningu og sivaxtarlíkan — og staðfestu þær fyrri niðurstöðu." — En hver er kominn til með að segja að markaðsverð hluta- bréfanna sé hið sama og þið nefnið hagrænt verðgildi bréf- anna? „Hagrænt verðgildi hlutabréf- anna þarf ekki að vera það sama og markaðsverð bréfanna, en á vikrum hlutabréfamörkuðum eru sérfræðigar sem meta hag- rænt verðgildi hlutabréfa. Ef markaðsvirði bréfanna er undir hagræna verðgildinu þá kaupa þeir hlutabréfin og þar með eykst eftirspurnin eftir bréfun- um, þannig að markaðsverð hlutabréfanna leitast við að ná jafnvægi í hagræna verðgildinu. Á sama hátt: ef. markaðsverð hlutaþréfanna er hærra en hag- rænt verðgildi selja þeir bréfin og þar með eykst framboðið og lækkar verð bréfanna. Niður- staðan er sú sama, markaðsverð- ið nálgast aftur hagræna verð- gildið. Væri slíkur markaður til hérlendis væri sennilegt að markaðsvirði bréfa Eimskips væri nærri líklegasta tilviki í mati Fjárfestingarfélagsins, eða 10,9-falt nafnverðið." — En hér á landi er enginn hlutabréfamarkaður sem mótar verðið. Og viðbrögð forstjóra Eimskips og Flugleiða, og reynd- ar fleiri yfirmanna annarra stórfyrirtækja, benda ekki til þess að verð bréfanna sé raun- hæft. „Hagrænt verðgiidi fyrirtækj- anna er raunveruleg eign eigend- anna eða hluthafanna. Fjár- málaráðherra sem seljandi hef- ur tekið þá aftstöðu að selja ekki hlutabréf umbjóðenda sinna undir því verðgildi sem þau standa fyrir, og lái honum það hver sem vill. Hann metur það væntanlega svo að seljist bréfin ekki nú á hagrænu verðgildi, þá seljist þau síðar á hagrænu verð- gildi, þegar hlutabréfamarkaður hér á landi er orðinn virkari, en það hlýtur að koma að því fyrr eða siðar. Fjármálaráðherra er einfald- lega að gæta hagsmuna umbjóð- enda sinna til fullnustu," sagði Þorsteinn Guðnason.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.