Morgunblaðið - 18.05.1989, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 18.05.1989, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 18. MÁt 1989 Sfokfe// Fasteignasala Suðurlandsbraut 6 687633 Einbýlishús NESBALI - SELTJN. Stórglæsil. nýl. einbhús á einni hæð, 180 fm m. 63 fm tvöf. bíisk. Öll eignin er sérstakl. vönduð og vel búin. Verð 14,8 millj. Raðhús FROSTASKJÓL Nýl. hús sem er kj. og tvær hæðir 250 fm með 21 fm innb. bílsk. 5 rúmg. herb. Góðar stofur. Suöurgarður. Verð 12,9 millj. Hæðir LANGHOLTSVEGUR Hæð og ris í timburh. á steyptum kj. 153,4 fm nettó. Sérinng. 28 fm steypt- ur bílsk. Eignin er öll meira og minna endurn. Verð 8,2 millj. 4ra herb. HRAFNHOLAR Falleg íb. á 7.hæð í lyftuh. Ný eldhús- innr. Fallegt útsýni. 26 fm vandaður bílsk. Verð 6,1 millj. ENGJASEL Gullfalleg endaib. á 2. hæð 114,1 fm nettó. Bílskýli. Suðursv. Fallegt útsýni. Mjög vönduð eign. Verð 6,7 milij. EIÐISTORG Mjög falleg og vönduð íb. á tveimur hæðum. 116 fm nettó. Góðar svalir á báðum hæðum. Glæsil. útsýni. Góð sameign. Ákv. sala. Verð 8,5 millj. FÍFUSEL Falleg endaíb. á 2. hæð 110 fm m/bílskýli. Góð stofa. Suðursv. Þvotta- herb. innaf eldh. Verð 6,3 millj. HVERFISGATA Góð 4ra-5 herb. íb. á 3. hæð 115 fm nettó. Nýl. og vandaöar innr. Fallegar stofur. Verð 5,9 millj. HRAUNBÆR (b. á 3. hæð 102,2 fm nettó. Laus eftir 3 mán. Verð 5,7 millj. EFSTALAND - FOSSV. Vönduð íb. á 1. hæð, stofa, 3 svefn- herb., eldh., flisal. bað. Suðursv. Fallegt útsýni. Verð 6,2 millj. 3ja herb. DALSEL Gullfalleg íb. á 2. hæð 90 fm nettó. Góðar suöursv. Fallegt útsýni. Verð 4,9 millj. GNOÐARVOGUR íb. á 3. hæð í fjölbhúsi 71 fm nettó. Nýtt gler í allri eigninni. Fallegt útsýni. Verð 4,5 millj. EYJABAKKI Falleg íb. á 1. hæð í fjölbhúsi. Góð stofa. Góð sameign. Ákv. sala. Verð 4,7 millj. VINDÁS Ný og góð íb. á 3. hæð 85 fm nettó. Bilskýli. Ljósar innr. Góð sameign. Verð 5,6 millj. OFANLEITI - LAUS Nýgullfalleg íb. á 1. hæð. Þvottah. inn- af eldh. Sérgarður. Góð sameign. Laus í mai. Verð 6,9 millj. BJARKARGATA 1. hæð i fjórbhúsi á einum besta stað borgarinnar, 83,4 fm nettó m. útsýni yfir Hljómskálagarðinn. Verð 6,4 millj. GRANASKJÓL - LAUS Góð efri hæð í þríbhúsi. 72 fm nettó. Sérinng. Sérhiti. Stórar svalir. Laus strax. Verð 5,4 millj. MARÍUBAKKI Snotur 3ja herb. íb. á 1. hæð í fjölb- húsi. Þvherb. og búr innaf eldhúsi. Suð- ursv. Laus eftir 3 mán. Verð 4,9 m. LAUGARNESVEGUR Nýl. standsett 78 fm endaíb. á 1. hæð. Suðursv. Nýtt gler. Verð 4,7 millj, 2ja herb. BOÐAGRANDI - LAUS Falleg nýl. 2ja herb. íb. á 1. hæð. Sér- garður. Góð sameign. Verð 3,9 millj. VINDÁS Gullfalleg ib. á 2. hæð f fjölbhúsi 58 fm nettó. Suðursv. Pvhús og sérgeymsla á hæðinni. Bílskýli. Verð 4,3 millj. RÁNARGATA Góð 2ja herb. ib. á 3. hæð í steinh. Ný eldhinnr. og raflagnir. Nýtt járn á þaki. Góð sameign. Verð 3,4 millj. VINDÁS - LAUS Ný og falleg endaíb. á 3. hæð. Suðursv. Áhv. byggsj. 1,1 millj. VerÖ 4,3 milij. Jonas Þorvaldsson. Gisli Sigurbjörnsson, Þórhildur Sandholt. lögfr B X Steindór Sendibílar 28600 allir þurfa þak yfir höfuúlú Sérbýli Laugarás- 151 Einbhús ca 270 fm + 30 f m bflsk. Húsið er mikið endurn. Ný eld- hinnr. Ný tæki á baði. Nýtt gler í öllu húsinu. Hiti í bflaplönum og stéttum. Hægt að hafa séríb. í kj. Verð 18,5 millj. Holtasel - raðhús - 381 Ca 243 fm og bílsk. Tvær hæð- ir og kj. Vandaðar innr. Glæsil. útsýni. Verð 10,8 millj. Hveragerði - 635 260 fm einbhús á tveimur hæð- um. Fallegur trjágarður. Verð 8,0 millj. Sumarbústaðir Meðalfellsland - Kjós. 71 o Hæð og ris. Verð 2,5 millj. Grímsnes - 766 38 fm bústaður á eins hektara eignarlandi. Verð 2,0 millj. Vantar Sérhæð eða hús í Vestur- borginni. m 17, s. 9fí/SQfí ¦ 28611 LAUGALÆKUR: Raðhús. Kj., tvær hæðir + geymsluris. Góðar innr. RAUÐAGERÐI: Eldra parh. járnv. timbur, kj., hæð og ris, 100 fm ásamt bilsk. Áhv. veðd. 2,5 millj. FRAKKASTÍGUR: járnkl.timb urhús. Kj., tvær hæðir ris og lager- húsnæði. Ákv. sala. AUSTURSTRÖIMD: Tilb. u. trév. 4ra herb. 125 fm mjög sérstök ib. á 2. hæð. Sérinng. Fráb. útsýni. DUNHAGI: 100 fm vönduð ib. á 3. hæð. Herb. í kj. ÞINGHOLTSSTRÆTI: Ein- staklíb. á 2. hæð i steinhúsi. Þarfnast standsetningar. ÞORLÁKSHÖFN: Efri hæð í tvíbhúsi rnikið endurn. Skipti á lítilli íb. i Rvik koma til greina. VANTAR EIGNIR Á SKRÁ HúsogEignir Grenlmol 20 MMtMM-MI. UMkrik Qtauraraon hrt. 0^- ¦^irl 1/ C 18 < íí y |h'f / \ > V Skipholti 50 C (gegnt Tónabíói) Simi 668-123 Seliendur! Vegna mikillar sölu undanfarið óskum við eftir ölium stærðum og geröum elgna á skrá. 2ja-3|a herb. Hrísateigur. Vorum að fá i sölu sérdeilis huggul. 2ja herb. 55 fm nettó kjfb. f þrfbhúsi á þcssum eftirsótta stað. Falleggr garður. Verð aðoins 38B0 þús. Seljavegur. Erum með til sölu 3ja herb. 65 fm nettó risíb. við Selja- veg. Mikið áhv. Verð 3,5 millj. Fálkagata. Vorum að fá i sölu 3ja-4ra herb. risíb. í nýl. fjölbhúsi. Björt og huggul. íb. Suðvestursv. Fallegt út- sýni. Áhv. byggsj. ca 1,9 millj. Verft 5,5 millj. Ránargata. Erum nýkomnir með í sölu 3ja herb. 53 fm nettó risib. Rúmg. herb. Áhv. byggsj. ca 1,5 millj. Verð 3,3 millj. Lokastígur. Vorum að fá 3ja herb. 75,7 fm nettó neðri hæð í tvíbhúsi. Mjög hagst. áhv. lan ca 1,9 mlllj. Verð aðeins 4,2 millj. Gripið gæslna meðan hún gefst. 4ra-5 herb. Lynghagi. Til sölu á þessum eftir- sótta staö 130 fm sérh. á 3. hæð. 20 fm sólst. Góðar sv. Stór bílsk. Mikið útsýni. Arinn í stofu. Verð 7,9 millj. Flúöasel. 90 fm t'b. á jarðh. Bílskýli fylgír. Sérverönd. Verð 5,0 millj. Áhv. ca 300 þús. Austurströnd. Mjög rúmg. 4ra herb. íb. 125 fm á 2. hæð. Sérinng. Gott útsýni. Afh. tilb. u. trév. mjög fljótl. Verð 5,9 millj. Raðhús - einbýli Miðhús. Einb. 147 fm á tveimur hæðum ásamt 33 fm bilsk. Afh. fokh. að innan, fultfrág. að utan. Teikn. á skrrfst. Traustur byggaðlli. Verð 6,8 millj. Fannafold. Parhús á einni hæð 125,6 fm ásamt 21 fm bílsk. Vel skipu- lögð teikn. Afh. tilb. að utan, fokh. innan. Teikn. á skrifst. Verð 5,2 millj. Míðhús. Vorum að fá til sölu skemmtll. teikn. parhus. Stærrl íb. er 147,7 fm 4ra-5 herb. m. sólskála og bilsk. Verö 5,9 millj. Mlnnl fb. er 74,5 fm. Verð 4,2 mBlj. fb. afh. fokh. að innan, futlb. að utan. ¦ Kristján V. Kristjánsson viðskfr., Sigurour Örn Sigurðarson viðskfr. Hellissandur Mjög gott og mikið endurnýjað ca 160 fm einbýlishús á tveimur hæðum ásamt rúmgóðum bílskúr. Möguleiki er að nýta bflskúr- inn sem vinnuaðstöðu o.fl. Skipti möguleg á eignum t.d. á Akra- nesi, Stór-Reykjavíkursvæðinu, í Keflavík o.fl. Verð 4,5 millj. Hellissandur Gullfallegt 240 fm einbýlishús á tveimur hæðum ásamt innb.. bílskúr. Eign í mjög góðu standi. Fallegur ræktaður garður.. Skipti möguleg á eign á Reykjavíkursvæðinu. Verð 5,6-6,0 millj. Borgarnes Fallegt ca 140 fm timbur-einbýli ásamt 50 fm bílskúr. Heitur pottur í garði. Laust strax. Verð 4,7 millj. Ytri-Njarðvík Gullfalleg 4ra herb. íbúð á 1. hæð með sérinng. íbúðin er mikið endurnýjuð. Sérþvottahús og geymsla. Skipti möguleg á eign í Reykjavík eða Keflavík. Ahv. 1300 þús v/veðdeild. Verð 3,7 millj. Veitingarekstur - Vesturland Höfum til sölu á einum fallegasta stað á Vesturlandi lítið veit- ingahús ásamt gistiaðstöðu. Miklir möguleikar. Upplýsingar á skrifstofunni. Gimli fasteignasala, sími 25099. Seljugerði 4 - til sölu Húseignin Seljugerði 4, Reykjavík (ofan Borgarspítala) er til sölu ef viðunandi tilboð fæst. Húsið er 170 fm, tvær hæðir og kjallari samtals 510 fm. í húsinu eru nú tvær íbúðir og tvöfaldur bílskúr. Á 1. hæð er íbúð ca 110 fm. Sérinngangur. Þeir sem hafa áhuga leggi nafn og síma inn á auglýs- ingadeild Mbl. fyrir 25. maí merkt: „Seljugerði - 7052". r, HUSVANGIJR >w BORGARTÚNI29.2.HÆÐ. ** 62-17-17 Stærri eignir Eldri borgarar! Eigum aðeins eftir tvö 75 fm parhús í siðari áfanga eldri borgara við Votjo tungu í Kóp. Skilast fullb. utan og innan. Lóð - Seltjarnarnesi Ca 905 fm vel staðsett einbhúsalóð. Einb. - Víöihvammi K. Ca 225 fm fallegt vel staðsett hús, tvær hæðir og kj. Arinn í stofu. Mögul. á séríb. í kj. Akv. sala. Hagst. lán áhv. Verð 11,8 millj. Einb. - Álf hólsvegi Kóp. Ca 201 fm fallegt einb. á góöum útsýn- isst. Góð lóð. Verð 9,5 millj. Raðhús - Engjaseli Gott raðh. við Engjasel með bila- geymslu. Vönduð eign. Raðhús Laugalæk Ca 175 fm fallegt mikið endurn. raöh. Verð 9,0 millj. Langholtsvegur Ca 155 fm vönduö hæð og ris auk hluta í kj. Mikið endurn. eign. Suðursv. Verð 8,3 m. Raðhús Seltjnesi Ca 275 fm glæsil. endaraðh. við Kolbeinsmýri. Selst fokh. innan, fullb. utan eða lengra komið. Mögul. að taka ib. uppí og lána hluta kaupverðs. Raðhús - Grafarvogi Ca 193 fm raðh. við Garðhús. Selst fullb. utan, fokh. innan. Verð 6,5 millj. Fagrihjalli - Kóp. Vel staðsett hús á tveimur hæð- um, samtals 286 fm. Getur nýst sem ein eöa tvær ib. Selst fullb. að utan, fokh. aö innan. Grafarvogur - Miðhús Ca 161 fm fallegt steinhús. Bílsk. Fullb. að utan, fbkhelt að innan. Verð 6,4 millj. Parhús - Fannafold Ca 126 fm falleg parh. með bilsk. Afh. fullb. að utan en fokh. að innan í maí/- júní '89. 4ra-5 herb. Vesturborgin ca 107 fm nettó glæsil. íb. á Bráðræðis- holti. Nýtt bað og eldh. 3-4 svefnherb. Barmahlíð Ca 82 fm björt og falleg kjib. Verð 4,2-4,3 millj. Kaplaskjólsvegur Ca 117 fm nettó glæsil. endaib. í lyftuhúsi. Parket. Vandaðar innr. Hraunbær - nýtt lán Ca 100 fm góð fb. á 3. hæð. Suð- vestursv. Búr og þvottah. innaf eldh. Áhv. nýtt húsnæðislán o.fl. ca 2,7 millj. Verð 6,6 millj. Jörfabakki Ca 105 fm falleg ib. á 3. hæð. Auka- herb. í kj. Verð 5,5 millj. Kleppsvegur Ca 94 fm nettó falleg íb. á 1. hæð. Suðursvalir. Hátt brunabótamat. Ekkert áhv. Breiðvangur m. bílsk. Rúmgóð vönduð íb. á 2. hæö i fjölb. Þvhús í íb. Suðursv. Góður bilsk. Sólvallagata Ca 105 fm falleg ib. á 2. hæð. Stórar stofur. Suðursv. Verð 5,9 millj. 71 Bræðraborgarstígur Ca 111 fm nettó björt íb. i timburhúsi. Sérstök eign. Verð 5,1 millj. Krummahólar Ca 88 fm nettó falleg íb. Verð 5 millj. 3ja herb. Hjallavegur - nýtt lán Ca 70 fm falleg kjfb. Áhv. nýtt veðdlán o.fl. ca 3,1 mlllj. Verð 4,2 mlllj. Útb. 1,1 millj. Austurbrún Ca 83 fm gullfalleg jarðh. í þríb. Verö 4,8 millj. Skúlagata Góð ib.á 3. hæð i steinh. Laus í júlí. Skaftahlíð Ca 100 fm nettó mjög góð lítið niðurgr. kjib. Verð 4,9 millj. Miðborgin Ca 78 fm björt og falleg ib. á horni Hverfisgötu og Vatnsstígs. Ekkert áhv. Hátt brunabótamat. verð 4,5 millj. Ugluhólar Ca 74 fm nettó góð ib. Stórar suðursv. Útsýni. Hátt brunabótamat. Seltjnes - laus Ca 80 fm falleg ib. i lyftuhúsi við Austurströnd. Bílgeymsla. Suö- ursv. Áhv. ca 1100 þús. vlð veð- deild. Verð 6,7 millj. Grensásvegur Ca 80 fm mjög góð íb. Ný eldhúsinnr. Gott útsýni. Vestursvalir. Verð 4,7 millj. Vantar eignir með nýjum húsnlánum Höfum fjölda kaupenda að 2ja, 3ja og 4ra herb. íb. með nýjum húsnæðislánum og öðrum lán- um. Mikil eftirspurn. Hraunbær Ca 75 fm brúttó falleg íb. Verð 4,4 millj. 2ja herb. Laugavegur Snotur risíb. Vestursv. Verð 2,2 millj. Engihlíð Ca 60 fm björt og falleg kjíb. Nýtt þak. Verð 3,6 millj. Álftamýri Ca 61 fm góð jaröhæö í fjölbýli. Hátt brunabótamat. Ekkert áhv. Verð 3,7 m. Samtún - sérinng. - Gullfalleg lítil íb. á 1. hæð. Allt sér. Góð lán áhv. Verð 3,4-3,5 millj. Engjasel Ca 42 fm falleg einstaklíb. Verð 2,8 millj. Klapparstígur Ca 47 fm nettó falleg ib. á 1. hæð. Sérhiti. Ákv. sala. Verð 2,8 millj. Efstihjalli - Kóp. Góð 2ja herb. ib. í eftirsóttu sambýli. Góð staðsetn. Fráb. útsýni. Verð 3,8 millj. Vitastígur Ca 19 f m einstaklib. í kj. Verð 990 þús. Hrísateigur Ca 40 fm gullfalleg endurn. jarðh. Allt nýtt. Allt sér. Verð 2,9 millj. Þórsgata - 2ja-3ja Ca 55 fm snotur ib. á 2. hæð. Verð 3,4 millj. JM FumbogiKristjánMon,GuftmundurBjöniSfÆÍnþórsson,KrL'.tinPétiiisd., ^M ^¦¦i GuðmundurTórnasson,ViftarBöðvars80ii,viðskiptafr.-fastcigna8ali. æBKL \T.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.