Morgunblaðið - 18.05.1989, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 18.05.1989, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 18. MAÍ 1989 11 Haf narf jörður - miðbær Til sölu er húseignin Austurgata 4, Hafnarfirði sem er 3ja hæða steinhús og skiptist þannig: Á jarðhæð er 90 fm verslunarhúsnæði með inngang frá Strandgötu, auk 35 fm byggingarréttar og 105 fm lóð undir bíla- stæði. Á 1. hæð er 3ja herb. íbúð og á 2. hæð er 3ja herb. íbúð ásamt rúmgóðu óinnréttuðu risi. Eignin selst íeinu lagi eða framagreindum einingum. Uppl. á skrifstofu. VALHÚS s=6STisa lf I Valgeir Kristinsson hrl. I Sveinn Sigurjunsson sölustj. Vantar 2ja - Garðabæ Höfum mjög fjársterkan kaupanda að rúmgóðri 2ja herb. íbúð í Garðabæ. Hraðar og góðar greiðslur í boði. Upplýsingar veitir: **-__n - . Gimh fasteignasala, sími 25099. 21150-21370 LARUS Þ. VALDIMARSSOIM solustjori LARUS BJARNASON HDL. LOGG. FASTEIGNASALI Til sýnis og sölu auk annarra eigna: Úrvalseign við Fljótasel Endaraðh. allt eins og nýtt. meö 6 herb. íb. á tveimur hæöum. Á jarð- hæð má gera lítla séríb. Sérbyggöur góður bilsk. Eignaskipti möguleg á sérhæð í borginni. í lyftuhúsi með bílskúr 4ra herb. endurn. íb. 110,1 fm við Álftahóla. Sameign innan húss öll endurn. Góður bílsk. 29,3 fm nettó. Útsýnisstaður. Þurfum að útvega meðal annars: 2ja-3ja herb. fb. meö bílsk. í borginni eöa Kóp. Rétt eign verður borg- uð út bar af kr. 2,0 millj. strax við kaupsamning. Ennfremur góðar 4ra-7 herb. sérhæðir í borginni eða á Nesinu. Margs- konar skiptamögul. á stærri eignum. Til sölu við Sólvallagötu 2ja-3ja herb. góð kjíb. Laus 1. júní nk. Við Barónsstíg með góðum bílskúr 4ra herb. endaíb. á 3. hæð tæpir 100 fm. Mikið endurn. Góður bílsk. með hita og rafm. fylgir. í smíðum - sérþvottahús - bílskúr 3ja og 4ra herb. úrvalsíb. í byggingu við Sporhamra. Afh. fullb. u. trév. í byrjun næsta árs. Fullgerð sameign. Húni sf. byggir. Hagst. greiðslukjör. (Hafnarfirði óskast gott einbhús um 200-250 f m á einni hæð. ALMENNA FASTEIGNASAIAN LAUGAVEG118 SÍMAR 21150-21370 28444 ORRAHÓLAR. Falleg 65 fm 2ja herbergja fbúð á 2. hæð í lyftuh. Góð áhv. lán. V. 4,0 m. RAUÐÁS. Mjög snotur 65 fm jarðhæð með geymslu innan íbúðar. Mikið útsýni. Laus nú þegar. V. 4,3 m. HVERAFOLD. Ný og fuilfrá- gengin 100 fm íbúð á 2. hæð ásamt sérþvottahúsi. Glæsileg eign. Laus í júlí. V. 6,5 m. FREYJUGATA. 79 fm 3ja her- þergja falleg risibúð á þessum eftirsótta stað. Allt sem nýtt. Útsýni. V. 4,7 m. HAGAMELUR. Gullfalleg 78 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð á þessum eftirsótta stað. Nýl. hús. V. 5,6 m. VESTURBORG - FRAMNES- VEGUR. Nýl. endurn. 85 fm ris- íþúö. 2 svefnherþergi og tvær saml. stofur. Geymsla innan íþ. V. 4,9 m. UGLUHÓLAR. Glæsilega inn- réttuð 95 fm 3ja herhergja íbúð á 2. hæð ásamt góðum bílskúr. Ákv. V. 6,0 m. DVERGABAKKI. 100 fm falleg 4ra horborgja íbúð á 2. hæð ásamt aukaherþergi í kj. Suð- ursv. V. Tilþ. STÓRAGERÐI. Mjög góð 115 fm 4ra herþergja íbúð á 3. hæð. Suðursv. Bílskúrsréttur. Ákv. sala. V. 6,0 m. FLUÐASEL. 120 fm mjög góð ondaíbúð á 1. hæð. 4 svefn- herþergi. Bílskýli, suðursvalir. Laus fljótl. V. 6,6 m. HRAUNBÆR. Stórglæsileg 120 fm endafþúð á 3. hæð er til sölu. Einnig koma til greina skipti á henni og 3ja herþergja íþúð í efri hluta Hraunþæjar, helst á 2-3 hæð. V. 6,7 m. LYNGBERG - HAFNARF. 100 fm fallegt einbýli á einni hæö ásamt 35 fm þílskúr. Mjög hag- stætt áhvílandi lán. V. 8,5 m. HÁLSASEL. Mjög fallegt og gott endaraðhús 190 fm á tveim hæðum með innþ. bílskúr. Garður í suður. V. 11,0 m. DALTÚN - KÓPAVOGI. Sér- lega falleg parhús á tveim hæð- um ásamt kjallara með séríbúð. Bílskúr. Blómaskáli. V. 11,5 m. UÓSALAND - FOSSV. 205 fm endaraðhús á tveim hæðum ásamt góðum bílskúr. 4-5 svefnherbergi. Arinn í stofu. V. 12,5 m. GRJÓTASEL. Myndarlegt 340 fm einbýlishús á tveim hæðum ásamt bílskúr. Hentar sem tvíbýli. V. 13,5 m. FJARÐARÁS. Fallegt og fullbúið einbýlishús á tveim hæðum samt bílskúr. Mikið útsýni. Vönduð eign. V. 15,5 m. 28 444 NÚSEIGNIR VELTUSUNDI 1 SIMI 28444 ftSKIP DanM Ámason, lögg. fast., jCm HekjiSteingrímsson,sölu»t)Ó!Í. II í 681066 Leitiö ekki faagt yfir skámmt Háaleitisbraut 65 fm mjög góð og björt 2ja herb. ib. Mikið endurn. Parket. Verð 4,2 millj. Miðvangur - Hf. 2ja herb. góð ib. í lyftuhúsi. Góðar innr. Parket. Verð 4,2 millj. Rauðás 2ja herb. góð ib. Laus strax. Verð 4 millj. Blikahólar 2ja herb. mjög góð ib. með glæsil. út- sýni yfir Reykjavik. Tengt fyrir þvottav. á baði. Skipti mögul. á stærri eign. Ákv. sala. Verð 4,3 millj. Hraunbær 80 fm 2ja-3ja herb. góð íb. á 1. hæð. Suðursv. Ákv. sala. Verð 4 millj. Nesvegur 104 fm 3ja herb. ib.il. hæð með 14 fm suðursvölum. Stæði i bilskýli. Ib. afh. tilb. undir tréverk. Verð 6,4 millj. Vantar 4ra herb. Höfum fjárst. og traustan kaup- anda að góðri 4ra herb. ib. Helst með bilsk. en þó ekki skilyrði. Rauðalækur 96 fm mjóg góð 3ja-4ra herb. ib. ájarð- hæð. Sérinng. Mikið endurn. Ákv. sala. Verð 5,5 millj. Álftahólar 106 fm 4ra herb. mjög snyrtil. íb. með glæsil. útsýni. Ákv. sa/a. Verð 6 millj. Jörfabakki 100 fm mjóg góð 4ra herb. ib. með suðursv. Sérþvhús + búr innaf eldhúsi. Ákv. sala. Verð 5,8 millj. Kjarrhólmi 4ra herb. góð íb. með fallegu útsýni yfir Sundin. Sérþvottah. Ákv. sala. Verð 5,8 millj. Snæland 4ra herb. íb. með stórum suðursv. Gott útsyni. Sérþvottaherb. Ákv. sala. Verð 6,2 millj. Skeifan 247 fm verslhæð og 247 fm skrifsthæð. Fjöldi bilastæða. Tilafh. straxtilb. u. trév. Teikn. á skrifst. Húsafell FASTEIGNASALA Ungholtsvegi 115 (Bæjarteiðahúsinu) Smi:681066 Ö Þorlákur Einarsson Bergur Guðnason VITASTÍG 13 26020-26065 Bergstaðastræti. 2ja herb. sérbýli 56 fm. Verð 2750 millj. Frakkastígur. 2ja herb. Ib. 53 fm auk bilskýlis. Verð 3950 bús. Laugavegur. 2ja herb. íb. á 1. hæð 60 fm. Jörfabakki. 2ja herb. falleg íb. 65 fm a 3. hæð. Góð lán. Suðursv. Verð 4,1 millj. Hverf isgata. 3ja herb. íb. 75 fm á 3. hæð. Sérhiti. Verð 4,3 millj. Austurströnd. 3ja herb. góð ib. 80 fm á 5. hæð. Fráb. útsýni. Suðursv. Bilskýli. Laus. Njálsgata. 3ja herb. sérh. 80 fm auk 36 fm bílsk. Verð 4,6 millj. Njálsgata. 4ra herb. Ib. á jarðh. ca 100 fm. Sérinng. Mikið endurn. Hraunbær. 4ra herb. fb. 110 fm auk herb. í kj. Tvennar sv. Dunhagi. 4ra herb. ib. 100 fm á 3. hæð. Nýjar innr. Engjasel. 4ra herb. ib. á 3. hæð 100 fm. ib. er á tveimur hæðum. Verð 6 millj. Ljósheimar. 4ra herb. íb., 100 fm á 1. hæð I lyftublokk, sér þvottah. á hæðinni. Verð 5,7 millj. Fannafold — nýbygging. 4ra herb. íb. í parhúsi 105 fm auk bílsk. Stór garður. Húsið verður fullb. að ut- an, fokh. að innan. Verð 5,2 millj. Miðhús. Einbhúsátveimurhæðum 148 fm auk bilsk. Húsiö verður fullb. að utan en fokh. að innan. Verö 6,8 millj. Teikn. á skrifst. Vorsabœr. 140 fm einbhús á einni hæð auk 40 fm bilsk. Góöur suðurgarður. Suðurgata. Til sölu verslhúsn. á jarðh. 124 fm auk kj. Veitingastaour. Til sölu veit- ingastaður á góðum stað i miöborginni. Snyrtistofa. Til sölu handsnyrti- st. á góðum stað í miðborginni. Full kennsla í faginu innifalin i verðinu. Góö velta. Uppl. é skrifst. Sjávargata — Álftanesi. Tii sölu byggingalóð með samþ. teiknin. Góður stáður. Uppl. á skrifst. Skoðum og verðmetum . samdægurs. jCí Bergur Oliversson hdl., II Gunnar Gunnarsson, s. 77410. Ptl540 Einbýli — raöhus Markarflöt: Vorum að fá í einka- sölu glæsil. 230 fm einbhús á einni hæð. Vandaðar innr. Góður innb. bílsk. Reyöarkvfsl: 185 fm endaraðh. á tveimur hæðum auk 40 fm bílsk. Fal- legt útsýni. Víðihvammur — Kóp.: 220 fm mjög fallegt einbhús, tvær hæðir + kj. með mögul. á séríb. Töluvert áhv. Ákv. sala. Laust fljótl. Verð 11,8 millj. Láland: 155 fm mjög fallegt einb- hús á einni hæð. 4 svefnherb. Góðar innr. Parket. 50 fm bílsk. Brekkubœr: 250 fm raðhús á tveimur hæðum + kj. 2ja herb. séríb. í kj. 25 fm bilsk. Skógarlundur: Mjög fallegt rúml. 150 fm einbhús. 4-5 svefnherb., góðar stofur, parket. 35 fm bilsk. Gott útsýni. Kjalarland: 195 fm mjög falleg raðh. á pöllum. Nýtt eldhús, nýtt bað- herb. 25 fm bilsk. Falleg lóð. Hagst. áhv. lin. Sklpti mögul. á minni eign. Vesturberg: I70fmraðh. átveim- ur hæðum. 30 fm bilsk. Verð 10,5 millj. Staf narsel: 285 fm mjög skemmt- il.einbhús á pöllum. 2ja-3ja herb. séríb. 40 fm bílsk. Fallegt útsýni. Selbraut: 220 fm fallegt raðh. á tveimur hæðum. 4 svefnherb. Nýl. eld- hús. Tvöf. bílsk. Þverársel: 250 fm fallegt einbhús á tveimur hæðum. 1500 fm lóð m/frá- bærri útivistaraðst. Eignask. æskil. wmmamEísmamm Hjálmholt: 240 fm glæsil. efri sérh. í tvíbhúsi. Innb. bílsk. Nýl. eld- hinnr. Parket. Arinn. Skipholt: 190 fm mjög falleg efri sérh. í tvíbhúsi. Góður innb. bílsk. Skaftahlfð: 150 fm mjög falleg neðri sérh. ibherb. á jarðh. 20 fm bílsk. Eyjabakki: 90 fm mjög góð ib 3. hæð ásarnt 50 fm bilsk. Verð 6,5 millj. Dverghamrar: Vorum að fá i einkasölu fallega 150 fm efri sérh. 3 svefnherb., fallegt eldh. og bað. Glæsil. útsýni. 30 fm bilsk. Eiðistorg: Mjög góð 120 fm íb. á 3. hæð. Fallegt útsýni. Tjarnarból: 110 fm falleg íb. á 2. hæð. 3 svefnherb. Ðilsk. Laus strax. Bárugata: Glæsil. 200 fm efri hæð og ris sem hefur öll verið endurn. 20 fm bilsk. Eign í sérfl. Ægisíða: Björt og sólrík 115 fm hæð i fjórbjiúsi. Glæsil. útsýni. Ákv. sala. Verð 7,5 mlll|. Suðurhóiar: lOOfmmjöggóðíb. á 1. hæð. 3 svefnherb. Verð 5,5 millj. Sóleyjargata: 100 fm glæsil. neðri hæð. Saml. stofur. 2 svefnherb. Parket. Arinn. Sólstofa. Verð 8,5 millj. Miðleiti: 125 fm glæsil. íb. á 4. hæð. Vandaðar innr. Parket. Stæði í bflskýli. Fallegt útsýni. Engjasei: Mjög góð 110 fm íb. á 1. hæð. Stæði i bílh. Verð 6,5 millj. Drápuhlíð: 90 fm mjög falleg mik- ið endurn. risíb. Laus strax. Kleppsvegur: 85 fm góð Ib. á 1. hæð. Verð 5,5 millj. 3ja herb. Hraunbœr: 85 fm góð íb. á 2. hæð. Verð 4,8-5 millj. Hamrahifð: 70 fm góð íb. i kj. Töluv. endurn. Verð 4,6 millj. Lundarbrekka: Mjög falleg 90 fm íb. á 2. hæð með sérinng. af svöl- um. Verð 5,2 millj. Austurströnd: 80 fm ib. á 3. hæð. Stæði i bflhýsi. Verð 5,7 millj. Hringbraut: 60 fm ágæt 2ja-3ja herb. íb. á 1. hæð. Góður garður. Mávahifð: Góð 90 fm ib. á 1. hæð. Bilskréttur. Verð 5,0 mlllj. Frakkastígur: 75 fm íb. á 1. hæð i mikið endurn. timburhúsi. Laus strax. Suðurvangur — Hafnarf.: 90 fm mjög skemmtil. íb. á 1. hæð sem afh. tilb. u. trév. í sumar. Teikn. á skrifst. Hringbraut: 80 fm nýstands. ib. á 3. hæð. Aukaherb. í kj. 2ia herb. Baldursgata: 40 fm falleg mikið endurn. íb. í kj. með sérinng. Allt sér. Ljósheimar: Mjög góð 85 fm ib. á 6. hæð. Fallegt útsýni. Skipti á stærri eign æskil. Verð 4,5 millj. Skipasund: 50 fm mikið endurn. ib. á 1. hæð. Töluv. áhv. Verð 3,8 millj. Bollagata: 60 fm kjib. Verð 3,6 m. Lindargata: 40 fm falleg einstklib. í risi. Verð 2,2 millj. Æfingastofa f fullum rekstri: Höfum til sölu líkamsrækt- arstöð meö „Slender you" líkamsrækt- artækjum. Fráb. aðstaða. Mögul. á góð- um greiðslukj. og langtlánum. FASTEIGNA MARKAÐURINN Oðinsgötu 4 11540 - 21700 Jón Guðmundsson sölustj., . Leó E. Löve lögfr. Olatur Stofarmson viðskiptafr. 624250 Vantar allar stærðir og geröir fasteigna a soluskra Sigtún — 2ja Mjög falleg mikið endurn. 2ja-3ja herb. risib. Björt m/stórum kvist- gluggum. Verð 3,6 millj. Snorrabraut — 2ja Góð 60 fm ib. á 3. hæð auk herb. i risi. Ib. er i góðu ástandi X.dr. gler, eldhús o.fl. Verð 3,7 millj. Fálkagata — 3ja Mjög góð 3ja herb. ca 75 fm ib. á 2. hæð. Sérinng. Suðursv. Nýl. eign í góðu ástandi. Fráb. staður. Fornhagi — 3ja Góð 85 fm íb. á 1. hæð. Suðursv. Sameign ný tekin i gegn. Hverfisgata — 3ja Ca 55 fm íb. á 1. hæð i góðu bak- húsi. Ahv. byggsjóður 550 þús. Verð 3,3 miilj. Laugarnesvegur — 3ja 85 fm íb. 3ja-4ra herb. á jarðhæð. Verð 4,8 millj. Kleppsvegur — 4ra Mjög góð ib. ca 100 fm á 2. hæð. Allt í mjög góðu ástandi. Suðursv. Flúöasel — 4ra Góð 4ra herb. 100 fm nettó endaíb. á 3. hæð. Aukaherb. i kj. Nýl. innr. Verð 5,6 millj. Dúfnahólar — 5 herb. Mjög góð 5 herb. íb. ca 120 fm nettó. 4 góð svefnherb., sjónvarpshol, stór stofa. Frábært útsýni. Vestursv. I smiöum Frostafold Stórglæsilegar 3ja og 4ra herb. íbúö- ir í 4ra ib. húsi við Frostafold. Skilast tilb. u. trév. i júlí 1989, lófi með grasi, gangstígar steyptir og malbikuö bíla- stæði. Frábært útsýni. Suðursv. Byggmeistari Amljótur Guðmundsson. @ FJARFESTING FASTEIGNASALAP Borgwtuni 31,106 Rwk, ». 62*260. 43307 jCL 641400 ™ Álfhólsvegur - 2ja Falleg 60 fm ný endum. kjíb. í miðbæ Kóp. Sérinng. Birkihvammur - 3ja Snotur 78 fm íb. á neðri hæð í tvib. Góður staður. Maríubakki - 3ja Snotur ca 80 fm (nettó) íb. á 1. hæð. Þvottaherb. og búr inn- af eldhúsi. V. 4,9 m. Ástún - 3ja Mjög glæsil. nýl. ca 80 fm (nettó) íb. á 3. hæð (a-íbúð). Ásbraut - 4ra Snotur 100 fm endaíb. á 3. hæð ásamt 24 fm bilsk. V. 5,8 m. Engihjalli - 5 herb. 107 fm endafb. á 2. hæð í 2ja hæða blokk. V. 6,2 m. Helgubraut - raðh. Fallegt 270 fm hús með 26 fm bílsk. Mögul. á séríb. í kj. Reynigrund - raðh. 4ra-5 herb. 127 fm endaraöh. á tveimur hæðum. Bílskr. Stórihjalli - raöh. Glæsil. 276 fm hús á tveimur hæðum. Stór innb. bílsk. Fálkagata - einb. 120 fm hæð ásamt nýinnr. risi, 55 fm í kj. sem hægt er að út- búa sem séríb. Goðatún - einb. Mjög fallegt 130 fm hús á einni hæð. 40 fm bílsk. Hófgerði - parh. Mjög fallegt 172 fm hús á tveimur hæðum. 24 fm bílsk. Góður garður. Fal- legt útsýni. V. 10,2 millj. Álfhólsvegur - sérh. 112 fm efri hæð í eldra húsi. 2 herb., borðstofa og stofa. Fal- legt útsýni.J.aust nú þegar. KjörByli FASTEIGNASALA Nýbýlavegi 14, 3. hæð Sölustj. Viðar Jónsson Rafn H. Skúlason lögfr. am

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.