Morgunblaðið - 07.02.1996, Blaðsíða 23

Morgunblaðið - 07.02.1996, Blaðsíða 23
MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 7. FEBRÚAR 1996 23 AÐSENDAR GREINAR Samið fyrir hönd íþróttamanna? UPPHAF þessara skrifa er samningur sem undirritaður var milli Ólympíunefndar íslands og Reykjavík- urborgarþann 31. jan- úar síðastliðinn. Frá þessu var skýrt í ell- efufréttum Ríkissjón- varpsins þennan sama dag og á andlitum borgarstjóra og for- manns Olympíunefnd- ar var augljóst að miklum áfanga hafði verið náð. Til að skýra í stuttu máli frá efni samn- ingsins gekk hann út á að Ólympíunefnd fær frí afnot af íþróttaaðstöðu borgarinnar til keppnishalds á Ólympíuleikum smáþjóða 1997, sem haldnir verða hér á landi. í staðinn mun Ólympíu- nefnd gera allt sem í hennar valdi stendur til að auglýsa höfuðborg- ina í tengslum við leikana, einkum þó á erlendum vettvangi. Mig lang- ar að óska Ingibjörgu og Júlíusi til hamingju. Þvílíkur samningur!!! Nú hafa Olympíunefnd og Reykja- víkurborg tryggt sína hagsmuni og keppendur leikanna blæða fyr- ir. Þar erum við komín að kjarna málins. Keppni afreksmanna Ellefu mánuði ársins æfir af- reksfólk í sundi íþrótt sína af mikl- um krafti. Keppnistímabilinu lýkur með ákveðnum hápunkti þar sem allt er lagt undir fyrir hámarksár- angur. Þeir bestu stefna á Ólymp- íuleika og Heimsmeistaramót, sem haldin eru til skiptis annað hvert ár. Þess í milli eru haldinEvrópu- meistaramót og mót á við Ólympíu- leika smáþjóða og þá eru upp talin þau mót sem mestu skipta. Ástæður fyrir mikilvægi þessara móta eru fyrst og fremst tvær og þær eru eftirfarandi: 1. Tryggt er að keppnisaðstæður séu þær bestu sem boðið er upp á í heiminum í dag. Líkurnar á því að hámarksárangur náist eru því meiri en ella. 2. Á mótin mætir það íþróttafólk sem lengst hefur náð í Arnar Rafn íþróttinni, til þess að Birgisson keppa við góðar 'að- stæður í toppformi. Keppnisaðstaðan ér undirstaða þess að stórmót geti farið fram því ef hún er ekki fyrir hendi mætir íþróttafólkið einfaldlega ekki á staðinn. Þetta á ekki aðeins við um sundíþróttina heldur allar íþróttir. Afreksfólk sem gerir kröf- ur til sjálfs sín gerir einnig kröfur um góða keppnisaðstöðu þegar það stefnir að hámarksárangri, svo að ellefu mánaða vinna fari ekki í súginn. Framgangur Ólympíunefndar íslands Sumarið 1997 verða Ólympíu- leikar smáþjóða haldnir hér á landi með öllu sem því tilheyrir, þar með talinni sundkeppni. En hvar á að halda þessa sundkeppni? Sund- keppni Olympíuleika smáþjóða á samkvæmt reglugerð að fara fram í 50 metra alþjóðlegri keppnislaug. Þrátt fyrir þá staðreynd vann fyrrverandi formaður Olympíu- nefndar íslands, Gísli Halldórsson, að því af miklum krafti, án sam- ráðs við Sundsamband íslands, að sundkeppni leikanna mætti fara fram í Sundhöll Reykjavíkur. Sundhöll Reykjavíkur er 25 metra sundlaug sem byggð var árið 1937. Laugin er í þeim gæðaflokki að íslenskir sundmenn kjósa að halda innanhúsmeistaramót sitt í sundi í Vestmannaeyjum. Arftaki Gísla Halldórssonar, Júl- íus Hafstein, virðist nú hafa tekið upp sömu vinnubrögð. Annað verð- ur ekki ráðið af fyrrnefndri frétt Ríkissjónvarpsins, því þar kom fram að sundkeppni leikanna færi að öllum líkindum fram í Laugar- dalslauginni. Ekkert samráð hefur verið haft við Sundsamband ís- lands varðandi þessa tilhögun, nema hvað SSÍ hefur ítrekað hald- ið því fram að aðstaðan þar sé ófullnægjandi. Laugardalslaugin er vissulega 50 metrar á lengd, en ölduhæðin í lauginni er u.þ.b. 20 cm á góðum sumardegi, veðrið er óútreiknanlegt og laugin er of grunn til að uppfylla alþjóðlega staðla. Erlent sundfólk sem keppt hefur í Laugardalnum neitar að koma hingað aftur til keppni við sömu aðstæður vegna þess að tímarnir sem það fær þar eru mun verri en annars staðar, þrátt fyrir að sundfólkið sé í góðu formi. Formenn Ólympíunefndar, fyrr- verandi og núverandi, þykjast vinna að framgangi fþróttanna í landinu þegar þeir vinna að samn- ingum í nafni Olympíunefndar. En þegar þessir sömu menn setjast að samningaborðinu fjúka hags- munir fþróttafólksins út í veður og vind. Hagsmunir Ólympíunefndar og íþróttafólksins virðast því ekki fara mjög vel saman. Ingibjörg Sólrún hefur sjálfsagt skrifað und- ir samninginn í góðri trú um giæsi- lega landkynningu, en ég er hræddur um að sú landkynning gæti snúist upp í andhverfu sína. Veiðileyfagjaldi af sjávarútvegi hafnað AÐ UNDANFÖRNU hefur verið mikil um- ræða í þjóðfélaginu um það hvort útgerðin í landinu skuli greiða gjald fyrir afnot af fiski- stofnunum í fiskveiði- lögsögunni. Þá hefur til- laga um slíkt veiðileyfa- gjald verið lögð fram á Alþingi. Að mínu viti er þessi umræða á miklum villigötum og málflutn- ingur margra sem hafa tekið þátt í henni hefur vísað út og suður. Það skortir mikið á röksemd- ir fyrir slíkri gjaldtöku, Magnús mjög margar og misvís- Stefánsson andi hugmyndir hafa verið uppi um það með hvaða hætti gjaldtakan skuli framkvæmd og Það eru ekki ný sann- indi, segir Magnús Stefánsson, að út- gerðaraðilar hafi einir aðgang að fiskistofnum. hvernig því fjármagni sem þannig innheimtist skuli ráðstafað. Þá hafa komið fram alls konar vísindi um það hve miklum fjármunum slík gjaldtaka skilaði. Ein af þeim röksemdum sem nefndar hafa verið fyrir innheimtu veiðileyfagjalds er að fáeinir útvaldir „sæ- greifar" hafí einkaleyfi á nýtingu auðlindarinn- ar með úthlutun aflá- heimilda og því sé það réttlætismál að þeir greiði fyrir það gjald. í þessu sambandi er rétt að rifja það upp að í gegnum aldirnar hefur það verið svo að þeir einir hafa haft aðgang að fiskistofnunum. Þess- ir aðilar greiða gjöld og skatta til samfélagsins og með þeirra atvinnu- rekstri koma fram ýmis margfeldisáhrif sem skila ríkissjóði tekjum í formi skatta og gjalda. Það er ljóst að innheimta veiðileyf a- gjalds myndi verða skattur á útgerð- ina í landinu og slíkt þolir útgerðin ekki í dag, þar sem afkoma greinar- innar er almennt slæm um þessar mundir. Slík skattlagning myndi einn- ig koma mjög illa við sjávarbyggðirn- ar úti um allt land, þar sem sjávarút- vegur er megin undirstaða byggðar. Með þeim árangri sem nú er að koma fram af þeirri stjórnun þorskveiða sem beitt hefur verið á undanförnum árum, má álykta að hagur útgerðar- innar í landinu geti vænkast á næstu árum með auknum þorskveiðiheimild- um. Þá mun útgerðin væntanlega greiða meiri skatta og gjöld til ríkis- sjóðs og þannig mun þjóðin í heild njóta nýtingar fiskistofnanna. Af framansögðu og vegna ýmissa annarra röksemda sem ekki er rými ti! að telja til hér í þessari grein, verð- ur ekki fallist á að slíkur skattur skuli lagður á útgerðina nú. Hins vegar væri ekki úr vegi að fram fari um- ræða um það hvort innheimta skuli gjald af nýtingu auðlinda lands og sjávar almennt, svo sem vegna nýt- Íngar jarðhita og fallvatna, jarðefna og jafnvel vegna nýtingar afrétta þar sem sauðfé og hrossum er beitt. Slík umræða myndi leiða til niðurstöðu um það hvort innheimta skuli auð- lindaskatt almennt eða ekki. Meðal annars af þessum sökum verður að telja óeðlilegt að taka sjávarútveginn einn fyrir og leggja til að sú atvinnu- grein ein beri auðlindaskatt. Höfundur er alþingismaður Fram- sóknarflokks á Vesturlandi. Stretsbuxur kr. 2.900 Konubuxur kr. 1.490 Mikið úrval af allskonar buxum Opio á laugardögum OÍJ&ð Nýbýlavegi 12, sítni 554 4433. Þegar forustumenn Ólympíunefndar setjast að samningaborðinu, segir Arnar Rafn Birgisson, fjúka hagsmunir íþróttafólks- ins út í veður og vind. Að lokum „Hvað eru þessir sundmenn að væla?" gætu nú einhverjir spurt. „Hvað myndu aðrir segja?" spyr ég. Heimfærum þessar hörmungar yfir á aðrar íþróttir sem stundaðar eru hér á landi. Handboltamenn keppa ekki lengur utanhúss, knatt- spyrnumenn >spila ekki lengur *á Melavellinum og skautahlauparar þjóðarinnar sætta sig ekki lengur við Reykjavíkurtjörn eina saman. Hvers vegna ættu þá sundmenn að sætta sig við þá aðstöðu sem þeim er boðin hér á landi? Og hvernig dettur mönnum í hug að erlendir sundmenn komi hingað til lands til að ná hámarksárangri? Það er út í hött. Bygging 50 metra alþjóðlegrar keppnislaugar í Reykjavík hefur verið blásin af, í bili a.m.k. Það er því tjóst að fullnægjandi aðstæð- ur til alþjóðlegs keppnishalds í sundi eru ekki fyrir hendi hér á landi. Annarra leiða þarf því að leita svo keppendur í sundi á Olympíuleikum smáþjóða 1997 láti sjá sig. Ég bendi á að í löndunum allt í kringum okkur eru alþjóðleg- ar keppnislaugar sem taka mætti á leigu vegna mótshaldsins. Þannig væri hægt að tryggja-sundfólkinu alþjóðlega keppnisaðstöðu svo mótið geti með réttu kallast stór- mót. Eg skora á Ingibjörgu og Júlíus að ráðfæra sig við SSÍ um mál þetta svo finna megi á því viðunandi lausn. Júlíus þarf e.t.v. að skera sneið af sinni köku, en hverju skiptir það þegar hagsmun- ir umbjóðanda hans eru í húfi. Höfundur er formaður sunddeild- ar KR og gjaldkeri SSÍ. Kynning á tœkni fyrir tölvunet 3Com býaur til kynmngar um nettœkni s.s. m LAN Switching ¦ Fast Ethernet mATM ¦ Virtual networking Kynningin verbur haldin á Hótel Loftleibum, fimmtudaginn 8. febrúar kl. 8:30 Vinsamlegast tilkynr\i6 þátttöku til Bjarneyjar, ritara söludeildar E]S, ísíma 563 3060 Ath. takmarkað sætaframboð! Sértilboð til Cancun 2 vikur -19. febrúar kr. 67.065~ sémboöi Beint leiguflug Tryggðu þér glæsilegt kynningartilboð á nýjan gististað í Cancun, Club Las Perlas, sem við kynnum nú á frábæru verði. Fallegur gististaður með öllum aðbúnaði, sjónvarp. sími, loftkæling og frábær staðsetning, þú gengur úr garðinum beint á ströndina. Frábær aðbúnaður, ótrúlegt úrvai veitinga- og skemmtistaða, glæsilegir golfvellir, siglingar, köfun, tennis, pýramýdar, kynnisferðir og íslensk fararstjórn Heimsferða tryggja þér yndislega dvöl í paradís. Síðustu 8 sætin í þessa brottfor - bókaðu strax. Verð kr. 67.065 Verð m.v. hjón með bam. 2 vikur. 1*J. mars. Skatlar innifaldir. ekki forfallagjaiti kr. 1.200 Verðkr. 74.950 HEIMSFERÐIR Verð m.v. 2 í herbcrgi, Club Las Perlas, 2 vikur. 19. mars. Skaltar innifaldir. ekki forfallagjald kr. 1.200 Austurstræti I 7, 2. hæð. Sl'mi 562 4600,

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.