Morgunblaðið - 02.07.1999, Blaðsíða 36

Morgunblaðið - 02.07.1999, Blaðsíða 36
36 FÖSTUDAGUR 2. JÚLÍ 1999 MORGUNBLAÐIÐ -H PENINGAMARKAÐURINN VERÐBREFAMARKAÐUR GENGISSKRANING Viðskiptayfirlit 1.júlí1999 Verðbréfaþíng Islands Tíðindi dagsins Viðskipti á Veröbréfaþingi I dag námu alls 381 mkr., mest meö ríkisvíxla fyrir 146 mkr., með húsbréf fyrir 115 mkr. og með hlutabréf fyrir 90 mkr. Mest viðskipti með hlutabréf einstakra fólaga voru með bréf Tryggingamiöstöövarinnar fyrir 18 mkr., með bróf FBA fyrir 17 mkr. og með bréf Samherja fyrir 10 mkr. Úrvalsvísitala AÖallista hækkaði í dag um 0,52% og er nú 1.164 stig. HEILDARVIÐSKIFTI I mkr. 1.7.99 [ mánuði Áárinu Hlutabréf 89,9 90 14.059 Spariskírteini 0 10.860 Húsbréf 115,1 115 43.356 Húsnæðisbréf 0 6.848 Ríkisbréf 18,0 18 3.827 Önnur langt. skuldabréf 11,1 11 6.579 Ríkisvfxlar 146,4 146 11.609 Bankavlxlar 0 13.518 Hlutdeildarskirteini 0 0 Alls 380,5 381 110.656 ÞINQVfSITÖLUR Lokagildl Broyting I % frá: Hæsta gildi frá (verðvfsitölur) 1.7.99 30.6. árnm. áram. 12 mán Úrvalsvisitala Aðallista 1.163,601 0,52 6,01 1.216,68 1.216,68 Heildarvisitala Aðallista 1.140,721 0,39 8,99 1.189,39 1.189,39 Heitdarvístala Vaxtarlista 1.062,849 -0,07 6,32 1.142,10 1.146,88 Vísitala sjávarútvegs 97,157 0,20 1,08 102,04 112,04 Vísitala þjónustu og verslunar 103,453 0,54 6,79 106,47 112,70 Vlsitala fjármála og trygginga 126,515 1,13 13,76 131,89 131,89 Visitala samgangna 139,729 -0,20 6,25 148,09 148,09 Vísitala oliudreifingar 102,986 0,00 15,90 109,47 109,47 Visitala iðnaðar og framleiðslu 98,211 0,04 1,49 106,70 106,70 Visitala bygginga-og verktakast. 132,213 0,00 32,21 146,35 146,35 Vísitala upplýsingatækni 142,167 -0,14 42,17 161,38 161,38 Vfsitala lyfjagreinar 112,297 0,00 12,30 124,82 124,82 Vfsitala hlutabréfas. og fiárfestingarf. 107,655 0,10 5,44 109,32 109,32 MARKFLOKKAR SKULDA-Lokaverð (* hagst.k.tilboð) Br.ávöxt. BREFA og moðallíftími Verðtryggð bróf: Húsbréf98/1 (10,3 ár) Húsbréf 96/2 (9,3 ár) Spariskírt. 95/1D20 (16,3 ár) Sparisklrt. 95/1D10(5,8 ár) Spariskfrt. 92/1D10(2,8 ár) Spariskírt. 95/1D5(7,4 m) Óverðtryggð bréf: Rfkisbréf 1010/03 (4,3 ár) Rlkisbréf 1010/00 (1,3 ár) Rfkisvíxlar 19/10/99 (3,6 m) Rlkisvíxlar 17/9/99 (2,5 m) Verð (á 100 kr.) Avðxtun frá 30.6. 114,834 129,949 ' 58,542 " 134,173* 182,570* 132,752* 70,851 * 89,826 97,602 98,300 * 4,45 4,52* 3,89* 4,39* 4,98* 5,30* 8,40* 8,80 8,51 8,58* 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,07 -0,05 -0,03 0,04 HLUTABRÉFAVIÐSKIPTI Á VERÐBRÉFAÞINGI ÍSLANDS Sfðustu viðskipti Baugur hf. Básafell hf. Búnaðarbanki Islands hf. Delta hf. Eignarhaldsfólagið Alþýöubankinn hf. Hf. Eimskipafélag fslands Fiskiðjusamlag Húsavikur hf. Fjárfestingarbanki atvinnullfsins hf. Flugleiðir hl. Grandi hf. Hampiðjan hf. Haraldur Böðvarsson hf. Hraðfrystihús Eskifjarðar hf. Hraöfrystistöð Þörshafnar hf. Islandsbanki hf. fslenska járnblendifélagið hf. Islenskar sjávarafuröir hf. Jarðboranir hf. Landsbanki Islands hf. Lyfjaverslun Eslands hf. Marel hf. Nýherji hf. Olíufélagið hf. Olíuverslun Islands hf. Opin kerfi hí. Pharmaco hf. Samherji hf. Samvinnusjóöur íslands hf. Sildarvinnslan hf. Skagstrendingur hf. Skeljungur hf. Skýrr hf. SH-MJÖI hf. Sæplast hf. Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna hf. Sölusamband íslenskra fiskframleiðenda hf. Tangi hf. Tryggingamiðstöðin hf. Tæknival hf. Útgeröarfélag Akureyringa hf. Vinnslustböin hf. Þorbjöm hf. Þormóður rammi-Sæberg hf. Þróunarfélag íslands hf. Vaxlariisti, hlutafólög Fiskmarkaöur Breiðafjarðar hf. Fóöurblandan hf. Frumhen'i hf. Guðmundur Runólfsson hf. Hans Petersen hf. Héðinn hf. Hraðfrystihúsiö hf. Islenskir aðalverktakar hf. Jökull hf. Kaupfélag Eyfirðinga svf. Krossanes hf. Loðnuvinnslan hf. Plastprent hf. Samvinnuferðir-Landsýn hf. Skinnaiðnaður hf. Sláturfélag Suðurtands svf. Stalsmiöjan hf. Vaki fiskeldiskerfi hf. Hlut.-ibrófaojóðir, Aðallisfj Almenni hlutabréfasjóöurinn hf. Auðlind hf. Hlutabrófasjoður Noröurlands hf. Hlutabréfasjóðurinn hf. Islenski tjársjóöurinn hf. Isienski hlutabréfasjóðurinn hf. Vaxtariisti Hlutabréfamarkaðurinn hf. Hlutabréfasjóður Búnaðarbankans hf. Hlutabréfasjóðurinn Ishaf hf. Sjávarútvegssjoður Islands hf. Vaxtarejóðurinn hf. 01.07.9 09.06.99 01.07.99 28.06.99 28.06.99 01.07.99 29.06.99 01.07.99 01.07.99 30.06.99 23.06.99 30.06.99 21.06.99 27.05.99 01.07.99 30.06.99 28.06.99 30.06.99 01.07.99 29.06.99 30.06.99 29.06.99 25.06.99 18.06.99 01.07.99 25.06.99 01.07.99 15.06.99 30.06.99 01.07.99 30.06.99 01.07.99 29.06.99 01.07.99 14.06.99 28.06.99 29.06.99 01.07.99 01.07.99 30.06.99 25.06.99 22.06.99 29.06.99 29.06.99 28.06.99 28.06.99 28.06.99 24.06.99 08.06.99 01.07.99 18.06.99 01.07.99 26.05.99 23.06.99 14.04.99 03.06.99 21.06.99 09.04.99 03.06.99 24.06.99 11.06.99 29.06.99 24.06.99 01.07.99 10.06.99 18.06.99 01.06.99 01.06.99 10.02.99 11.05.99 13.04.99 29.06.99 26.01.99 - ÖLL SKRÁÐ Breyting frá .06 (0,6%) 1.70 3,27 15,50 1,83 8,06 1,20 2,73 4,10 5.54 3.45 4,27 6,85 1.75 4,20 2,45 1,60 6,15 2,40 3,75 21,00 12,40 7,65 6,30 100,50 13,00 10,25 1,21 4,14 7,30 4,46 9,30 3,60 8,15 4,50 6,40 1,55 34,75 9,05 6.30 1.90 5,90 4,50 2,35 2,65 2,18 2,18 4,65 5,10 6,15 5,00 2,60 2,25 3,00 4,20 2,30 1,70 2,00 2,10 2,17 2,48 4,50 1,85 2,28 2,30 3,05 1,93 2,07 3,63 1,24 0,92 1,95 1,06 0,03 (0,9%) (0,0%) (0,0%) (-0,7%) HLUTABRÉF - Víðskipti í þús. Hœsta Lægsta Meðal- Fjöldi 9,99 9,93 9,95 4 3,30 3,27 3,28 5 kr.: 2,80 4,15 2,70 4,10 2,73 14 4,14 3 Heildarvjð- 3.224 17.293 2.392 3,00 1,10 5,15 (2,1%) (-0,5%) (0,4%) (0,0%) (1.1%) (1,9%) (2,2%) (-1.1%) 2,40 100,50 100,50 100,50 3 10,25 10,20 10,23 4 7,30 9,40 8,15 7.30 7,30 1 9,25 9,28 4 8,15 8,15 1 2.552 9.545 1.747 8.231 34.75 34,00 34,55 6 9,10 9,05 9,06 2 3,10 1,00 (-1.6%) ( 0,0%) 6,15 2,60 6,15 6,15 1 2,60 2,60 2 251 4.129 (0,4%) Tilboð I lok 9,95 1,40 3,26 14,50 8,07 2,70 4,10 5,44 3,35 4,12 6,75 4,20 2,40 1,51 6,05 2,36 3,75 20,80 12,95 7,75 6,30 100.50 12,85 10,22 4,16 7,30 4,30 9,31 3,60 8,05 4,50 6,45 1,55 34,75 9,05 6,32 1,90 6,00 4,45 2,30 2,05 4,85 6,05 2,85 3,30 1,50 1,50 2,00 2,12 2,40 4,30 1,85 2,28 2,30 3,01 2,05 2,17 3,77 1,19 1,95 1,17 dags: 9,99 1,65 3,28 15,30 1,86 8,12 1,50 2,74 4,17 5,46 3,63 4,32 6,85 1,80 4,25 2,55 1,60 6,12 2,40 3,80 21,20 13,35 7,85 6,40 100,80 13.20 10,27 1,30 4,22 7,50 4,50 9,45 3,69 8,40 4,55 6,50 1,60 34,85 9,20 6,40 1,95 6,15 4,55 2,40 2.17 4,95 5,10 6,25 5.05 2,62 2,10 3,07 8,00 2,25 2,19 2.00 6,00 2,30 2,47 4,50 1,90 2,35 2,37 3,09 2,12 2.23 3,87 1.23 2,02 1.21 HÚSBRÉF Fjárvangur Kaupþing Landsbréf íslandsbanki Sparisjóður Hafnarfjarðar Burnham Int. Búnaðarbanki Islands Landsbank't íslands Veröbréfastofan hf. SPRON Tekið er tillit til þóknana vcrðbrófaf. (fjárhæðum yfir útborgunarverð. Sjá kaupgengl eldrí flokku í skraningu Verðbréfaþings. 4,46 4,45 4,47 4,44 4,45 4,46 4,45 4,45 4,43 4,45 Utb.verð 1 m. að nv. FL1-98 1.153.520 1.139.487 1.136.909 1.140.564 1.139.487 1.141.280 1.139.487 1.136.899 1.141.147 1.139.046 Ávöxtun húsbréfa 98/1 «A jjJ >4,45 VVA Maí Júní Júlí VÍSITÖLUR Júlf '98 Ágúst '98 Sept. '98 Okt. '98 Nóv. '98 Des. '98 Jan. '99 Febr. '99 Mars '99 Apríl '99 Mal '99 Júnl '99 Júll '99 Eldri lánskj. 3.633 3.625 3.605 3.609 3.625 3.635 3.627 3.649 3.643 3.661 3.680 3.698 3.728 Neysluv. Byggingar- tll verðtr. vfsitala 184,0 183,6 182,6 182,8 183,6 184,1 183,7 184,8 184,5 185,4 186,4 187,3 188,8 Eldri Ikjv., j'úni 79=100; gildist. launavísit. des. '8 230,9 231,1 231,1 230,9 231,0 231,2 231,2 235,1 235,2 235,4 235,5 235,9 235,5 byggingarv., júli '87=100 m.v 1=100. Neysluv. til verðtrygg. Launa- vfsitala 170,4 171,4 171,7 172,1 172,5 173,3 180,4 180,9 181,2 181,4 181,6 883 MILLJONIR, ENGIN ÁVÖXTUN! Nú eru ura 883 inilljóiiir £ -"jaldföllnum spariskírtciiiuni og útdregnum Imsbrefum sem bera enga vextí! Hagstætt tílboð Við bjóðum þeim sem eiga spariskírteini eða husbréf að selja þau án 0,75% söluþóknunar og kaupa í staðinn í sjóðum Búnaðarbankans. Þannig getur þú sparað umtalsverðar fjárhæðir. • 0,75% söluþóknunfelld niður • Engin hætta á að sitja uppi með vaxtalaus spariskírteiní eða húsbrtf • Ekki þarfaðfylgjast með útdrætti húsbréfa w 'Sambæriiegtöryggi "VY/lBÚNAÐARBANKINN V IVERÐBRÉF ¦ Há ávöxtun Hufðu samfaand við ráðgjafa okkar i sfma 525 6060 1300 Urvalsvísitala HLUTABREFA 31. des. 1997 = 1000 »1.163,601 Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Nr. 119 1.jú Ein. kl. 9.15 ' 1999 Kaup Sala Gengi GENGI Kr. Kr. GJALDMIÐLA Dollari 74,19000 74,59000 74,32000 Sterlp. 117,29000 117,91000 117,60000 Reuter, 30. júní Kan. dollari 50,60000 50,92000 50,74000 Eftirfarandi eru kaup oq sóluqenqi helstu Dönsk kr. 10,32100 10,37900 10,38600 gjaldmiöla gagnvart evrunni á miðdegis- Norsk kr. 9,49300 9,54700 9,48900 markaði 1 Lundúnum: Sænsk kr. Finn. mark 8,79400 ' 12,90690 8,84600 12,98730 8,81900 12,98560 NÝJAST HÆST LÆGST Fr. franki 11,69910 11,77190 11,77040 1.024 1.0388 1.0201 Belg.franki Sv. franki 1,90240 47,86000 1,91420 48,12000 1,91390 48,28000 Japanskt jen 123.74 125.97 123.51 Holl. gyllini 34,82360 35,04040 35,03590 Sterlingspund 0.6494 0.6575 0.6487 Þýskt mark 39,23700 39,48140 39,47630 Sv. franki 1.6054 1.6064 1.6018 (t. Ilra 0,03964 0,03988 0,03987 Dönsk kr. 7.4352 7.4369 7.4348 Austurr. sch. 5,57700 5,61180 5,61100 Grísk drakma 324.9 325.43 324.85 Port. escudo 0,38280 0,38520 0,38510 Norsk kr. 8.0895 8.1135 8.075 Sp. peseti 0,46130 0,46410 0,46400 Sænsk kr. 8.7295 8.7425 8.7175 Jap. jen 0,61350 0,61750 0,61320 Astral. dollari 1.5355 1.5543 1.5246 (rskt pund 97,44100 98,04780 98,03510 1.504 1.5228 1.4969 SDR (Sérst.) Evra Tollgengi fyrir 99,18000 99,78000 76,74000 77,22000 júll er sölugengi 28. júní. 99,47000 77,21000 Sjálfvirkur Hong K. dollari Rússnesk rúbla 8.0338 24.79 8.0345 25.34 8.0353 24.77 sfmsvari geng sskráningar er 562 3270 Singap. dollari 1.75 1.7615 1.7512 BANKAR OG SPARISJOÐIR INNLÁNSVEXTIR (%) Gildir frá 21 Landsbanki Islandsbanki Búnaðarbanki S júní meðaltöl parisjóðir Vegir Dags sfðustu breytíngar: 21/6 1/6 21/6 21/6 ALMENNAR SPARISJÓÐSBÆKUR 0,70 0,90 1,00 1,10 0,9 ALMENNIR TÉKKAREIKNINGAR 0,40 0,60 0,50 0,90 0,5 SÉRTÉKKAREIKNINGAR 0,70 0,90 1,00 1,10 0,9 ÓBUNDNIR SPARIREIKINGAR') VlSITÖLUBUNDNIR REIKNINGAR: 36 mánaða 4,70 4,70 4,75 4,50 4,7 46 mánaða 5,10 5,20 5,00 5,0 60 mánaða 5,20 5,20 5,30 5,2 INNLENDIR ÓBUNDNIR GJALDEYRISREIKNINGAR:2) Bandarlkjadollarar (USD) 2,50 3,05 3,05 3,05 2,7 Sterlingspund (GBP) 2,50 3,50 3,25 3,30 3,1 Danskar krónur (DKK) 0,75 1,20 1,30 1,50 1,0 Norskar krónur (NOK) 4,00 4,80 5,00 5,30 4,6 Sænskar krónur (SEK) 0,75 1,10 1,30 1,50 0,9 Þýsk mörk: (DEM) 0,50 0,90 1,00 1,20 0,8 1) Vextir af óbundnum sparíreikningum eru gefnir upp af hlutaöeígandi bönkum og sparisjóðum. 2) Bundnir gjaldeyrisreikn- ingar bera hærri vexti. ÚTLÁNSVEXTIR (%) ný lán Gildir frá 21 júní tandsbankl fslandBbanki Búnaðarbanki Sparísjóðir Vegin meðaltöl ALMENN VÍXILLÁN1): Kjörvextir 10,80 10,20 10,75 10,80 Hæstu forvextir 15,55 15,20 14,75 15,70 Meðalforvextir2) 14,3 YFIRDRÁTTARL FYRIRTÆKJA 16,25 15,70 16,25 16,50 16,1 YFIRDRÁTTARL EINSTAKLINGA 16,80 16,20 16,75 17,00 16,7 Þ.a. grunnvextir 3,50 5,00 6,00 6,00 4,7 GREIÐSLUKORTALÁN, fastir vextir 16,80 16,80 16,75 17,35 ALM. SKULDABR.LÁN: Kjörvextir 10,40 9,70 10,25 10,50 10,3 Hæstu vextir 15,15 14,70 15,25 15,20 Meðalvextir 2) 13,8 VÍSITÖLUBUNDIN LÁN, breytilegir vextir2 Kjörvextir 6,20 6,20 6,20 6,20 6,2 Hæstu vextir 10,95 11,20 11,20 11,05 Meöalvextir 2) 8,7 VlSITÖLUBUNDIN LANGTÍMALÁN, fastir vextir2 Kjörvextir 5,80 6,75 6,25 6,20 Hæstu vextir 7,80 8,25 8,45 8,50 VERÐBRÉFAKAUP, dæmi um fgildi nafnvaxta ef bré eru keypt af öörum en aðalskuldara: Viðsk.víxlar, forvextir 15,55 15,35 15,30 15,70 15,5 1) I yfirlitinu eru sýndir almennir vextir sparisjóöa, sem kunna að vera aðrir hjá einstökum sparisjóðum. 2) Áætlaðir meöal- vextir nýrra lána, þ.e.a.s. giidandi vextir nýrra ána vegnir með áætlaðrj flokkun lána. VERÐBRÉFASJÓÐIR Raunávöxtun 1. únl Sfðustu.: %) Kaupg. SÖIug. 3 mán. 6 mán. 12 mán. 24 mán. Fjárvangur hf. Kjarabréf 8,181 8,264 4,6 6,0 5,9 6,7 Markbréf 4,611 4,658 7,7 8,0 6,1 7,1 Tekjubréf 1,639 1,656 1,2 4,6 4,2 6,6 Kaupþing hf. Bn. 1 alm. sj. 10992 11047 12,1 13,9 9,3 8,3 Ein. 2 eignask.frj. 5959 5989 3,6 5,9 5,8 7,9 Ein. 3 alm. sj. 7036 7071 12,1 13,9 9,3 8,3 Ein. 5 alþjskbrsj.* 14614 14760 -3,2 1,3 -2,7 2,5 Ein. 6 alþjhlbrsj.* 2291 2337 6,4 17,7 5,1 8,8 Ein. 8 eignskfr. 64183 64504 5,5 7,8 10,3 Ein. 10eignskfr.* 1605 1637 15,7 7,7 8,2 9,1 Lux-alþj.skbr.sj. 125,70 8,3 8,7 2,4 3,7 Lux-alþj.hlbr.sj. 176,79 -6,5 15,4 7,9 12,5 Verðbréfam. Islandsbanka hf. Sj. 1 ísl. skbr. 5,164 5,190 -1,0 2,1 4,3 6,7 Sj. 2Tekjusj. 2,197 2,219 1,8 3,9 4,4 6,1 Sj. 3 fsl. skbr. 3,557 3,557 -1,0 2,1 4,3 6,7 Sj. 4 Isl. skbr. 2,447 2,447 -1,0 2,1 4,3 6,7 Sj. 5 Eignask.frj. 2,316 2,328 2,2 4,0 4,7 6,7 Sj. 6 Hlutabr. 2,676 2,703 -14,9 12,9 6,6 -1,4 Sj. 7Húsbréf 1,198 1,206 1,6 5,0 5,6 Sj. 8 Löng sparisk. 1,464 1,471 1,9 3,0 8,1 10,5 Sj. 10 Úrv. hl.br. -1,5 17,0 Landsbréf hf. islandsbréf 2,246 2,280 -2,6 7,5 5,0 -0,3 öndvegisbréf 2,391 2,415 -4,2 4,0 4,5 6,4 Sýslubréf 2,752 2,780 2,9 6,9 5,1 3,2 Launabréf 1,157 1,169 -1,2 4,5 4,5 6,0 Myntbréf* 1,250 1,265 8,3 -0,9 4,2 5,1 Markaðsbréfl 1,038 1,0 2,3 Markaðsbréf 2 1,048 2,1 3,2 Markaðsbréf 3 1,060 0,9 4,4 Markaðsbréf4 1,066 2,5 5,4 Úrvalsbréf 1,187 12,1 29,5 Fortunal*** 11,20 9,08 25,68 Fortuna 2*** 11,08 15,46 22,98 Fortuna3*** 11,84 28,15 40,58 Búnaðarbanki fslands Langtímabréf VB 1,286 1,299 -0,7 5,7 6,3 8,0 Eignaskfrj. bréf VB 1,275 1,285 -0,6 6,1 5,6 7,3 Alþj. hlutabréfasj.* 126,8 124,7 -4,9 -3,2 Alþj. skuldabréfasj.* 103,7 102,9 -2,3 4,1 Frams. alþj. hlutabr.sj.**130,9 130,9 2,0 20,5 * Gengi gærdagsins ** Gengi í lok maí *** Nafnávöxtun í evrum SKAMMTfMASJÖÐIR Nafnávöxtun 1. júni síðustu (%) Kaupg. 3 mán. 6 mán. 12 mán. Kaupþing hf. Skammtfmabréf 3,519 9,3 8,1 7,1 Fjárvangur hf. Skyndibréf 2,982 7,5 7,6 6,6 Landsbréf hf. Reiðubréf 2,032 7,9 6,5 5,0 Búnaðarbanki fslands Veltubréf 1,215 5,5 6,8 5,9 PENINGAMARKABSSJÓÐIR Kaupg. f gær 1. mán. 2 mán. 3 mán. Kaupþing hf. Einingabréf7 12,362 8,0 7,8 8,3 Verðbréfam. Islandsbanka S)Óður9 12,363 8,0 7,8 7,9 Landsbréf hf. Peningabréf* 12,687 6,8 7,3 7,5 MEÐALVEXTIR SKULDABREFA OG DRÁTTARVEXTIR Dráttar Vxt alm. Vfsitölub. vextir skbr. lén Nóvember '97 16,5 12,8 9,0 Desember '97 16.5 12,9 9,0 Janúar '96 16,5 12,9 9,0 Febrúar '98 16,5 12,9 9,0 Mars '98 16,5 12,9 9,0 Aprll '98 16,5 12,9 8,9 Mal '98 16,5 12,9 8,7 Júnl '98 16,5 12,9 8,7 .lúli '98 16,5 12,9 8,7 Ágúst '98 16,5 12,8 8,7 September '98 16,5 12,8 8,7 Oktöber '98 16,5 12,7 8,7 Nóvember '98 16,5 12,6 8,7
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.