Morgunblaðið - 02.07.1999, Blaðsíða 24

Morgunblaðið - 02.07.1999, Blaðsíða 24
24 PÖSTUDAGUR 2. JÚLÍ 1999 MORGUNBLAÐIÐ VIÐSKIPTI Vöruskipta- jöfnuður fyrstu fimm mánuði ársins 6,7 milljörðum hagstæðari en í fyrra FYRSTU fimm mánuði þessa árs voru fluttar út vörur fyrir 59,2 millj- arða króna en inn fyrir 67,4 milljarða. Halli á vöruskiptum við útlönd nam því 8,1 milljörðum króna en á sama tíma í fyrra voru vöruskiptin óhag- stæð um 14,8 milljarða á föstu gengi. Vöruskiptajöfnuðurinn var því 6,7 milljörðum betri fyrstu fimm mánuði þessa árs en á sama tíma í fyrra. í frétt frá Hagstofu íslands kemur fram að í maímánuði voru fluttar út vörur fyrir 12,5 milljarða króna og inn fyrir 16,7 milljarða. Vöruskiptin í maí voru því óhagstæð um 4,2 millj- arða en í maí í fyrra voru þau óhag- stæð um 2,6 milljarða. Útflutningur á sjávarafurðum jókst Heildarverðmæti vöruútflutnings fyrstu fimm mánuði ársins var 14,5% meira á föstu gengi en á sama tíma í fyrra. Aukninguna má aðallega rekja til meiri útflutnings á sjávarafurðum. Sjávarafurðir voru 70% alls útflutn- ings á tímabilinu janúar-maí og var verðmæti þeirra 8,7% meira en á sama tíma í fyrra. Iðnaðarvörur voru 22% alls útflutnings á tímabilinu og var verðmæti þeirra 7,7% meira en á sama tíma í fyrra. Sala á skipum og flugvélum á einnig stóran þátt í að verðmæti vöruútflutnings er meira í ár en í fyrra. Neysluvörur aukinn hluti af innflutníngi Heildarverðmæti vöruinnflutnings fyrstu fimm mánuði ársins var 1,2% meira á föstu gengi en á sama tíma í VÖRUSKIPT VIÐ ÚTLÖND Verðmæti innflutnings og útflut jan. - maí 1998 og 1999 1998 (fob virði í milljónum króna)________jan.-maí ngs 1999 Breytingá jan.-maí föstu gengi* Útflutningur alls (fob) 51.693,9 Sjávarafuröir 38.183,3 Landbúnaðarafurðir 625,3 Iðnaðarvörur 12.238,0 Ál 7.585,7 Kísiljárn 1.030,8 Aðrar vörur 647,3 Skip og f lug vélar 110,1 Innflutningur alls (fob) 66.530,6 Matvörur og drykkjarvörur 5.431,3 Hrávörur og rekstrarvörur, ót.a. 17.684,2 Óunnar 851,1 Unnar 16.833,1 Eldsneyti og smurolíur 3.753,3 Óunnið eldsneyti 164,7 Bensín, þ.m.t. flugvélabensín 791,3 Annað unnið eldsn. og smurolíur 2.797,3 Fjárfestingarvórur 17.140,0 Flutningatæki 11.329,4 Fólksbílar 4.166,8 Flutn.t. til atv.rek. (ekki skip, f lugv.) 1.186,2 Skip 959,2 Flugvélar 3.500,5 Neysluvörur ót.a. 11.098,2 Vörur ót.a. (td endursendar vörurj 94,1 59.241,6 41.534,9 964,7 13.195,0 8.506,6 840,8 3.547,0 3.057,8 67.380,3 5.823,8 15.059,3 617,0 14.442,2 2.655,4 54,8 500,3 2.100,3 17.068,1 14.235,7 5.827,4 1.358,2 1.888,8 +14,5% +8,7% +54,1% +7,7% +12,0% -18,5% +1,2% +7,1% -14,9% -27,6% -14,3% -29,3% -66,8% -36,8% -25,0% -0,5% +25,5% +39,7% +14,4% Vðruskiptajðfnuður -14.836,6 3.391,7 -3,2% 12.457,1 +12,1% 80,9 -14,1% ¦8.138,7 - ' Miðað er við meðalgengi á vöruviðskiptavog; á þann mælikvarða er meðalverð erlends gjaldeyris í janúar-maí 1999 0,1 % hærra en árið áður. HelrniU: HAGSTOFA ÍSLANDS fyrra. Neysluvörur, aðrar en matar- og drykkjarvörur, námu 18% alls innflutnings í janúar-maí í ár og var verðmæti þeirra 12% meira en á sama tíma í fyrra. Mikil aukning varð í innflutningi á flutningatækj- um á tímabilinu en verðmæti þeirra var 26% meira í ár en í fyrra. Verð- mæti innfluttra hrá- og rekstrarvara lækkaði um 15% og eldsneytis og smurolíu um 29% miðað við sama tímabil í fyrra. Af» ER Á KVÖLDIN SEM ÞÚ SÉRD HVERSU GÓÐA SÓLARVÖRN t»Ú VALDiR fyrir barnid mtt ! I .,.SU^10TI0N vernda vel fyrir brennandí geislum sólar. Nivea Sun Cbildren ver viðkvæma húð barnsins fyrir UVA- og UVB geislum sólarinnor. Þar að auki er hún mýkjandi og án lyktarefna. Véldu það besta fyrir batnið þítt. Þoð bæði sést og finnst - ekki sisf ó kvöldin. NIVEA SÓLARVÖRN VERNDAR VIDKVÆMA HÚD BARNSINS ÞÍNS Samstarf kauphallanna í Stokkhólmi og Kaupmannahöfn Samnorrænt kerfi í burð- arliðnum? KOMIÐ hefur verið á samstarfi milli kauphallanna í Stokkhólmi og Kaup- mannahöfn sem felur í sér að hluta- bréfamarkaðir hafa verið tengdir saman með nýju sameiginlegu við- skiptakerfi. Samstarfið gengur undír nafninu Norex og er af ýmsum talið skref í þá átt að myndað verði sameig- inlegt norrænt kauphallakerfi, að því er fram kemur í blaðinuWa/J Street Journal Europe. Komið hefur verið upp sameigin- legu rafrænu viðskiptakerfi sem veitir fjárfestum í hvoru landi aðgang að hlutabréfamarkaði í hinu landinu. Kerfið gefur fjárfestum kost á að versla með verðbréf sem skráð eru á markaði í gagnlandinu, án þess að greiða aukalegt gjald. Vonir standa til þess að í kjölfar samstarfsins muni velta á mörkuðum landanna aukast en hugsanlegt er talið að kauphallir Nor- egs og Eystrasaltslandanna muni síð- ar verða hluti af samstarfinu. Undirbúningur hefur staðið í hátt á annað ár en að undanförnu hefur mik- ið ve^rið rætt um aukna samvinnu kauphalla í Evrópu. Aform hafa verið uppi um myndun samevrópsks kaup- hallakerfís og er ráðgert að byrja með tengingu kauphallanna í Frankfurt og London. Að sögn talsmanna kauphall- arinnar í Stokkhólmi mun ekki vera áhugi á þátttöku í samevrópska kerf- inu af þeirra hálfu, meðal annars vegna þess að viðskiptakerfið sem notað er í Svíþjóð er mun fullkomnara en það sem notað er sunnar í álfunni. Talið er að á næstu mánuðum muni ráðast hvort af myndun sam-norræns kauphallarkerfis verður. Beðið er ákvörðunar kauphallarinnar í Ósló um hvort Norðmenn muni taka þátt í samstarfinu eða fremur slást í hóp þeirra ríkja sem munu standa að myndun samevrópsks kerfis. Finnar hafa þegar gefið til kynna að þeir hyggist taka þátt í evrópska sam- starfinu, sem stendur þeim að ýmsu leyti nær þar sem Finnland er eina ríkið meðal Norðurlanda sem á aðild að Efnahags- og myntbandalagi Evr- ópu. Fylgjumst vel með Stefán Halldórsson, framkvæmda- stjóri Verðbréfaþings íslands, segir að hér á landi sé vel fylgst með því hverju fram vindur í tengslum við samstarf kauphalla í Evrópu. „Við er- um um þessar mundir að kynna okkur mjög rækilega hvað er að gerast í þessum málum og hvaða kostir okkur standa til boða. Það er sterkur vilji til þess af okkar hálfu að taka þátt í sam- starfi af þessu tagi og höfum við þegar heimsótt nokkrar evrópskar kauphall- ir og kynnt okkur starfsemi þeirra í því augnamiði að kanna möguleika á samstarfi. Þessum heimsóknum verð- ur haldið áfram í sumar," segir Stef- án. „Flestir eru á því að í framtíðinni verði hlutabréf stærstu fyrirtækjanna í Evrópu í boði í einu kauphallakerfi, spurningin er aðeins hvenær það mun verða. En viðskipti með bréf í smærri félögum munu eftir sem áður fara fram á heimamörkuðum, ef svo má segja, og í því sambandi er ljóst að samstarf milli kauphalla mun fara mjóg vaxandi. Útfærslur og lausnir eru margvíslegar, ýmist hafa kaup- hallir tekið upp sameiginleg kerfi eða samtengt kerfi sín með einhverjum hætti." Að mati Stefáns er mikilvægt að ís- lenskur verðbréfamarkaður taki þátt í þróuninni. „Við viljum ekki lokast úti, viljum tryggja íslenskum fjárfestum aðgang að erlendum markaði og að ís- lenski markaðurinn opnist fyrir þátt- töku erlendra fjárfesta. Þess vegna leggjum við áherslu á að fylgjast með þróuninni og vega og meta þá valkosti sem okkur bjóðast." Beðið eftir ákvörðun Norðmanna Stefán segir mikið undir því komið hvaða leið Norðmenn kjósi að fara í þessu efni og af því kunni að ráðast hvort víðtækri samtengingu milli nor- rænna kauphalla verði komið á. „Til skamms tíma störfuðu norrænar kauphallir náið saman, stóðu að margs konar samstarfsverkefnum og starfræktu sameiginlegar nefndir. Það má segja að samstarfið hafi lent í biðstöðu þegar Finnar tóku þá ákvörðun að ganga til samstarfs við kauphöllina í Frankfurt Hins vegar hefur kauphöllum á Norðurlöndum staðið til boða í um eitt ár að taka þátt í því samstarfi sem nú er hafið milli kauphallanna í Svíþjóð og Danmörku. Við höfum lýst því yfir að við kjósum að bíða eftir ákvörðun Norðmanna áður en við gerum upp hug okkar. Fari svo að Norðmenn sæki eftir að- ild að samstarfi Dana og Svía, verður að ýmsu leyti áhugaverðara og létt- ara fyrir okkur íslendinga að gera slíkt hið sama. Ef hins vegar Norð- menn kjósa að leita annað, vaknar spurningin um hvaða leiðir séu okkur færar. Mikið veltur á því hvaða ástæður Norðmenn munu gefa fyrir vali sínu og á hvern hátt þeir munu rókstyðja ákvörðun sína. Við munum vonandi geta dregið ályktanir um hvað sé besta leiðin fyrir okkur af því hvernig Norðmenn munu haga sínum málum," segir Stefán. Grænahlíð Mjög falleg 110 fm hæð á 3. hæð (efstu) með glæsilegu útsýni. Þrjú svefnherbergi, tvær stofur, nýlegt eldhús með glugga á tvo vegu. Nýlegt parket á gólfum. Þak var allt endurnýjað í vetur, nýtt gler. Frábær staðsetning. Áhv. 3,7 millj. húsbr. Verð 12,0 millj. (1017) J
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.