Dagblaðið Vísir - DV - 25.08.2001, Blaðsíða 33

Dagblaðið Vísir - DV - 25.08.2001, Blaðsíða 33
LAUGARDAGUR 25. ÁGÚST 2001 sími 550 5000 41 . Árgerö '98 á 200 þús. staðgreitt! Hyundai Accent, árgerð 1998, til sölu. Ný sumardekk á álfelgum og ve,trardekk á felgum fylgja. Nýskoðaður. Áhvílandi 420 þús., greiðslub. ca. 12 þús. á mán. Upplýsingar í síma 554 1757. Enginn ábyrgbamaöur!!! Gullna stýriö '97. Fiat Bravo 2000, 20 yentla, '97, ekinn 70 )ús, sparneytinn. Ásett stgrverð 950 )ús. en fæst á 830 þús., einungis 170 )ús. út og yfirtaka á láni. Töppbíll. S. 867 6377._____________________________ Renault Master, árg. '00, ek. 47 þús., saml., rafdr. rúður og speglar, með þili, 8 rm. Verð 1.650 þús., áhv. ca 1.200 þús. m. vsk., greiðslub. ca 32 þús./mán. m. vsk. Milligjöf má vera 4ra dyra góður fjöl- skyldubíll. S. 692 0503 og 5510703. 150 þús. staögreitt. MMC Lancer árg. '89, sk.'02, 5gíra, allt rafdrifið, fallegur bíll í góðu lagi. Uppl. í síma 899 2019._____________________ Flottur sportbíll. Ford Prob '91. Tbpplúga, geislaspilari, græjur, álfelgur, rauður að lit. Ath. Vegna óviðráðanlegra aðstæðna þarf bfl- inn að seljast strax. S. 867 3448 e. kl. 16. Jeep Cherokee '87, vél 4ra litra, ssk. allt rafctrifið, topplúga, kastarar, krómfelgur og dráttarkúla, sk. '02, verð 300 þ. Á sama stað Polo '91, til niðurrifs. S. 895 8244._____________________________ Nissan Sunny Vagon 4x4 ek. 126 þús., árg. '93, rúður og speglar rafdr., samlæs- ingar. 40 þús. út og yfirtaka á láni, afb. ca. 15 þús á mánuði. Uppl. í síma 895 5709 (Guðfinna).____________________ Rally-bíll til sölu. Fullbúin Mazda 323, 4X4 turbo. Mjöggóður bíll, mikið af vara- hlutum t.d. annar bíll í varahl. Öll skipti koma til greina. Uppl. í s. 898 8228. Rau&gulur Peuqeot 206, 3 dyra, m/dökk- um ruðum, álfelgur og vetrardekk á felg- um, ek. ca 27 þ., nýskr. 13/7 '00. Smá- dældaður á hægra afturbretti. V. 950 þ. Mögul. á stgrafsl. Uppl. í s. 896 5801. Til sölu vel meö farin Toyota Corolla lift- back, árg. '98, rauður, 1600 vél, 5 dyra, ek. 75 þ. km, beinsk., reykl. Skoðaður til '03. Sumar- og vetrard. fylgja. Tilb. óskast. S. 694 7801, helst f. kl. 16. 2 gó&ir til sölu! '90 af Chevrolet Caprice, skoðaður '02, 350 vél. Einnig Hyundai Pony '94, bsk., 1300 vél, ek. 71 þús., skoðaður '02. S. 696 7633 og 695 1823. Cherokee jeppi, '86, sk. '02 Verð ca. 120 þ. Get tekið folksbíl sem hluta af greiðslu. S. 587 1588 og 848 5876. A sama stað óskast hundur eða tik gefins.__________ Chevy Camaro til sölu, vantar a& sprauta og púsla saman, 350 vél, 350 skipting, flækjur og fleira. Skoða skipti á bíl eða mótorhjóli. Verð ca 220 þús. S. 866 6838. Dodqe Caravan (Yoanger). Er að rífa Dod- ge Grand Caravan AWD '91, vél 3,3, ek. aðeins 130 þ. km. Gott tækifæri. Heill bíll í varahluti. S. 588 8181, 699 5581. Glæsilegur rau&ur Renault Méqane, árg. '97, 5 dyra, vetrar- og sumardekk, ek. 57 þús. Verð 790 þús. staðgreitt. Uppl. í síma 896 3957 og 586 1420.___________ Honda Accord 2.0 LSE '98, sjálfskiptur, ek. 49 þús. km, ABS, loftpúðar, geisla- spilari o.fl. o.fl. Fast verð 1.450 þús. Uppl. í s. 896 1226.__________________ M. Benz 280 SE '81, ek. 240 þ. km, nýskoð- aður, ótrúlega heill og tilbúinn í tuskið. Tilboð, skoða öll skipti. Uppl. í s. 898 0188.__________________ Nissan Patrol SE+, árg. '99, 38" breyting. Toyota Yaris árg. '01. MMC Colt árg. '97. Suzuki Vitara, 5 d., árg. '92. Sími 567 2716 & 893 4595.___________________ Nissan Primera '91, sjálfskiptur, bensín, geislaspilari fylgir með. Þarfnast smá lagfæringa. Selst ódýrt. Uppl. í s. 860 7263 eða 557 7147. Ódýrt! Prútt! Hyundai Pony, árg. '93, sk. '02, fullur af bensíni ogmjógvetutlítandi á 120 þús. og þú prúttar niður. S. 692 2178 og 5515083.___________________ Renault 19, árg. '92. Verö a&eins 140 þ. stgr. ek. 105 þ., 5 dyra, dráttarkr., radr. rúður, central, sumardVvetrard. Bilað vökvast. Uppl. í s. 847 8588.__________________ Saab 900 túrbó '87, beinsk., 5g., 5d., topp- lúga, rafdr. rúður, saml., 3ja arma álfelg- ur. Mikið nýtt. Góður og snyrtilegur bíll. Verð: tilboð. S. 698 6564._____________ Skoda Fabia Comforte árg.'OO til sölu. Silfurgrár, ek. 11 þús.km., ásett verð 1.1 millj. Áhugasamir hafi samband við Björgu í sima 898 5679.______________ Strákar! Honda Prelude 2,0, árg. '88, vel með farinn, ek. 150 þús. Alfelgur geta fylgt,CD.GóðurbflI. Uppl. í s. 554 3290.__________________ Subaru Legacy GL árg. 2000. Einn með öllu. Ekinn 25 þús. km. Skipti möguleg á ódýrari. Uppl. í s. 898 3510.__________________ Til sölu Cherokee '88,4,01, sjálfsk., skoö- aður '02. 33" breyttur, nýlega sprautað- ur, nýlegar álfelgur og dekk o.fl. Ath skipti á dýrari/ódýrari. S.6911001. Til sölu Korondo jeppi '99, ek. 50 þ. kin., sjálfsk., dísel, m. turbó, dráttarkrókur. Einnig á sama stað 3 ára Viking fellihýsi, lítið notað. S. 552 7440 - 8614212. Til sölu Subaru station '89 árg., þarfnast lagfæringa. Annar eins fylgir í varahluti. Verð um 35 þús. Uppl. í s. 863 5954. Tilboö óskast í Chrysler Le Baron, árg. 1988 ekinn 160 þ.km. Vel með farinn bífl, óryðgaður, varahlutir fylgja. Uppl. símar 694 3061 og 565 0270. Toyota Corolla 1300 '94, 4ra dyra, ekinn 150 þ. km. Grái refurinn, toppbfll leitar að nýjum eiganda. Verð 350 þ. Uppl. í síma 860 1443._____________________ Toyota Corolla XLi, 1300, árg.'94,5 gíra, 4 dyra, rafdr. rúður, rauður, ek. 66 þ.km. Góo vetrar-sumard. Staðgr. verð 400 þús. S. 899 9705 eða 586 2140.________ Toyota Hilux árg.'92, ek. 137 þús., óbreytt- ur á nýjum 31" dekkjum og álfelgum. Mjög góður bfll. Verð 850 þús. Uppl. í síma 866 1815._____________________ Toyota Yaris '00,200 bús. út og yfirtaka á láni. Sumar-vetrardekk, geislaspilari og útvarp, rafdr. rúður. Uppl. í sima 862 0742 Brynja._______________________ Tveir góðir. Peugeot 406, árg. '97, bein- skiptur, 1600. Verð 780 þús. MMC Lancer '91, beinskiptur, 1500. Verð 135 þús. Uppl. í s. 868 9816 og 847 5691. Vinir til sölu. Musso grár 2,3 bensín ek.54. þús skr.09/'97 og A-bens græn 1,6 ek. 23. þús skr. 11/99 fallegir og vinalegir bflar. S.690 8473.___________________ Volvo '87 til sölu, selst ódýrt, þarfnast lagfæringar. Er á nýlegum sumardekkj- um, vetrardekk fylgja. Tilboð óskast í s. 557 8369,699 8369 og 690 2409. VW Polo 1,3 station, árg.'91, ek. 116 þús., nýsk. 2002, mjög gott eintak. Sumar- og vetrardekk fylgja. Verð 135 þús. staðgr. Uppl. í síma 566 7170._______________ • Volvo 240« Volvo 240, árg. '87, skoðaður '02. Til sýnis og sölu á Bílamarkaðnum, Smiðjuvegi 46e, s. 567 1800.__________ Einn gó&ur fyrir veturinn. Til sölu Suþaru Impreza 4x4, árg. '98, ek. 72 þ. Ásett verð 1050 þ., Ahvflandi lán ca 890 þ. Uppl. í s. 863 1965.__________________ 18.000 á mánuði, ssk, Peugot 106 árg. '99, ek. 36 þús., til sölu gegn yfírtóku láns. Uppl. í síma 567 0790 og 864 4020. Ford Escort '86, nýsk. Ek. 122 þús., vel með farinn, CD fylgir. Verð 150 þús.Uppl. í síma 8916399 Grétar. Gullmoli til sölu. Toyota Corolla liftback, 5 dyra, árg. '95, ek. 61 þús. Verð 590 þús. S. 696 9925. Mazda 323, árg. '88. Ekin 127 þús. km. Uppl. í s. 867 9111, Óskar.____________ Mazda 323, árg.'94, 4x4, 5 gíra, ljósblár, ek. 137 þús. km. Verð 490 þús. Uppl. í síma 692 1351._____________________ Mazda 626 '87, ek. 190 þús. km. Verð 50 þús. I mjóg góðu ástandi. Uppl. í s. 899 2005.__________________ Mazda 626 árg. '88 Þarfnast smálagfær- inga. Verðhugmynd 120 þús. Uppl. í síma 699 3825._____________________ MMC Colt, gott eintak, árg. '91 sk. '02, ek. 142 þús. Verð 220 þús. Uppl. í síma 567 0753._____________________________ MMC Lancer 4x4, árg. '93, til sölu. Hvítur, álfelgur, topplúga, rafdr. rúður. Ekinn 102 þús. km. Uppl. f s. 897 0197. Saab 900i árg. '87. Góður bfll á góðu verði. Verð 70 þús.kr. Uppl. í s. 555 3002 og 690 7074._______ Saab ára.'87, þarfnast vi&geröar, sk.'02, vetrardekk fylgja. Uppl. í síma 554 5561 e.kl.19. ___________________ Subaru Legacy 2000 árg.'OO, station bfll, beinsk., grænn, dráttarkúla, ek. 32 þús. Einungis bein sala. Uppl. í s. 6910808. Til sölu Honda Accord '90, ek. 158 þús., og Daihatsu '91, ek. 125 þús. Uppl. í síma 868 7052.__________________________ Til sölu Hyundaí Ponyglsi '94, beinskipt- ur ekinn 67 þús. km. Tilboð óskast. Upp- lýsingar í síma 562 2503._____________ Til sölu Nissan Almera SLX 1,8. Árgerð 1996. Topp bfll. Verð 550 þ. Upplýsingar í síma 696-4950._________ Til sðlu Peuqeot 309, árg. '91, nýskoðaður '02, nagladekk fylgja, dráttarkr. Verð 90 þús. Uppl. í síma 698 5028.___________ Til sölu Subaru 1600 '90, ek. 144 þús., ný- skoðaður. Tilboð óskast. UppLís. 565 1908.__________________ Til sölu Suzuki Swift '91, ek. 156 þús. sk.'01, þaríhast smá viðgerðar. Vero 50 þús. Uppl. í síma 869 8592 Sigurður. Til sölu Toyota Celica, árg. '91, Amer- íkutýpan. Verð 160 þús. stgr. Sími 867 4016._____________________________ Til sölu VW Passat árg. '98 ek. 40 þús. km., bsk Einnig Pajero '88 dísel, langur. Uppl. í síma 899 5464 og 483 3040. Tilboð óskast í MMC Galant GLSi '89 með ónýtri vél. Lítur að öðru leyti mjög vel út. Sími 4211445 eða 894 6553.__________ Toyota 4Runner '89, V6, 36"dekk. Amer- íku týpa. Er í góðu standi. verðhugmynd ca 500 þus.S. 861 7381._____________ Toyota Cprolla 1,6, árg. '97, til sölu, ekinn 70 þús. Áhvflandi 500 þús. kr. Uppl. í s. 893 6680.__________________________ Toyota Tercel '86, skoða&ur '02, í góðu ástandi. Verðhugmynd 85 þús. Uppl. í s. 868 5805.__________________ Toyota Tercel '86, þarfnast smá lagfær- ingar. Selst ódýrt. Uppl. í síma 699 2353 og 557 7746. __________________ Vantar bil, helst Benz, í skiptum fyrir árg. '98 af Monthana-tjaldvagni með for- tjaldi. Uppl. í síma 698 8391 Bassi. Vel me& farinn Opel Corsa '98 til söiu. Að- eins 250 þús. út og 16 þús. á mán. Nán- ari uppl. í síma 862 9722._____________ Volvo 340, árg. 1987. Er ókufær en þarfn- ast lagfæringar. Kr. 40 þús. Uppl. í s. 552 1311 og 848 3939. Dísa.______________ Ódýrt! Chevrolet Corseca í gó&u standi til sölu, þarfnast smávægilegra lagfæringa. Verð 200 þ. S. 695 86 99. Birgir. Honda Civic '97, vínrau&ur, liftback. Tbpp- eintak, nýskoðaður. Uppl. í s. 860 4111. Honda CRV. árg. '98. Uppl. í s. 555 3336.__________________ MMC Colt 1500 '91, ek. 167 þús. Verð 200 þús. Uppl. í síma 8619567.___________ Nissan Primera '94, ónýt vél. Tilboð óskast. Uppl. í síma 896 5512, Einar. Opel Astra Station '98, ek. 55 þús,. Uppl. í síma 6919365.____________________ Pontiac Transam '83 og Subaru Impresa turbo '95 til sólu. Uppl. i s. 861 4681. Til sölu Sierra XR4i, árg.'87. Ver&tilboö. Uppl. í síma 898 5667 e.kl.17._________ Til sölu Skoda Felicia árg. '98 5gíra, 5 dyra, ek. 50 þús. km. Uppl. í síma 699 5464._____________________________ Til sölu Toyota Coroila '86, 3 dyra. Gott eintak. Uppl. í s. 8614481.____________ Til sölu Toyota Corolla '95, 1300, ekinn 117 þús. Uppl. í s. 897 7345. Ö BMW Viöskiptanetið eða peningar. Til sölu BMW 318i touring'89. Geislaspilari ogálfelgur á sumar- og vetrard. Verð 430 á v.n. eða 280. þús í pen. Uppl. í s. 861 7600. Til sölu gullfallegur BMW 735i, árg. '92. Skipti mögul. á ódýrari. Tilboð óskast. Uppl. gefur Bjarni í s. 860 4116. «fe Chrysler Góður 7 manna bíll til sölu, Plymouth Gran Voyager '93,3,31, ek. 169 þ., 4 stól- ar. Áhvflandi bílalán. S. 692 7601. -^ Citroén Til sölu einn góður að norðan! Citroen BX 4x4 Evasion '91, ekinn aðeins 79 þús., nýtt pústkerfi, nýtt í bremsum. Aðeins 3 eigendur frá upphafi. Reyklaus, toppbfll. Tilboð óskast. Uppl. í s. 894 6266. Daihatsu 30 þús. kr. Daihatsu Charade árg. '88 hvít- ur, ný nagladekk fylgja, uppl. í síma 821 4587 e. kl. 13. Fyrstur kemur fyrstur fær....hægt að prútta.________________ Daihatsu Charade '89, svartur, 2ja dyra, vel með farinn. Malar eins og köttur. 80 þús. stgr. Hafið samband við Ómar R. í síma 695 5908._____________________ Daihatsu Charade árg. '92. Ek. aðeins 114 þús. 5 dyra, sparneytinn og góður. Sk. r02. Verð 150 þús. Uppl. í síma 898 5446 og 587 7521._______________________ Daihatsu Ferosa '91 til sölu, þarfnast lag- færingar. Gott eintak. Verð 150 þús. stgr. Góð dekk, 31". Uppl. í s. 897 3729. fö Dodge Dodge Grand Caravan SE 3.3, lítið tjónað- ur, samlæsingar, ABS og þjófavörn. Bfla- lán. Uppl. í s. 863 5449. Ford Ford Escort station 1600 16v, árg. '98, með ónýta vél. Allt annað í góðu lagi. Til- valinn til uppgerðar. Varahlutir fylgja. Uppl. í s. 690 0400. GM GM Pontiac Transam '84. Þrykktir stimplar, heitur ás, centerline felgur, á njjlegum dekkjum ofl. ofl. Þaríhast smá lagfæring- ar. Tilboð. Sími 892 1272. \\4) Honda Honda Civic árq. '96, 1400, 2 dyra, grænsanseruð, ek. 90 þús., spoiler, rafdr. rúður og samlæsingar, álfelgur, low pro. dekk. Nýsk. S. 893 7174, Guðmundur. Til sölu Honda Civic '99, 2ja dyra, 1500 Vtec. Fallegur bfll, ekinn 26 þ. km. Verð 1250 þ. Bflalán getur fylgt. S. 554 0661 og 897 4996._______________________ Til sölu Honda Civic, 3 dyra, sparneytinn, 2 eigendur, sjálfskiptur. Lítur mjög vel út. Rafdrimar rúður og speglar. V. 390 þ. út + bflalán. S. 866 4164. Andri._______ Til sölu Honda Prelude '88,4 w stýri, 16V, 2000, með biluðum gírkassa. Einnig kemur til greina að kaupa gírkassa í bfl- inn. Uppl. í síma 477 1813 e.kl. 18. Hvít Honda Civiv 14i '98, 3 d., ek. 36 þ., álf., vetrard. á felg., spoiler. 1 eigandi (konubfll), áhv. ca 800 þ. Greiðslub. 19 þ. á mán. V. 950 þ. stgr. S. 567 2118. Mazda Mazda 323 F, árg. '93, ek. 131 þús., bein sala eða skipti á ódýrari. Uppl. í síma 894 7643. ® Mercedes Benz Benz 500 SE '85, leður, topplúga, cd, álfelgur. Bíll í góðu standi. Vero 550 þús. Uppl. í s. 690 4349._________________ MB 300 4-matic bílar, bensín og dísel, frá '92 til -98. S. 896 2688. Mitsubishi Til sölu Mitsubishi Starion '87, kom á göt- una 1989, ekinn 139 þús. Upptekin túrbína, nýtt lakk, alveg heilt leður, heil- legasti bfll sinnar tegundar. Skipti á ódýrari (hugsanlega Mazda 323, Tbyota GTi eða Nissan GTi) S. 865 4279. MMC Eclipse GSX túrbó 4x4, árg. '90 Með öllu, á útsölu. Lítur mjög vel út. Lítið ek- inn, ný 16" dekk, gangfær en smávægi- leg bilun. Uppl. í síma 896 0524. Athugtö. Uppiýsingar um veðbönd og ¦ eigendaferilsskrá fylgir alltaf við afsalsgerð. Tilboðsverð á fjölda bifreiða Bílamarkaöurinn Smiðjuvegi 46E j v/Reytcjanesbraut. Kopavogi, simi *pj|^ 567-1800 ^* — ^ Löggild bílasala Opið laugardag 10-17 sunnudag 13 - 17 BMW 318 iS '94, dökkblár, ek. 80 þús. km, 5 g., CD, álf., allt rafdr. Kemur nýr úr umboði. Verð 1.150 þús. VW Polo 1,4i '99, grænsans., ek. 25 þús. km, 5 g., allt rafdr., samlæs., spoiler, álfelgur. Verð 990 þús. VW Golf GL 1,4 '94,ek. 112 þús. km, 5 g., blár, samlæs., góður bíll. Verð 570 þús. „Sérstakur bíll", Jaguar XJ 12 Sovereign '89, ek. aðeins 62 þús. km. Einn með öllu. Verð 890 þús. MMC Lancer GLXi '94, hvítur, ek. 91 þús. km, ssk., spoiler, samlæs., rafdr. rúður. Verð 570 þús. Tilboð 490 þús. Daihatsu Terios 4x4 1,3 '98, grænn, ek. 25 þús. km, 5 g., rafdr. rúður, samlæsingar. Verð 990 þús. Suzuki Swift 1,3 GLX 98, blár, ek. 70 þús. km, 5 g., rafdr. rúður, samlæsingar. Verð 590 þús. Hl .• BMW 325 is '92, 5 g., silfur, ek. 136 þús. km, 17" álfelgur, leður, topplúga o.fl.V. 1.190 þús. Eclipce! hvitur, ssk., ek. 34 þús. km, geislasp., toppl., álfelgur o.fl. bílalán 330 þús. V. 1.150 þús. Renault Twingo 1,2 '97, rauður ,5 g., ek. 36 þús. km, geislasp. rafdr. rúður, fjarst. læsingar. Verð 590 þús. Tilboð 430 þús. Honda Civic 1,5 LSi' silfur, ek. 39 þús. km, 5 g., geislasp. topplúga, álfegur, allt rafdr. bílalán 830þús. V. 1.390 þús. Útsala 1.250 þús. Toyota Corolla Luna LB '98, ek. 33 þús. km, blár, 5 g., álf., áhvílandi bílal. Verð 1.100 þús. Subaru Legacy sedan, nóv. '00, ek. 9 þ. km, 5 g., rafdr. rúður, samlæsingar, álfelgur o.fl. Verð 1.990 þús. Opel Corsa 1,2 '00, ek. 30 þús. km, bílalán 850 þús. Verð 1.090 þús. Útsala 990 þús. Honda Integra TypeR, des. '98, ek. 40 þús. km, 5 g., 190 ha., einn sá skemmtilegasti!!! Verð 1.790 þús Peugeot 306 st. '99,ek. 38 þús. km, 5 g., rafdr. rúður, samlæsingar o.fl. Verð 1.060 þús.Útsala 890 þús Subaru Legacy Outback '99, ek. 41 þús. km, ssk., allt rafdr., álfelgur, magasín o.fl B-lán 1.860 þús. Verð 2.390 þús. Útsala 1.795 þús. VW Passat 1,6 turbo (bensín) Step-Tronic '98,grásans., ssk., ek. 49 þús. km. Einn m/öllu. Bílalán 700 þús. Verð 1.900 þús. VW Golf 1,6 Comfortline '99, 5 d., 5 g., ek. 50 þús. km, álfelgur, allt rafdr. o.fl. Bflalán 1100 þús. Verð 1.450 þús. Toyota Celica GT-4 Twin turbo '95, sóllú- ga, leðurinnrótt. o.fl. Verð 1.650 þús. Plymouth Breeze 2,0 '96, svartur, ek. 89 þús. km.álfelgur, ssk., aukadekk á felgum. V. 890 þús. Tilboð 690 þús. stgr. Nýr breyttur jeppi! Izusu Trooper 3,0 TDi '01, vlnrauður, ek. 2 þús. km, ssk., 35". Glæsilegur bíll, bílalán 2,7 m. V. 4.750 þús. Galloper 2,5 tdi 98, ek. 97 þús. km.R/R, saml., sjálfsk. álf. Verð 1.750 þús. Daewoo Mubira SX station '98, ek. 52 þús. km.5 gíra, álfelgur, R/R, saml. Verð 950 þús. Ssang Young Musso 2,3 dfsll '98 5 g„ ek. 59 þús. km. Verð 1.890 þús. Tilboö 1.590 Urvatsjeppi: M. Benz ML 230 '00, 5 g., ek. 40 þús. km, álfelgur, allt rafdr. ú.fl. V. 3.9 millj. (Skipti á ód.) Vantar vélsleða og mótorhjól á staðinn, mikil eftirspurn! Góð sala á nýlegum góðum bílum, vantar slíka bíla á staðinn.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.