Dagblaðið Vísir - DV - 25.08.2001, Blaðsíða 36

Dagblaðið Vísir - DV - 25.08.2001, Blaðsíða 36
44 smáauglýsingar - Sími 550 5000 Þverholti 11 LAUGARDAGUR 25. AGUST 2001 Heimaþjónusta. Félagsþjónustan í Hæð- argarði óskar eftir að ráða gott starfs- fólk, sem hefur áhuga á mannlegum samskiptum, til starfa við heimaþjón- ustu í Fpssvogs-, Bústaða- og Smáíbúða- hverfi. I boði eru framtíðarstörf. Starfs- hlutfall eftir samkomulagi. Laun skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Eflingar. Allar nánari upplýsingar veitir Margrét B. Andrésdóttir, deildarstjóri, Félagsmiðstöðinni að Hæðargarði 31, í s. 586 3010.__________________________ Leikskólinn Ásgaröur, Hvammstanga, Húnaþingi-vestra, óskar eftir að ráða leikskólakennara til starfa sem fyrst, eða starfskraft með sambærilega mennt- un og/eða reynslu af vinnu með börnum. Ráðío er samkvæmt launakjörum Launanefndar sveitafélaga. Uppl. veitir leikskólastjóri (Ingibjörg Jónsdóttir) í síma 451 2343 eða 451 2826.__________ Viltu gott starf hjá traustu fyrirtæki þar sem þú færð góð laun, mætingar- bónus og getur unnið þig upp? Veitingastaður- inn American Style, Reykjavík, Kópa- vogi og Hafharfirði, óskar eftir að ráða starfsmenn í sal og grill. Um er að ræða fullt starf og kvöld/helgarvinnu. Um- sækjendur þurfa að vera 18 ára og eldri. Uppl. í s. 568 6836/863 8089 (Óli). 10-11 óskar eftir starf sf ólki ífulltstarfog hlutastarf. Starfið felst í almennum verslunarstórfum. Umsækjendur þurfa að vera vinnusamir, ábyrgir, þjónustu- lundaðir og orðnir 18 ára. Unnið er á vöktum. 10-11 býður góð laun og gott starfsumhverfi. Úmsóknareyðublöð fást í verslunum 10-11 og á www.10-ll.is Dvergasteinn - starf smaöur og matráður. Oskum að ráða starfsmann/leiðbeinanda við leikskólann Dvergastein sem er tveggja deilda leikskóli í gamla vestur- bænum. Einnig óskum við eftir matráði í hlutastarff.h. Nánari upplýsingar gefur aðstoðarleik- skólastjóri í s. 5516312 eða á staðnum. Veitingastaðurinn Quizno's subs óskar eftir hressu og duglegu starfsfólki. Um er að ræða 100 % vaktavinnu en einnig kemur eingöngu dagvinna til greina. Umsóknir liggja fýrir á Quizno's subs Suðurlandsbraut 32, sími: 5 775 775. Upplýsingar veita Oddný 694-2250 og Friðdóra 694-2550.__________________ Aktu-taktu, Skúlagötu og Sogavegi. Viltu vinna hjá traustu fyrirtæki, í skemmti- legri vinnu og fá góð laun? (Starfs- aldurshækkanir og mætingarbónus.) Óskum eftir að ráða starfsfólk bæði í full störf og hlutastörf, vaktavinna. Uppl. í s. 863 5389 eða 568 6836, Kristinn. Hagkaup, Smáratorgi, óskar eftir starfs- fólki. Um er að ræða vaktavinnu í ýms- um deildum. Auk þess vantar okkur starfsfólk í kvöld- og helgarvinnu. Upp- lýsingar veitir Ingibjörg Halldórsdóttir starfsmannafulltrúi á staðnum og í síma 530 1002.__________________________ Súfistinn, Hafnarfirði auglýsir laust til um- sóknar dagvinnustarf við afgreiðslu og þjónustu. Viðkomandi þarf að geta hafið störf eigi s;'ðar en 1. sept. nk. Uppl. í s. 699 3742. Áslaug. Einnig fást umsóknar- eyðublöð á Súfistanum, Strandgötu 9, Hafharfirði. Veilingastaöur - bar á Norbausturlandi er til sölu. Reksturinn er í fullum gangi, mikil veitingasala. Vaxandi ferðaþjón- usta á staðnum. Miklir möguleikar fyrir drífandi fólk. Ódýrt húsnæði í boði til kaups eða leigu. Nánari uppl. í símum 895 4364 og 897 5064 á kvöldin. Veiöarfæragerö. Starfsfólk óskast á netaverkstæði Hampiðjunnar hf. við Grandagarð 16. Unnið er á tvískiptum vöktum virka daga vikunnar ásamt tilfallandi yfir- vinnu. Nánari uppl. veittar á staðnum Hampiðjan hf. Glaölynt og skemmtilegt fólk óskast á kaffihús og bar á Laugaveginum. Um er að ræða full störf og hlutastörf. Yngri en 20 ára koma ekki til greina. Uppl. á staðnum milli kl. 12 og 18. Svarta kaflíð, Laugavegi 54. Hellulagnir ehf. Verkamenn, vörubílstjóri á 6 hjólabíl og vélamaður á hjólagröfu óskast til starfa strax. Uppl. hjá Hellu- lögnum ehf í síma 696 6676 (Bergþór), 896 6676 (Trausti).__________________________ Óskum aö ráða hressan starfsmann á kassa, sem helst hefur reynslu af Opus Alt hugbúnaðinum og hefði nokkra þekkingu á byggingarvörum. Vinnutími 12-19 virka dag. Uppl. veitir Hjörtur í síma 525 0807 Metró, Skeifan 7._______ Til kvenna: finnst þér gaman aö (tala, daðra, gæla, leika) við karlmenn í síma? Rauða Torgið leitar samstarfs við djarfar, kynþokkafullar dömur.Uppl. í s. 535 9970 (kynning) og 564 5540. Barnapía. óskast til Boston fyrlr 10 ára stúlku. Ökuskírteini og góð enska nauð- synleg. 10-12 mánaða skuldbinding. Skrifið á ensku tií; barnapia_oskast@hotmail.com________ Esso-skálinn á Blönduósi óskar eftir starfsfólki til starfa i afgreiðslu og grilli. Vinnutfmi getur verið sveigjanlegur. Uppl. veitir Zophonías í s. 455 9052 og 690 7080.__________________________ Hresst starfsfólk óskast í fullt starf, um er að ræða vaktavinnu. Unnið er 14 daga í mánuði. Uppl. hjá vaktstjóra í s. 554 4700 eða á staðnum milli kl. 13 og 16 alla daga. Kentucky, Kópavogi.____________ Óska eftir smiöum og vönum mönnum í byggingarvinnu í "Kaupmannahöfh í haust. Er með húsnæði. Sendið SMS með uppl. um nafh, síma og kt. í síma 0045 26748284.______________^___ Afgreiöslufólk. Okkur vantar fólk í af- greiðslu. Ert þú til í tuskið? Hafðu þá samband í 893 0076 eða 897 9493. Kveðja. Jói Fel bakari. Aöstoðarmanneskju í eldhús vantar í leik- skólann Fifuborg í Grafarvogi. Um er að ræða 75% starf frá 8 til 14 Uppl. gefur leikskólastjóri í síma 587 4515.________ Gó&an taílenskan kokk vantar i vinnu á taílenskan veitingastað í Reykjavík.Svar sendist DV með uppl. um nafh, heimilis- fang og síma, merkt, „Kokkur- 344317" Konur á besta aldri! Okkur vantar konur á besta aldri í vinnu hálfan daginn frá kl. 11.00 til 15.00 og 17.00 til 21.00. Kaffi Bleu s. 894 6074,568 0098.___________ Myndu 500.000 kr. á mánuði breyta þínu lífi? www.atvinna.net Nonnabiti. Starfskraft vantar á skyndi- bitastað, dag/kvöld/helgar og nætur- vinna. Reyklaus. Uppl. í síma 586 1840, 586 1830 og 692 1840._______________ Ræstir ehf. óskar eftir góöu starfsfólki í næturræstingar. Uppl. í síma 533 6020 á skrifstofutíma eða 897 1012 og 862 1012. Leikskólakennari/ leiöbeinandi óskast í Leikskólann Brekkuborg í Grafarvogi. Uppl. veitir leikskólastjóri í síma 567 9380._____________________________ Vantar bamgóöa og áreiöanlega stúlku með RKI próf til þess að gæta 2 ára drengs ca. 2 kvöld í viku u.þ.b. 6 kls. í viku á sv. 109. S. 557 3930 og 557 3990. Verkamenn óskast strax !! Óskum eftir að ráða verkamenn í ýmsan frágang við gatnagerð. Upplýsingar á skrifstofu í síma 555 4016.____________ Verkamenn óskast strax! Óskum eftir að ráða verkamenn í ýmsan frágang við gatnagerð. Uppl. á skrifstofu í s. 555 4016.________________________ Óska eftir duglegum og röskum starfs- krafti við þrif og önnur störf Þarf að vera útsjónarsamur og geta starfað sjálfstætt. Uppl. í síma 698 7005._______________ Óska eftir ábyrqum og duglegum starfs- krafti til afgreiðslustarfa. Lágmarksald- ur 18 ára. Uppl. á staðnum eða í síma 553 1077, Sparkaup Stigahlíð. Óskum eftir flínku fólki i þrít á nýiu gisti- heimili, bæði í afleysingar og fúilt starf. Upplýsingar fúslega veittar milli 13 og 15 í síma 898 9372. Heiti Potturinn 8. flokkur, 24. ágúst 2001 HAPPDRÆTTI HÁSKÓLA ÍSLANDS vænlegiist til vinnin#> Einfaldur kr. 5.110.000. 58197B 58197E 58197F 58197G 58197H ' Tromp tr. 25.550.000.- kr. 25.550.000,- kr. 5.110.000,- kr. 5.110.000,- kr. 5.110.000,- kr. 5.110.000,- Trompmiði er auðkenndur með bókstafnum B en einfaldir miðar með E, F, G og H. Gangi vinningar ekki út bætast þeir við Heita pott næsta mánaðar. Birt með fyrirvara um prentvillur. Afgreiöslufólk óskast sem fyrst í bakaríið Austurver, Háaleitisbraut og Rangár- seli. Uppl. í s. 568 1120, virka daga. Ert þú leiðtogi? Leitum að sjálfstæðum ein- staklingum, 25 ára og eldri. Kíktu á www.velgengni.is. Snælandsvideó í Hafnarf iröi auglýsir. Starfsmaður óskast í dagvinnu. Uppl. á staðnum eða í síma 565 4460._________ Góöur starfsmaður óskast við stórt ali- fuglabú. Húsnæði á staðnum. Uppl. í s. 892 0966.__________________ Jámiðnaðarmenn óskast í vinnu hjá fyrir- tæki í Hafharfirði.UppIýsingar í s. 847 5144 og 847 5915.___________________ Kaffi Bleu Kringlunni vantar þjónustufólk í hálfsdags og heilsdags vinnu. Kafri Bleu s. 894 6074, 568 0098._______________ Múrarar - verkamenn. Óskum eftir að ráða strax múrara og verkamenn. Uppl. ís. 897 3738 og 897 6655._____________ Nelly's kaff i óskar eftir fólki í f ulla vinnu og aukavinnu í allar stöður. Uppl. á staðn- um mánud. milli kl. 17-20.___________ Snælandsvideó í Kópavogi, óskum eftir hressu fólki í fullt starf. Vaktavinna. Uppl. í síma 899 0094. ____________ Starfsfólk óskast í dag-, kvöld- og helgar- vinnu. Uppl. í síma 897 3678. Toppmynd- ir/Gerpla.__________________________ Starfskraftur óskast í hlutastarf við fatavið- gerðir og breytingar. Uppl. í síma 577 1570 og 697 7461.___________________ Starfsmenn vantar í brunaþéttingar, þurfa að hafa bíl til umráða. Æskilegur aldur 20+. Uppl. í síma 894 8509. Stóll til leigu. 47.700 kr.án vsk. Uppl. í síma 899 6790. Anna. Vélamaður óskast! Óskum eftir að ráða vélamann strax á hjólagröfu. Góð laun fyrir réttan mann. Uppl. í s. 893 8213. Öflugan starískraft vantar til áfyllingar og á kassa í matvöruverslun. Uppl. veitt- ar milli kl. 9 og 17 í síma 864 6618. Óska eftir starísfólki í söluturn, ekki yngra en 20 ára. Vaktavinna og önnur hver helgi. Upplýsingar í síma 847 3323. Óskum eftir starfsfólki í aukavinnu sem fyrst við afgreiðslu. Uppl. í síma 821 0899. Ræktin, Suðurströnd 4._________ Atvinnutækifæri á internetinu. www.svenni.gpnl0.com Nemi óskast í múrsmíði. Uppl. í s. 896 2253.__________________ Trésmiðir óskast. Uppl. í s. 893 6314 og 892 3931._______ Vanur traktorsgröf umaður óskast. Uppl. í síma 893 6211._______________ Viltu ná árangri? www.frjals.is Óska eftir mönnum í húsaviðgerðir, helst vönum. Uppl. í s. 894 0492 og 697 4997. n Atvinna oskast 24ra ára harðduglegan sjómann vantar vinnu í landi eða gott pláss sem fyrst. Er ýmsu vanur og flest kemur til greina, er tilbúinn í mikla vinnu og getur byrjað strax. Uppl. í síma 694 4791, e.kl. 17, Birkir. 23 ára kona óskar eftir vinnu við Lotus Notes forritun. Utskrifaðist úr forritun og kerfisfræði NTV í vor. Uppl. í s. 557 1393. Sigrún.___________ 24 ára maður óskar eftir vinnu með kvöld-. skóla. Er með meirapróf og vinnuvéla- réttindi. Nánari uppl. í s. 694 3480. Ólaf- ur.________________________________ Ég er reyklaus og hraustur 18 ára strákur sem langar að keyra út fyrir eitthvað fyr- irtæki á höfuoborgarsvæðinu. Hafið samband við Björn í síma 698 8391. 30 ára karlmann vantar vinnu, t.d. á sió eða smíðavinnu. Uppl. 1 s. 487 4973 eða 893 4973.__________________________ Hárgreiðslunemi á öðru árí óskar eflir að komast á stofu sem fýrst. Uppl. í síma 847 6245.__________________________ Nemi í bifvélavirkjun óskar eftir staríi á höfuðborgarsvæðinu. Uppl. í síma 867 8108. vettvangur Tf Tapaö • fundið 2 gullhringar töpuðust í Domus Medica 14 þessa mánaðar. Giftingarhringur með áletruninni Þinn Bonne, hinn er með stórum rauðum steini. Var fastur á skápalykilinn. Vinsamlegast hafið sam- band í síma 692 1847. r Tilkynningar Til leigu er 25 fm kælir á Smiðjuvegi. Einnig óskast starfsmaður, karl eða kona, í 2-4 tíma á dag. Æskilegt að við- komandi hafi bflpróf. Uppl. í síma 820 2643. Vinátta International Pen Friends útvega þér a.m.k. 14jafnaldrapennavinifráýmsum löndum. IPF, box 4276, 124 Reykjavík. Sími 8818181, pennavinir@isl.is. einkamál %) Enkamál Dönsk kona, 53 ára, óskar eftir að kynnast reyklausum, andlega sinnuðum manni. Áhugamál: heilun, náttúran og tónlist. Vinsamlegast skrifið á dönsku eða ensku til Charlotte Neergaard, Borgmester Jensens Alle 29, ST DK 2100 Köbenhavn 0, Danmark. Óska eftir að kynnast hjartahlýjum, skiln- ingsríkum og heiðarlegum manni á aldr- inum 45-55 ára. Áhugamál: ferðalög, hjólreiðar, sund, rólegheit heima fyrir og heilbrigt líferni. 100% trúnaður. Svör sendist DV, merkt „HausH30312". Kona um fimmtugt óskar eftir að kynnast fjárhagslega sjálfstæðum karlmanni sem ferðafélaga innanlands og utan. Bréf sendist DV, merkt: „K-11214". Óska eftir að komast i kynni við góða konu á aldrinum 40-50 ára. Með bílpróf. 100% trúnaður. Svör sendist Dv, merkt, „Góð kona-210548." ^ Símaþjónusta Láttu þína villtustu drauma rætast á Kynórum Rauða Tbrgsins. Taktu upp þína fantasíu frítt í síma 535 9933 (kon- ur) eða 535 9934 (karlar). Halló, við erum hérna til í unaðsheita ástar- leiki við þig. Hringdu í okkur 908 6050 og 908 6070 Allttilsölu Til sölu vatnsbretti og gerefti i Duusstíl. Uppl. hjá Nestré ehf. s. 694-3030. Fasteignir Smíðum ibúðarhús og heilsársbústaði úr kjörviði sem er sérvalin, þurrkuð og hægvaxin norsk fura. Húsin eru ein- angruð með 125, 150 og 200 mm ís- lenskri steinull. Hringdu og við sendum þér fjölbreytt úrval teikninga ásamt verðlista. RC Hús ehf. íbúðarhús og sumarbústaðir, Sóltúni 3, 105 Rvík, s. 511 5550 eða 892 5045. http://www.islandia.is/rchus/ V&l Verslun Akureyrt erotica shop Hohustu vcnlunarvofir letndtins. Mosta úrvaj aí hjálpartiíikjum óítarlifiins og aivöru erótik á vidoó 09 DVD, gorio vcrosamanburö viö orum alltaf ódýrastir. Sondum i póstkröfu um land allt. FóJu Mndon vori 03 myndalista • VISA. / tURO BZ—m^Mpi erolica shop Rpvkjovik tm-yh>h-v* ?Glæsileg verslun • Mikfö úrval • •rotica shop ¦ Hvarfisgorta 82/vitasrígsmogirt 0pi5mun-fös 11-21 /Laug 12-18 / Lokao Sunnud. ' Alltaf nýtt & sjóðheitt efni daglega!!! á> Báhr Til sölu 37tt. Chesapeake kappsiglari. Meðfylgjandi 6 segl fyrir 2 millj. króna, m.a. spinner. skrokkur og dekk nýupp- gert á lbggiltu ísl. viðgerðarverkstæði, nýtt rafmagn. Báturinn liggur í smá- bátahöfninni í Hafharfirði. Nánari uppl. í s. 897 3290. Bílartilsölu Tveir gullmolar! 1997, rauður Nissan Patrol GR túrbó dísel, ek. 127 þ. km. Frábær ferðabíll á 33" BF Goodridge dekkjum. Einnig 1999, dökkblár Ford Mondeo sedan Ghia, ek. 23 þ. km. Dek- urbíll. Báðir bílar reyklausir. Uppl. í s. 898 4792 og 553 7540. Til sölu Scaut 79, lengri gerð, mikið breyttur, gormar að aftan og framan, driflæsingar, 2 tankar, rústfríir 230 1, rústfrítt pústkerfi, 38" dekk, lokað lága- drif, vél 318, 727 skipting, sk. '01. Verð 350 þ. Uppl. í s. 566 8048 og 893 8048. Til sölu Land Rover Defender Country 110, árg.'98, breyttur f.35" dekk, ýmsir aukahlutir, m.a. vetrard., NMT sími. snorkel, ljóskastarar og dráttarkr. Ek. 66 þús., áhv. 800 þús. bílalán. Tilboð óskast. Nánari uppl. í síma 698 2765. Pajero, langur, V6, 3500 cc, ssk., árg. '97. Rauður og grár, topplúga, 33" breyting, ABS, krómfelgur, gangbretti, vindskeið, krókur, ek. 66 þús. km. Glæsilegur bíll. Skipti á ódýrari. Verð tilboð. Uppl. í s. 824 6406.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.