Morgunblaðið - 18.05.2002, Blaðsíða 46

Morgunblaðið - 18.05.2002, Blaðsíða 46
UMRÆÐAN 46 LAUGARDAGUR 18. MAÍ 2002 MORGUNBLAÐIÐ ÁGÆTU Ölfusingar. Þ-listinn, listi Sam- fylkingar og óháðra hefur nú kynnt og lagt fram framboðslista og opnað kosningaskrif- stofu á Selvogsbraut, í tilefni sveitarstjórnar- kosninganna 25/5 nk. Í upphafi voru kann- aðir möguleikar á sam- eiginlegu framboði við B-lista, til betri nýting- ar atkvæða og aukinna áhrifa félagshyggju- fólks í sveitarfélaginu, en var hafnað af B- lista. Þ-listinn er hins- vegar opinn öllum og þarf ekki að slá um sig skjaldborg eins og um hagsmunapot B-listans og sérhagsmuni og auðhyggju D- listamanna. Þ-listinn leggur áherslu á lýðræði íbúanna m.a. við ákvarðanatöku sveitarstjórnarmanna í hinum ýmsu málaflokkum, því þótt ýmislegt hafi gengið sæmilega í stjórnartíð fráfar- andi meirihluta, og annað hvort væri nú, verður meirihlutinn seint vænd- ur um íbúalýðræði. Þorlákshöfn byggðist upp í núver- andi bæ á hálfri öld, af fiskveiðum og vinnslu sjávarafurða, framan af við frumstæð hafnarskilyrði. Höfnin blandaði sér í slaginn við Eyjar og Grindavík um efstu sæti yfir lönd- unarhafnir á vetrarvertíð, enda var þá blómleg útgerð á Eyrarbakka og Stokkseyri. Mönnum bregður því í brún, síðustu árin, og einkum nú í lok lélegrar vertíðar. Þótt Snorra- búð sé ekki enn orðin stekkur eru viðbrigðin ógnvekjandi. Sem betur fer gera menn ennþá út, og hér er fiskur unninn á 3–4 vinnslu- stöðvum og nýuppgerð loðnuverksmiðja malar drjúgt þegar gefur og atvinna næg miðað við núverandi aðstæður. Öll nýliðun í útgerð og vinnslu er stöðnuð og framtíð byggðar í vanda vegna skorts á aflaheimildum. Þetta er afleiðing rangláts fiskveiðistjórnunar- kerfis, en senn eru lið- in 20 ár frá setningu kvótalaganna, sem áttu að bjarga fiskistofnun- um frá hruni. Með lögum nr. 38 frá 1990, um frjálst framsal, var stuðlað að hruni landsbyggðarinnar, sem studdist við dýrmætar sjávarbyggð- ir í öllum landsfjórðungum, sem nú hafa misst aflaheimildir sínar í hendur örfárra stórfyrirtækja, sem flest eru í stærstu og blómlegustu byggðarkjörnunum, svona rétt til að auka enn á ójöfnuðinn. Flóttinn af landsbyggðinni til höf- uðborgarsvæðisins er vandamál beggja, en feimnismál núverandi valdhafa Davíðs og Halldórs. Þeir keppast við hvers konar fjárglæfra og framkvæmdir í hrjóstrugum landshornum á kostnað alþjóðar meðan láglaunasvæði eins og Árnes- og Rangárvallasýslur fá ekki krónu til t.d. stækkunar hafnar í Þorláks- höfn né annars sem nútíminn krefst að sé til staðar ef meðal eða stóriðja léti á sér kræla í fjórðungnum. Þing- menn okkar í meirihlutanum þegja þunnu hljóði, þakklátir bæjarstjórn- unum sem misst hafa málið. Ef stjórn fiskveiða yrði færð til rétt- látrar markaðsvæðingar og réttlæt- is, væri flóttinn af landsbyggðinni stöðvaður. Gallar núverandi fiskveiðikerfis eru uggvænlegir: a) Rýrnun fiskveiða blasir við : Minnkun í þorski er yfir 35% miðað við 1983/84. Ýsuafli hefur minnkað um 40% og ufsaafli um 60%. b) Fleiri skip, stærri og dýrari, fiska minna og skuldir aukast og nú sýnist fjárbinding í útgerð vera 300 milljarðar króna í stað 150 milljarð- ar, sem var talin eðlileg. Framleiðni skipanna hefur því minnkað. c) Gjaldeyrir fyrir sjávarvörurnar fer í auknum mæli í skuldir útgerða vegna nýrra skipa og alls konar véla og tækjakaupa vinnslurisanna. d) Neikvæð áhrif á byggðarlög þegar kvótinn flyst eru gríðarleg. Eignir manna verða verðlausar og atvinna dregst saman. Nýir aðilar sölsa undir sig eignirnar, selja leigu- liðum kvóta við okri og ganga svo út úr útgerð með hundruð milljóna, sem aldrei eru skattlagðar. Innan fárra ára myndu nokkur fjölveiðiskip 4–5 stórfyrirtækja sitja ein að nýtingu sjávarauðlindarinnar og þjóðarbúið stefna í þrot vegna þeirrar rányrkju sem þessi stóru verksmiðjuskip stunda og er þegar að koma í ljós. Þorskurinn svamlar um á stórum svæðum án fæðu vegna ofveiði á loðnu m.a. og nærist á eigin afkvæmum. LÍÚ-klíkan spyr hvar stórþorskurinn sé á meðan þeir vita manna best að smá- og ungfiskurinn er kvistaður niður í gloríutrollum ryksuguskipanna. Hann nær aldrei fullum þunga, þroska né aldri. Óbreytt stjórnarstefna Davíðs og Dóra býður enga sátt í þessu máli, en þeir munu ekki komast upp með það, ef kjósendur nú og á næsta ári ná vopnum sínum og áttum og neita að láta þjóðareign sína og auðlind í hendur fárra útvaldra. Í skjóli þing- meirihlutans hefur framkvæmda- valdið í raun valtað yfir löggjafar- og dómsvald, hornsteina lýðræðisins og útkoman bananalýðveldi eins og er. Ágæti kjósandi. Er ekki að verða nóg komið af hremmingum lands- byggðarinnar! Látum þennan þing- meirihluta lesa það út úr okkar bæj- arstjórnarkosningum að við ætlum ekki að láta þá hafa af okkur það litla sem eftir er af eigum okkar, né svipta okkur þeim smávotti af sjálfs- virðingu sem enn mætti leynast með oss. Þorlákshöfn byggðist upp á hálfri öld Benedikt Thorarensen Ölfus Þ-listinn leggur áherslu á lýðræði íbúanna, segir Benedikt Thorarensen, m.a. við ákvarðanatöku. Höfundur er fv. framkvæmdastjóri Meitilsins hf. og skipar 14. sæti á Þ- lista til sveitarstjórnarkosninga 2002 í sveitarfélaginu Ölfusi. ÞESSA dagana keppast framboðin í Reykjavík við að kynna stefnu sínu fyrir kjós- endum. Það vantar ekki að allir vilja ljá góðum málum lið og virðast flestir vera með svipuð mál í forgangi. Fyrir hinn almenna kjósanda er því spurn- ingin einfaldlega, hverjum treysti ég best til að standa við það sem hann segir. Trúverðugleiki fram- bjóðenda skiptir höfuð- máli. Skoðanakönnun Fé- lagsvísindastofnunar sem birt var í Morgunblaðinu sl. laugardag kemur nokkuð á óvart. Það var að vísu vitað að um 40% Reykvíkinga kjósa Sjálf- stæðisflokkinn hvað sem á dynur. Þrátt fyrir fádæma ólýðræðisleg vinnubrögð í aðdraganda kosning- anna, þegar flokksmenn voru þving- aðir til að hætta við leiðtogapróf- kjörið, þar sem Björn virtist líta of stórt á sig til að taka þátt í slíku. Þrátt fyrir að flokkurinn standi að því að gefa út ríkisábyrgð fyrir 20 milljarða handa einu fyrirtæki. Þrátt fyrir Árna Johnsen, Þjóð- menningarhús og aðr- ar uppákomur, kýs stór hópur flokkinn, af því að hann hefur alltaf gert það. Það sem kemur á óvart í könn- uninni er að 60% af ald- urshópnun 25 til 34 ára skuli ætla að kjósa þennan flokk. Hvernig var ástandið? Trúir fólk á þessum aldri því að Sjálfstæð- isflokkurinn sé betur fallinn til þess að koma til móts við þarfir barnafólks en Reykja- víkurlistinn? Við sem erum komin á miðjan aldur munum hvernig ástandið var hér fyrir átta árum og mig langar til að fara enn lengra og rifja upp hvernig hér var fyrir tutt- ugu árum. Einungis einstæðir for- eldrar eða fólk í háskólanámi átti möguleika á að fá heilsdagspláss fyrir börnin sín. Fólk í sambúð þótti heppið ef það kom 5 ára börnum að hálfan daginn. Grunnskólar voru tví- og þrísetnir. Konur unnu utan heim- ils, en samfélagið kom engan veginn til móts við þá staðreynd og þáver- andi valdhafar höfðu engan skilning á málinu. Þá gerðist það að konur buðu fram sérstakan lista og fengu tvo fulltrúa í borgarstjórn. Annar þessara fulltrúa var Ingibjörg Sól- rún Gísladóttir. Nú kvað við alveg nýjan tón í umræðum um borgar- málefni. Krafan var að stórauka framlög til leikskóla og annarra mál- efna sem vörðuðu hag kvenna og barna. Fulltrúar kvennaframboðsins máttu þola að talað væri niður til þeirra og þeim bent á að tala um eitthvað annað en barnaheimili, ef þær ætluðust til að vera teknar al- varlega í pólitík. Í dag gera allir sér grein fyrir því að aðbúnaður barna er alvörupólitík, þökk sé Ingibjörgu Sólrúnu og fleiri konum sem létu ekki karlana, sem þá réðu, segja sér hvað skipti máli. Mér finnst ástæða til þess að rifja þetta upp því kosn- ingar snúast ekki síst um trúverð- ugleika. Ingibjörg Sólrún hefur ver- ið samkvæm sjálfri sér í orðum og gerðum frá því hún var fyrst kosin í borgarstjórn. Eftir að Reykjavíkurlistinn komst til valda varð bylting í leikskólamál- um. Það veit fólk sem til þekkir. Sem betur fer var grunnskólinn færður yfir til sveitarfélaganna svo nú hefur verið unnið af krafi við að einsetja skólana og bæta aðstöðuna. Á öllum sviðum sést að það ríkir önnur hugs- un nú en fyrir átta árum. Konum hefur fjölgað í stjórnunarstöðum hjá borginni og reynt að bæta lægstu laun, þó þar megi gera enn betur. Allir flokkar hafa haft jafnrétti kynjanna á stefnuskrá sinni, en munurinn hjá Reykjavíkurlistanum er sá að þar er stefnunni fylgt eftir í reynd. Það myndi ekki gerast nema vegna þess að við erum með borg- arstjóra sem finnst jafnrétti kynjanna skipta raunverulegu máli. Þið sem erum á aldrinum 25 til 34 ára, ég bið ykkur að hugsa ykkur vel um áður en þið trúið málflutningi sjálfstæðismanna, sem reyna að sannfæra fólk um að þeir geti leyst hvers manns vanda. Þeir ætla að lækka skatta, ekki taka nein lán, en samt á að eyða biðlistum á leikskól- um og eftir hjúkrunarheimilum aldr- aðra. Þetta kostar milljarða og svör- in sem gefin eru þegar spurt er hvernig eigi að fjármagna þetta eru vægast sagt óljós. Blekkingar Björns Bjarnasonar Eldra fólkið sér í gegnum blekk- ingarnar. Það fólk veit að ef Sjálf- stæðisflokkurinn bæri raunverulega umhyggju fyrir öldruðum hefðu þeir getað bætt kjörin. Þeir stjórna jú bæði forsætisráðuneyti og fjármála- ráðuneyti. Meirihluti yngsta aldurs- hópsins, 18–24 ára, ætlar samkvæmt skoðanakönnuninni að kjósa Reykjavíkurlistann. Sá aldurshópur þekkir of vel til „afreka“ Björns Bjarnasonar í menntamálaráðuneyt- inu til þess að treysta honum fyrir borginni. Gerum góða borg betri stóð í bæklingi frá sjálfstæðismönnum. Ég er sammála þeim í því að enn er hægt að gera góða borg betri. Til þess treysti ég engum betur en nú- verandi borgarstjóra og hennar fólki í Reykjavíkurlistanum. Kosningarnar snúast um traust Jóhanna S. Eyjólfsdóttir Reykjavík Kosningar snúast ekki síst um trúverð- ugleika, segir Jóhanna S. Eyjólfsdóttir. Ingibjörg Sólrún hefur verið samkvæm sjálfri sér í orðum og gerðum frá því hún var fyrst kosin í borgarstjórn. Höfundur er skrifstofustjóri. NÚ ER u.þ.b. vika í kosningar og Vinstri hægri snú, yngsta og framsæknasta stjórn- málaafl í Evrópu, tek- ur nú þátt í kosningum í fyrsta skipti. Krafta- verk þarf að gerast ef Vinstri hægri snú á að ná góðri kosningu því Reykvíkingar hafa enn ekki mikla vitneskju um tilveru þessa nýja stjórnmálaflokks. En við í Vinstri hægri snú trúum á kraftaverk og að allt sé hægt ef vilji er fyrir hendi. Fylgi- saukningin er mikil og við erum bjartsýn á góð úrslit og ég geri mér miklar vonir um að verða borgarstjóri í Reykjavík. Borgarbúar hafa tekið okkur opnum örmum og við höfum fengið góðar undirtektir hvarvetna og er- um því þakklát. Til er fólk sem heldur að við séum eitthvert „grín- framboð“ en sannleikurinn er að við erum langt á undan okkar samtíð og þess vegna dálítið misskilin. Kosningasjóðir okkar eru ekki digrir og gerir það okkur erfitt fyr- ir, en VHS er flokkur sem trúir á drauma sína og það er fátt sem stoppar okkur í að láta þá rætast. Þetta er fyrsti kosningaslagur sem við tökum þátt í og margt kemur okkur á óvart og þá helst hversu ósvífnir andstæðingar okkar eru. Það er ljóst að þeir kalla yfir sig harm og skömm með þessu hátta- lagi sínu og það er þeirra að upp- skera það. Reyndar verðum við kjósendur að hafa augun opin því hægt er að blekkjast af fagurgala ef athyglisgáfunni er ekki beitt. Ég hlakka mikið til að verða borgarstjóri því þá hefur langþráð- ur draumur minn ræst og ég er með gráblá augu og hjartað á rétt- um stað. Við í VHS höfum haft áhyggjur af niðurníðslu borgarinn- ar og ætlum því að hefjast handa við að hreinsa Tjörnina af drullu og óæskilegum fuglategundum strax á fyrsta degi. Það er virkilega and- styggilegt að sjá hvað sum hús hafa verið látin grotna niður og því er lögð áhersla á að Valhöll verði mál- uð og fleiri hús sem eru lýti á ynd- islegu borginni okkar. Vinstri hægri snú ætl- ar að beita sér fyrir bættri andlegri og lík- amlegri líðan borgar- búa, til að búa þá und- ir ævintýri framtíðarinnar. Það eru stórkostleg- ir tímar í nánd og Reykvíkingar sem og aðrir landsmenn verða að klæða sig í bún- ingana, því annars er hætta á að við verðum af góðum tækifærum. R-listinn á heiður skilinn fyrir betrum- bót í leikskólamálum, en þau eru þó ekki enn leyst. Sjálf- stæðisflokkurinn með Björn Bjarnason í fylkingarbrjósti þykist ætla að gera enn betur – en allir hugsandi menn sjá í gegn um slíkar rangfærslur og fagurgala. En eru allir kjósendur hugsandi menn? Til eru kjósendur sem kjósa eins og pabbar og mömmur þeirra, eða jafnvel afar og ömmur. Það er gott og blessað þegar gamall temur og ungur nemur, en kosningar eru á fjögurra ára fresti og í hvert sinn bætist við nýr hópur kjósenda, þjóðfélagið á hraðri leið, svo hraðri leið að sumir foreldrar, afar og ömmur missa af lestinni, neita jafn- vel að læra á tölvur og hræðast framtíðina. Við eigum okkur draum, látum hann rætast! Setjum okkur sjálf í fyrsta sæti og kjósum Æ-lista Vinstri hægri snú. Aðrir framboðslistar eru hlægilegir! Látum drauminn rætast Snorri Ásmundsson Reykjavík Setjum okkur sjálf í fyrsta sæti, segir Snorri Ásmundsson, og kjósum Æ-lista Vinstri hægri snú. Höfundur er borgarstjóraefni Vinstri hægri snú.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.