Morgunblaðið - 15.06.2003, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 15.06.2003, Blaðsíða 16
16 SUNNUDAGUR 15. JÚNÍ 2003 MORGUNBLAÐIÐ L ÍKLEGT er að innan áratugar muni þekk- ing á stofnfrumum nýtast beint við próf- anir á nýjum lyfjum og til að auka skiln- ing á því hvernig unnt er að stýra stofnfrumum á þann hátt að þær sér- hæfi sig í ákveðnar áttir. Þegar hefur tekist að láta þær mynda blóðmynd- andi frumur og taugafrumur. Þótt slík stýring takist er sú hætta fyrir hendi að ónæmiskerfi líkamans hafni stofnfrumum sem ræktaðar hafa ver- ið utan hans. Þar að auki eiga fóst- urstofnfrumur það til að mynda æxli, þegar þeim er komið fyrir í líkaman- um. Ekkert er unnið með því að græða stofnfrumur í briskirtil til að lækna sykursýki ef líkur eru á að sjúklingurinn fái krabbamein í bris eða annan sjúkdóm miklu alvarlegri en sykursýkina. Þetta kom m.a. fram í máli James Thomson, prófessors við Wisconsin- háskóla og upphafsmanns að einangr- un og ræktun ósérhæfðra fósturstofn- frumna. Thomson einangraði fóstur- stofnfrumur úr mannöpum árið 1995 og úr mönnum árið 1998 og sýndi fyrstur fram á fjölþætta eiginleika þeirra til sérhæfingar. Thompson flutti fyrirlestur í Há- skóla Íslands sl. þriðjudag, þar sem hann lýsti tækninni að baki stofn- frumurannsóknum. Fósturstofn- frumur eru fyrirrennarar allra ann- arra frumna í líkamanum. Eftir fyrstu frumuskiptingar hjá spendýrum, þeg- ar egg hefur frjóvgast, eru frumur fósturvísisins enn allar jafngildar. Þær halda svo áfram að skipta sér og lenda þá sumar á yfirborði fósturvís- isins en aðrar inni í honum. Fylgjan verður til úr ytri frumum en fóstrið sjálft úr innri frumunum. Frumurnar, sem í upphafi voru allar alhæfar, breytast og verða sérhæfðar. Sumar verða taugafrumur, aðrar að beini, vöðvum, húð, blóði og svo framvegis. Í fullorðnum einstaklingum er einnig að finna stofnfrumur, t.d. í blóði. Blóðmyndandi stofnfrumur hafa verið einangraðar og notaðar í læknisfræðilegum tilgangi í áraraðir til endurnýjunar á blóðfrumum sjúk- linga. Hins vegar hafa menn ekki talið að stofnfrumur væri að finna í ýmsum mikilvægum líffærum fullorðinna ein- staklinga og því nái líffæri t.d. ekki að endurnýjast, verði þau fyrir skemmd- um. Í nýjum rannsóknum hafa þó stofnfrumur fundist í æ fleiri fullvaxta líffærum, til dæmis eru sterkar vís- bendingar um þær í lifur og í íslensk- um rannsóknum hafa frumur með stofnfrumueiginleika fundist í brjóstkirtli. Hingað til hefur reynst erfitt að rækta stofnfrumur úr full- orðnum einstaklingum. Fósturstofnfrumur, sem bera í sér hæfileikann til að verða hvaða fruma sem er þegar fram líða stundir, eru heillandi viðfangsefni vísindanna. Vís- indamenn láta sig dreyma um að ná slíkum tökum á frumunum, að þeir geti t.d. látið þær taka á sig mynd taugafrumu og koma í stað skaddaðra taugafrumna í einstaklingum, t.d. þeim sem þjást af Parkinsons-veiki. Annað dæmi má taka af hjartavef. Engar stofnfrumur er að finna í full- orðnu hjarta. Verði það fyrir skemmdum nær vefurinn ekki að endurnýjast. Vonir standa hins vegar til að hægt verði að stýra fósturstofn- frumu á þann veg, að hún myndi hjartavef og „geri við“ skemmda hjartavefinn. Thomson sýndi meðal annars myndband af stofnfrumum sem tekið hafa á sig mynd hjarta- frumna og sást greinilegur og reglu- bundinn samdráttur frumnanna á myndbandinu. Það var „hjartsláttur“ í frumunum. Enn er hins vegar sá vandi óleystur, hvernig á að nýta frumurnar til að gera við hjartavef. Thomson lagði áherslu á, að á næstunni myndu stofnfrumurann- sóknir einna helst nýtast í lyfjaiðnaði. Hægt væri að rækta ákveðnar frum- ur og kanna viðbrögð þeirra við lyfj- um. Þannig mætti stytta verulega þann tíma sem fer í lyfjarannsóknir á dýrum og mönnum, fyrir utan þann augljósa kost að hægt væri að forðast frekari prófanir ef frumurnar bregð- ast illa við. Á þennan hátt væri hægt að prófa mörg hundruð þúsund efna- sambönd á miklu skemmri tíma en nú er unnt. Stofnfrumurannsóknir veita líka nýja innsýn í þróun mannveru. Með því að rannsaka myndun fyrstu frumnanna er hugsanlega hægt að koma í veg fyrir eða lagfæra fæðing- argalla, meðhöndla ófrjósemi og koma í veg fyrir fósturlát. James Thomson fjallaði lítillega um þau siðferðilegu álitamál sem komið hafa upp í tengslum við rannsóknir á fósturstofnfrumum. Honum kemur greinilega spánskt fyrir sjónir að sumir telji æskilegra að eyða fóstur- vísum, sem verða til við glasafrjóvgun en ekki reynist þörf fyrir, í stað þess að nýta þá til góðs, í baráttunni gegn illvígum sjúkdómum. Tvær rannsóknir hér Hér á landi er ekki unnið með stofnfrumur úr fósturvísum. Sam- kvæmt lögum um tæknifrjóvganir eru hvers konar rannsóknir, tilraunir og aðgerðir á fósturvísum óheimilar, fyrir utan þær rannsóknir sem eru liður í glasafrjóvgunarmeðferð, er ætlað að greina arfgenga sjúkdóma í fósturvísunum sjálfum, miða að fram- förum í meðferð vegna ófrjósemi eða eru ætlaðar til aukins skilnings á or- sökum meðfæddra sjúkdóma og fóst- urláta. Lögin banna ræktun eða fram- leiðslu fósturvísa eingöngu í þeim tilgangi að gera á þeim rannsóknir og ræktun fósturvísa lengur en í 14 daga utan líkamans. Íslenskir vísindamenn vinna hins vegar að rannsóknum á fullorðnum stofnfrumum. Tvær slíkar rannsóknir eru nú í gangi. Þórarinn Guðjónsson, líffræðingur á rannsóknastofu Krabbameinsfélagsins, rannsakar stofnfrumur í brjóstum og brjósta- krabbameini og Kristbjörn Orri Guð- mundsson, líffræðingur hjá Blóð- bankanum, rannsakar þroskun blóðmyndandi stofnfrumna. „Blóðmyndandi stofnfrumur, sem eiga sér aðallega aðsetur í beinmerg, eru móðurfrumur allra blóðfrumna. Þær geta því myndað rauð blóðkorn, allar gerðir hvítfrumna og mega- karýócýta, sem eru forverar blóð- flagna. Þær geta einnig endurmyndað sjálfar sig sem er aðaleiginleiki stofn- frumna,“ segir Kristbjörn Orri Guð- mundsson. „Blóðmyndandi stofn- frumur hafa verið notaðar í læknisfræðilegum tilgangi í yfir 30 ár í formi beinmergsígræðslna þótt nú sé frekar talað um stofnfrumu- ígræðslur. Stofnfrumumeðferð er því síður en svo ný af nálinni. Hér er þó um að ræða svokallaðar fullorðins- stofnfrumur en ekki fósturstofnfrum- ur sem mikil umræða hefur verið um undanfarin 4–5 ár.“ Ein af þeim spurningum sem vís- indamenn í stofnfrumugeiranum hafa verið að leita svara við undanfarin ár er hvaða ytri og innri þættir ráða því í Stofnfrumurannsók Morgunblaðið/Arnaldur James Thomson telur að innan áratugar muni þekking á stofnfrumum nýtast beint við prófanir á nýjum lyfjum. Vísindamenn sem rannsaka stofnfrumur dreymir um að geta stýrt frumunum til sér- hæfingar. Ragnhildur Sverrisdóttir hlýddi á fyrir- lestur eins fremsta vísinda- manns heims á þessu sviði og kannaði hvaða stofn- frumurannsóknir fara fram hér á landi. LJÓST er að stofnfrumur fósturvísa eru áhugaverðastar frá sjónarhóli læknavísindanna, en siðferðilegt rétt- mæti slíkra rannsókna er mjög um- deilt. Þar er tekist á um mismunandi afstöðu til þess hvenær líf hefjist og hver sé helgi þess. Í desember sl. skýrði Morgunblaðið frá niðurstöðum könnunar tveggja háskólamanna á viðhorfum þriggja stétta til notkunar á stofnfrumum úr fósturvísum í bar- áttunni við sjúkdóma. Þeir Trausti Óskarsson og Flóki Guðmundsson, nemar í læknisfræði og heimspeki, lögðu spurningar fyrir lækna, lög- fræðinga og presta og kom í ljós að viðhorf manna hér á landi eru al- mennt séð heldur frjálslyndari en víða annars staðar. Lögfræðingar reyndust frjálslyndastir, þá læknar en síðan prestar, en meðal þeirra var að finna marga sem telja fósturvísa minnstu einingu mannlífsins. Í grein í nýjasta tölublaði Lækna- blaðsins lýsa þeir Trausti og Flóki nánar ólíkum viðhorfum manna til notkunar stofnfrumna úr fóstur- vísum. „Andstæða póla skipa annars vegar þeir sem aðhyllast persónu- viðhorfið og sjá engan meinbug á fósturvísarannsóknum, og hins vegar þeir sem eru talsmenn lífverndunar og eru í sinni ströngustu mynd með öllu mótfallnir slíkum rannsóknum. Þriðja hópinn skipa svo þeir sem taka hófsamari afstöðu til siðferðisstöðu fósturvísa og fóstra en geta verið ýmist með eða á móti því að fóst- urvísar séu notaðir sem uppspretta stofnfrumna, þó af öðrum ástæðum en fyrrnefndu hóparnir. Þann hóp er við hæfi að kalla sérstöðusinna,“ segja þeir Trausti og Flóki í grein sinni. Þeir útskýra persónuviðhorfið svo, að samkvæmt því þurfi meira en þá staðreynd eina að lífvera tilheyri teg- undinni homo sapiens, til þess að hún njóti þeirra siðferðilegu réttinda sem við eignum venjulega manneskjum. Til að hljóta slík réttindi þurfi lífveran að vera persóna. Til grundvallar skil- greiningum á persónuhugtakinu sé einhvers konar sjálfsvitund, en fóst- urvísar uppfylli ekki það skilyrði. Þá nefna þeir einnig, að fram að fjór- tánda degi geti fósturvísirinn enn skipt sér og þannig orðið að fleiri en einum (eineggja fjölburar) og því skjóti skökku við að líta á hann sem einstaka og helga veru. Fósturvísir njóti ekki siðferðisréttar umfram aðra frumuklasa og því megi nota hann sem tæki í þágu þeirra sem eru per- sónur. Lífverndunarsinnar líta á fóstur- vísa sem smæsta form manneskju sem nýtur þar með fullra réttinda sem slík, þar með talinn óskoraður réttur til lífs. „Lífverndunarsinnar horfa þó ekki framhjá þeirri stað- reynd að fósturvísirinn hefur lítil auð- kenni manns á fyrstu stigum þroska síns en vekja athygli á að þroskaferill þeirrar mannveru sem fóstrið verður síðar sé samfelldur allt frá getnaði og því í vissum skilningi um sama ein- stakling að ræða. Þar af leiðir að fóst- urvísirinn á skýlausan rétt á fullri vernd án tillits til þess hverjum til- gangi hann getur þjónað fyrir aðra (sbr. yfirlýsingu frá Páfagarði 25. ágúst 2000). Þeirri ályktun að ein- faldlega sé verið að stýra fósturvís- inum en ekki eyða, vísa lífvernd- unarsinnar á bug með þeirri röksemd að inngrip af slíku tagi meini fóstur- vísinum að verða að náttúrulegri heild allra þeirra frumna sem hann hefur möguleika til og því sé ekki „bara verið að stýra“ honum í aðra og sérhæfðari átt heldur gjörbreyta hlutverki hans. Síst minnkar svo óréttmætið ef sýnt er að fósturvís- irinn getur orðið að tveimur eða fleiri einstaklingum í stað eins.“ Þeir sem aðhyllast sérstöðu- viðhorf eru ekki eins afgerandi í af- stöðu sinni og þeir sem aðhyllast per- sónuviðhorf eða lífverndunarviðhorf. Trausti og Flóki segja að innan þessa hóps sé sundurleitni og ágreiningur um hversu langt megi ganga. „Miðju- hópurinn er þó skipaður einstak- lingum sem eiga sameiginlega þá af- stöðu til fósturvísisins að þrátt fyrir að vera ekki meira en frumumassi þá hafi hann í krafti möguleikans til að verða að mannveru siðferðilegt vægi umfram önnur slík form, þó ekki til jafns við fullþroskaðan einstakling. „Sérstöðusinnar vilja gjarnan meta hvert tilvik fyrir sig í stað þess að setja blákalt bann eða gefa algjört frelsi til stofnfrumutöku úr fóstur- vísum. Þó er að finna innan hópsins þá sem taka afgerandi afstöðu á móti því að fósturvísar séu notaðir sem uppspretta stofnfrumna.“ Í greininni segja þeir Trausti og Flóki að margir hræðist að með auknu frjálsræði verði helgi mannlífs- ins skoðuð með meiri léttúð en áður. Verið sé að meðhöndla grunnefnivið mannsins á þann hátt að það sé ógn- un við mannlega reisn og þannig sé virðingu fyrir mannlífi stefnt í voða. Ólíkt persónusinnum sé umræða sérstöðusinna oftast einskorðuð við lífshættulega og/eða erfiða sjúkdóma sem engin önnur lækning hafi fundist við. Framför vísindanna og siðferðileg álitamál
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.