Fréttablaðið - 04.04.2004, Blaðsíða 32

Fréttablaðið - 04.04.2004, Blaðsíða 32
ÞÓRÐARGATA , 310 BORGARNESI HANS PÉTUR JÓNSSON lögg. fasteignasali Glæsilegt endaraðhús ásamt innb. bílskúr Samt. 180fm.5 svefnherbergi, gott útsýni Mikið endurnýjað hús. Fjölskylduvænt Hverfi. Verð: 14.9 millj. Davíð Sigurðsson 846-2792 – davsig@mi.is 8 herbergja íbúð - OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS KL 15.00 - 17.00 Stærð: 197m² Brunabótamat: 27,1 m. kr. Byggingarár: 1992 Staðsetning: Sjávargrund 10b Garðabæ. Nánar : www.bui.is Sighvatur Lárusson, sölufulltrúi 8644615 / 5209400 sighvatur@remax.is Góð 197fm íbúð á annarri hæð. Tvennar svalir, innang. úr bílakj.. 4 (5) svefnh., flísalagt eldhús, með fallegri innréttingu og borðk. auk borðstofu, mikil lofthæð. Tvískipt stofa, sjónvarpsstofa, betristofa með suðursvalir. Gegenheilt Merbau parketi á allri íbúðinni. Sighvatur Lárusson sýnir í dag. Verð kr. 21.5 milljón FASTEIGNASALAN BÚI Elías H. Ólafsson, lögg. fasteignasali pið hús kl: 15-17 Lyngvík - Fasteignasala Hamraborg 10 - 200 Kópavogi Sími: 414 6600 - Fax: 414 660 kopavogur@lyngvik.is www.lyngvik.is Sigrún Gissurardóttir - Lögg. fasteignasali Lækkað verð LUNDARBREKKA 10, 200 KÓPAVOGI 3ja. hæð Rúmgóð og björt 93 fm, 4ra herbergja íbúð með sérinngangi af svölum í fjölbýli. Þvotta-og þurrkherbergi á hæðinni. Sérmerkt bílastæði, hiti í stéttum. Aðili sér um þrif á sameign. Verð kr. 12,8 millj. ÁLFHÓLSVEGUR - KÓPAVOGI TIL SÖLU FALLEG 3JA HERBERGJA, 73 FM ÍBÚÐ Á 2. HÆÐ. Flísalögð forstofa. Rúm- gott flísalagt elhús með borð- krók. Hjónaherbergi með góðum skápum, barnaher- bergi. Parket(hlynur) á gólf- um. Rúmgóð stofa með út- gang á suðursvalir. Baðherbergi með upprunalegum innrétting- um og dúk á gólfi. Snyrtileg sameign, þar sem eru sameiginlegar gey slur. Stór og gróinn garður. Húsið var steypuviðgert að utan ásamt svölum seina ta haust og verður málað með vorinu. Falleg og snyrtileg íbúð á góðum stað í Kópavogi. Stutt í skóla og alla þjónustu. Ásett verð 12,0 millj. OPIÐ HÚS Engihjalla - Kópavogi Í dag frá kl 14.00 til 17.00 er opið hús í Engihjalla 11 á 3ju hæð A Kópavogi Um er að ræða 93,8 fm 3ja herb. íbúð á þriðju hæð með miklu út- sýni. Hol með parketi á gólfi og skáp. Í herbegjum er góðir skápar og korkur og dúkur á gólfum. Bað- herbergi flísalagt með innréttingu og baðkari. Stofa með parketi á gólfi, gluggum í tvær áttir og gengið er út góðar vestur svalir frá stofu þar sem sólin er á grilltíma. Sameign er mjög góð þvottahús á hæðinni. Nýtt and- dyri með rafmagnsoppnara. Georg og Árný taka vel á móti gestum í dag á milli kl. 14.00 og 17.00. Síðumúla 33 Sími 588 9490             !  ! " #  #  $ %# " ## # #    $ &   #    '   (  $     )##    ! "#$ % "&'()'* +%& % * % ++ ** ,-./0 12&'()'* %%$3% 4 5  % $ )( , # %-. */+ 0*** FASTEIGNIR ÚTBOÐ ÚTBOÐ Fasteignastofa Reykjavíkurborgar: Knattspyrnufélag Reykjavíkur, gervigrasvöllur, jarð- vinna 1. áfangi. Útboðsgögn verða seld á kr. 2.000,- á skrifstofu okkar, frá og með þriðjudeginum 14. október. Opnun tilboða: 27. október 2003 kl. 10:00, á sama stað. Knattspyrnufélagið Fram, gervigrasvöllur, jarðvinna 1. áfangi. Útboðsgögn verða seld á kr. 2.000,- á skrifstofu okkar, frá og með þriðjudeginum 14. október. Opnun tilboða: 23. október 2003 kl. 10:00, á sama stað. Reglubundið viðhald brunaviðvörunarkerfa í 19 grunnskólum Reykjavíkurborgar. Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu okkar, frá og með þriðjudeginum 14. október, gegn 5000.- kr. skilatrygg- ingu Opnun tilboða: 28. október 2003 kl. 10:30, á sama stað. INNKAUPASTOFNUN REYKJAVÍKUR Fríkirkjuvegi 3 – 101 Reykjavík Sími 570 5800 – Bréfsími 561 1120 Netfang: isr@rhus.rvk.is Gatnamálastofa Reykjavíkurborgar: Götusalti 2004 - 2008, EES-útboð. Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000,- á skrifstofu okkar, frá og með þriðjudeginum 14. október. Opnun tilboða: 4. desember 2003 kl. 11:00, á sama stað. Nánari upplýsingar um verkin hjá Innkaupastofnun Reykjavíkur sjá, http://www.reykjavik.is/innkaupastofnun INNKAUPASTOFNUN REYKJAVÍKUR Fríkirkjuvegi 3 – 101 Reykjav k Sími 570 5800 – Fax 561 11 20 – Netfang: isr@rhus.rvk.is G tnamálastof Reykjavíkur: Undirgöng við Norðurfell, endurbætur og viðhald Útboðsgögn verða seld á 5.000 kr. á skrifstofu Innkaupastofnunar, frá og með 5. apríl 2004. Opnun tilboða 21. apríl 2004, kl. 11:00 hjá Innkaupastofnun. 10171 Steyptir kantsteinar 2004 - 2006 Útboðsgögn verða seld á 2.000 kr. á skrifstofu Innkaupastofnunar, frá og með 6. apríl 2004. Opnun tilboða 19. apríl 2004, kl. 14:00 hjá Innkaupastofnun. 10172 Langholtskirkja, bílastæði og lóðarfrágangur Útboðsgögn verða seld á 5.000 kr. á skrifstofu Innkaupastofnunar, frá og með 7. apríl 2004. Opnun tilboða 21. apríl 2004, kl. 10:00 hjá Innkaupastofnun. 10174 Nánari upplýsingar um útboðið eru hjá Innkaupastofnun Reykjavíkur sjá, http://www.reykjavik.is/innkaupastofnu BESSASTAÐARHREPPUR ÚTBOÐ Álftanesskóli, viðbygging Bessastaðahreppur óskar eftir tilboðum í viðbyggingu Álftanesskóla. Byggt verður við kennslustofuálmu skólans, sem er steinsteypt tveggja hæða bygging. Byggðar verða 3 hæðir við gafl álmunnar til vesturs og þriðja hæð ofan á hana. Verkið skal unnið í þremur áföngum. 1. áfangi. Húsið uppsteypt og fullgert að utan. Unnið í maí-des. 2004. 2. áfangi. Innanhússfrágangur á 3. hæð. Unnið í maí-ágúst 2005. 3. áfangi. Innanhússfrágangur á 1. og 2. hæð. Unnið í jan-apríl 2006. Helstu magntölur eru: Grunnflötur lengingar 183 m2. Heildarflatarmál viðbyggingar 1.092 m2. Flatarmál þaks 720 m2. Magn steinsteypu 215 m2. Innveggir 554 m2. Kerfisloft 661 m2. Útboðsgögn verða seld á skrifstofu VSÓ Ráðgjafar ehf. Borgartúni 20, 105 Reykjavík. Gjald fyrir útboðsgögn er kr. 5.000. Tilboðum skal skila á sama stað eigi síðar en föstudaginn 30. apríl 2004 kl. 11:00 og verða þau þá opnuð að viðstöddum þeim bjóðend- um sem þess óska. ÚTBOÐ Fasteignastofa Reykjavíkurborgar: Knattspyrnufélag Reykjavíkur, gervigrasvöllur, jarð- vinna 1. áfangi. Útboðsgögn verða seld á kr. 2.000,- á skrifstofu okkar, frá og með þriðjudeginum 14. október. Opnun tilboða: 27. október 2003 kl. 10:00, á sama stað. Knattspyrnufélagið Fram, gervigrasvöllur, jarðvinna 1. áfangi. Útboðsgögn verða seld á kr. 2.000,- á skrifstofu okkar, frá og með þriðjudeginum 14. október. Opnun tilboða: 23. október 2003 kl. 10:00, á sama stað. INNKAUPASTOFNUN REYKJAVÍKUR Fríkirkjuvegi 3 – 101 Reykjavík Sími 570 5800 – Bréfsími 561 1120 Netfang: isr@rhus.rvk.is pp ý g j p Reykjavíkur sjá, http://www.reykjavik.is/innkaupastofnun INNKAUPASTOFNUN REYKJAVÍKUR Fríkirkjuvegi 3 – 101 Reykjavík Sími 570 5800 – Fax 561 11 20 – Netfang: isr@rhus.rvk.is Ú T B G tnamálastofa Reykjavíkur, Orkuveita Reykjavíkur og Landssími Íslands: Skeiðarvogur – endurbætur, gatnagerð og lagnir Útboðsgögn verða seld á 5.000 kr á skrifstofu Innkaupa- stofnunar, Fríkirkjuvegi 3, 101 Reykjavík, frá og með 6. apríl 2004. Opnun tilboða 20. apríl 2004. kl 11:00, hjá Innkaupastofnun. 10173 Nánari upplýsingar um verkin hjá Innkaupastofnun Reykjavíkur sjá, http://www.reykjavik.is/innkaupastofnu Útboð 04-038 Sláttur vegsvæða á Suðvestursvæði 2004-2005 Vegagerðin óskar eftir tilboðum í slátt vegsvæða á Suðvestursvæði á árunum 2004 til 2005. Helstu magntölur eru: Slegið flatarmál, fjórir slættir: 152.500 m2 Verki skal að fullu lokið 1. september 2005. Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni, Borgartúni 7, Reykjavík (móttaka), frá og með 5. apríl 2004. Verð útboðsgagna er 2.000 kr. Skila skal tilboðum á sama stað fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 20. apríl 2004 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag. 10
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.