Tíminn - 01.10.1978, Blaðsíða 35

Tíminn - 01.10.1978, Blaðsíða 35
Sunnudagur 1. október 1978 35 flokksstarfið FUF Kópavogi Opið hús veröur aö Neöstutröð 4 þriöjudaginn 3. okt. frá kl. 8.30. Félagar komiö og sýnið ykkur og sjáiö aöra. Stjórnin Félag Framsóknarkvenna Fundur aö Kauöarárstig 18, fimmtudaginn 5. október kl. 20.30 Fundarefni: 1. Vetrarstarfið 2. Onnur mál Kaffi Fjölmenniö á fyrsta fund vetrarins. Stjórnin Rabbfundur SUF Annar rabbfundur S.U.F. veröur I hádeginu þriöjudaginn 3. okt. á. Hótel Heklu. A fundinum veröur engin ákveöin dagskrá heldur bara rabbaö um daginn og veginn, á boöstólum veröur kaffi, brauö og álegg. S.U.F. arar og annaö Framsóknarfólk muniö a6 bætt tengsl einstaklinga innan flokksins^skapa betri flokk. Garðabær og Bessastaðahreppur Miðvikudaginn 3. okt. kl. 17.30 verður fundur I Framsóknarfélagi Garöabæjar og Bessastaöahrepps i Goðatúni. Fundarefni: Einar Geir Þorsteinsson ræðir bæjarmál og svarar spurningum. Fjölmennið. Stjórnin. Áhugafólk um íþróttir Eirikur Tómasson, formaður íþróttaráðs Reykjavikur boðar til fundar um iþróttamálefni i Reykjavik," miövikudagmn 4. október kl. 12.00 (i hádeginu), að Rauðarárstig 18, Hótel Heklu. Hægt er að kaupa hressingu á vægu verði. Allt áhugafólk um Iþróttir velkomið á fundinn. Blóðþrýstingur © að geta sinnt öllum háþrýstings- sjúklingum á höfuðborgar- svæðinu. í langflestum tilfellum má koma blóðþrýstingn- um i eðlilegt horf — Hvernig er meðferð á há- þrýstingi háttað? — Til að byrja meö þarf að mæla blóðþrýstinginn nokkrum sinnum til að fá staöfest að um háþrýsting sé aö ræða, þvi oft eru nokkrar sveiflur á blóðþrýstingi frá degi til dags. Ef blóðþrýstingshækkunin er ekki mikil geta vissar almennar aðgerðir, svo sem minnkuð salt- neysla, megrun ef sjúklingurinn er feitur og reglubundin lfkams- þjálfun dugað til að koma há- þrýstingnum I eðlilegt horf. Oftast þarf þó að gefa lyf viö blóðþrýstingshækkun. Nu eru til miög góð lyf við þessum sjúkdómi og tekst oftast að ná blóðþrýsting niður með lyfjameðferð. Orsakir oftast óþekktar — Er háþrýstingur ólæknandi? I éinstaka tilviki tekst að finna orsök fyrir blóðþrýstingshækkun, sem hægt er að lækna — oftast er hér um að ræða sjúkdóm i nýrum eða nýrnaæöum. I þessum tilvik- um er stundum hægt aö lækna sjúkdóminn endanlega, t.d. með skurðaðgerð. I 90-95% tilfella er þó sjúkdómsorsökin óþekkt og þegar þannig stendur á þarf sjúk- lingurinn yfirleitt að vera til með- ferðar ævilangt. Þótt ekki sé vitað um orsakir háþrýstings er vitað um ýmsa áhættuþætti sem auka likindi á sjúkdómnum. Þannig virðist vera fylgni milli saltneyslu og há- þrýstings. Sjúkdómurinn er t.d. mjög algengur með Japönum, sem neyta mikils salts. Meö öðrum þjóðum þar sem salt- neysla er litil sem engin svo sem ýmsum frumstæðum kynþáttum I Afrlku og á Kyrrahafseyjum þekkist háþrýstingur varla. Aður fyrr var llka eina með- feröin viö hækkuðum blóö- þrýstingi að útiloka allt salt úr fæðunni og gafst þaö nokkuð vel. Samkvæmt þessu er háþrýstings- fólki bent á að draga úr saltneyslu eftir megni og megra sig ef það er of þungt,þvi það hefur sýnt sig að lækka blóðþrýstinginn. * Safniðöllum Björn fjórum ABBA dúkkunum Leikfangahúsið Skolavörðustíg 10, simi 14806 — A fólk að láta mæla blóð- þrýsting sinn reglulega? — Já, fólk sem er komið um eða yfir fertugt ætti að láta mæla hann af og til. Menn fara til læknis við ýmis tækifæri, t.d. til að fá sér augnavottorð eða eitt- hvað þess háttar og þá gefst tæki- færi til að láta gera þessa einföldu mælingu I leiðinni. Nokkuð hefur veriö gert af þvi að leita háþrýstingssjuklinga uppj I hóprannsóknum en þaö er kostnaðarsamt. Almennt séð er skynsamlegt að láta fylgjast með heilsufari sinu, fara I einhverskonar lækniseftir- lit á kannski tveggja ára fresti. Eru ni'i raunar komin ákvæði i kjarasamninga ýniissa stétta að menn eigi rétt á reglubundnu heilsufarseftirliti. Eftirlit og rétt meðferð mikilvæg Háþrýstingur og fleiri sjuk- dómar svo sem byrjandi sykur- syki, gláka, kransæöasjukdómar og hækkuð blóðfita.sem ekki hafa nein einkenni í för með sér lengi framan af eru ekki sist ástæðan til að sllkt eftirlit er mjög skyn- samlegt. — Hvaða ráð vilt þú helst gefa háþrýstingsfólki? — Ég vil hvetja þá sem vita að þeir eru meö hækkaðan blóð- þrýsting til að láta fylgjast vel meö sér og fara nákvæmlega eftir fyrirmælum lækna um lyfjatöku og lifnaðarhætti. Það hefur komið I ljós við ýmsar rannsóknir að meðferð á háþrýstingi getur kom- iö I veg fyrir þá alvarlegu fylgi- i kvilla sem annars fylgja há- þrýstingi. SJ Beint tap O öðrum og heilbrigðari iðnaði, og hafa lýst þvi yfir að þeir vilji vera við því búnir að tóbakssala stór- minnki á allra næstu árum. Tóbakssala á vegum Áfengis- og tóbaksverslunar rikisins minnkaði á siðastliðnu ári um tæp 34 tonn, eöa 7% miðaö við árið á undan. Reykingar nemenda i skólum hafa minnkað verulega samkvæmt nýlegri könnun borgarlæknisins i Reykjavik. 1 sömu könnun kom fram aö reyk- lausum heimilum grunnskóla- nemenda hefði fjölgað um 25% á siðustu fjórum árum. Þetta sýnir, að hægt er aö hafa áhrif á þróun tóbaksmálanna, en með öflugara starfi er hægt að ná mun meiri árangri. Mjög mikil þátttaka var á ráð- stefnunni i gær. Baráttan O Saudi-Araba er langtum al- varlegri,en hugsanlega er hún einungis gerð til að vinna tima meðan menn eru að átta sig á framvindu mála. Marokkó er triilega samþykkt Camp David-samkomulaginu, og furstadæmin við Persaflóa sömuleiðis. Styrkur Sadats Fátt sýnir betur styrk Sadats en að hann skuli hafa byrjað einhliða samningavið- ræður við tsrael. Takistþað,þá hefur hann örugglega náð að gera Egyptaland að öflugasta riki Araba, bæði pólitiskt og hernaðarlega. Mistakist það þá er ekkert liklegra en ný styrjöld, brjótist út milli Israels og nagrannarikja þess. Slik styrjöld gæti þýtt,aö risa- veldin næðu varanlegum tök- um árikjum áþessusvæðiogl stað fullvalda rikja verði þarna smáriki,sem verði aö- eins peða á skákborði hinna stóru og voldugu. „Gaman..." þingsetu sina sem varamenn en urðu siðar aðalmenn, en ég veit, að þeir eru talsvert margir. Dæmi eru lika til þess, aðvara- maður eigi lengri þingsetu að baki heldur en aðalmaöur. Að visu hygg ég að slikt dæmi sé ekki nema eitt: Þórður Benediktsson veiktisti byrjun sins fyrsta þings. og var nokkuð lengi utan þings- ins. En Þóroddur Guðmundsson, sem var varamaður Þórðar kom i staðinn og það er óhætt að segja að á þessu kjörtimabili var þing- seta varamannsins mun lengri en aðalmannsins. Hins þarf ekki aö geta, að þegar aðalmaður fellur frá, sest varamaðurinn i sætið og tekur þannig alveg við hlutverki aðalmannsins. — Hvenær kemur svo næsta al- þingismannatal Halldór? — Það veit ég ekki. Hitt er vist að um hverjar kosningar bætast nýir menn i þingmannahópinn og þeir sem fyrir voru,lengja sögu sina. Mér þykir mjög sennilegt að Skrifstofa Alþingis muni safna að sér gögnum um alþingismenn nokkurn veginn eftir hendinni og þá er það efni tiltækt við gerö næsta alþingismannatals. Þegar alþingismenn fara á fundi og þing erlendis er algengt,að utlendingar vilji vita á þeim nokkur deili til dæmis um starfsferil þeirra og fleira slfkt. Og þegar þingmenn deyja,er það föst regla aö þeirra sé minnst á Alþingi. Allt kallar þetta á það,að jafnan séu tiltækar almennar upplýsingar um þá menn sem sitja á þingi, og þær upplýsingar rekur óhjákvæmi- lega á fjörur Alþingis. — Að lokum, Halldór: Var ekki gaman að vinna þetta verk? — Jú. Mér hefur alltaf þótt gaman að sögu og margt sem snertir mannfræði þykir mér lika skemmtilegt. Þess vegna var gaman að vinna að gerð þessarar bókar, jafnvel þótt hún sé ekki nema sögu-grind,og þótt mér sé ljóst,aö þaö sem sögulegast er og skemmtilegast eigi alls ekki heima i sliku ritverki! —VS Ifffc \y Utboð Tilboð óskast I straumspenna fyrir Rafmagnsveitur Reykjavikur. Ctboðsgögn eru afhent á skrifstofu vorri Frikirkjuvegi 3 Reykjavik.Tilboðinverða opnuð á sama stað þriðjudaginn 7. nóv. n.k. kl. 11. f.h. INNKAUPASTOFNUN REYK)AVÍKURBORGAR Fríkirkjuvegi 3 — Sími 25800 Sólbekkir Smíðum sólbekki eftir máli, álimda með harðplasti. Mikið litaúrval. Stuttur afgreiðslufrestur. Trésmiðjan Kvistur Súðarvogi 42 (Kænuvogsmegin) Simi 33177 ENGINNERFULLKOMINN Aðeins einn kemst næst því í hverri grein. « 1 11 í \* i ' 1 i lí :'l I byggingariðnaði eru gerðar miklar kröfur, enda eru byggingaraðilar stöðugt á höttunum eftir betri tækjum, meiri afköstum og hagkvæmari útkomu. Framleiðendur byggingakrana og steypumóta eiga í harðri samkeppni um heim allan. Þess vegna verður val byggingaraðila -undantekningarlaust þau tæki, sem hafa sannað kosti sína og yfirburði í reynd. BPR byggingakranarnir, eru stolt franska byggingariðnað- arins vegna afburða hæfileika, og útbreiðslu þeirra um allan heim. HUNNEBECK steypumótin hafa valdið tímamótum, ekki bara í Þýzkalandi, heldur viðast hvar annarsstaðar. Betri lausn er varla til! Allar frekari upplýsingar fúslega veittar á skrifstofunni. ÁRMANNSFELL HF. Leigu- sölu- og varahlutaþjónusta. Funahöfða 19, Sími 83307. BPR GQ Hiinnebeck Sölustjóri HUNNEBECK verksmiðjanna er staddur hér á landi. Vinsamlegast notið þetta tækifæri og fáið upplýsingar og ráðleggingar varðandi HUNNEBECK steypumótin. Hafið sam- band i sima 83307.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.