Fréttablaðið - 07.05.2010, Blaðsíða 40

Fréttablaðið - 07.05.2010, Blaðsíða 40
BÍLAR & FARATÆKI Nissan Maxima 07/2003 ek 128 þ.km sjálfskiptur verð 1.280.000.- ath skipti ód. Lexus GS 450 L Hybrid 07/2007 ek aðeins 25 þ.km Bíll í sérflokki með öllum hugsanlegum þægindum með- aleyðsla ca 8 l pr 100 km, ath slétt skipti eða ód á sportlegum jeppa ! Verð 7.8 mil Bílasalan Bílfang Malarhöfða 2, 110 Rvk. Sími: 567 2000 www.bilfang.is FORD TRANSIT ARF55S3 HÚSBÍLL Árg 2006, ekinn 17 þ.km, DÍSEL, 5 gírar. Verð 6.700þ Mjög vel útbúinn Rnr.151543 Höfðabílar Fossháls 27, 110 Reykjavík Sími: 577 4747 www.hofdabilar.is Það er frítt að skrá bílinn hjá okkur og það kostar heldur ekkert að láta hann standa hjá okkur. Vantar allar gerðir af bílum, hjólum og ferðavögnum á skrá og á staðinn vegna góðrar sölu. Myndeftirlit á plani og gæsla. Stóra bílasalan Kletthálsi 2, 110 Reykjavík Sími: 5861414 Myndeftirlit á plani http://www.stora.is OPEL CORSA ENJOY. Árgerð 2008, ekinn aðeins 23 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 1.880.000. Skoðar skifti Rnr.132441 CAMPIONE AALANTE S 550 . Árgerð 2007, ekinn 40 klst.,Eins og nýr hlað- inn búnaði Verð 3.490.000. Rnr.132462 skoðar skipti. Bíll.is Sími: 577 3777 www.bill.is ER MEÐ KAUPANDA AF TERRANO DISEL 2002-03 OG FORD EXCURSION CA.2000 ÁRG.EINNIG MEÐ KAUPANDA AF BÍLUM MEÐ MIKLUM AFSLÆTTI MIKIÐ ÚRVAL AF GÓÐUM BÍLUM Á MJÖG GÓÐUM VERÐUM EINNIG ER MEÐ MIKIÐ AF BÍLUM SEM ERU TIL Í ALLSKONAR SKIPTI D/Ó TVO Í EINN OG FLEIRA OG FLEIRA VANTAR BÍLA Á SKRÁ OG Á STAÐINN Bifreiðasalan Stórhöfði 15, 112 Reykjavík Sími: 577 4400 www.bifreidasalan.is TILBOÐ 990.þ stgr TOYOTA RAV4 LANGUR 2WD, árg 12/2001, ek 143.þ km, 1.8L 125 hestöfl, Beinskiptur, Framhjóladrifinn, Mjög gott eintak, Verð 1.150.þ Vantar bíla á skrá og á staðinn, Arnarbílar S: 5672700 Arnarbílar ehf Malarhöfði 2, 110 Reykjavík Sími: 567 2700 www.arnarbilar.is Vegna mikillar sölu vantar okkur allar gerðir bíla, hjólhýsa, fellihýsa, pallhýsa oþh. á skrá, Skráið frítt hjá okkur, Sendið okkur skráningar á 100bilar@100bilar.is eða í síma 5179999, 100bílar.is 100 bílar ehf Þverholt 6, 270 Mosfellsbær Sími: 517 9999 Opið virka daga 10-18.00 og laugardaga 12-16 www.100bilar.is Bílar til sölu VW Golf 4x4 2,0L Station nýskr. ‚01 Ek.107þ.Sifurgrár,nýleg tímareim, nýsk.‘11, Fallegur og góður bíll. V.650þ. stgr.Uppl í síma 772 0000. Toyota Avensis EXE árg. ‚04 sjsk., ek. 70 þús. sk. ‚11. Topplúga. Tilboðsv. 1.630 þús. S. 868 8498. Til sölu Volvo V 70 XC árgerð 1998 ekinn 176 þúsund km. Upplýsingar í síma 848 4864. M.Bens E200 Selst ódýrt 1990þús M.Bens E200 CLASSIC ‚04 Selst ódýrt 1990þús Flott eintak Ekinn 143 þús sjálfskiptur Topplúga Leður svart Navigation, CD, Hlaðinn bíll Stærri felgurnar og hlóðkerfið fyrstur kemur fyrstur fær:s 895 8898. Tilboð óskast í Nissan Patrol árg. 95. 35“ dekk. Kram mjög gott en þarfnst ryðbóta á undirvagni. Uppl. í síma 8994026 250-499 þús. TILBOÐ 390 ÞÚS!!! FORD FOCUS 1,6 station árg‘99 ek.139 þús,beinskiptur,ný skoðaður 2011 ný massaður,dráttarkrókur,heilsárs- dekk,cd,fjarstyrðar samlæsingar ofl. ásett verð 530 þús TILBOÐ 390 ÞÚS. bílinn er til sýnis og sölu á www.diesel. is/ kletthálsi 15 s.578 5252 1-2 milljónir MMC Outlander árg. 2005, ek 69 þús. V 1,8 m ... góð kaup. Sími 8209310 2 milljónir + TOYOTA LAND CRUISER 70 ,44/38 dekk ,árg. 2000 ,83 þ.km. ,bnb.is raðnúm. 995163 sími 848-4411 Bílar óskast Óska eftir að kaupa vel með farna sjálfsk. Toyotu. Allt að 600þús. staðgr. Uppl. í s. 699 1060. ÓSKA EFTIR BÍL Á 0-250 ÞÚS STGR! Óska eftir bíl 0-250 þús stgr! helst ekki eldri en ‚98 má þarfnast lagfæringa s.691 9374 Óska eftir bíl frá 0 til 150 þúsund má vera bilaður,beyglaður ,eða í lagi. uppl í síma 8204640. Óska e.að kaupa notaða diesel-lyftara frá árg.1980. Uppl.í s.866 0471 Vörubílar Varahlutir -Varahlutir Nýjir, uppgerðir og einnig notaðir vara- hlutir fyrir flestar gerðir vinnuvéla og vörubíla. Útvegunarþjónusta, lagervör- ur, áratuga reynsla S: 897-1050 -696- 1050. okspares.os@simnet.is Til sölu kranaskóflur nokkrar stærð- ir. Tveggja manna karfa, staurabor og fimm arma krabbi.Og ruslagámar í nokkrum stærðum. S: 893 1229. Húsbílar Mercedes Benz húsbíll (Sprinter 316 CDI 4x4) árg‘06, ónotaður.Ek 3þ km. V. 10.8m. Uppl. í S. 894 8306. Mótorhjól Til sölu Kawasaki Ninja 600 árg. ‚06. Hjólið er vel með farið og lítið keyrt. Verð 850þús. eða tilboð. Uppl. í s. 863-1291. Gerðu klárt fyrir vorið - vorum að fá ný dekk á frábæru verði. Framdekk frá kr. 6.000,- og afturdekk frá kr. 7.000,-. Kíktu til okkar strax í dag eða hringdu. Blue Mountian, Rofabæ 9, s: 578 7860 Aprilia 1000 RSV R árg. ‚06 ek. 8 þús. Verð 1.500 þús. S. 844 1744. Hjólhýsi Til sölu Hjólhýsi LMC Munsterland 500 árg. 2007. Alde hitakerfi, Gólfhiti, Auka rafgeymir, Sólarsella, Grjóthlíf, Sjónvarpsloftnet 2 tenglar, Auka raf- magnstenglar, Auka gasúttak, Skyggni, Fortjald DWT, Grasteppi í fortjald. Lítið ekinn, reyklaus, engin lán áhvílandi, Engar uppítökur. Verð: 3.650.000 kr. Sími 893 8811. Fellihýsi Fleetwood Bayside 12 Fet 2007 árg. Með öllu Verð 2.100.000 Engin skipti Uppl. í s. 696 6676. Fleetwood santa fe 2007 Lítur mjög vél út hlaðinn búnaði verð 1550þ. uppl.895 4414 Aliner Expedition 08 til sölu. Sólarsella,2 gaskútar,læsing í beisli og m.fl. Skoðaður til 2012 og ný yfirfarin. Mjög lítið notaður. Verð 2.500.000 upplýs. s: 893 5539 Ruth Til sölu Colman Mesa árg‘03. 12ft+geymslukassi.Fullt af aukahlutum. Flott og vel með farið.V. 1550þ. staðgr. Uppl í S. 893 9516 Bátar Hjólbarðar Þarftu að láta hjólastilla bílinn? Við notum fullkomna hjólastillitölvu. PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði. Ódýr notuð dekk. Umboðssala fyrir notuð dekk. Dekkjasalan, Dalshrauni 16, Hafnarfirði. S: 587-3757. Myndir og verð á www.dekkjasalan.is. Varahlutir Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær. Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl. 8–17 Smáauglýsingasíminn er 512 5000 smaar@frettabladid.is / visir.is Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17 Allar smáauglýsingar vikunnar á visir.is Húsgögn – skrifstofuáhöld – hillur – rekkar – verkstæðisáhöld • Skrifborð • Stólar • Skápar • Ritvélar • Reiknivélar • Topplyklasett • Slípiband • Mótor- og gírkassastandur • Faxtæki • Bæklingastandar • Lagerhillur • Euro-rekkar • Standborvél • Vökvapressa • og fleiri verkstæðishlutir Ofangreindur búnaður er til sýnis og sölu að Dalvegi 6-8 / 201 Kópavogi, laugardaginn 8. maí á milli kl. 10 og 14. Fyrirspurnum er svarað í síma 898-3523. Til sölu Til sölu
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.