Fréttablaðið - 07.05.2010, Blaðsíða 16

Fréttablaðið - 07.05.2010, Blaðsíða 16
16 7. maí 2010 FÖSTUDAGUR FRÉTTASKÝRING: Nýtt fjölmiðlafrumvarp menntamálaráðherra Fjölmiðlafrumvarp mennta- málaráðherra, sem nú liggur fyrir Alþingi, er fráleitt óumdeilt. Meðal þess sem þar stendur til að lögfesta er auglýsinga- bann við barnatíma og óljós ákvæði um evrópskt efni í sjónvarpi. Í frumvarpi menntamálaráð- herra að nýjum fjölmiðlalögum er talsvert fjallað um börn og sjónvarpsáhorf. Annars vegar eru þar sett takmörk á auglýsing- ar í kringum barnaefni, og hins vegar takmarkað á hvaða tíma sólarhringsins sjónvarpsstöðv- um er heimilt að sýna efni sem ekki er ætlað börnum. Verði frumvarpið að lögum verður sjónvarpsstöðvum, sem og reyndar útvarpsstöðvum, bann- að að senda út efni sem „getur haft skaðvænleg áhrif á líkam- legan, andlegan eða siðferðileg- an þroska barna,“ nema milli klukkan 21.00 að kvöldi og 5.00 að morgni. Um helgar eru mörk- in frá 22.00 til 5.00. Það á sérstaklega við um efni „sem felur í sér klám eða til- efnislaust ofbeldi“ samkvæmt frumvarpinu. Ekki er þar skil- greint nánar hvað átt er við með tilefnislaust ofbeldi, né hver mun- urinn sé á því hvort börn horfi á ofbeldi sem er tilefnislaust eða ofbeldi sem ríkt tilefni sé til að beita. Þar er þó gerð undan- tekning fyrir myndskeið í frétta- tímum, en vara ber viðkvæma við óhugnanlegum fréttum. Í umsögnum hagsmunaaðila er þetta ákvæði gagnrýnt. Til dæmis er til þess tekið að frum- varpið myndi leyfa sýningu bann- aðs sjónvarpsefnis eftir klukkan 21 á föstudegi, en aðeins eftir klukkan 22 á sunnudagskvöldi, óháð því að börn fara gjarnan seinna að sofa á föstudögum en sunnudögum. Samtök atvinnulífsins benda einnig á að hingað til hafi sjón- varpsstöðvar ekki sýnt efni sem bannað er börnum fyrir klukk- an 20 á kvöldin, og varað sé við efni sem ekki sé við hæfi barna. Það kerfi hafi gengið vel og engin ástæða sé til að breyta því. Auglýsingabann kallar á styrki Hagsmunaaðilar gagnrýna harð- lega ákvæði í frumvarpinu um bann við auglýsingum í kringum barnatíma sem ætlaðir eru börn- um yngri en 12 ára. Í frumvarp- inu er lagt bann við auglýsingum fimm mínútum áður en útsend- ing barnaefnis hefst, og stend- ur bannið þar til fimm mínútum eftir að útsendingu barnaefnisins lýkur. Samband íslenskra auglýsinga- stofa (SÍA) leggst alfarið gegn frumvarpinu í núverandi mynd, og telur bann við auglýsingum í kringum barnaefni takmarka með ólögmætum hætti stjórnar- skrárvarið tjáningarfrelsi aug- lýsenda. SÍA leggur til að bann- ið verði fellt úr frumvarpinu, og vill raunar einnig að fallið verði frá banni við auglýsingum á áfengi, sem einnig stangist á við stjórnarskrá. SÍA telur að bann við auglýs- ingum tengdum barnaefni muni draga verulega úr tekjum sjón- varpsstöðva, og þar með fyrir- sjáanlega draga úr framboði og gæðum á barnaefni. Undir það taka forsvarsmenn fjölmiðlafyrirtækisins 365. Þeir segja slíkt bann munu leiða til tugmilljóna króna tekjutaps. Það muni óhjákvæmilega koma niður á þjónustunni, nema ríkisvaldið hyggist samhliða styrkja fleiri en Ríkisútvarpið til slíkrar dag- skrárgerðar. Lagt er til í umsögn 365 um frumvarpið að annaðhvort verði komið á slíkum ríkisstyrk eða að auglýsingar verði leyfð- ar í kringum barnaefni, en hlut- fallið verði takmarkað við fimm prósent á klukkustund. Í umsögn Skjásins um frum- varpið er einfaldlega lýst yfir furðu á því að setja eigi takmörk um magn auglýsinga, það hljóti að vera frjálsum fjölmiðlum í sjálfsvald sett hvernig þeir hagi þeim málum. Samtök atvinnu- lífsins benda enn fremur á að með því að banna auglýsingar í fimm mínútur á eftir barnaefni sé verið að koma í veg fyrir að barnaefni sé raðað beint á undan fréttum í dagskrá sjónvarps- stöðvanna. Kröfur um evrópskt efni Í frumvarpi að nýjum fjölmiðla- lögum er ákvæði í útvarpslög- um um áherslu sjónvarpsstöðva á evrópsk efni, sem margoft hefur verið gagnrýnt, látið halda sér. Þar segir að sjónvarps- og útvarpsstöðvar skuli „kosta kapps um“ að meirihluta útsend- ingartíma sé varið í dagskrárefni frá Evrópu. Þá er átt við heildar- útsendingartíma að frádregnum tíma sem fer í fréttir, íþróttavið- burði, leiki, auglýsingar og texta- varpsþjónustu. Þeir fjölmiðlar sem miðla myndefni eftir pöntun skulu einn- ig „eftir því sem unnt er“ tryggja að evrópskt efni sé „áberandi hluti“ af framboði þeirra. Í athugasemdum með frum- varpinu er tekið fram að með evrópsku efni sé einnig átt við íslenskt efni, enda stæðist það varla ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið að til- greina sérstaklega íslenska fram- leiðslu. Orðalag þessara „evrópsku ákvæða“ þykir afar loðið orða- lag í lagatexta, en er raunar tekið upp úr útvarpslögum, sem fjöl- miðlafrumvarpið mun leysa af hólmi. Það hefur þrátt fyrir það sætt gagnrýni. Til dæmis gerir fjölmiðla- fyrirtækið 365 alvarlegar athugasemdir við þessi ákvæði í umsögn sinni um frumvarp- ið. Þar segir að það sé með öllu óskiljanlegt af hverju stjórnvöld finni sig knúin til að skipta sér af því hvaðan dagskrárefni einka- rekinna fjölmiðla komi og hvern- ig það sé valið. Slíkt eigi að vera fjölmiðlunum í sjálfsvald sett, og þeir leggi val sitt á efni í dóm neytenda. Uppnám vegna banns við auglýsingum Í nýju fjölmiðlafrumvarpi er talsvert notað af nýyrðum til að lýsa því sem þar er fjallað um, og ekki fyrir alla að átta sig á því hvað átt er við. „Í upphafi er vert að vekja athygli á því að orðnotkun í frumvarpinu er mjög sérstök,“ segir í umsögn Sambands íslenskra auglýsingastofa um frum- varpið. Leitast sé við að finna nýyrði sem nái yfir ýmis hugtök. „Þetta verður til þess að frumvarpið verður jafnt tyrfið og tilgerðarlegt.“ Í stað þess að nota orðið fjölmiðill er notað hugtakið fjölmiðlaþjónustu- veitandi, og í stað auglýsinga kemur nýyrðið viðskiptaorðsending. Í frum- varpinu er ekki notað orðið myndlykill, heldur aðgangskassi. „Á Íslandi er til staðar vönduð ríkjandi málvenja og ekkert er því til fyrirstöðu að nota þau orð og hugtök í lagatexta sem eru almenningi töm,“ segir um þessi dæmi í umsögn Sambands íslenskra auglýsingastofa. „Vanti eitthvað upp á skýrleika hinna viðteknu íslensku hugtaka mætti einfaldlega árétta slíkt í orðskýringum laganna.“ Orðfærið bæði „tyrfið og tilgerðarlegt“ Með umdeildari ákvæðum í fjölmiðlalögum fyrri ríkisstjórnar, sem forseti Íslands neitaði að staðfesta sumarið 2004, voru reglur um eignarhald á fjölmiðlum. Engin tilraun er gerð til að festa reglur um eignarhald í nýju frumvarpi menntamálaráðherra. Í frumvarpinu eru þó ákvæði um að hin nýja ríkisstofnun Fjölmiðlastofa skuli fá upplýsingar um eignarhald allra íslenskra fjölmiðla, og birta um það upplýsingar á vef sínum. Verði frumvarpið að lögum verða því allir fjölmiðlar að gera fulla grein fyrir því hverjir eru eigendur þeirra, ólíkt því sem gerist nú þegar það er fjölmiðlunum í sjálfsvald sett að upplýsa um eignarhaldið. Í bráðabirgðaákvæði í frumvarpinu er einnig lagt fyrir menntamálaráð- herra að skipa við gildistöku laganna nefnd til að kanna samþjöppun á eignarhaldi á fjölmiðlamarkaði hér á landi. Nefndin á að gera tillögur um „viðeigandi takmarkanir“ á eignarhaldi ef hún kemst að þeirri niðurstöðu að samþjöppunin sé óeðlileg. Í frumvarp- inu kemur fram að nefndin eigi að skila niðurstöðu sinni fyrir 1. september næstkomandi, en líklegt er að lengt verði í frestinum áður en frumvarpið verður staðfest. Engar hömlur á eignarhald í frumvarpi BRJÁNN JÓNASSON brjann@frettabladid.is SJÓNVARPSGLÁP Tveir ungir drengir horfa á sjónvarpsþáttinn um Pokémon. Samkvæmt frumvarpi menntamálaráðherra að nýjum fjölmiðlalögum eru sett takmörk á auglýs- ingar í kringum barnaefni og takmark á hvaða tíma sólarhringsins sjónvarpsstöðvum er heimilt að sýna efni sem er ætlað börnum. NORDICPHOTOS/GETTY Nýtt 4 vikna byrjendanámskeið Innifalið í kortum eru allir opnir tímar ásamt þeirri þjónustu sem boðið er upp á í Veggsport. Stórhöfði 17 (gengið inn um Veggsport) Sími: 695 8464 og 772 1025 www.jogastudio.org Persónuleg jógastöð hefst 10. maí. Skráning hafi n í síma 695 8464 / 772 1025 eða á jogastudio.org • Hot jóga • Hatha jóga • Byrjendanámskeið • Krakkajóganámskeið Sumartilboð 10.900 kr.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.