Fréttablaðið - 17.09.2014, Blaðsíða 17

Fréttablaðið - 17.09.2014, Blaðsíða 17
MIÐVIKUDAGUR 17. september 2014 | SKOÐUN | 17 ESB þróast á ógnarhraða þessa dagana. Þetta á eink- um við á fjármálasviðinu en ríki ESB vinna nú hörðum höndum að þróun Banka- bandalags Evrópu sem hefur það yfirlýsta markmið að búa innri markaði Evrópu öruggari og tryggari fjár- málageira. Þessi þróun hefur bein áhrif á kjarna EES- samstarfsins – innri markað- inn – og þar af leiðandi bein- ar afleiðingar fyrir Ísland. Hið nýtilkomna bankabandalag byggir á tveimur meginstoðum: Sam- eiginlegu fjármálaeftirlitskerfi svo og bankagjaldþrotskerfi. Þessar stoð- ir standa á sameiginlegum grunni: Samevrópsku regluverki fyrir fjár- málastofnanir á innri markaði Evrópu (Single Rulebook) sem á m.a. að tryggja Evrópubúum aukna vernd ef bankinn þeirra fer á hausinn. Markmið evrópska fjármála- eftirlitsins er að skapa stöðugleika í fjármálageiranum, skapa réttlát lánsskilyrði í allri Evrópu og sjá til þess að bankar, en ekki skattgreið- endur, borgi fyrir sín eigin mistök. Fram kemur í síðustu yfirlitsskýrslu sendiráðs Íslands í Brussel að „ESB og EFTA-ríkin vinn[i] nú sameigin- lega að lausn fyrir EFTA-ríkin við að innleiða reglur á sviði sameiginlegs fjármálaeftirlits“. Það er því ljóst að Ísland sér hag sinn í því að taka þátt í nýja fjármálaeftirlitskerfinu, enda myndi það auka tiltrú og traust á bankakerfi landsins. Hins vegar á Ísland mjög erfitt með það því lögfræðiálit komast ítrekað að þeirri niðurstöðu að það feli í sér of mikið framsal ríkisvalds til yfirþjóðlegra stofnana til að geta staðist stjórnar- skrána. Þeim sérlausnum sem lagð- ar voru til við ESB var hafnað. Málið hefur því staðið fast í kerfinu frá 2012 og engin lausn í sjón- máli. Á meðan engin lausn finnst nýtur Ísland ekki góðs af því öfluga stuðnings- neti sem evrópska fjármálaeftirlit- skerfið veitir. Þá er ljóst að á meðan ástandið er svona starfa íslenskir bankar ekki í jafn öruggu starfs- umhverfi og evrópskir bankar sem hefur neikvæðar afleiðingar fyrir samkeppnishæfni þeirra og þar með íslenskan almenning sem nýtir sér þjónustu þeirra. Aðildin að innri markaðinum, sem EES-samningurinn veitir, hefur reynst Íslandi mjög vel. Ef við ætlum hins vegar að geta notið góðs af þeim betrumbótum sem orðið hafa á lög- gjöf innri markaðarins síðastliðin ár og veitt íslenska fjármálageiran- um betri umgjörð og aðhald en áður hefur þekkst, verðum við að tryggja að íslensk lög á sviði fjármálaþjón- ustu rími við löggjöf ESB. Áskorunin sem íslenskir stjórn- málamenn standa frammi fyrir er að svara því hvernig EES-sam- starfið á að geta staðið sem grunn- urinn að framtíðarsamskiptum Íslands og ESB ef ekki er hægt að finna leið til að innleiða EES-lög- gjöf á Íslandi. Hvernig ætlum við að tryggja íslenskum bönkum sam- bærilegt stuðningsnet við það sem samkeppnisaðilar þeirra í Evrópu hafa, ef við erum ófær um að inn- leiða viðeigandi EES-löggjöf? ➜ Á meðan engin lausn fi nnst nýtur Ísland ekki góðs af því öfl uga stuðningsneti sem evrópska fjármála- eftirlitskerfi ð veitir. RúmGott · Smiðjuvegi 2 (við hliðina á Bónus) · Kópavogi · Sími 544 2121 Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 11-16 · www.rumgott.is VIÐ FRAMLEIÐUM ÞITT RÚM EFTIR ÞÍNUM ÞÖRFUM Framleiðum dýnur og rúm fyrir hótel og gistiheimili FAGLEG RÁÐGJÖF OG FRÍ LEGUGREINING Komdu í heimsókn, prófaðu legugreininguna, og fáðu faglega ráðgjöf um val á heilsudýnum, án skuldbindinga! · HAUSTTILBOÐ · 20-30% AFSLÁT TUR Mikil umræða fer nú fram um fjar- lagafrumvarp ársins 2015. Viljum við undirrituð vekja athygli á grund- vallarstefnubreytingu í aðgengi allra að framhaldsskólum landsins. Ríkisendurskoðun skilaði skýrslu til Alþingis í febrúar á þessu ári sem dró upp vægast sagt dökka mynd af stöðu framhaldsskólanna í landinu. Þar kemur fram að framlög til framhaldsskólanna hafa dregist saman um 2 milljarða á milli áranna 2008 og 2012. Nú þegar hefur verið gripið til flestra tiltækra hagræð- ingaraðgerða, svo sem að segja upp starfsfólki, fækka námsbrautum, fjölga nemendum í námshópum og draga úr stuðningi við þá. Í skýrsl- unni kemur jafnframt fram að bæði fulltrúar mennta- og menningar- málaráðuneytis og framhaldsskól- anna eru einu máli um að rekstur skólanna sé kominn að þolmörkum. Það eru því uggvænleg tíðindi sem felast í fjárlagafrumvarpi árs- ins 2015. Þar er hvergi að sjá við- brögð við þessari alvarlegu stöðu framhaldsskólanna, gert er ráð fyrir frekari skerðingu m.a. á grundvelli þess að nemendum á að fækka um 4,7% strax á næsta ári. Það mun auðvitað leggjast af tvö- földum þunga á haustönn næsta árs. Í texta frumvarpsins kemur ítrek- að fram að fyrirhuguð stytting námstíma til stúdentsprófs muni skila hagræðingu í rekstri fram- haldsskólanna. Það hefur sem sagt verið tekin pólitísk ákvörðun um að spara í framhaldsskólanum, ekk- ert samráð hefur átt sér stað um slíka stefnumörkun enda er hún á engan hátt studd faglegum rökum. – Við höfum ítrekað óskað eftir því að vera kölluð til samráðs og okkar fagþekking virt þegar svo stefnu- mótandi ákvarðanir eru teknar. En stærstu tíðindin í fjárlaga- frumvarpinu er ákvörðun um að nú á að takmarka aðgengi 25 ára og eldri nemenda að námi á fram- haldsskólastigi. Þar er talað um að megináhersla verði lögð á að mæta óskum nemenda undir 25 ára aldri um skólavist. Og miðað við tæp- lega 5% fækkun nemenda í fram- haldsskólunum er ljóst að fjölmörg- um nemendum sem vilja sækja sér menntun er vísað frá. Meðalaldur nemenda á starfs- námsbrautum er 25,2 ár. Á sama tíma og talað er um eflingu verk- og starfsnáms er hér mörkuð sú megin- stefna að nemendur yfir 25 ára verði annars flokks þegnar og hafi ekki sama rétt til náms og áður. Hlutfall fullorðinna án fram- haldsskólaprófs er með því lægsta á Íslandi af OECD-ríkjunum og hafa 20% einstaklinga undir 24 ára aldri á Íslandi ekki lokið framhaldsskóla- prófi eða eru ekki skráðir í nám. Í Hvítbók um umbætur í menntun eru sett fram markmið um nám í framhaldsskóla um hækkað hlut- fall þeirra sem ljúka námi á tilsett- um tíma og lækkun brottfalls. Fjárlagafrumvarp 2015 varðar ekki rétta leið að þeim markmið- um – það er ljóst að Hvítbók er ekki pappírsins virði ef orðunum eiga ekki að fylgja efndir – og fjármagn. Í stað þess að styrkja rekstur fram- haldsskólanna er aðgengi ungs fólks að námi takmarkað og stúdentspróf- ið í núverandi mynd gjaldfellt með rýrara innihaldi. Verst mun þetta koma niður á litlum framhalds- skólum á landsbyggðinni og verður vart séð að þeir lifi af. Þá erum við að stíga aftur til fortíðar þar sem íslensk ungmenni búa við mismunun og skert aðgengi að námi á grund- velli búsetu. Það er öllum ljóst að aðhalds er þörf í ríkisrekstri. En ef þetta er afleiðing skattalækkana verða menn að spyrja sig hvort það sé þess virði. Ein af grunnstoðum sam- félagsins er góð og traust menntun og jafnt aðgengi allra að námi. Það er vissulega pólitískur viðsnún- ingur í íslenskri menntastefnu ef þetta frumvarp verður að lögum í óbreyttri mynd. Hvaða alþingis- menn vilja setja stafina sína við aftur hvarf til fortíðar í menntamál- um á Íslandi? Sýn stjórnvalda í mennta- málum, aftur til fortíðar MENNTAMÁL Guðríður Arnardóttir formaður Félags framhaldsskóla- kennara Ólafur Sigurjónsson formaður Félags stjórnenda í framhaldsskólum Öngstræti í ESB-málum EVRÓPUMÁL Jóna Sólveig Elínardóttir alþjóðastjórnmála- fræðingur ➜ Það eru því uggvænleg tíðindi sem felast í fjárlaga- frumvarpi ársins 2015.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.