Dagblaðið Vísir - DV - 29.04.2011, Blaðsíða 53

Dagblaðið Vísir - DV - 29.04.2011, Blaðsíða 53
Fr u m Candéa inniheldur vinveitta gerla, hvítlauk og grape seed extract. Tvö hylki á dag geta fyrirbyggt Candida sveppa­ sýkingu í meltingavegi. Loksins fann ég það sem virkaði gegn sveppasýkingu! Mig langar að segja ykkur frá því hvernig ég náði bata á mjög hvimleiðu vandamáli sem ég hef verið að berjast við undan­ farin ár. Fyrir 14 árum fékk ég sveppasýkingu eftir sýklalyfjakúr og í kjölfarið fékk ég síendurteknar sýkingar. Ég hef prófað allt til að losna við sveppasýkinguna allt frá grasalækningum til lyfseðilsskyldra lyfja til að drepa niður þennan ófögnuð en ekkert hefur virkað. Ég minnkaði líka mjög neyslu á ein­ földum kolvetnum en það hafði ekkert að segja. Tímabilið í kringum blæðingar var algjör hryllingur, stanslaus sviði og vanlíðan, löngun til kynlífs var alveg horfin og ég var orðin mjög þunglynd. En eftir að ég hóf að taka inn Bio Cult Candéa hylkin hefur líf mitt tekið stórkostlegum breytingum. Ég er algjörlega laus við sviða og kláða og önnur óþægindi sem fylgja sveppasýkingu! Ég mæli hiklaust með Bio Cult Candéa hylkjunum. Þau hafa gjörbreytt lífi mínu. Unnur Gunnlaugsdóttir Ég hef fundið mjög góða breytingu! Mig langar að deila þessari sögu með ykkur og ég mun einnig nota tækifærið næst þegar ég fer í læknisheimsókn og segja frá minni reynslu. Ég hef þjáðst af sveppasýkingu á kyn­ færasvæði í mörg ár, svo svæsinni sýkingu og með miklum kláða að ég hef oftast klórað mig til blóðs. Ég hef farið til kvensjúkdómalæknis og fengið ýmsar tegundir af kremum sem virka eitt augnablik og svo er allt komið í sama farið, jafnvel versnar kláðinn ef eitthvað er. Ég hef fengið sterkan kúr af lyfjum til að vinna á sveppasýkingunni, verið í meðferð sem tók 4 mánuði tvisvar en ekkert dugði til. Eftir að ég prófaði einn mánaðarskammt af Bio-Kult Candéa, þá hef ég fundið mjög góða breytingu! Þrátt fyrir óreglulega inntöku hylkjanna, þá lét árangurinn ekki á sér standa. Ég fann fljótlega að Bio­Kult Candéa sló á sveppasýkinguna en núna er ég nánast orðin góð. Þó hafa blæðingar komið inn í tímabilið en kláðinn hefur samt minnkað. Ég hef aðeins tekið tvö hylki á dag og er árangurinn fyrir mig alveg ótrúlegur miðað við mína sjúkdómssögu. Ég vil bara þakka fyrir að varan sé loksins fáanleg og er í raun algjör snilld! Ég hef verið dugleg að segja mínum vinkonum frá Bio­Kult Candéa hylkjunum, sem ég veit að eiga sömu vandamál. Kærar þakkir og kveðja, Guðrún 47 ára. Útsölustaðir: Apótek Hafnarfjarðar, Apótek Vesturlands, Apótekið Hólagarði, Apótekið Skeifunni, Apótekið Spönginni, Árbæjarapótek, Butik.is, Femin.is, Garðsapótek, Heilsuver, Lyfja, Lyfjaval, Maður lifandi, Reykjavíkurapótek, Fjarðarkaup, Rimaapótek, Siglufjarðarapótek og Urðarapótek. Fr u m Ekki sætta þig við andfýlu! Fæst í flestum apótekum, Fjarðarkaup og Hagkaup. Prófaðu nýjung frá GUM PAROEX. Öflug forvörn gegn tannholdsvandamálum. Sótthreinsandi og bólguhamlandi. Dagleg forvörn munnskol og tannkrem. Tvö hylki á dag geta fyrirbyggt Candida sveppasýkingu í meltingarvegi. Inniheldur vinveitta gerla, hvítlauk og grape seed extract. Ekki sætta þig við andfýlu! Prófaðu nýjung frá GUM Paroex Öflug forvörn gegn tannholdsvandamálum. Sótthreinsandi og bólguhamlandi. Dagleg forvörn munnskol og tannkrem. Viltu vera sætari? Með hvítari tennur og fallegra bros GUM Original White hreinsar burt gamla bletti og fyrirbyggir nýja bletti. Verndar tennurnar um leið og öflug hreinsun á sér stað. Útsölustaðir: Flest apótek, Fjarðarkaup og Hagkaup. Loksins fann ég það sem virkaði gegn sveppasýkingu! Mig langar að segja ykkur frá því hvernig ég náði bata á mjög hvimleiðu vandamáli sem ég hef verið að berjast við undanfarin ár. Fyrir 14 árum fékk ég sveppasýkingu eftir sýklalyfjakúr og í kjölfarið fékk ég síendurteknar sýkingar. Ég hef prófað allt til að losna við sveppasýkinguna allt frá grasalækningum til lyfseðilsskyldra lyfja til að drepa niður þennan ófögnuð en ekkert hefur virkað. Ég minnkaði líka mjög neyslu á einföldum kolvetnum en það h fði ekkert að segja. Tímabilið í kringum blæðingar var algjör hryllingur, stanslaus sviði og vanlíðan, löngun til kynlífs var alveg horfin og ég var orðin mjög þunglynd. En eftir að ég hóf að taka inn Bio Cult Candéa hylkin hefur líf mitt tekið stórkostlegum breytingum. Ég er algjörlega laus við sviða og kláða og önnur óþægindi sem fylgja sveppasýkingu! Ég mæli hiklaust með Bio Cult Candéa hylkjunum. Þau hafa gjörbreytt lífi mínu. Unnur Gunnlaugsdóttir Ég náði bata á mjög hvimleiðu vandamáli Í kjölfar veikinda ákvað ég að prófa Bio-Kult Candéa hylkin eftir að hafa lesið nokkrar „kraftaverkasögur“ sem ég tók sæmilega hátíðlega. Ég vissi þó að það sakaði ekki að prófa, ég var orkulaus og meltingin í ólagi. Ég hef þjáðst af bakflæði í mörg ár og í neðri meltingarvegi var allt stopp vegna veikinda og rúmlegu. Ég tók tvö hylki á dag, stundum fjögur, stundum gleymdi ég þeim. Meltingin komst í gang eftir einn til tvo daga og ég er mun betri af óþægindum vegna vélindabakflæðis, svo lengi sem ég passa að taka hylkin inn með mat. Ég hef gjarnan verið með sveppasýkingar á viðkvæmum svæðum kringum blæðingatímann en hef ekki fundið fyrir því síðan ég hóf töku Bio-Kult Candéa hylkjunum. Eftir stuttan tíma tók ég eftir því að hvimleitt vandamál sem ég hélt að ég myndi aldrei losna við, var horfið! Neðan á vinstra fæti hef ég verið með þykkan, sigg-sóla sem hefur sífellt verið sprunginn og valdið mér miklum óþægindum. Þetta hefur varað í mörg ár þrátt fyrir fótarasp, ýmsa kremkúra og sveppadrepandi lyf. Ég var ekki einu sinni að spá í þetta þegar ég hóf inntöku á Bio-Kult Candéa hylkjunum og því var þetta algjör bónus. Ég vinn við aðhlynningu aldraðra og er því mikið „á fæti“, þar af leiðandi r ótrúlegur léttir fyrir mig að losna við stöðugan sviða og óþægindi neðan í fætinum. Og nú er öll fjölskyldan farin að taka þessa einstöku fæðubót. Ég mæli hiklaust með Bio-Kult Candéa hylkjunum fyrir alla. Ylfa Mist Helgadóttir 37 ára. Útsölustaðir: Flest apótek, Fjarðarkaup, Hagkaup, Heilsuhúsið, Maður Lifandi og Yggdrasill. Eykur rakajafnvægi í leggöngum, án hormóna Inniheldur Hyaloronic sýru og mjólkursýru. Hyaloronic sýra eykur raka og teygjanleika slímhúðar. Eykur einnig getu líkamans til að græða sár og verja aum svæði. Mjólkursýra eykur náttúrulega vörn slímhúðar til að verjast gegn sýkingum. Þurrkur í leggöngum getur verið mjög hvimleitt og erfitt vandamál hjá konum. Þurrkur getur valdið ertingu og sársauka sem getur leitt til kláða og sýkingar. Með reglulegri notkun á stílunum frá Pre-meno®duo eykst rak- inn í leggöngum, sem og dagleg vellíðan. Einnig kemst jafnvægi á sýrustig legganga (pH gildi). Pre-meno®duo veitir öfluga vörn gegn Candida sveppasýkingu. Fyrir hverja er Pre-meno ® duo? ✔ Fyrir allar konur sem þjást af þurrki í leggöngum, hvort sem það er af völdum breytingaskeiðs, barneigna, brjóstagjafar eða lyfjagjafar. Fæst í apótekum. Pre-meno ® duo stílar Fr u m Candéa inniheldu r vinveitta ger la, hvítlauk og grape seed extract. Tv ö hylki á dag ge ta fyrirbyggt Ca ndida sveppa­ sýkingu í meltin gavegi. Loksins fann é g það sem virk aði gegn svepp asýkingu! Mig langar að segja ykkur frá því hvernig ég náði bata á mj ög hvimleiðu vand amáli sem ég h ef verið að ber jast við undan­ farin ár. Fyrir 14 árum fékk ég sv eppasýkingu ef tir sýklalyfjakúr og í kjölfarið fé kk ég síendurt eknar sýkingar . Ég hef prófað allt til að losna við sveppasýkin guna allt frá gra salækningum til lyfseðilsskyld ra lyfja til að d repa niður þen nan ófögnuð en ekkert hefu r virkað. Ég min nkaði líka mjög neyslu á ein­ földum kolvetn um en það hafð i ekkert að segj a. Tímabilið í kringum blæði ngar var algjör hryllingur, stan slaus sviði og vanlíðan, löngu n til kynlífs var alveg horfin og ég var orðin mjög þunglynd . En eftir að ég h óf að taka inn B io Cult Candéa hylkin hefur líf mitt tekið st órkostlegum b reytingum. Ég e r algjörlega laus við sviða og kláða og ö nnur óþægind i sem fylgja sveppasýkingu ! Ég mæli hiklau st með Bio Cul t Candéa hylkj unum. Þau hafa gjörb reytt lífi mínu. Unnur Gunnlau gsdóttir Ég hef fundið mjög góða bre ytingu! Mig langar að d eila þessari sög u með ykkur og ég mun einnig nota tækifærið næst þegar ég fer í læ knisheimsókn o g segja frá minn i reynslu. Ég hef þjáðst af svepp asýkingu á kyn­ færasvæði í mö rg ár, svo svæsi nni sýkingu og með miklum k láða að ég hef o ftast klórað mig til blóðs. Ég hef farið til kve nsjúkdómalækn is og fengið ým sar tegundir af kremum sem v irka eitt augnab lik og svo er allt komið í sam a farið, jafnvel v ersnar kláðinn e f eitthvað er. Ég hef fengið ster kan kúr af lyfjum til að vinna á sveppasýking unni, verið í me ðferð sem tók 4 mánuði tvisvar en ekkert dugð i til. Eftir að ég pró faði einn mána ðarskammt af Bio-Kult Candé a, þá hef ég fund ið mjög góða b reytingu! Þrátt fyrir óregl ulega inntöku h ylkjanna, þá lét árangurinn ekk i á sér standa. É g fann fljótlega að Bio­Kult Candéa sló á sv eppasýkinguna en nún er ég nánast orðin gó ð. Þó hafa blæð ingar komið inn í tímabilið en kláðinn hef ur samt min k að. Ég hef aðei ns tekið tvö hy lki á dag o er árangurinn fyr ir mig alveg ótrúl gur miða ð við mína sjúk dómssögu. Ég v il bara þakka fy rir að varan sé loksins fáanleg og er í raun algjör snilld! Ég hef verið dugle g að segja mínu m vinkonum fr á Bio­Kult Cand éa hylkjunum, s em ég veit að eiga sömu v andamál. Kærar þakkir og kveðja, Guðrún 47 ára. Útsölustaðir: Apóte k Hafnarfjarðar, Ap ótek Vesturlands, A pótekið Hólagarði, Apótekið Skeifunn i, Apótekið Spöngin ni, Árbæjarapótek , Butik.is, Femin.is , Garðsapótek, He ilsuver, Lyfja, Lyfja val, Maður lifandi, Reyk javíkurapótek, Fjar ðarkaup, Rimaapó tek, Siglufjarðarap ótek og Urðarapót ek. Inniheldur 3 jurtir, Yerba Maté, Guarana og Damiana. Takið 2-3 töflur inn fyrir aðalmáltíð 2 til 3 svar á dag. D V E H F. / 2 0 11 Útsölustaðir: Flest apótek, Hagkaup, Fjarðarkaup, femin.is og butik.is Zotrim reynslusaga Ég hef stundað líkamsrækt í nokkur ár með ágætum árangri. Fyrir 3 árum síðan fór ég að þyngjast aftur og hef ég ekki náð að snúa þeirri þróun við. Undanfarin 2 ár hef ég staðnað í þyngd eða 11 kg þyngri en mín æskilega þyngd, það var sama hvernig ég breytti æfingum eða mataræðinu þá gerðist ekkert og ef eitthvað gerðist þá var það þyngdaraukning frekar en hitt. Ég ákvað að prófa Zotrim jurtatöflurnar um miðjan janúar sl. eftir að hafa séð auglýsingu um vöruna og eftir að hafa kynnt mér erlendan vef Zotrim. Fyrstu dagana fann ég engan mun á mér, en svo fór ég að taka eftir að ég var aldrei svangur á milli mála. Skemmst er frá því að segja að á fyrsta einum og hálfa mánuðinum þá hef ég lést um 7kg og kominn niður um 2 beltastærðir. Og það skemmtilegasta er að ég hef ekki breytt neinu í æfingum, ég hef náð að skera burt allan óþarfa úr mataræðinu. Öll löngun í sætindi og aðra óhollustu er horfin, engin þörf á narti á milli mála, ég er aldrei svangur en samt alltaf jafn orkumikill. Ég tek 3 Zotrim töflur nokkrum mínútum fyrir morgunmat, hádegismat og kvöldmat. Ég fæ borða 6 sinnum á dag, en allar máltíðir eru orðnar miklu minni en þær voru áður. Mataræðið snýst ekki um bara grænmeti og slíkt, heldur er ég að borða svipað og áður en í minni skömmtum og hef hætt að borða allan óþarfa. Zotrim jurtatöflur er frábær vara sem ég mæli algerlega með og mun halda áfram að nota. Halldór Gunnarsson
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.