Saga


Saga - 2007, Blaðsíða 207

Saga - 2007, Blaðsíða 207
ljós mynd fylg ir ekki og ekki fylg ir grunn mynd af flví. fió er ljóst a› ekki er hægt a› birta allt, fla› ver› ur a› velja og hafna. Til flæg inda hef›i ver i› ef til vís un væri í núm er mynda í köfl un um um gripi og áhöld. Rit stjórn in er mjög gó› og efni rits ins hef ur ver i› fellt inn í eina sam - ræmda heild. Text ar úr ö›r um rit um, t.d. Har› ar Ágústs son ar um Ví›i m‡r - ar kirkju og fior steins Gunn ars son ar um Hóla dóm kirkju, falla vel a› fless ari heild. Kirkj urn ar eru ólík ar og um flær er fjall a› á mis mun andi hátt, en fla› er ekki aug ljóst a› bæk urn ar séu rit a› ar af mörg um ólík um höf und um. Rit - i› Kirkj ur Ís lands V–VIII mynd ar heild stætt fram hald fyrstu fjög urra binda rit r a› ar inn ar og er til hlökk un ar efni a› sjá fram hald fless. Mar grét fiorm ar L‡› ur Björns son, Gu› björn Sig ur munds son og fióra Krist jáns dótt ir, SAGA ÍS LANDS VIII. Sam in a› til hlut an fijó› há tí› ar nefnd ar 1974. Rit stjóri Sig ur› ur Lín dal. A› sto› ar rit stjóri Magn ús Lyng dal Magn ús - son. Hi› ís lenska bók mennta fé lag og Sögu fé lag. Reykja vík 2006. xii, 413 bls. Mynd ir, kort, upp drætt ir, rita-, nafna- og sta› ar skrá. Átt unda bind i› af Sögu Ís lands kom út í fyrra, 41 ári eft ir a› Bjarni Bene - dikts son hvatti til fless á Al flingi a› rá› ist yr›i í út gáfu rit r a› ar inn ar í til - efni af 1100 ára af mæli Ís lands bygg› ar 1974 og 32 árum eft ir a› fyrsta bindi verks ins kom út. †ms ar ástæ› ur, sem ekki ver›a rakt ar hér, hafa or sak a› flessa löngu út gáfu sögu rit r a› ar inn ar. fiví ber fló a› fagna a› kraft ur hef ur ver i› í út gáf unni sí› ustu ár. Átt unda bind i› fjall ar um sögu Ís lands á 18. öld og skipt ist í flrjá hluta. L‡› ur Björns son sagn fræ› ing ur skrif ar um al menna sögu ald ar inn ar, Gu› - björn Sig ur munds son bók mennta fræ› ing ur fjall ar um bók mennta sög una og fióra Krist jáns dótt ir list fræ› ing ur um list ir og hand verk. Kafli L‡›s er meg in uppi sta› an í rit inu og mi› ast rit dóm ur inn flví a› al lega vi› verk hans. Rit rö› in átti í fyrstu a› vera í fimm bind um og skil a›i L‡› ur hand riti sínu ári› 1975. fiá var ákve› i› a› rit rö› in skyldi ver›a um fangs meiri og ári› 1980 end ur sko› a›i L‡› ur flví hand rit sitt og lengdi í fla› horf sem birt - ist í fless ari bók. Tíu árum sí› ar, 1990, fór A› al geir Krist jáns son sagn fræ› - ing ur yfir text ann og loks fóru rit stjóri og a› sto› ar rit stjóri yfir hann í sam - rá›i vi› höf und á ár un um 2004–2005. Meg in gr unn ur bók ar inn ar var flví lag› ur fyr ir 25–30 árum. Margt hef ur breyst í fræ› un um á svo löng um tíma og skulu hér nefnt nokk ur at ri›i. Í fyrsta lagi hafa marg ar n‡j ar rann sókn ir á 18. öld inni lit i› dags ins ljós. Höf und ur og rit stjór ar hafa leit ast vi› a› taka til lit til fleirra og í heim ilda - skrá má flví finna n‡ leg rit á bor› vi› dokt ors rit ger› Ólafar Gar› ars dótt ur frá ár inu 2002 um flró un ung barna dau›a á Ís landi og bók Hrefnu Ró berts - ritdómar 207 Saga vor 2007_Saga haust 2004 - NOTA 1/28/12 7:58 PM Page 207
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212
Blaðsíða 213
Blaðsíða 214
Blaðsíða 215
Blaðsíða 216
Blaðsíða 217
Blaðsíða 218
Blaðsíða 219
Blaðsíða 220
Blaðsíða 221
Blaðsíða 222
Blaðsíða 223
Blaðsíða 224
Blaðsíða 225
Blaðsíða 226
Blaðsíða 227
Blaðsíða 228
Blaðsíða 229
Blaðsíða 230
Blaðsíða 231
Blaðsíða 232
Blaðsíða 233
Blaðsíða 234
Blaðsíða 235
Blaðsíða 236
Blaðsíða 237
Blaðsíða 238
Blaðsíða 239
Blaðsíða 240
Blaðsíða 241
Blaðsíða 242
Blaðsíða 243
Blaðsíða 244
Blaðsíða 245
Blaðsíða 246
Blaðsíða 247
Blaðsíða 248
Blaðsíða 249

x

Saga

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Saga
https://timarit.is/publication/775

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.