Saga


Saga - 2007, Blaðsíða 242

Saga - 2007, Blaðsíða 242
frá flegn um danska rík is ins á 18. öld. Út drátt ur er ger› ur úr hverri um sókn og einnig úr me› höndl un um sókn ar inn ar. A› gang ur inn a› efn inu er margs kon ar. Hægt er a› leita eft ir efni um sókna, hvern ig flær voru af - greidd ar, heim ili um sækj anda, kyni og at vinnu. Frjáls texta leit er einnig mögu leg og leit í tíma rö›. Jafn framt er hægt a› sko›a skjöl in sjálf flví skann a› ar mynd ir af frum skjöl un um fylgja. fiannig er au› veld lega hægt a› finna t.d. all ar um sókn ir frá Ís landi um leyfi til gift ing ar vegna skyld leika e›a finna flau mál sem voru lög› fyr ir sjálf an kóng inn. Einn kost ur disks - ins er or›a list inn flar sem „erf i›“ or› frá 18. öld og reynd ar fyrr eru út - sk‡r›. Ekki flarf a› fletta í or›a bók, nóg er a› smella á or› i› og fl‡› ing fless birt ist. Hva› fl‡› ir t.d. or› i› „sor enskriver“ í rétt ar fari í dansk-norska rík - is ins á 17. og 18. öld? „Supp likk urn ar“ eru áhuga ver› ar heim ild ir fyr ir alla fræ›i menn sem rann saka sögu 18. ald ar á Ís landi e›a al mennt í dansk-norska rík inu, hvort sem efn i› spann ar rétt ar fars-, menn ing ar-, fé lags-, fjöl skyldu-, kynja-, fræ›slu-, kirkju- e›a stjórn s‡slu sögu. A› lok um má geta fless a› marg ar ís - lensk ar „supp likk ur“ eru í skjala safni kans ellís sem var› veitt er í fijó› - skjala safni Ís lands. Krist jana Krist ins dótt ir Hild ur Há kon ar dótt ir, JÁ, ÉG fiORI, GET OG VIL. KVENNA FRÍ - DAG UR INN 1975, VIL BORG HAR‹ AR DÓTT IR OG ALL AR KON - URN AR SEM BJUGGU HANN TIL. Salka. Reykja vík 2005. 160 bls. Mynda saga eft ir Hildi Há kon ar dótt ur. Mynd ir. Teikn ing ar. Til vís an - ir. Helstu heim ild ir. Mynda skrá. Listi yfir helstu sögu per són ur. N‡ li› in öld geym ir mörg áflreif an leg merki um sam taka mátt kvenna á Ís - landi. Sjúkra stofn an ir, skól ar og kirkj ur um land allt hafa not i› og njóta enn sem fyrr ávaxt anna. Fé lags hreyf ing ar kvenna hafa reglu lega tek i› hönd um sam an um ein stök bar áttu mál allt frá fyrstu ára tug um 20. ald ar. Kvenna - sam tök ví›a um heim hafa beitt svip u› um bar áttu a› fer› um til a› ry›ja marg vís leg um sam fé lags um bót um braut. Fé lög sem kennd eru vi› kon ur áttu frum kvæ›i a› ‡ms um fljón ustu störf um sem nú eru í hönd um rík is e›a sveit ar fé laga. Höf› ing leg ar gjaf ir kven fé laga neyddu auk in held ur op in ber stjórn völd i›u lega til a› axla ábyrg› á vel fer› sjúkra og fá tækra. Hjálp ar- og líkn ar störf kvenna hafa löng um vak i› sára litla at hygli. fieg ar kon ur á Ís - landi lög›u ni› ur vinnu föstu dag inn 24. októ ber 1975, til a› draga vinnu - fram lag sitt fram í dags ljós i› og ræ›a sam an, kvikn a›i hins veg ar veru leg - ur áhugi hjá fjöl mi›l um ví›a um heim. Bók Hild ar Há kon ar dótt ur fjall ar um flenn an dag — Kvenna frí dag inn — og und ir bún ing inn sem ger›i hann mögu leg an, eink um fram lag bar áttu kon unn ar Vil borg ar Har› ar dótt ur. ritfregnir242 Saga vor 2007_Saga haust 2004 - NOTA 1/28/12 7:58 PM Page 242
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212
Blaðsíða 213
Blaðsíða 214
Blaðsíða 215
Blaðsíða 216
Blaðsíða 217
Blaðsíða 218
Blaðsíða 219
Blaðsíða 220
Blaðsíða 221
Blaðsíða 222
Blaðsíða 223
Blaðsíða 224
Blaðsíða 225
Blaðsíða 226
Blaðsíða 227
Blaðsíða 228
Blaðsíða 229
Blaðsíða 230
Blaðsíða 231
Blaðsíða 232
Blaðsíða 233
Blaðsíða 234
Blaðsíða 235
Blaðsíða 236
Blaðsíða 237
Blaðsíða 238
Blaðsíða 239
Blaðsíða 240
Blaðsíða 241
Blaðsíða 242
Blaðsíða 243
Blaðsíða 244
Blaðsíða 245
Blaðsíða 246
Blaðsíða 247
Blaðsíða 248
Blaðsíða 249

x

Saga

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Saga
https://timarit.is/publication/775

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.