Saga


Saga - 2007, Blaðsíða 223

Saga - 2007, Blaðsíða 223
iscu á Skri›uklaustri hafi geng i› úr vist inni me› an flau hjón voru í stuttu fer›a lagi sum ar i› 1948 (bls. 368) flá finnst les end um eitt hva› vanta í sög - una. Smá end ur tekn ing ar koma fyr ir; flannig eru nokkr ar lín ur á bls. 165 end ur tekn ar í aft an máls grein á bls. 413. Nafna skrá er í allra knappasta lagi, nær a› eins til nafna raun veru legra per sóna en ekki til skáld sagna per sóna, bók artitla e›a sta› ar nafna, hva› flá hug taka. Frá strang fræ›i legu, akademísku sjón ar mi›i er flannig margt at huga - vert vi› bók ina, en sem skemmti legt og fró› legt les efni er hún önd veg is rit. Gunn ar Karls son Sól veig Krist ín Ein ars dótt ir, HUG SJÓNA ELD UR, MINN ING AR UM EIN AR OL GEIRS SON. Mál og menn ing. Reykja vík 2005. 503 bls. Kynn ing á helstu sögu per són um, manna nafna skrá. Upp hafi fylgja enda lok ein hvers sem á›ur var. Mann ver an tekst á vi› and - stæ› ur lífs og dau›a á mörg um plön um flví lífs lei› in er há› hreyf ingu í tíma og rúmi. Vi› önd um a› okk ur og frá, vökn um og sofn um, byrj um og end um ald urs skei›, skipt um um vinnu e›a starfs vett vang, miss um ást vini og ætt ingja og eign umst n‡ja, flytj um bú ferl um frá for eldr um, milli húsa, hverfa, bæja, lands hluta og jafn vel til ann arra landa. Ást in er drif kraft ur lífs ins en í hæla henn ar glefs ar dau› inn og sökn u› ur inn eft ir for tí› inni. Tíma mót af flessu tagi ur›u kveikj an a› verki Sól veig ar Krist ín ar Ein - ars dótt ur, Hug sjóna eld ur, minn ing ar um Ein ar Ol geirs son, sem fjall ar um lífs - fer il fö› ur henn ar sem er sam of inn sögu Ís lands á 20. öld. Í inn gangskafla bók ar inn ar ger ir höf und ur grein fyr ir brott flutn ingi sín um til Ástr al íu og frá falli fö› ur síns ári› 1993. „A› flytja er und ar legt upp gjör. A› kve›ja heim ili og hús. End ur minn ing ar bær ast me› hverju sem á er snert. Kve›ja flurfti vinnu sta›, gó›a fé laga og vini. En ég kvaddi fleira: land mitt og fljó›. N‡tt land nám í annarri heims álfu blasti vi› fyr ir al vöru. Ekki yr›i aft ur snú i›. Hin ólækn andi róm an tík í hjarta mínu haf›i breytt mér í and fætling“ (bls. 9). Í verk inu er skaut a› á mörk um minn ing ar rits, ævi sögu og sjálfsævi - sögu. Ævi sag an hef ur nokkurn veg inn línu lega frá sögn, öf ugt vi› sjálfsævi - sögu lega text ann, og skap ast flví stund um at hygl is ver› sam ræ›a milli fless ara bók mennta greina. Bók in skipt ist í flrjá hluta: 1. Æska og upp runi, 2. Árin á Ak ur eyri og 3. Reykja vík ur ár in, og sí› an sam anstend ur hver hluti af nokkrum köfl um. Ólíkt flví sem venj an er hefst frá sögn in ekki á upp runa og fæ› ingu per sónu ævi sög unn ar held ur á fæ› ingu höf und ar ins. fiar leik - ur Ein ar Ol geirs son vissu lega stórt hlut verk sem fa› ir litlu stúlkunn ar, auk fless sem ein a› al heim ild in í fless um hluta er Ævi bók Sól veig ar Krist ín ar sem hann skrif a›i. Ævi bók in seg ir frá upp vexti höf und ar frá fæ› ingu til ritdómar 223 Saga vor 2007_Saga haust 2004 - NOTA 1/28/12 7:58 PM Page 223
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212
Blaðsíða 213
Blaðsíða 214
Blaðsíða 215
Blaðsíða 216
Blaðsíða 217
Blaðsíða 218
Blaðsíða 219
Blaðsíða 220
Blaðsíða 221
Blaðsíða 222
Blaðsíða 223
Blaðsíða 224
Blaðsíða 225
Blaðsíða 226
Blaðsíða 227
Blaðsíða 228
Blaðsíða 229
Blaðsíða 230
Blaðsíða 231
Blaðsíða 232
Blaðsíða 233
Blaðsíða 234
Blaðsíða 235
Blaðsíða 236
Blaðsíða 237
Blaðsíða 238
Blaðsíða 239
Blaðsíða 240
Blaðsíða 241
Blaðsíða 242
Blaðsíða 243
Blaðsíða 244
Blaðsíða 245
Blaðsíða 246
Blaðsíða 247
Blaðsíða 248
Blaðsíða 249

x

Saga

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Saga
https://timarit.is/publication/775

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.