Saga


Saga - 2007, Blaðsíða 235

Saga - 2007, Blaðsíða 235
Michel Foucault, AL SÆI, VALD OG fiEKK ING. ÚR VAL GREINA OG BÓKAKAFLA. Rit stjóri Gar› ar Bald vins son. fi‡› ing ar Bók mennta - fræ›i stofn un ar Há skóla Ís lands, 11. bindi. Rit stjóri rit r a› ar Gu› rún Nor dal. fi‡› end ur Björn fior steins son, Gar› ar Bald vins son og Sig ur› - ur Ing ólfs son. Inn gang ur eft ir Gar› ar Bald vins son. Bók fræ›i um Michel Foucault fylg ir inn gangi. Bók mennta fræ›i stofn un Há skóla Ís - lands. Reykja vík 2005. 240 bls. fia› var löngu tíma bært a› gefa út á ís lensku bók me› grein um eft ir Michel Foucault pró fess or í sögu hugs un ar kerfa vi› College de France. Hér birt ast sjö grein ar sem all ar eru fl‡dd ar sér stak lega fyr ir flessa út gáfu en á›ur hafa ein ung is birst fjór ar grein ar og hluti úr einni bók (sjá bók fræ›i um Foucault, bls. 48–50). fiá er í rit inu ít ar leg ur inn gang ur rit stjór ans sem jafn - framt er einn fl‡› end anna. Grein arn ar í bók inni birt ust upp haf lega sem fyr ir lestr ar, grein ar e›a sem kafl ar í bók um; flannig eru hér tveir kafl ar úr Gæslu og refs ingu (Sur veill ir et pun ir, 1975) og 1. bindi Sögu kyn hneig› ar inn ar (Hi stoire de la sexu alité, 1976). Grein arn ar birt ust upp haf lega tíma bil inu 1966–1976. Í inn gangi er ger› grein fyr ir flví hug mynda lega og póli tíska and rúms lofti sem Foucault hrær› ist í, jafn framt flví sem fjall a› er um helstu hug tök og a› fer› ir Foucaults. fiar eru sér stak lega sk‡r› ar for send ur fl‡› - ing ar á marg vís leg um hug tök um. fiess ar fl‡› ing ar eru ágæt ar, ekki síst „al - sæi“, lipr ar og fara lít i› í bága vi› fla› sem a›r ir höf und ar hafa not ast vi› á ís lensku — oft í gegn um önn ur tungu mál. Au› vit a› ver› ur tím inn a› skera úr um fla› hvort „smá sæ lík ams tækni valds ins“ (micro-physique du pou vo ir) (bls. 43) nær a› festa sig í sessi e›a hvort hægt er a› sætta sig vi› a› flurfa a› segja a› vald beiti sér (bls. 27). Val grein anna hef ur a› mín um dómi tek ist vel flví flótt ég ætti au› velt me› a› finna a›r ar sjö grein ar sem ég vildi sjá á ís lensku flá haf›i ég fleg ar gisk a› á um helm ing flessa efn is; flannig væri greina safn án grein ar inn ar „Nietzsche, sifja fræ›i, saga“ full kom lega óhugs andi og val i› hef›i líka ver - i› vit laust hef›i ekki ver i› efni úr Gæslu og refs ingu e›a Sögu kyn hneig› ar inn - ar. Hug taka flrenn an al sæi, vald og flekk ing — tit ill bók ar inn ar — á vel vi› sem sjón ar horn greina safns ins. Ef val i› er sko› a› sér stak lega me› hags - muni sagn fræ› inga í huga er feng ur a› grein inni „Hva› er höf und ur?“ flar sem sett er fram grund vall ar at ri›i sögu legr ar grein ing ar or› ræ›u. Foucault bend ir á a› í sta› spurn inga um hver tal a›i hvar gæt um vi› spurt hverj ir séu veru hætt ir or› ræ› unn ar, hva› an hún kem ur, hvern ig hún get ur brei›st út og hver get ur eign a› sér hana (bls. 94). R I TFREGNIR Saga vor 2007_Saga haust 2004 - NOTA 1/28/12 7:58 PM Page 235
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212
Blaðsíða 213
Blaðsíða 214
Blaðsíða 215
Blaðsíða 216
Blaðsíða 217
Blaðsíða 218
Blaðsíða 219
Blaðsíða 220
Blaðsíða 221
Blaðsíða 222
Blaðsíða 223
Blaðsíða 224
Blaðsíða 225
Blaðsíða 226
Blaðsíða 227
Blaðsíða 228
Blaðsíða 229
Blaðsíða 230
Blaðsíða 231
Blaðsíða 232
Blaðsíða 233
Blaðsíða 234
Blaðsíða 235
Blaðsíða 236
Blaðsíða 237
Blaðsíða 238
Blaðsíða 239
Blaðsíða 240
Blaðsíða 241
Blaðsíða 242
Blaðsíða 243
Blaðsíða 244
Blaðsíða 245
Blaðsíða 246
Blaðsíða 247
Blaðsíða 248
Blaðsíða 249

x

Saga

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Saga
https://timarit.is/publication/775

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.