Saga


Saga - 2007, Blaðsíða 214

Saga - 2007, Blaðsíða 214
bund i› vegna ónógra heim ilda. Höf und ur ‡jar einmitt a› flessu at ri›i flar sem hann bend ir á a› hér lend is hafi varla ver i› nokk ur vett vang ur fyr ir um ræ› ur flar sem hug tök voru krufin (bls. 13). Jafn framt minn ir hann okk - ur á a› heim speki hef› hafi ekki ver i› sterk me› al Ís lend inga og seg ir t.d. á ein um sta›: „fia› er sér stakt vanda mál, a› á tíma bil inu fjöll u›u Ís lend ing - ar lítt um fljó› ern is hyggju sem hug mynda stefnu e›a beittu sam svar andi hug tök um“ (bls. 133). fia› má kannski segja a› erf i› leik ar höf und ar end ur - speglist í fless um or› um, flví a› sjálf sög›u get ur fólk, jafn vel lág stétt ar fólk, hent á milli sín hug mynd um, jafn vel n‡ stár leg um og flókn um, flótt hug - tök in sem slík komi aldrei vi› sögu í máli fless. Bók inni fylg ir a› sjálf sög›u heim ilda skrá og hún á eft ir a› reyn ast ‡ms - um gagn leg, en at hygli vek ur a› sum ar bæk urn ar eru ekki bein lín is n‡j ar af nál inni. Yf ir leitt er vís a› ná kvæm lega til heim ilda, en stund um flyk ir manni mi› ur a› höf und ur nefn ir ein ung is heil verk, fl.e. án bla› sí›u tals. Í bók inni er manna nafna skrá en a›r ar skrár er flar ekki a› finna, en at ri› is - or›a skrá hef›i auk i› nota gildi henn ar sem upp slátt ar rits. Vissu lega er skilj - an legt a› höf und ar og út gef end ur vilji spara sér vinnu me› flví a› sleppa at ri› is or›a skrám, en ég held a› fletta sé vond ur si› ur. Kannski hafa fleir af sömu ástæ›u ákve› i› a› sleppa öll um ljós mynd um, en flær hef›u vissu - lega gert bók ina a› gengi legri. Í heild ina er bók in vel skrif u›, flótt hér og flar megi, fyr ir minn smekk, finna a› ónógu flæ›i text ans milli para grafa. fiá eru vill ur, flar me› tald ar prent vill ur, mjög fáar. Hér er um yf ir grips mik i› verk a› ræ›a flar sem leit ast er vi› a› koma fjöl breytt um fró› leik á fram færi me› knöpp um hætti. fietta er ekki bók sem er skrif u› inn í sam tímaum ræ› una held ur er henni ætl a› a› lifa. Og fla› mun hún vænt an lega gera. Páll Björns son fiór unn Erlu Valdi mars dótt ir, UPP Á SIG UR HÆÐ IR. SAGA MATT H - Í AS AR JOCHUMS SON AR. JPV út gáfa. Reykja vík 2006. 672 bls. Til vís - ana-, heim ilda-, mynda- og nafna skrá. Ævi Matth í as ar Jochums son ar er saga manns sem fædd ist í ís lenskri fá tækt — kannski ekki blá fá tækt, en vi› kjör sem settu mennt un og lífs starfi skor› - ur. Hon um tókst engu a› sí› ur, af har› fylgi og me› stu›n ingi gó›ra kvenna og karla, a› brjót ast til mennta. Hann var› af kasta mik i› skáld, skrif a›i leik - rit, fl‡ddi er lend ar bók mennt ir á ís lensku og gaf út nokkr ar bæk ur og rit um fer›a lög sín, auk fless a› skrifa sjálfsævi sögu sína, Sögu kafl ar af sjálf um mér, sem gef in var út a› hon um látn um ári› 1922 og er óvenju op in ská um sál ar líf og til finn inga lega tog streitu. Matth í as var prest ur um ára tuga skei›, rit stjóri um tíma, átti flrjár kon ur, ell efu börn og einn stjúp son. Hann var ritdómar214 Saga vor 2007_Saga haust 2004 - NOTA 1/28/12 7:58 PM Page 214
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212
Blaðsíða 213
Blaðsíða 214
Blaðsíða 215
Blaðsíða 216
Blaðsíða 217
Blaðsíða 218
Blaðsíða 219
Blaðsíða 220
Blaðsíða 221
Blaðsíða 222
Blaðsíða 223
Blaðsíða 224
Blaðsíða 225
Blaðsíða 226
Blaðsíða 227
Blaðsíða 228
Blaðsíða 229
Blaðsíða 230
Blaðsíða 231
Blaðsíða 232
Blaðsíða 233
Blaðsíða 234
Blaðsíða 235
Blaðsíða 236
Blaðsíða 237
Blaðsíða 238
Blaðsíða 239
Blaðsíða 240
Blaðsíða 241
Blaðsíða 242
Blaðsíða 243
Blaðsíða 244
Blaðsíða 245
Blaðsíða 246
Blaðsíða 247
Blaðsíða 248
Blaðsíða 249

x

Saga

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Saga
https://timarit.is/publication/775

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.