Saga


Saga - 2007, Blaðsíða 239

Saga - 2007, Blaðsíða 239
MANN TALIÐ 1703 ÞRJÚ HUND RUÐ ÁRA. GREIN AR Í TIL EFNI AF MÆL IS. Rit stjór ar Ei rík ur G. Gu› munds son og Ólöf Gar› ars dótt ir. Hag stofa Ís lands og fijó› skjala safn Ís lands. Reykja vík 2005. 141 bls. Ensk ur út drátt ur. Hinn 15. nóv em ber 2003 efndu Hag stofa Ís lands og fijó› skjala safn Ís lands, me› full tingi fjög urra fræ›a fé laga, til rá› stefnu í til efni af 300 ára af mæli mann tals ins 1703. Af rakst ur henn ar birt ist tveim ur árum sí› ar í flessu riti sem læt ur í fyrstu lít i› yfir sér og er um brot og út lit fless me› mjög ein földu — en stíl hreinu — sni›i. Hér sann ast hins veg ar hi› forn kve›na a› „ekki skal dæma hund inn af hár un um“ flar sem rá› stefnu rit fletta hef ur a› geyma fjöl breytt ar og ferskar nálg an ir á fless ari frægu heim ild. Und ir rit a› - ur var a› vísu dá lít i› undr andi á fleim inn gangs or› um rit stjóra a› fur›u fáir fræ›i menn hafi til flessa gert sér mat úr mann tal inu. Í fótnótu eru nefnd ar fjór ar und an tekn ing ar frá fleirri sta› reynd en í flann lista vant ar m.a. aug ljós lega a› geta Más Jóns son ar sem hef ur rann sak a› í flaula arf leif› Árna Magn ús son ar. Engu a› sí› ur hef ur a› stand end um rá› stefn unn ar og fyr ir lesur um tek ist a› brydda upp á ‡msu n‡ næmi í um fjöll un sinni. Í rá› stefnu rit inu eru auk inn gangs rit stjóra sex rit ger› ir, en ein ung is fram saga Kristrún ar Höllu Helga dótt ur á rá› stefn unni, „Sam spil mann - tals ins og Ís lend inga bók ar“, hef ur ekki rata› inn á sí› ur fless. Grein arn ar eru mis lang ar og sum ar fleirra flyngri af lestr ar en a›r ar. Í flann hóp má flokka til raun Gísla Gunn ars son ar til a› reikna út fólks fjölda flró un á Ís - landi á 17. og 18. öld og grein ingu fleirra Lofts Gutt orms son ar og Ólafar Gar› ars dótt ur á flokk un flurfa manna. At hygl is ver› er sú ni› ur sta›a fleirra a› sam an bur› ur á fjölda flurfa manna í ‡ms um mann töl um gefi ekki full - kom lega rétta mynd af ástand inu í land inu flar sem mis mun andi vi› mi› voru ríkj andi vi› töku mann tal anna. fiannig er hlut fall fleirra hærra í mann tali Páls Vídalín og Árna Magn ús son ar en í mann tali 1785, sem var engu a› sí› ur tek i› í kjöl far skæ› ustu nátt úru ham fara Ís lands sög unn ar (15,5% 1703, rúm lega 11% 1785). Björk Ingi mund ar dótt ir og Ei rík ur G. Gu› munds son l‡sa frum gögn um mann tals ins og fram kvæmd fless og vek - ur flar at hygli a› fla› var ekki fært inn í stö›l u› ey›u blö› held ur ‡m iss kon ar sk‡rsl ur og mi›a. Tvær grein anna eru eft ir er lenda fræ›i menn. Eng lend ing ur inn John Hajnal hef ur um 40 ára skei› stu›st vi› mann tali› 1703 í rann sókn um sín - um á evr ópsku hjú skap ar mynstri, sem ein kennd ist af háum gift ing ar aldri og mikl um fjölda ein hleypra. A› hans mati er Ís land ‡ktasta dæm i› um fletta mynst ur, sem ís lensk ir sagn fræ› ing ar hafa lengi kennt vi› ófrjálst ein lífi. Hin kanadíska Lisa Dillon fjall ar um mann töl í Quebec frá 1666, 1667 og 1681 sem ætla mætti a› skáki fleirri al gengu full yr› ingu a› mann tali› 1703 sé hi› elsta í heim in um. Eft ir lest ur grein ar inn ar stend ur hins veg ar ritfregnir 239 Saga vor 2007_Saga haust 2004 - NOTA 1/28/12 7:58 PM Page 239
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212
Blaðsíða 213
Blaðsíða 214
Blaðsíða 215
Blaðsíða 216
Blaðsíða 217
Blaðsíða 218
Blaðsíða 219
Blaðsíða 220
Blaðsíða 221
Blaðsíða 222
Blaðsíða 223
Blaðsíða 224
Blaðsíða 225
Blaðsíða 226
Blaðsíða 227
Blaðsíða 228
Blaðsíða 229
Blaðsíða 230
Blaðsíða 231
Blaðsíða 232
Blaðsíða 233
Blaðsíða 234
Blaðsíða 235
Blaðsíða 236
Blaðsíða 237
Blaðsíða 238
Blaðsíða 239
Blaðsíða 240
Blaðsíða 241
Blaðsíða 242
Blaðsíða 243
Blaðsíða 244
Blaðsíða 245
Blaðsíða 246
Blaðsíða 247
Blaðsíða 248
Blaðsíða 249

x

Saga

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Saga
https://timarit.is/publication/775

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.