Saga


Saga - 2007, Blaðsíða 226

Saga - 2007, Blaðsíða 226
sögu leg ir text ar og hugs an lega hef›i ver i› betra hjá höf undi a› skrifa ein - vör› ungu sjálfsævi sögu sem s‡ndi Ein ar Ol geirs son me› henn ar aug um frá upp hafi til enda. Ingi björg Sig ur› ar dótt ir Gu›ni Th. Jó hann es son, ÓVIN IR RÍK IS INS. ÓGN IR OG INNRA ÖR - YGGI Í KALDA STRÍÐ INU Á ÍS LANDI. Mál og menn ing. Reykja vík 2006. 411 bls. Aft an máls grein ar, mynda-, heim ilda- og nafna skrá. Allt frá fyr ir lestri Gu›na Th. Jó hann es son ar á flri›ja ís lenska sögu fling inu í maí ári› 2006 hef ur um ræ›a um hler an ir og ör yggi í kalda strí› inu ver i› áber andi í fjöl mi›l um enda var› fljót lega ljóst a› hér var um hita- og til finn - inga mál a› ræ›a. fia› er reglu lega ánægju legt a› fylgj ast me› flví fleg ar rann sókn ir fræ›i manna ná at hygli fjöl mi›la og al menn ings, en sök um fless hversu tíma frek ar sagn fræ›i rann sókn ir oft ast eru flá er sjald gæft a› sagn - fræ› ing ar nái a› halda í vi› sam tímaum ræ› una. Gu›na tókst nokk u› sem fáum fræ›i mönn um tekst — rúm lega hálfu ári eft ir fyr ir lest ur inn gaf hann út ít ar lega og vand a›a rann sókn og lag›i flannig ló› á vog ar skál ar sam - tímaum ræ› unn ar, en fleg ar fletta er rit a›, í árs byrj un 2007, sér ekki fyr ir end ann á um ræ› unni um ör ygg is mál í kalda strí› inu. Af rakst ur inn er bók in Óvin ir rík is ins. Ógn ir og innra ör yggi í kalda strí› - inu á Ís landi en fló svo a› n‡j ung ar gildi bók ar inn ar liggi helst í af hjúp un á síma hler un um, sem leyf› ar voru á ög ur stund um a› mati hand hafa rík is - valds ins, eru hler an ir langt í frá a› al um fjöll un ar efni henn ar. Bók inni er frek ar ætl a› a› vera nokk urs kon ar um gjör› um flau sex hler un ar mál sem Gu›ni af hjúpa›i, út sk‡ra flau og setja síma hler an irn ar í sam hengi vi› a› - stæ› ur og and rúms loft hverju sinni. Hér er flannig kom i› heild stæ› asta yf - ir lit sem vi› nú eig um yfir a› ger› ir gegn mót mæl um, and ófi og „ak sjón - um“ ‡ms um á Ís landi frá lok um sí› ari heims styrj ald ar til loka sí› asta florska strí›s ins ári› 1976. Óvin ir rík is ins hefst reynd ar á stuttu yf ir liti yfir óeir› ir og upp reisn ir á Ís landi og ber flar hæst drengs mál i› ári› 1921 og Gúttó slag inn ári› 1930. Færa mætti rök fyr ir flví a› áhuga vert hef›i ver i› a› fara nær okk ur í tíma og sko›a t.d. vi› bún a› lög reglu og ís lenskra stjórn valda vegna lei› toga fund ar Reag ans og Gor bat sjovs á Ís landi ári› 1986, en Gu›ni tók flá ákvör› un a› láta flrjá tíu ára reglu fijó› skjala safns ins um heim ild ir er var›a ör yggi og varn ir fljó› ar inn ar st‡ra flví hvenær rann - sókn in end a›i og me› til liti til fless a› Óvin ir rík is ins er fyrst og fremst sög› út frá sjón ar hóli rík is valds ins flá er flessi ákvör› un Gu›na bæ›i skilj an leg og skyn sam leg. Gu›ni leit a›i ví›a fanga í fless ari rann sókn sinni og hef ur gó› tök á ís - lensk um eft ir heim ild um er mál i› var›a. Hann dreg ur líka ‡m is legt n‡tt ritdómar226 Saga vor 2007_Saga haust 2004 - NOTA 1/28/12 7:58 PM Page 226
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212
Blaðsíða 213
Blaðsíða 214
Blaðsíða 215
Blaðsíða 216
Blaðsíða 217
Blaðsíða 218
Blaðsíða 219
Blaðsíða 220
Blaðsíða 221
Blaðsíða 222
Blaðsíða 223
Blaðsíða 224
Blaðsíða 225
Blaðsíða 226
Blaðsíða 227
Blaðsíða 228
Blaðsíða 229
Blaðsíða 230
Blaðsíða 231
Blaðsíða 232
Blaðsíða 233
Blaðsíða 234
Blaðsíða 235
Blaðsíða 236
Blaðsíða 237
Blaðsíða 238
Blaðsíða 239
Blaðsíða 240
Blaðsíða 241
Blaðsíða 242
Blaðsíða 243
Blaðsíða 244
Blaðsíða 245
Blaðsíða 246
Blaðsíða 247
Blaðsíða 248
Blaðsíða 249

x

Saga

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Saga
https://timarit.is/publication/775

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.