Morgunblaðið - 01.08.1976, Blaðsíða 7

Morgunblaðið - 01.08.1976, Blaðsíða 7
MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 1. AGUST 1976 HUGVEKJA eftivsK Þöri Stephensen Eitt sinn sem oftar, sat ég meðal fólks, sem var að ræða trúmál. Ýmislegt var þar rætt og m.a. togstreita sú, sem stundum á sér stað um mannssálirnar, einkum þar sem áhugasamir sértrúar- söf nuðir eru með net sín úti til mannaveiða. Eins og gengur var ýmislegt rætt, og ég heyrði, að ungur maður mælti við sessunaut sinn: „Skyldi þaðekki vera vafamál, hvort trúarbrögðin hafa gert mannkyninu meira gott eða illt? Ég veit, að hann er ekki einn um þessa spurn, hinn ungi maður, og þess vegna hygg ég það ekki fjarri lagi að ræða þetta mál hér, eðli trúarbragða okkar, tilgang þeirra og hugsanlega þörf mannlífsins fyrir þau. Fornleifafræðingar segja okkur, að trúarbrögðin virðist vera nærri jafngömul mann- kyninu eða a.m.k. jafngömul menningarviðleitni þess. Það er staðreynd að við finnum hvergi mannlegt samfélag, sem ekki á sína trú. Hún er mismunandi eftir menningar- stigi og andlegum þroska. Hinar frumstæðustu þjóðir trúa á stokka og steina. Síðan liggur leiðin til fjölgyð- istrúar og loks eingyðistrúar. Gyðingar taka fyrstir upp slíka trú og af því hef ur þjóð þeirra fengið nafn sitt. Eftir þvi sem þjóðirnar eignast æðri trúarbrögð, eftir því hækka hugsjónir þeirra. Þæreignast sterkari siðferð- isgrundvöll, þæreignast sterkari tilfinningu fyrir bróð- urskytóunni við náungann. Vaxandi kærleikur og mann- göfgi fylgjast að, hugtökin mannréttindi og mannúð verða til. Þessi þróun og þróun trúarbragðanna hafa haldist í hendur. Albert Einstein, hinn mikli jöfur vísindanna, sagði árið 1 950: „Sjálfur er ég sann- færður um, að ef trúar- bragðanna hefði ekki notið við, mundi mannkyniðenn í dag vera á villimanna- stiginu." Spurningu unga manns- ins, sem ég gat um hér að framan, er þvi auðsvarað. Mannkynið á trúarbrögðum sínum miklu meira að þakka en skýrt verður í einni svip- an. Hitt er svo annað mál, að miklu veldur, hver á heldur. Það er vandi að túlka háleitar hugsjónir, það er vandasamt breyskum manni og þar gerir örugglega enginn nógu vel. Þess vegna gjalda trúar- brögðin oft boðenda sinna, okkar kristna trú er þar engin undantekning. En háleit markmið hennar minnka ekkert að gildi, þótt fylgjendum þeirra mistakist að ná þeim. Og þaðfylgir þvi að vera maður að vera óf ull- kominn. Kristin trú tekur þá hlutí lika allt'af með í reikn- inginn. Einmitt þess vegna leggur hún svo mikla áherzlu á boðskap fyrirgefningarinn- ar, af því að maðurinn þarf svo mjög á honum að halda. Væri ég spurður um til- gang kristinnar trúar, þá yrði svar mitt á þá leið, að hann væri einkum tvíþættur. j fyrsta lagi væri hánn sá að leiða manninn til samfélags við Guð, skapara sinn. í öðru lagi að göfga og fegra líf hans. Lítum nánará þetta. Hvað sækir maðurinn i samfélag sitt við Guð? Hann sækir svipaða hluti og barn til for- eldra sinna Hann sækir traustið og öryggið, hlýju og hjálp. Trúaður maður veit sig öruggan, af því að hann á kærleiksríkan föður á himni. Tómið og tilgangsleysið, sem margir kvarta svo mjög um í lífi sínu, þaðásækir aldrei í sama mæli þann mann, sem á lifandi trú á Guð. Áhrif kristinnar trúar til að göfga og fegra mannlífið eru margvísleg. Dæmisögur Krists og siðgæðisboðskapur hans i heild hafa haft mikil áhrif á mannlífið til góðs, breytt miklu á betra veg. Upprisutrúin á framhaldslif mannssálarinnar hefur veitt meira Ijósi inn í mannlegt lif en við getum mælt eða met- ið. Öll kristin boðun hefur byggt á tillitinu til náungans. Ég ætlaði mér að ræða hér út frá spurn ungs manns eðli trúarbragða okkar, tilgang þeirra og hugsanlega þörf mannlífsins fyrir þau. Þetta eru þrjú atriði. Eðli og tilgang hef ég þegar rætt eins og það er hægt í hugvekju sem þess- ari. En hvað um þörf mann- lifsins fyrir þau i dag? Viðerum hluti mannkyns, sem stynur undan hörmung- um, sem stafa af því að tillitið og kærleikurinn til náungans er ekki nógu sterkt i hugum einstaklinganna og trú þeirra á Guð ekki heldur. En er þá einhver von um að mannkynið tileinki sér hin eilifu verðmæti trúarinnar í þeim mæli að f riður og far- sæld megi rikja á jörðinni? . Já, vissulega er von til þess. Við megum ekki gleyma því, að það eru enn ekki liðin tvö þúsund ár frá fæðingu Krists og mjög margir á jörðinni þekkja hann ekki enn, hvað þá að þeir játi trú á hann. En þegar trúin á hann verður allra eign og þegar meiri hluti manna reynir af alvöru að lifa þá trú, eigum viðvíst, að „Þá munu bætast harmasár þess horfna, hugsjónir rætast. Þá mun aft- ur morgna." S.A.S. 30 ára SCANDINAVIAN Airlines Syst- em, — SAS — heldur upp á 30 ára afmæli sitt hinn 1. ágúst 1976. Fulltrúar rfkisflugfélaganna f Danmörku.Noregi og Svíþjóð, undirrituðu stofnsamning SAS á fundi, sem haldinn var f Osló. Fundurinn stóð hvíldarlaust frá morgni 31. júlí til dögunar 1. ágúst 1946. Árangur fundarins varð sögu- legur viðburður f samstarfi nor- rænna þjóða, þar sem þrjú smærri félög lögðust á eitt um að mynda félag, sem f dag er eitt af stærstu flugfélögum heims. Á þeim þrem áratugum sem liðnir eru frá stofnun þess hefur SAS flutt meira en 82 milljónir farþega, eða nærri fimmfaldan íbúfjölda stofnþjóðanna, og 1,3 millj. tonna af fragt. SAS hóf starfsemi sína sex vik- um eftir stofnunina hinn 17. sept. 1946. Fyrsta flugleiðin tengdi hin- ar norrænu höfuðborgir við New York og flugkosturinn var DC—4. Önnur flugleið var opnuð til Suður-Amerfku hinn 30. nóvem- ber sama ár. Fyrsta flugárið flutti SAS meira en 21.000 farþega og 300 tonn af fragt á þessum tveimur flugleiðum. Flugflotinn var sjö DC—4 flugvélar og starfsmenn voru samtals 1.100. Á síðasta ári 1975 flutti SAS 6,8 millj. farþega og 115.000 tonn af fragt. Flugleiðirnar eru samtals 263.000 km og ná til 102 borga í 53 löndum í fimm heimsálfum.í dag á SAS 73 flugvélar og starfsfólkið er um 15.000 mánns. Norðurlandaþjóðirnar höfðu komizt nálægt samkomulagi um samstarf á N- Atlantshafsflugleiðinni áður en seinni heimsstyrjöldin skall á. A stríðsárunum voru áætlanirnar lagðar á hilluna en rekstraraðil- arnir héldu þó sambandi sin á milli. Stríðinu var jafnvel ekki lokið þegar flugréttindi til New York höfðu verið tryggð og full- trúar hins verðandi flugfélags höfðu pantað DC—4 vélarnar frá Douglas flugvélaverksmiðjunum. 1948 stofnuðu aðildarflugfélög SAS til samskonar samstarfs á Evrópuflugleiðum og gilti á N- Atlantshafsflugleiðinni og 1951 var siðan gerður samstarfssamn- ingur á breiðum grundvelli sem náði til alls milliálfuflugs, Evr- ópuflugs og innanlandsflugs. Samningurinn, sem var bakverk- andi til 1. okt. 1950, var endurnýj- aður á sfðasta ári og mun gilda til 1995. Saga SAS hefur að geyma fjölda dæma um frumkvæði til nýjunga í alþjóðlegri flugstarf- semi og siglingafræði, sem rekja má aftur til Vfkingatimabilsins. Félagið varð fyrst til þess að nýta skemmri leiðina yfir Norðurpól- inn í almennu áætlunarflugi árið 1950 og áratug siðar varð félagið fyrst til að fljúga þvert yfir Asíu (yfir Rússland og Sfberíu). SAS varð fyrst til að taka Caravelle þotur í notkun 1959, og einnig fyrst með flugvélagerðirnar DC- 8-62, DC-9-41 og DC-9-21. Jafnframt þvf að auka flug- starfsemina hefur SAS á síðari árum farið út í ýmsan skyldan rekstur. í dag tekur félagið þátt í rekstri veitingahúsa og flugfé- lagseldhúsa um allan heim, rekur hótel um alla Skandinavíu og einnig ferðaskrifstofur og innan- landsflugfélög I hinum þremur aðildarlöndum. Stofnfélög að SAS eru Danish Airlines (stofnað 1918), Norwegian Airlines (stofnað ,1927) og Swedish Airlines (stofn- aðl924). Þessi þrjú hlutafélög eru að hálfu f eigu einkaaðila, en við- komandi rikisstjórnir eiga hinn hlutann. EFÞAÐERFRETT- NÆMTÞÁERÞAÐÍ MORGUNBLAÐINU AUGLYSINGA- SÍMINN KR: 22480 ^^fc Höfum kaupendur að eftirtöldum verðbréfum: VERÐTRYGGÐ SPARISKÍRTEINI RIKISSJ0ÐS: Kaupgengi pr. kr. 100- 1965 2,flokkur 1970 2flokkur 1972 Lflokkur 1513.84 506.43 423.44 HAPPDRÆTTISSKULDABRÉF RIKISSJOÐS: Kaupgengi pr. kr. 1974E 172.76 100 Sölugengi ær. kr. 100. 1206.41 VEÐSKULDABREF: 3ja ára fasteignatryggð veðskuldabréf með hæstu vöxtum. Höfum seljendur aS eftirtöldum verðbréfum: VERÐTRYGGÐ SPARISKÍRTEINI RÍKISSJÓÐS: 1967 2flokkur 1968 2. flokkur 1000 00 1969 Lflokkur 744.44 1970 Lflokkur 700.00 1972 Lflokkur 444.00 1975 1 flokkur 152.00 HAPPDRÆTTISSKULDABRÉF RÍKISSJÓÐS: 1973 B 1974D 1975G Sölugengi pr. 100.— 333.30 244.14 120.33 FjállFESTinGARFClAG ÍflAflÐI HP. Verðbréfamarkaður Lækjargötu 12, R (iðnaðarbankahúsinu) Sími 20580 Opiðfrá kl. 1300— 16.00 alla virka daga

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.