Morgunblaðið - 26.09.1978, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 26.09.1978, Blaðsíða 9
MORGUNBLADID, ÞRIÐJUDAGUR 26. SEPTEMBER 1978 9 MS FJARFESTING 45 MILU — 30 MILLJ ÚTB. EINBÝLI — RAOHÚS — SERHÆD Mjög fjársterkan aöita vantar ofanne'ni Athending þarf ekki aó lara fram á emum ákveönum tíma. Greiösla viö samnmgsgerd getur veno ca. 8 mill|. FLÚÐASEL 4RA HERB. — CA. 110 FERM. Gullfalleg íbúö á 3ju hæö i t|ölbýlishúsi. ibúöin skiptist í stofu. 3 svefnherbergt eldhús meó bráóabirgðainnréttingum, og baöherbergi meö sér sturtuklefa. Þvotta'- rius og geymsla í íbúoinm. V»rð ca. 14 M. Býiskýhsréltur. FOSSVOGUR RAÐHÚS Ca. 140 ferm. raöhús á einni hæö. skiptist i' 3 svefnherbergi. 2 stofur o.fl. Guitfallegur garöur. Stór bílskúr. Faist ao«ins i skiptum fyrir góöa ca. 140—150 f*rm. sérhseð, í tví-bnbýlishusi. meo ca. 3 svefnherbergjum og 2 stofum. KLEPPSVEGUR 4RA HERB. — 1. HÆD Einstaklega vel um gengin og snyrtileg íbúö. ca. 113 ferm. sem skiptist í 2 samliggjandi stofur. 2 svefnherb.. eldhús með borokrók og flísalagt baöherb. Suður svalir. Útb. um 12M. BERGSTAOA- STRÆTI 2 ÍBÚÐIR í SAMA HÚSI Húsiö er stemsteypt ao mestu leyti og skiptist í 2 hæöir og sér inng. í hvora íbúöina fynr sig. Grunnflötur hússms er um 80 ferm. önnur íbúöm er 3ja herb. nýlega mnréttuö að hluta og er hin 4ra nerb. og þarfnast einhverrar lagfænngar. Verð um 10—10.5 millj. fynr hvora ibúö. /ézg&i- (afámMOTi Atli Vagnsson lögfr. Suðurlandsbraut 18 84433 82110 KVÖLDSÍMI SÖLUM: 38874 Sigurbjörn A. Friöriksson Fasteignasalan Norðurveri Hátúni 4 a Símar 21870 og 20998 Viö Kleppsveg 2ja herb. 60 fm. íbúð á 3. hæð. Sér þvottahús. Við Austurbrún 2ja herb. 55 fm. íbúð á 1. hæð. Viö Kelduland 2ja herb. íbúð í skiptum fyrir 3ja—4ra herb. íbúð í sama hverfi. Viö Kópavogsbraut 4ra herb. íbúö á 2 hæðum. Bílskúr. Við Lokastíg 5 herb. íbúð á 1. hæð ásamt 4 herbergjum í risi. Raðhús Höfum raöhús á ýmsum bygg- ingarstigum viö Engjasel, Flúðasel og Fljótasel. Við Krummahóla 3ja herb. 85 fm. íbúð ásamt bílskýli. Tilbúin undir tréverk. Viö Klapparstíg 135 fm. iðnaðarhúsnæöi. Til- valið fyrir smáiðnað eða heildölu. Iðnaðar- og verzlanahúsnæði í Reykjavík og Kópavogi Höfum kaupendur að öllum stærðum íbúöa, sér í lagi 2ja og 3ja herb. og gæti veríd um staogreioslu að ræða. Jón Bjarnason, hrl., Hilmar Valdimarsson, fasteignaviöskipti. Óskar Þ. Þorgeirsson. sölustjóri. S: 34153. 26600 BLÖNDUBAKKI 4ra herb. ca. 100 fm. íbúð á 2. hæö f blokk. Föndurherbergi í kjallara fyigir. Suður svalir. Búr innaf eldhúsi. Verð: 15.5—16.0 millj. Útb.: 10.0—10.5 millj. GRETTISGATA 4ra herb. ca. 85 fm. íbúö á 1. hæö í steinhúsi. Sér hiti. Nýtt tvöfalt verksmiðjugler. Mjög snotur og vel standsett íbúö. Verð: 13.5 millj. Útb.: 8.0—8.5 millj. HRAUNBRAUT Einbýlishús sem er tvær hæðir ca. 140 fm. aö grunnfleti. Húsiö skiptist þannig. Á neðri hæð forstofa, sjónvarpsherbergi, óvenju stór bílskúr með 3ja fasa rafmagnslögn. Snyrtiher- bergi, geymsla og tvö vinnuher- bergi. Á efri hæðinni eru tvö svefnherb., stofa, eldhús og baðherbergi. Vel byggt hús. Glæsilegt útsýni. Veðbanda- laus eign. Hentar sérlega vel fyrir fjölskyldur með heimilis- iðnað. Verð: ca. 32.0 millj. Hugsanleg skipti á 3ja—4ra herb. íbúð í Reykjavík. HRAUNBÆR 4ra herb. ca. 110 fm. endaíbúð á 3ju hæð í blokk. Suður svalir. Verð: 15.5 millj. HVASSALEITI Raðhús sem er kjallari og tvær hæðir samtals 263 fm. með innbyggöum bílskúr. Húsið skiptist þannig. Á hæðinni er forstofa, borðstofa, eldhús, snyrtiherbergi, og stór stofa með arni. Á efri hæðinni eru 3—4 svefnherbergi og baðher- bergi. í kjallara eru tvö stór herbergi, þvottahús, geymslur og bílskúr. JÖRFABAKKI 4ra herb. ca. 110 fm. íbúö á 1. hæð í blokk. Föndurherbergi í kjallara fylgir. Þvottaherb. innaf eldhúsi. Verð: 16.0 millj. Útb.: 11.0 millj. KJARRHÓLMI 3ja—4ra herb. (teiknuð 4ra herb.) ca. 100 fm. íbúð á 3ju hæð í blokk. Suður svalir. Verð: 16.0 millj. Útb.: 10.5 millj. LAUFVANGUR 3ja herb. ca. 96 fm. íbúð á 3ju hæð í blokk. Þvottaherb. og búr í íbúðinni. Suður svalir. Verð: 14.5—15.0 millj. Útb.: 10.0 millj. MÓABARÐ 3ja herb. íbúð á 1. hæð í nýlegu fjórbýlishúsi. Suður svalir. Skemmtileg íbúð. Verð: 12.5—13.0 millj. Útb.: 8.5 millj. SELJABRAUT 7 herb. ca. 180—190 fm. íbúð á 3ju og 4. hæð í blokk. Þvottaherb. og búr ( íbúðinni. Tvennar suöur svalir. Bílskýli fylgir. 60 fm. rými (óinnréttað) fyrir ofan íbúðina fylgir. Verð: 25.0 millj. SELJABRAUT 4ra herb. ca. 110 fm. endaíbúö á 1, hæð í blokk. Ný, næstum fullgerð íbúð. Verð: 14.5—15.0 millj. Útb : 9.5—10.0 millj. SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR Hús og byggingarréttur. Húsiö er steinhús um 70 fm. að grunnfleti, hæö og hátt ris. Byggingarleyfi fyrir 3 hæðum ofan á húsið. Verð: 20.0 millj. Teikningar og nánari upplýs- ingar á skrifstofunni. MAKASKIPTI 4ra herb. ca. 110 fm. íbúð á 3ju hæð við Vesturberg. Verð: 15.0 millj. Fæst í skiptum fyrir 3ja herb. íbúð. VERZLUNARHÚSNÆÐI BUÐARGERÐI 128 fm. verzlunarhúsnæði á götuhæð. í kjallara fylgir ca. 68 fm. laqerrými. Verð: 19.5 millj. l/fW^ Fasteignaþjónustan Austurstræti 17 (Silli&Valdi) slmi 26600 Ragnar Tómasson hdl. sími: 26600 Símar: Til sölu: . 1 67 67 1 67 68 Parhús Skipasundi 2x70 fm. Ve'rð 19 m., útb. 12.5 m. 4 herb. íbuð á 1. hæö við Grettisgötu. Steinhús. Gott þak. Verk- sm.gler. Góð íbúð. Verð 13.5 m., útb. 8.5 m. Vesturberg 4 herb. íb. í góðu standi. Verð 14—14.5 m., útb. 9.5 m. Dúfnahólar 3 herb. íb. Bílskúrsplata. Verö 13.5 m., útb. 9 m. 2 herb. íbúð v/ Holtsgötu á 1. hæö. Ca. 65 fm. Steinhús. Tvöfalt gler. Verð 11 m., útb. 7—8. ElnarSigurðsson.hrl. Ingðlfsstræti 4, heimasími 35872 27750 N ] /fasteigna^ * HÍTSIE* \ Ingórfsstræti 18 s. 27150 * i Heimahverfi í Vönduð 2ja herb. jarðhæð. | Suðursvalir. Laus 1979. | Við Bergstaðastræti I Steinhús m/ 6 herb. íbúð og | 2ja herb. íbúð. Sér inngang- | ur. Laus fljótt. * Við Hjarðarhaga * Góð 5 herb. íbúð um 120 I ferm. Suður svalir. Verð | 15—16 m. | Lúxusíbúð I á tveim hæðum við Aspar- | fell. 4 svefnh. m.m. Bílskúr | fylgir. Parket á gólfum. Sala ¦ eða skipti. í smíðum Skemmtileg fokheld einbýl- « ishús m/ bílskúrum við I Vaðlasel og á Nesinu. \ Benedikt Halldórsson sölustj. | Hjaltl Steinþðrsson hdl. {! Gústaf Þór Tryggvason hdl. 5 I I [7n FASTEIGNA LlU HÖLLIN FASTEIGNAVIÐSKIPTI MIÐBÆR - HÁ ALEITISBRAUT 58-60 SÍMAR-35300 & 35301 Við Asbúð í smíðum við Ásbúð. Raðhús á tveim hæðum með innbyggð- um tvöföldum bílskúr, selst fokhelt. Teikningar á skrifstofunni. Við Engjasel eigum nokkur raðhús sem seljast frágengin að utan en í fokheldu ástandi (bílskýli). Til afhendingar fljótlega. Viö Engjasel 4ra herb. íbúð tilb. undir tréverk á 2. hæð til afhendingar strax. Matvöruverzlun Lítil matvöruverzlun á góöum stað í austurbænum. Tilvalin aðstaða fyrir fjölskyldu, til aö mynda sér sjálfstæöan atvinnu- rekstur. Frekari uppl. á skrifstofunni. Við Hnjúkasel Glæsilegt einbýlishús, hæð, ris og kjallari með innbyggðum tvöföldum bílskúr, selst fokhelt. Til afhendingar nú. þegar. Teikningar á skrifstofunni. Við Boðagranda 5 herb. íbúð tilb. undir tréverk til afhendingar á miðju ári '79. Fast verð. Góð greiöslukjör. Við Krummahóla 3ja herb. íbúð rúmlega tilb. undir tréverk til afhendingar strax. (Bílskýli fylgir). Okkur vantar allar gerðir fasteigna á söluskrá. Vinsamlegast hafið samband við skrifstofuna. Sölumenn Agnar Ólafsson, Arnar Sigurðsson. Hafþór I. Jónsson hdl. ,-azE Við Birkimel 2ja—3ja herb. 70 fm. góð íbúð á 5. hæð. Stórar svalir fyrir allri íbúöinni. Stórkostlegt útsýni. Tilboo óskast. í Fossvogi 2ja herb. nýleg, vönduö íbúö á jarðhæð. Laus nú þegar. Útb. 8—8.5 millj. Viö Víðimel 2ja herb. 55 fm. snotur risíbúð. Útb. 5.5 millj. Rishæö við Mávahlíð 3ja herb. rishæö við Mávahlíö. Útb. 6.5 millj. Luxusíbúö við Leirubakka 120 fm. 5 herb. lúxusíbúð á 2. hæð. Útb. 12.0—12.5 millj. Við Hvassaleiti skipti 4ra herb. íbúð á 4. hæð. Suður svalir. Bílskúr. Laus nú þegar. Æskileg útb. 14 miilj. Skipti á 2ja herb. íbúð kæmi vel til greina. Við Bræðra- borgarstíg 4ra herb. 120 ferm. íbúð á 4. hæð í steinhúsi. Laus fljótlega. Höfum kaupanda að einbýlishúsi í Garðabæ. Góð útb. í boði. Höfum kaupanda að einbýlishúsi á sunnanverðu Seltjarnarnesi. Til greina koma skipti á sér hæð í vesturbænum. Á Ártúnshöfða 650 fm. húseign. 1. hæð: 300 fm. grunnflötur. Lofthæð 5—6 m. 2. hæð: 350 fm. Hentar vel fyrir iðnað, heildverzlun, verk- stæði o.fl. Hagstætt verð. Húseignin Laugavegur17 er til sólu. Framhús við Lauga- veg: 3 hæðir, kjallari og ris (grunnflötur 120 fm.) 120 fm. bakhús m. kj. o'.fl. 470 fm. eignarlóð. Allar frekari upplýs- ingar á skrifstofunni. £l VONARSTRÆTI 12 simí 27711 SttlustJAri: Swerrir Kristínsson Sigurdur ðlason hrl. U I.I.YSIM.ASIMIW FR 224B0 J«»r)jitnl)lnoií> Q) EIGN4SALAINÍ REYKJAVIK Ingólfsstrati 8 LINDARGATA 2ja herb. risíbúö. Laus nú þegar. BERGSTADASTRÆTI 2 íbúðir í sama húi. 2ja og 7 herb. Ibúöirnar geta orðið lausar fljótlega. Þarfnast standsetningar. KJARRHÓLMI 4ra herb. íbúö á efstu hæö. íbúöin er ekki alveg fullfrá- gengin. Skipti á góðri 3ja herb. íbúö í austurbænum í Kópa- vogi. HAÐARSTÍGUR gamalt einbýlishús á 2 hæðum. Laust nú þegar. VESTURHÓLAR Gerðishús. Húsið er ekki full- frágengið en vel íbúðarhæft. Glæsil. útsýni. Bílskúrsréttur. KOPAVOGUR SÉRHÆÐ M/BÍLSKÚR 168 ferm. efri hæð. Mjög glæsileg eign. Sér inng. Sér hiti. Bílskúr. í SMÍÐUM ARNARNES Fokhelt einbýlishús á Arnar- nesi. Teikn. á skrifstofunni. LÓÐ Á ARNARNESI Teikn. fylgja. Einnig er mögul. að seljandi byggi húsið upp pg skili því fokheldu eða tilb. u/trév. Teikn. á skrifstofunni. SELJENDUR ATH. OKKUR VANTAR ALLAR GERDIR FASTEIGNA Á SÖLUSKRA. HAFIÐ SAMBAND VIÐ SKRIF- STOFUNA AÐSTOOUM FÓLK VIÐ AÐ VERÐMETA. EIGNASALAIM REYKJAVÍK Ingólfsstræti 8 Haukur Bjarnason hdl. Sími 19540 og 19191 Magnús Emarsson Eggert Eliasson 43466 - 43805 OPIÐ VIRKA DAGA TiL KL. 19 OG LAUGARDAGA KL. 10—16. Úrval eigna á söluskrá. |*"|* Fasteignasabn ¦ Z. ErGNABORGsf Sérverzlun Til sölu er sérverzlun í verzlanamiöstöö í austurborg. Ársvelta 60 milljónir. Upplýsingar aöeins veittar á skrifstofunni. Magnús Hreggviðsson, viðskiptafræðingur, Síðumúla 33. 29555 Gamli bærinn Fokhelt Höfum fengiö í sölu 2. og 3. herb. íbúöir á mjög góöum staö í gamla bænum. Stórar suö-austur svalir, eru á hverri íbúö og öllum íbúöunum fylgja góöar geymslur. íbúöirnar afhendast fokheldar og er áætlaöur afhendingartími í apríl 1979. Teikningar og nánari upplýsingar á skrifstofunni. EIGNANAUST LAUGAVEGI 96 (við Stjörnubíó) SÍMI 29555 flH sölumenn: Ingólfur Skulason, Lárus Helgason. Lögmaour: Svanur Þór Vilhjálmsson.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.