Morgunblaðið - 14.11.1981, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 14.11.1981, Blaðsíða 8
8 MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 14. NÓVEMBER 1981 HOGUN FASTEIGNAMIDLUN Opió sunnudag frá 1—6 Fossvogur — einbýlishús m. bílskúr Glæsitegt einbýlishús 220 fm á einni hæö. Mjög sérstakur arkitektúr. Hugsanleg skipti á mínni eignum koma tí( greina. í Laugarásnum — 5 herb. m. bílskúrsrétti Góo 5 herb. ibúð á 2. hæð ásamt herb í risi Samtals 140 tm. Suour og vestur svallr. Mikið útsýni. Bilskúrsréttur. Verö 850—870 þús. Arnartangi með bílskúrsrétti Viðlagasjóöshús á einni hæð, 100 Im. Stofa og 3 herb. Góð eign. Verð 700 þús. Kaplaskjólsvegur — 5 herb. Falleg 3ja herb. ibúð á 4. hæð ásamt 2 herb. og setustofu í risi. Samtals 140 fm. Góðar innréttingar. Suðursvalir. Verö 740 þús. Eskihlíö — 6 herb. Falleg 6 herb. íbúð á 3. hæð ca 135 fm. Stofa, borðstofa, 4 svefherb., suðursvalir. Gott útsýni. Engjasel — 5 herb. Glæsileg 5 herb. endaíbúö á 1. hæð ca. 117 fm. Mjög vandaöar innróttingar. Suðursvalir Upphitað bilskýli. Verð 850 þús. Utb. 640 þús. Álfaskeið — 4ra herb. m. bílskúr Falleg 4ra herb. íbúö á 2 hæð ca. 105 fm ásamt goðum bilskúr. Suðvestursvalir. Góðar innréttingar. Ný teppi á sameign. Verö 750 þús. Dúfnahólar — 5—6 herb. Glæsileg 5—6 herb. íbúð á 1. hæð, 130 fm. Vandaðar innróttingar, fjögur svefn- herb., frábært útsýni. Verö 750 þús. Engihjalli — 4—5 herb. Ný 4ra herb. ibúð á 6. hæð i lyftuhúsi, 115 fm. Tvennar svalir, frábært útsýni, falleg sameign. sána, videó o.fl. Verö 660 þús. Dyngjuvegur — 4ra herb. 4ra herb portbyggð rishæð i tvibýli i timburhúsi ca. 100 fm ásamt hálfum kjallara og geymslurisi ylir íbúðinni. Stór garður. Verö 600 þús. Sigtún — 4ra herb. Snotur 4ra herb. ibúð í kjallara i þribýllshúsi ca. 96 fm. Sér hiti og Inngangur. Verð 550 pús Fífusel — 4ra—5 herb. Falleg 4ra herb. á annari hæð 110 fm ásamt rúmgóðu herb. i kjallara Suðursvalir. Þvottaherb. og búr í íbúöinni. Verö 700— 730 þús. Hringbraut Hafn. — 3ja herb. Góð 3ja herb. nsibuö í þríbýli. Mjög lítiö undir súð, ca 90 fm. Verö 450 þús. Getur losnað fl|ótlega Bakkagerði — 3ja herb. Snotur 3ja herb ibúð á jaröhæð, ca. 75 fm. Sér inngangur. Sér hiti. Fallegur garöur. Verð 500 þús. Utb. 400 þús. Víðimelur — 3ja—4ra herb. með bílskúrsrétti Falleg 3ja—4ra herb. íbúð á 2. hæð i Ijórbýli. ca 90 fm ásamt herb. í kjallara og geymslurisi yfir ibúðinni. Suöursvalir. Ný teppi. Stór og falleg lóð Bílskúrsréttur. Verð 730 þús Utb 580 þús. (búðin er öll endurnýjuð. Brávallagata — 3ja herb. Falleg 3ja herb. íbúð á annari hæð, stofa. 2 stór svefnherb. Austursvalir. Endurnýjuð rbúð Laus i april '82. Verð 630 þús. Hraunbær — 3ja—4ra herb. Falleg 3ja—4ra herb. ibúð á 1. hæð. Ca. 100 fm. Vandaðar innréttlngar. Suövestur- svalir. Falleg sameign. Verð 580—600 þús. Brávallagata — 3ja herb. Falleg 3|a herb. íbúð á 2. hæð ca. 100 fm. Stofa, 2 stór svefnherb. Austursvalir. Endurnýjuð ibúö. Laus í apríl '82. Verö 630 þús. Skúlagata — 3ja herb. 3ja herb. risibúð 70 fm. Endurnýjaö bað. Ibúðln er laus strax. Verð 420 þús., útb. 310 bus Furugrund — 2ja herb. Ny 2ja herb. ibúö á 2. hæð. ca. 60 tm. Suöursvalir. Verö 420 þus Bjarnarstígur — 2ja herb. 2ja herb. íb. á 2. hæð i steinh.. ca. 50 fm. Parket á stofu og herb. Verð 280—300 þús. Samtún — 2ja herb. Snotur 2ja herb. ibúö i kjallara ca. 50 fm. Sér inngangur og hiti. Ósamþ Verö 280—300 þus. Ugluhólar — 2ja herb. Snotur 2ja herb. íbúð 50 fm. Sérlega vönduð ibúö. Verð 350 þús. Njálsgata — 2ja herb. 2ja herb íbúð i kjallara ca. 65 til 70 tm. Nýtt eldhús. Mikið endurnýjuð ibúö. Verð 350 þús Hlíðar — Stór 2ja herb. m 2 aukaherb. í risi Falleg 2ja herb. íbúð á 2. hæð, 65 fm i fjórbýli. Nýtt gler. Ný eldhúsinnrétting. Goð sameign. Ibuðinni fylgja 2 góð ibúðarherb. i risi asamt sameiginlegri snyrtingu. Verð 500 þús Jörð í Árnessýslu Til sölu 90 hektara jörð, steinsnar frá Selfossi. Nýlegt 155 fm íbúöarhús. Góð útihús. Nánari uppl veittar á skrifstofunni. Ergnir úti á landi Höfum til sölu einbýlishús á ettirtöldum stööum: Sandgerði. Hveragerði, Grlndavik, Þorlákshötn. Stððvarfirði. Isafirði, Sigluflrði, Vogum Vatnsleysuströnd, Akranesi og viöar Hveragerði — einbýlishús Nytt einbýlishús á einni hæð 135 fm. Bilskúrsréttur. Verð 700 þús. Sandgerði — einbýlishús Einbýlishús á byggingarstigi 130 fm. Skipti möguleg á 3ja—4ra herb. ibúð. Verzlunar- og iðnaðarhúsnæöi í Hveragerði Til solu iönaðar- og verzlunarhúsnæði á tveimur hæðum, samtals 280 fm, i h|arta bæjarins. Húsnæðiö selst i einu lagi eða hvor hæð fyrlr sig. Veðbandalaus eign. Allar nanari uppl. á skrifstofunni. Verzlunar- eða þjónustupláss í Hafnarfirði Höfum til sölu gott 156 fm húsnæði á götuhæð. Húsnæöið er mikið endurnýjað. m.a nýtt gler. Nýjar vatnslagnir. Nýleg teppi. Möguleiki að selja húsnæðiö í tvennu lagi. Til greina kemur að selja húsnæðið á 5 ára verðtryggðu skuldabréfi með lagri útb. Hagstætt verö. Laust nú þegar. MNGIIOLl Fasteignasala — Bankastræti Símar 29455 — 29680 — 4 línur OPID í DAG OG Á SUNNUDAG KL. 1—5 TEMPLARASUNDI 3(efrihæð) (geght dómkirkjunni) SfMAR 25099,15522,12920 Oskar Mikaelsson sölustjóri Árni Stefánsson viðskfr. Opið kl. 9-7 virka daga. Opið í dag kl. 1-6 eh.. Guðrúnargata 2—3 herb. Ca. 70 fm þokkaleg íbúð í kjallara, sér hitl og raf- magn. Verö 380—400 þús. Útb. 280—300 þús. Miklabraut — 2 herb. • 2 herb. í risi. annað rúmgott. Verö 80—100 þús. Skúlagata — 2ja herb. 70 fm íbúð á 1. hæð. Suöursvalir. Verð 450 þús. Útb. 320 þús. Snorrabraut — 2ja herb. Mikiö endurnýjuð íbúö, 65 fm á 3. hæö. Fæst í skipt- um fyrir góða 3ja herb. íbúð, helst i Hraunbæ. Verð 450 þús. Útb. 320 þús. Ugluhólar — einstaklingsíbúö Sérlega góð og nýleg 45 fm íbúð á jarðhæö. Verð 350 þús., útb. 260 þús. Kopavogsbraut — 2ja herb. Vönduð 65 fm íbúð á jaröhæð t fjórbýlishúsi. Sérhiti og rafmagn. Verö 430 þús. Útb. 310 þús. Vallargerði — 2ja herb. Ca. 80 fm vönduð íbúð á efri hæð. Stórar suöursvaiir. Bílskur. Njálsgata — 2ja herb. 65 fm í kjallara í steinhúsi. Verð 350 þús., útb. 250 þús. Efstasund — 2ja herb. Endurnýjuð 80 fm íbúð á jaröhæö meö sér inngangi. Ný eldhúsinnrétting. Viöarklætt baöherbergi. Sór garður. Útb. 350 þús. Þverbrekka — 2ja herb. Góð íbúð á 7. hæö. Glæsilegt útsýni. Útborgun 300—330 þús. Ferjuvogur — 3ja herb. m/bílskúr Góð 100 fm íbúð á jaröhæö í tvíbýlishúsi. Fallegur garður. Nýr rúmgóður bílskúr. Verð 680 þús. Útb. 480 þús. Hraunbær — 3ja herb. Sérlega góð 96 fm íbúð á 2. hæö. íbúð og sameign í mjög góðu ástandi. Verð 580 þús. Útborgun 420 þús. Fæst eingöngu í skiptum fyrir 4ra—5 herb. íbúð í sama hverfi. Eskihlíö — 3ja herb. Nýleg 80 fm íbúð á 1. hæð. Stórar suðursvalir. Bein sala. Útb. 550—600 þús. Háaleitisbraut — 3ja herb. Vönduð ca. 90 fm ibúö á l.hæð. Bílskúrsréttur. Fæst í skiptum fyrir 2ja herb. íbúð á Flyörugranda eða miðsvæðis. Hamraborg — 3ja herb. m/bílskýli 90 fm íbúð á 4. hæö. Nýjar innréttingar. Fæst í skipt- um fyrir timburhús. Hraunbær — 3ja herb. Vönduð 86 fm /búö á 2. hæð. Verö 560 þús. Útb. 420 þús. Jörfabakki — 3ja herb. Góð 87 fm íbúð á 3. hæð. Góðar innréttingar. Við- arklæöningar. Vönduð teppi. Allt nýmálað. Verð 550 þús. Útborgun 400 þús. Markland — 3ja herb. 90 fm ibúð á 1. hæð. Nýjar innréttingar. Baðherbergi flísalagt. Stórar suöursvalir. Verö 700 þús. Utborgun 600 þús. Dalsel — 3ja—4ra herb. Ca. 100 fm íbúð á 2. hæö. Vandaöar innréttingar. Verð 650 þús. Fæst í skiptum fyrir 4ra—5 herb. íbúð á 1. eða 2. hæð. Austurberg — 3 herb. m/bílskúr Góð 92 fm íbúö á 3. hæð. Flisalagt baðherb. Stórar suöursvalir. Fallegar innréttingar. Verð 600 þús. Útb. 450 þús. Fífuhvammsvegur — 3 herb. m/bílskúr Ca. 80 fm íbúð, sór inngangur. Góður bilskúr. Ein- staklingsibúö fylgir. Fallegur garður. Útb. 500 þús. Holtsgata Lítið einbýlishús. Gamalt, 30 fm hæð og ris Verð tilboð. Hlíðarvegur 4ra herb. 112 fm íbúð á jaröhæö, með sór inngangi. Nýlegar innréttingar. Flísalagt baðherbergi. Framnesvegur — 4ra herb. 100 fm risíbúð. Verö 480 þús., útb. 360 þús. Lækjarfit — 4ra herb. 100 fm íbúð á 2. hæð. Útborgun 400 þús. Laufvangur — 4ra herb. •Sérlega vönduð ca. 120 fm á 1. hæö. Góöar innréttingar. Viöarklæðningar. Allt nýtt á baði. Búr og þvottahús innaf eldhúsi. Bein sala Vesturberg — 4ra herb. Vönduö 106 fm íbúö á 2. hæö. Rúmgóö stofa, 3 svefnherbergi á sérgangi. Danfoss. Verö 650 þús. Útborgun 470 þús. Safamýri — 4ra herb. 105 fm íbúö á 4. hæö. Eingöngu skipti á íbúö meö 4 svefnherb. á svipuöum slóöum. Hlíðahverfi — 4ra—5 herb. m/bílskúr Ca. 140 fm íbúö á 3. hæö. Tvennar svalir. Útsýni. Fæst singöngu í skiptum fyrir einbýlishús. Engjasel — 5 herb. m. bílskýli Mjög góð 117 fm íbúð á 1. hæð. Fullfrágengin að utan sem innan. Verð 800 þús., útb. 640 þús. Fæst í skiptum fyrir 2ja—3ja herb. íbúð. Krummahólar — 5 herb. Góö íbúö á annari hæö. Búr innaf eldhúsi. Flisalagt baöherbergi. Vélaþvottahús á hæðinni. Bílskúrsrétt- ur. Verö 650 þús. Útb. 450 þús. Þverbrekka — 5 herb. 117 fm /búð á 8. hæð. Furuinnréttingar. Þvottahús innaf eldhúsi. Tvennar svalir. Gfcesilegt útsýni. Skipti möguleg á 2ja—3ja herb. íbúð í Kópavogi. Verð 780 þús. Útb. 540—560 þús. Laugarásvegur — 5 herb. 140 fm rishæö + efra ris. Sér rafmagn og hiti. Bíl- skúrsréttur. Tvennar svalir í suöur og vestur. Bein sala. Verö 850 þús. Útb. 600 þús. Dúfnahóiar — 5—6 herb. Rúmgóö 130 fm íbúö á 1. hæð. Góöar innréttingar. Flísalagt baðherbergi. Stórar svalir. Útborgun 540 þús. Krummahólar — penthouse 130 fm á 2 hæðum. Sér inngangur á báðar hæðir. Gefur möguleika á 2 íbúðum. Bílskúrs- réttur. Glæsilegt útsýni. Verð 850 þús. Útb. 610 þús. Hlíðar — hæð 150 fm, fæst eingö;ngu í skiptum fyrir 90—100 fm íbúö í Háaleiti, Hvassaleiti eða Löndum. Dalbrekka — Sér hæð Góó 140 fm íbúö á 2. hæð í tvíbýlishúsi. 2 samliggj- andi stofur, 3 rúmgóð herbergi. Búr inn af eldhúsi. Mjög stórar suöursvalir. Bilskúrsréttur. Verö 800 þús., útb. 570 þús. Dalsbyggð — Einbýlishús Glæsilegt og rúmgott hús á tveimur hæöum. Fullbúiö aö utan en rúmlega fokhelt aö innan. Sér íbúö á 1. hæö. Möguleiki á skiptum. Hegranes — einbýlishús Glæsilegt ca. 290 fm hús á tveimur hæöum. Skilast fokhelt í janúar. Tvöfaldur bílskúr. Möguleiki á 3ja herb. íbúö á jaröhæö. Skipti möguleg á íbúö í Hafn- arfirði. Verð tilboö. Seláshverfi — einbýlishús Ca. 350 fm hús á tveimur hæöum. Möguleiki á 2 ibúðum. Skilast fokhelt og pússað að utan. Höfum til sölu fasteignir á eftirtöldum stöðum: Hellissandi, (sérlega gott einbylishus), Selfossi, Vestmannaeyjum, Kefla- vik, Patreksfirði, Seyöisfirði, Sandgerði og Eskifirði. Einbýlishús á Stöövarfiröi. Iðnaöarhúsnæði nálægt miðbæ 3 hæðir, 240 fm hver hæð. Viðbyggingarréttur. Selj- ast sér eöa allar saman. Höfum kaupendur að m.a. 2ja herb. íbúð í Reykjavík eða Kópavogi. Tilbúnir að borga út alla íbúöina á árinu. 2ja herb. íbúð í vestur- borginni. 200 þús. v. samning. 3ja herb. íbúð í Bökkunum eða Fossvogi. Greiösla við samning 250 þús. Höfum kaupanda að sérhæö eöa raöhúsi i Kópavogi. Höfum kaupendur að sérhæðum í Reykjavík, oft er um mjög sterkar greiöslur aö ræöa. Höfum kaupanda að eignum sem gefa möguleika á 2 íbúöum. Höfum á skrá hjá okkur eigendur íbúða og húsa sem tilbúnir eru í makaskipti á eignum. Kaupendur athugið Látiö skrá ykkur á kaupendaskrá hjá okkur og fáið vitneskju um réttu eignina strax. Höfum kaupendur að öllum gerðum fasteigna á Stór-Reykjavík- ursvæðinu. Jóhann Davíðsson sölustjori — Sveinn Rúnarsson. Friðrik Stefánsson viðskiptafræðingur.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.