Morgunblaðið - 14.11.1981, Blaðsíða 13

Morgunblaðið - 14.11.1981, Blaðsíða 13
MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 14. NÓVEMBER 1981 13 Hafnarfjörður Til sölu 5 herb. aðalhæö, í tvíbýlishúsi (steinhúsi) viö Nönnustíg, ásamt stóru vinnuherb. í kjallara. Laus strax. Verö kr. 600—650 þús. Árni Gunnlaugsson hrl, Austurgötu 10, Hafnarfiröi, sími 50764. vfi*^^^*^^^««í«S«S«S«S*5*5«5«5<í«5«5«5«$«I«5«$«5«í«í«í«5«?(j5, wm mm ásamt 54 fm bílskúr. Húsiö er fokhelt nú þegsfr. Glæsileg eign á góöum staö. Heimasimar: Krul|an 74647, Daníel 35417. i markadurinn Hafnarstræli 20, sími 26933. 5 línur. (Nýja hútinu við Lækjartorg). Logmenn: Jón Magnússor) hdl. Sigurður Sigurjónsson hdl. ííífíPW^ ?'iíraíC««íítf«CCCCCCCCC'frC«C'E,« OPIÐ 1—3 A SUNNUDAG RAÐHÚS í SELJAHVERFI Raohús á tveimur hæöum um 150 fm og 35 fm í i Uinllnra A 1 hflprY olHhi'ic ctr»fnr n<acta wr r»n c\/alir Á 2. hæö: 4 svefnherbergi, sjónyarpsskáli, baöher- * bergi, þvottaherbergi og svalir. í kjallara: húsbónda- a nciuciyi. -jiuiyior,oin-yi nuo. uuycyuioia iuiiuuui. Eignin er ákveöið í sölu og hugsanlegt að taka minni eign upp í hluta kaupverðs. ' ' LÆKJARSEL — EINBÝLISHÚS FASTEIGLMAMIÐUJIM SVERRIR KRISTJÁNSSON heimasími: 10070 FJÖLNISVEGI 16, 2. HÆÐ, 101 REYKJAVÍK Fossvogur — pallaraöhús Til sölu 2x96 fm raöhús í Fossvogi asamt bílskúr. Öll eignin er vönduö og í mjög góöu standl. Eignin skiptist þanntg: forstofa, gestasnyrting, skáli, eldhús með borökrók, boröstofa og stofa, 4 svefnherb. meö skápum, fataherb. og sturtubaði inn af hjónaherb. Gott baö, þvottaherb., geymslur o.fl. Suðurgata — Hafnarfirði Til sölu hús, sem er hæö og ris ca. 2x70 fm, ásamt stórum bílskúr og ca. 100 fm iönaöarhúsnæði meö 3ja fasa raflögn Ymis eigna- skipti koma til greina. Einbýlishús í smídum við Hegranes Neðri hæð er ca. 140 fm þ.e. bílskúr og ca. 100 fm íbúð. Efri hæð er ca. 150 fm. Húsiö afhendist fokhelt i febrúar 1982. Skipti á eign í Hafnarfiröi koma vel til greina. Lambhóll við Starhaga Til sölu 3ja herb. risíbúö, laus strax. Verö kr. 410—430 þús. Efstasund Til sölu 2ja herb. íbúð á hæö viö Efstasund. Laus fljótt. Fyrirtæki — iðnaöarm. Tangarhöfði Mjög glæsilegt iönaðarhúsnæöi, sem er götuhæö ca. 300 1m með tveimur innaksturshuröum. Hægt er aö skipta plássinu í tvennt í ca. 225 fm og ca. 75 fm. Bjart og vel staösett húsnæði. Skemmuvegur 300 fm mjög snyrtilegt iðnaöarhúsnæði á góðum stað (hornhús) í Kópavogi. Stór innkeyrsluhurö og hægt aö setja aöra og skipta plássinu í tvær jafn stórar einingar. Getur losnaö fljótlega. Skútuhraun í Hafnarfirðí Til sölu tæplega fokhelt 240 fm súlulaus hæð. Lofthæö 4—5 m. Góð kjör sé samiö fljótt. Vantar — vantar Hefi kaupanda aö góöu •inbýlishúti. Æskilega staðsetning er Seljahverfí. í skiptum gæti komiö endaraöhúa í Bökkum Hefi kaupanda aö mjög vönduöu einbýlishúsi ca. 250—300 fm. Æskileg staösetning er á svæðinu Háaleiti, Fossvogur, Hlíöar eöa Laugarás. Skipti geta komiö til greina á vandaðri serhæð í Kópa- vogi. Hefi kaupendur aö góöu einbýlishúsi í Stekkjum. Skipti á raöhúsi eða 4ra herb. íbúð á svipuöum slóöum geta komiö til greina. Hefi kaupanda aö góöri sérhœð, helst i Vesturbæ, Safamýri, Hvassaleiti, Stórageröi og/eöa víöar. i skiptum gæti komið einbýl ishús í Túnum, 2ja herb. íbúö í kjallara, 6—7 herb. á hæð og i risi, bílskúr. Hefi kaupanda aö góöu einbýlishúsi á Flötum í Garðabœ, á einni hæð. Æskileg stærð ca. 140—160 fm, ásamt bílskúr. Hefi kaupanda aö góöu einbýlishúsi í Norðurbæ eða Garðabæ Þarf ekki að vera fullgert. Skipti koma til greina á raðhúsi í Noröur- bæ. Hefi einnig kaupendur að 2ja, 3ja, 4ra og 5 herb. íbúðum í smbýl- ishúsum A Stór-Reykjavíkursvæöf. AAAAAAAAAAAAAAAAAA | 26933 | | Opiö 1—3 | * á sunnudag £ &HRAUNBÆR £ A 2ja herbergia ca. 65 fm íbúö á A V þriðju hæö Góð ibúð. Gæti $ £,losnaö fljótt. g, amiklabraut a iS> A & 2 herbergi i risi og aðgangur að A A snyrtingu Verð um 100 þús A ^HVERFISGATAHF. | A 2ja herbergia ca. 55 fm ibuð á A g jarðhæð Verð 340.000 V ASKIPASUND A & 2ja herbergja ca 60 fm ibuð i £ A kjallara Osamþykkt. Verð ,£ A 350.000 A ^HRAUNBRAUTKÓP. I A3ja herbergja ca 85 fm ibúð á A Afyrstu hæð i tvíbyli. Bílskúrs- & Já? rettur Góð eign. ALINDARGATA A V 3|a herbergja ca. 75 fm ibúð a V i<£ 1 hæð i timburhusi. Mjög góð t* <£ ibuð. Verð 500 — 550 þús. <£ gÁLFHEIMAR g $ fyrstu hæð i hfiikk Vi A* 630.000. ,£ 4ra herbergja ibuð ca. 110 fm á S A annari hæð. Herbergi i kjallara A A fylgir. Góð ibúð. Verð 730.000. A | KRÍHÓLAR % M 4—5 herbergja ca. 100 fm íbúð * [ í háhýsi. Góð íbúð. Verö , 580—600.000. 9 SAFAMÝRI (VI l & 4ra—5 herbergja ca. 117 fm i ^j íbúð á fjórðu hæð. Þrji' " 't" BOLSTADARHLID _J i sambýlishúsi . g> ásamt bílskúr. Eignin skiptist í *£ W prjú svefnherhergi, tvær stofur $ X ásamt húsbóndaherbergi. Þessi X f$ ibúö fæst i skiptum fyrir i£ V 120—150 fm einbýlishús i íí X Garðabæ eða Kópavogi. X VGUDRÚNARGATA $ X Hæð og ris i þríbýlishúsi sam- S (vi tals um 160 fm. Þrjú svefnher- iy V bergi og tvær stofur. Einstakl- W X ingsíbúð i risi. Tvennar svalir i X S suður. Bílskúrsréttur Vönduð í« <J» og góð eign. fg f BOLUNGARVÍK í A A A Efri hæð i tvibýlishúsi um 140 & A fm allt sér. Verð 420 — 450 þus A "ccuiniDCiiun A SÆVIÐARSUND A Raöhús sem er um 145 fm auk A V kjallara undir öllu húsinu. Góð $ £ eign. Verð tilboö. • ^! A LAUGALÆKUR . A V Raðhus á tveimur hæðum auk V (jq, kjallara. Gott hús. Verð um ^ A 1000.000. A jLAUGARÁSVEGUR | A Eign sem er tvær hæöir i par- & A husi um 160 fm samtals. Stofur A & og eldhús á efri hæð og fjögur A J& svefnherbergi o.fl. á neöri hæð v^ rgi Allt sér. Góð eign. Verð t$ ¥ 1.300.000. Bílskúrsréttur. « § ESKIFJORDUR | rj> einbýlishús á einni hæð um 90 $p ÍP fm. Gott ástand. Verð 350 þus. V %HVERAGERÐI | ÍP Einbýlishús á mjög góðum stað $ X í Hveragerði. Húsið er 136 fm » (vi ásamt 35 fm bilskúró Sundlaug. 2 SSNORRABRAUT I (j Verslunar- og ibúðarhusnæði (S í1 Kiallir, tvær hæðir og ris. Upp- *£ W lysingar á skrifstofunni. I 9 MÝRARÁS \ X Plata undir storglæsilegt 190 5 ep fm einbýlishus a einni hæö og I ¥ 34 fm bilskur. Teikningar og all- * IW ar nánari upplysingar a skrif- í S stofunni. Timbur í uppslástt 1 <y fylgir. i * HEIDARAS ; V Plata undir einbylishus Teikn- i V ingar fylgja. Verð 350 þús. j T 4 u I 8 , ', 9' ', *£ Heimasimar: , ft Kristjén 74647 , A Daníel 35417 . aðurinn Hafnarstr. 20, s. 26933, 5 línur. (Ný|a húsinu við Læk|artorg) Jon Magnússon hdl . Sigurður Siguriónsson hdl. ""ííúsvangur"1 M FASTEIGNASALA LAUGAVEGI 24, 2. HÆD. SÍMI 21919 — 22940. OPIÐ í DAG KL. 1—4 HLIDAHVERFI — SERHÆÐ Ca. 120 tm talleg sérhaaö við Barmahlið Suðursvalir. Rúmgóöur bilskúr. Goð eign í eftirsóttu hverti. Allar uppl. á skrifstofunni. EINBÝLISHÚS — ARN ARNESI 290 fm nettó. fokhelt einbýllshús á tveimur hssðum. Möguleiki á 2ja—3|a herb. ibuö i kjallara. Tvötaldur bilskúr. Skiptl möguleg. Teikningar á skritstofunni. KRUMMAHÓLAR — 7 HERB. Ca. 130 fm á 2. hssðum er skiptast i 4—5 herb., tvennar stofur, fallegt eldhús. hol. baö og gestasnyrtingu. Suöursvallr. Bilskúrsréttur. Verö 800—850 bús. SIGTÚN 4RA HERB. Ca 96 fm falleg kjallaraibúö í þnbylishusi Sér inngangur. Sér hiti. Verö 550 þús. GAUTLAND — 4RA HERB. — FOSSVOGSHVERFI Ca. 105 fm lalleg ibuð á 3. hæö i ffölbýllshúsi. Stórar suöursvalir. Mlkið endurnýjuð ibúð. Verö 850 þús. KAPLASKJÓLSVEGUR — 5 HERB. Ca 140 fm endaíbúð á 4. hæð og rlsl í fjölbýlishúsl. Ibúöin skiptlst i stolu, 2 herb.. eldhús, bað og hol á haaðinni. i risi eru 2 herb., geymsla og hol. Suðursvalir. Frábært útsýni. Veöbandalaus eign. Verö 750 þús. ESKIHLÍÐ — 5 HERB. HLÍÐAHVERFI Ca 110 tm + 40 tm risloft. falleg ibuð á 4. hæó i tjölbylishusi Nytt gler. Fallegt útsýni. Verð 850 þús. KLEPPSVEGUR — 4RA HERB. Ca. 110 fm. falleg íbúö á 3|u hseð i fjölbýlishusi. Suðursvallr. Fallegt utsyni. Veð- bandalaus eign. Skipti æskileg á 3ja—4ra herb. ibuð með bílskur, Verð 630 þús. Höfum fjársterka kaupendur aö eignum í efra og neðra Breiöholti. Kópavogur PARHÚS — KÓPAVOGI Ca 120 fm á tveimur haaðum. Niöri er eldhús og samliggjandi stofur. Uppl 2 herb. og bað. Sér hiti, sér inng., sér garður. 40 fm upphitaöur bílskúr. Verð 890 þús. ÞVERBREKKA — KÓPAVOGI 2ja herb. falleg íbúð á 7. hæð í lyftublokk viö Þverbrekku. Verð 420 þús. Hafnarfjörður HRINGBRAUT 3JA HERB. HAFNARFIRÐI. Ca 80 fm fatleg jaröhæo í tvíbýlishúsi. Laus 1. febr. Verö 500 þús. VITASTÍGUR 3JA HERB. HAFNARFIRÐI. Ca 70 fm falleg rísibúö i tvibýlishúsi. Laus 1. febr. Verö 480 þús. ALFASKEID 2JA HERB. HAFNARFIRDI Ca. 70 fm ibúö á 2. hasð i tjölbýlishusi Suöursvalir. Bilskúr. Verö 520 þús. Lokað sunnudaginn 15. þ.m. Opið alla virka daga frá 9—6. LEITID UPPL. UM ÚRVAL EIGNA Á SOLUSKRA LKvöld- og holgarsimar Guðmundur Tómasson sölustjóri, heimasími 20941. Viðar Böðvarsson, viösk. frssðingur, heimasími 29818. ERIMFLUTTIR SIMI Opiö í dag á nýjum staö aö Síðumúia 17. 82744

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.