Morgunblaðið - 14.11.1981, Blaðsíða 20

Morgunblaðið - 14.11.1981, Blaðsíða 20
20 MORGUNBLADID, LAUGARDAGUR 14. NÓVEMBER 1981 í Norræna húsinu stendur nú yfir sýning á grafík eftir finnsku listakonuna Lisbet Lund. Hún sýnir þar um þrjátíu grafísk blöð í anddyri og eru þar á ferð aðallega svokallaðar akvatintur og dúkrist- ur. Listakonan hefur fengið styrk frá Menningarsjóði íslands og Finnlands og mun því hingað komin með þessa sýningu. Hér er á ferð vel menntuð lista- kona, sem stundað hefur nám bæði í sínu heimalandi og einnig í Myndlist Valtýr Pétursson sálfræðileg tákn eigi sér rætur í myndgerð Lisbet Lund. Tæknihlið á list hennar er afar fáguð og verður hvergi þar að fundið. Það er menningarbragur yfir þessum einnig með sér að hvergi er þrengt að hlutunum og hvert og eitt verk fær að njóta sín á ágætan máta. I fáum órðum sagt: Þessi sýning á grafík Lisbet Lund er ágætt inn- legg í hið fjöruga sýningarlíf í þessari borg, og hún er afar snotur og ber af sér menningarþokka, sem þægilegt er að komast í kynni við. Ég vil nota þetta tækifæri til að gieðjast yfir því að aftur erum við farin að sjá erlenda grafík í and- Sýning Lisbet Lund Danmörku. Hún hefur haldið margar sýningar bæði í Finnlandi og erlendis. Einkasýningar hefur hún haldið í Svíþjóð, Danmörku og Þýskalandi, auk þess að hafa tekið þátt í fjölda samsýninga víðs vegar um heim. Af þessu má ráða að hér er enginn viðvaningur á ferð, enda ber sýning Lisbet Lund þess glögg merki. Þau verk er hún hefur valið til sýnis hér í Norræna húsinu eru að efnisvali nokkuð fjölbreytt. Það er viss súrrealískur þráður spunninn í sum þessara verka, og ég er ekki frá því að verkum, og maður sannfærist um að þarna fylgir nokkur alvara sem fram er sett á skýran og hávaða- lausan hátt. Ef til vill mætti segja að það væri viss ró yfir þessum myndum. Viss undirtónn, sem skilar sér vel í þeim viðfangsefn- um er listakonunni standa næst. Það mætti ef til vill einna helst finna þessari sýningu það til for- áttu að hún væri of hæversk. Sum þessara verka eru gerð í brúnum eða bláum einlita tónum (Mono- crom), og gefur það heildinni skemmtilegan svip. Sýningin ber dyri Norræna hússins. Sú var tíð- in að um mjög fjölskrúðuga starfsemi á þessu sviði var að ræða í anddyri Norræna hússins, en að undanförnu hefur hún af einhverjum ástæðum verið með minna móti. Þessara sýninga var vissulega saknað, og ég er viss um að margir eru mér sammála um að þarna er á ferð merkileg starf- semi. Ef þessi þáttur í kynningu á norrænni grafík er aftur að hefj- ast, er það sannarlega fagnaðar- efni sem unnendur myndlistar í þessu landi kunna að meta. 1982 — 20. útqáfuárið Nú er tækifærið aö senda vinum og viöskiptamönnum gjafaáskrift. Láttu lceland Review flytja kveöju þína meö hverju hefti. Viö höldum sérstaklega upp á 20. áriö og gefum út tvö blöö, stærri og fjölbreyttari en nokkru sinni fyrr. Hvort um sig veröur eins og heil bók um ísland og segir meira frá landi og þjóö en margra ára bréfaskriftir. Fyrirhöfnin er engin, kostnaöurinn sáralítill — og þú getur fengiö heilan árgang í kaupbæti. lcelandReview Hverfisgötu 54, sími 27622, 101 Reykjavík. • Nýrri áskrift 1982 fylgir allur árgangur 1981 í kaupbæti, ef óskaö er. Gefandi greiðir aöeins sendingarkostnaö. • Útgáfan sendir viötak- anda jólakveöju í nafni gefanda, honum aö kostnaöarlausu. • Hvert nýtt hefti af lceland Review styrkir tengslin viö vini í fjarlægo. n Undirritaöur kaupir.....gjafaáskrift(ir) aö lceland Review 1982 og greiöir áskriftargjald kr. 80 pr. áskrift aö viöbættum sendingarkostnaði kr. 40 pr. áskrift. Samt. kr. 120. D Árgangur 1981 veröi sendur ókeypis til viotakandaíenda) gegn greiöslu sendingarkostnaðar, kr. 40 pr. áskrift. Ofangreind gjöld eru í gildi til ársloka 1981. Naln askrifanda Simi Heimilisfang Nafn móttakanda Heimilisfang Nöfn annarra móttakenda fylgja með á óðru blaði. Sendið til lceland Review, póathólf 93, Reykjavík, eða hringið í sima 27622. verða verkefni af því tagi að hafa forgang innan borgarkerfisins. Ekki má henda, að óskir íþróttafé- laga um starfsaðstöðu veltist í kerfinu árum saman, án þess að úrlausnir fáist. Reykjavíkurborg á að styðja við bakið á félögunum fjárhagslega, og er æskilegast að slíkur stuðningur sé fremur í formi niðurfellingar á leigu og sköttum, en í formi beinna styrkja. íþróttafélögin greiða til dæmis álíka mikið eða meira til borgarinnar í leigu af íþrótta- mannvirkjum, en sem nemur Anders Hansen Anders Hansen blaðamaður: Áhersla verði lögð á hin frjálsu félagasamtök — í uppbyggingu íþrótta- og æskulýðsmála „Reykjavíkurborg á að styðja við bakið á félög- ii n u m fjárhagslega, og er æskilegast að slíkur stuðningur sé fremur í formi niðurfellingar á leigu og sköttum, en í formi beinna styrkja." Reykjavíkurborg er í sérflokki meðal sveitarfélaga hér á landi í uppbyggingu æskulýðs- og íþróttamála, sem og raunar á ýmsum öðrum sviðum. Víða úti á landi eru menn enn að berjast fyrir nýjungum á þessu sviði, sem Reykvíkingar hafa búið við árum og jafnvel áratugum saman. Næg- ir í því sambandi að benda á að- stöðu til íþróttaiðkana og upp- byggingu æskulýðsmiðstöðva. Ekki er þó svo að skilja, að engir hnökrar finnist á þessum málum í höfuðborginni, það er öðru nær; enn eru og verða vafalaust alltaf fjölmörg verkefni er bíða úrlausn- ar. Hlutur borgaryfirvalda í æsku- lýðs- og íþróttamálum á í aðalat- riðum að vera tvíþættur: I fyrsta lagi að vera stefnumarkandi og uppbyggjandi afl, er stuðlar að svo mikilli uppbyggingu hvers kyns æskulýðsstarfs sem mögulegt er á hverjum tíma; og hins vegar að styðja við bakið á og styrkja þau fjölmörgu félög og félagasamtök i borginni, sem starfa að æskulýðs- og íþróttamálum í víðasta skiln- ingi þeirra orða. Æskulýðsráð Reykjavíkur hefur unnið frábært starf á liðnum árum, um það þarf ekki að deila, og um það tala ótal mörg dæmi skýrustu máli. En um leið og mikilvægt hlutverk Æsku- lýðsráðs er viðurkennt, þarf að beina sjónum í auknum mæli að öllum þeim félögum, samtökum og klúbbum sem í borginni starfa, og kanna hvernig megi leggja starf- semi þeirra lið. Yfirvöld borgar- innar geta ekkert kennt skátum um hvernig þeir skuli haga félags- starfsemi sinni. Borgarstjórn Reykjavíkur á ekki að hafa af- skipti af því hvernig íþróttafélög- in haga æfingum sínum. Reykja- víkurborg á ekki að segja hesta- mannafélaginu Fáki fyrir um hvernig ungu fólki er kennt að umgangast hross og fleira mætti nefna í svipuðum dúr. Borgaryfirvöld geta hins vegar styrkt umrædd félög og önnur með ýmsum hætti, og á þeim vettvangi bíða mikilvægustu verkefnin á næstu árum. Borgaryfirvöld verða að skapa hinum frjálsu félögum aðstöðu til starfsemi sinnar, og styrk borgarinnar til þeirra. Allir sjá að slíkt er óviðunandi og ekki til þess fallið að auka virðingu æskufólks fyrir aðstoð hins opin- bera. Eðlilegast virðist að komist verði að niðurstöðu um hvort vall- arleiga skuli yfirleitt greidd til dæmis, og það mál sé aðskilið frá því hver styrkur til félaganna á að vera. Margt virðist mega fara bet- ur en nú er á þessum vettvangi; mætti til dæmis ekki gefa íþrótta- félögunum kost á því að afla sér tekna með því að hafa umsjón með íþróttavöllum og gæslu þeirra á meðan á kappleik stendur? — Gætu íþróttafélögin ekki þannig aflað sér dýrmæts fjár, sem nýta mætti til æskulýðsstarfs í borg- inni? Slíku þarf að velta upp, og hér eins og á flestum eða öllum sviðum borgarmála þurfa stjórn- málamenn að athuga hvort ekki megi gera hlutina á allt annan hátt en gert hefur verið undan- farna áratugi. Það getur verið að núverandi fyrirkomulag á fjöl- mörgum sviðum sé ágætt og góðra gjalda vert, en það getur einnig verið, að hægt sé að nálgast við- fangsefnin á allt annan og árang- ursríkari hátt. Til dæmis þarf að kanna rækilega vilja íþrótta- og æskulýðsfélaga í uppbyggingu íþróttamannvirkja og æskulýðs- miðstöðva. Er það rétt stefna að byggja stor íþróttamannvirki fyrir alla borgina á einum stað, eða vilja íþróttafélögin fremur minni einingar á hverju félags- svæði eða hverju borgarhverfi? Vilja ýmis félög æskufólks að bygg°ar verði stórar en fáar æskulýðsmiðstöðvar, eða vilja þessi félög fremur fá minniháttar aðstöðu hvert um sig á víð og dreif í borginni? Spurninga af þessu tagi hefur ekki verið spurt nægilega, og svör liggja því ekki fyrir. En vilji frjálsra félagasamtaka hlýtur að skipta miklu þegar ákvarðanir af þessu tagi eru teknar. Borgar- skipulagið á að þjóna Reykvíking- um og óskum þeirra en ekki öfugt. Sýningu Bjarna lýkur á sunnudag BJARNI Jónsson listmálari hefur að undanförnu sýnt 100 verk, sem unnin eru á sl. tveimur árum, í Happy-húsinu, Reykjavíkurvegi 64, Hafnarfirði. Verkin, sem Bjarni sýnir, eru ýmist olíumynd- ir, vatnslitamyndir og teikningar, en á sýningunni eru margar þjóð- legar myndir. Sýningu Bjarna Jónssonar lýkur á sunnudag, 15. nóvember, kl. 22.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.