Morgunblaðið - 24.11.1984, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 24.11.1984, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐID, LAUGARDAGUR 24. NÓVEMBER 1984 n 43307 Opiö kl. 1—4 Rauöás 2ja herb. 65 fm íbúöir á jarö- hæö. Afhent tilb. undir trév. í febr. '85. Verö 1250 þús. Kársnesbraut 3ja herb. ca. 85 fm íbúö rúml. tilb. undir trév. ásamt 25 fm innb. bílskúr. Góö áhv. lán. Verð 1950 þús. Kársnesbraut 3ja herb. ca. 80 fm neöri sér- hæö ásamt samþ. teikn. af 45 fm bílskúr. Verö 1800 þús. Birkihvammur 3ja herb. jaröhæö í tvíb.húsi. Góöur staöur. Álfhólsvegur 3ja herb. íb. á 1. hæð + 1 herb. i kj. Verð 1900-1950 þús. Furugrund Góö 3ja herb. íbúö, helst í skiptum fyrir 3ja—4ra herb. íb. meö bílskúr. Flúöasel Vönduð og rúmgóö 4ra herb. íbúö ca. 117 fm ásamt bílskýii. Verö 2300 þús. Barónsstígur Góö 4ra herb. íbúö ca. 105 fm í nýlegu húsi. Verö 1950 þús. Nýbýlavegur I’ smíðum tvær 115 fm sérhæöir á góöum staö. Haagt aö nýta sem íbúöar- eöa atvinnuhúsn. Laufás — Gb. Góö ca. 140 fm neöri sérhæö ásamt 40 fm bílskúr. Ýmsir möguleikar. Holtageröi Góö 130 fm sérhæö ásamt bílskúr. Vallartröö 190 fm einbýli ásamt 49 fm bílskúr. Stór og fallegur garöur. Mögul. útb. 60%. Sæbólsbraut 270 fm endaraöhús ásamt innb. bílskúr. Afh. fokhelt nú þegar. Seijandi lánar 1500 þús. til 5 ára. KIÖRBÝLI FASTEIG N ASALA Nýbýlavegi22 III hæð (Dalbrekkumegin) Sími 43307 Sölum.: Sveinbjörn Guömundsson. Rafn H. Skúlason, lögfr. SIMAR 21150-21370 SOLUSTJ LARUS Þ VALOIMARS LOGM JOH ÞOROARSON HOL Til sýnis og sölu auk annarra eigna: Vinsæl einbýlishús viö Vorsabæ í Árbæjarhverfi og Vallarbraut á Seltjarnarnesi. Bæöi húsin eru steinhús um 150 fm á einni hæð. Góöir bílskúrar fylgja. Teikningar á skrifstofunni. Góðar eignir í Hlíöunum: viö Bogahlíö: 4ra herb. íbúöir á 2. hæö um 90 fm. Nokkuö endurbætt. i kjallara fylgir herbergi meö snyrtingu. Bílskúrsréttur. viö Miklubraut: 5 herb. rishæö um 120 fm. Mikiö endurnýjuö, suöur- svalir, Danfoss-kerfi, stórar stofur, trjágaröur. Góðar eignir viö Hraunbæ: 3ja herb. íbúö á 3. hæö um 80 fm, tvennar svalir, góö sameign, útsýni. 4ra herb. íbúö á 2. hæö um 100 fm, parket, teppi, tvær svalir. Verö aöeins kr. 1,8 millj. 5. herb. íbúó á 3. hæö um 120 fm, tvennar svalir, nýleg teppi, ágæt sameign, verðlaunalóð. Til sölu í vesturbænum: vió Ásvallagötu: 2ja herb. íbúö á 2. hæö um 50 fm. Vel skipulögö, nýleg teppi, laus strax, góö sameign, skuldlaus. Verö kr. 1,2 millj. vió Kaplaskjóisveg: 5 herb. íbúö á 4. hæö og í risi. Vel meöfarin, góö sameign, útsýni. Skammt frá Hlemmtorgi i góóu steinhúsi á 2. og 3. hæö, hvor um sig meö 4ra herb. íbúö, sérhiti, þribýlishús, góö sameign. Góöar eignir á góöu verði: 5 herb. íbúó ofarlega í lyftuhúsi í Kópavogi um 115 fm. Vel skipulögö, frábært útsýni. Verö aöeins kr. 2,2 millj. 4ra herb. ibúó ofarlega í lyftuhúsi i Kópavogi. Góö sameign, Danfoss- kerfi, tvennar svalir, frábært útsýnl. Verö aöeins kr. 1,8 millj. 3ja herb. íbúöir á góðu veröi viö: Kjarrhólma Kóp.: 4. hæö um 80 fm, sérþv.hús, ágæt sameign, útsýni. Vesturberg: 4. hæö um 80 fm, lyftuhús, mjög góö, útsýni. Geitland: 1. hæö um 95 fm, sérhiti, sólsvallr, sérlóö. Hóiabraut Hf. 2. hæö um 85 fm, mjög góö, sérhlti, stór stofa, sólsvalir, fullgerö sameign, frábært útsýnl. Verö kr. 1,5—1,6 millj. 2ja og 3ja herb. íbúöir viö: Langholtsveg, Lokastíg, Hverfisgötu, Laugaveg, Lindargötu, Skúlagötu, Efstasund, Austurbrún, Hringbraut. Verö frá kr. 1,2 millj. Útborgun frá kr. 800—900 þús. Vinsamlegast kynniö ykkur söluskrána. Viö Torfufell og Unufell Mjög góö raöhús um 130—140 fm. Skipti möguleg. Teikning á skrif- stofunni. Stór og góö raöhús viö: Hryggjarsel, Kleifarsei, Hjallaveg, Hlíðarveg, Bakkasel. Margskonar eignaskipti möguleg. Teikningar á skrifstofunni. í smíöum í Nýja miðbænum Tvær íbúöir ennþá óseldar viö Ofanleiti: 2ja herb. íbúó á 1. hæö í suöurenda, um 85 fm, nú fokheld, sérþvotta- hús, stór geymsla, sólverönd, sérlóö. 3ja herb. fbúó 90 fm á 3. hæö, sérþvottahús, tvennar svalir, smíöi þegar hafin, mikiö útsýni, ein íbúö á palli. öll sameign beggja íbúöanna fullfrágengin. Teikningar og nánari upp- lýsingar á skrifstofunni. Tilboó óskast meö greiöslur. Byggjandi: Húni sf. Opið í dag laugardag. kl. 1 til kl. 5. Lokað á morgun sunnudag. ALMENNA FASTEIGN ASAL AH LAUGAVEG118 SÍMAR 21150 - 21370 81066 Leitiö ekki langt yfir skammt SKODUM OG VERDMETUM EIGNIR SAMDÆGURS Opið kl. 1—3 VESTURBERG 65 fm góó 2|a herb. ibúð meó glœsrl. útsýni. Akv. sala. Verð 1.400 þúa. FRAKKASTÍGUR 60 tm 3Ja herb. ibúð með sðrinng. Mlkið endum. Laus strax. Lyklar i skrlfat. Verð 1.400—1.450 þús. ENGJASEL 105 fm 3ja—4ra herb. laHeg (búö. Sér- þvottahús. Suðursvaiir. Fatlegt útsýnL Verð 1.850 þús. MIÐBRAUT — SELTJ. 90 fm góð 3ja—4ra herb. ibúð. Fallegt útaýni. Akv. sala. Verð 1.750 þúa. KÓNGSBAKKI 118 fm 4ra herb. ibúð á 2. hasð. Sér- þvottahus Suöursvallr. Akv. sala. Verð 2.050 þúa. KLEPPSVEGUR 117 fm 4ra herb. tboð á 2. hæö. Sér- þvottahús. Tvennar svtfá. Sklpli mðgu- leg á fbúð með bílskúr i Hólumim. Akv. sala. Verð 2.400 þús. BRÁVALLAGATA 100 tm 4ra herb. ibúð í þrib.húsi. Akv. sala. Verð 1.800 þúa. HJALLABRAUT HF. 130 tm 5—6 herb. (búð. 4 svefnherb. Sérþvottahús. Nýteg teppi og parket. Akv. sala. Verð 2.600 þús. SKARPHÉÐINSGATA Ca. 100 fm 5 herb. (búð. 3—4 svetn- herb. Sameiginl. fnng. með einnl ibúð. Skipti mðguleg Verð 2.200 þús. STEKKJARHVAMMUR HF. 167 tm failegt raöhús. Ekkl tullbúiö Fai- ieg Alno Innr., birki parket. 4 svetnherb. Ófrág. kj. Sklpti mögul. á mlnni eign i Hafnarflrði. Verð 3.800 þús. ÁSGARÐUR 120 fm golt raðhús endumýjaö. Akv. saia. Verð 2.400 þús. Húsafell FASTEIQNASALA LanghoUsvegi 115 I Bæiarletbahustnu ) simi 8 ÍO 66 Aiahtemrt Pétursson BergurOuönasan hdl Kvöld- og helgar- sími 12298 Njálsgata 3ja—4ra herb. haaö og ris. Verö 1600 þús. Laugateigur 3ja herb. 2. hæö. Verö 1500 þús. Reykjavíkurvegur — Skerjaf. 3ja herb. á 2. hæö. Verö 1350 þús. Laufbrekka — Kóp. 4ra herb. 2. hæö. Allt sér. 125 fm. Verö 2500 þús. Hraunbær 4ra—5 herb. 2. hæö 110 fm. Verö 1900 þús. Reykjavíkurvegur Hf. 6 herb. 2. hæö. Verö 2.8 mlllj. Kríuhólar 5 herb. í 3ja haaöa blokk. Verö 2,2 millj. Byggðarendi, 6 herb. 160 fm. Verö 3,1 millj. Skjólvangur, 5 herb. 120 fm. Verö 2,5 millj. Hléskógar, einbýli 7 herb. Verö 5 millj. Kjarrvegur Fossv., einb. Verö 5 mHlj. Laugavegur, 150 fm 2. hæö. Tilb. undir tréverk. Verð 5,5 millj. Einar Sigurdsson, hri. Laugavegi 66, simi 16767. XJöfdar til X X fólks í öllum starfsgreinum! H>BOR Lækjargata 2 (Nýja Bíó-húsinu) 5. hæö. Símar: 25590 — 21682. OPIÐ í DAG KL. 12—18 Opiö á morgun, sunnudag, kl. 12—18 (Opiö virka daga kl. 9—21) 2JA HERBERGJA Eiríksgata, afar stór í kjallara fjölbýlls- húss. Verö 1350 þús. Asparfetl, i lyftublokk, frábært útsýni, ibúöin er á 6. hSBÖ. Veró 1450 þús. Laugavegur, á 1. haaö í fjölbýlishúsi, afar snotur eign, garöur fytgir. Verö 1150 þús. 3JA HERBERGJA Krummahótar, á 4. hæö í lyftublokk. Akveöin sala. Dúfnahólar, á 5. hæö, suöaustur svalir, hlýfeg og falieg eign. Verö 1650 þús. Hafnarfjöröur, höfum 3ja herbergja viö Álfaskeiö, Slettahraun og sérhæö viö Vitastíg. Vesturbær, stór íbúö á 1. hæö stein- steypts fjölbylishúss, 2 aöskildar stofur, stórt svefnherbergi, nýtt gler, nýlr gluggar, nýtt rafmagn. Veró 1850 þús. 4RA HERBERGJA Vió Sundin, á 2. hæö í fjölbýlishúsi, innst viö Kleppsveg, gullfalleg eign, 3 svefnherbergi, stór stofa, eldhús m/borökrók. Verö 2.200 þús. Breiövangur, frábærlega vönduö og falleg eign meö útsýni yfir til Bláfjalla, aukaherbergi fylgir á jaröhæö hússins. Verö 2.300 þús. Hjallabraut, 4ra herb. á 1. haaö. enda- íbúö, 3 svefnherb., stofa. Verö 2 millj. 5 HERBERGJA Taégar, Lækir aöa Túnin, 5 herbergja ibúö óskast fyrir kaupendur sem þegar eru tilbúnir aö kaupa, athending ibúöar þarf ekki aö fara fram fyrr en meö vor- inu. Háar útborgunargreiöslur eru fyrir hendi, mest öll útborgun greidd fyrir af- hendingu. Veröhugmyndir: 3—3,5 mlllj. Skaftahlíö ♦ bílskúr, á 2. hæö í fjórbýl- ishusi, einstaklega vönduö og falleg eign, 3 svefnherbergi, 2 aöskildar stof- ur. austur- og suóvestursvalir. Árbæjarhverfi, meö 4 svefnher- bergjum, þvottaherb. innaf eldhúsi, óskast fyrlr kaupanda sem þegar er tilbúinn aö kaupa, meö góöar útborqunargreíöslur. ________ Hraunbær, á 2. hæö. 3 svefnherb., 2 stofur, sér svefnherbergisgangur. Frá- bært útsýni til vesturs yflr raöhúsa- hverfl. Verö 2,2 mlllj. SÉRHÆÐIR Nýbýtavegur, Kóp., 150 fm, 4 svefn- herb., þar af eltt forstofuherb , stór stofa, frábært útsýni. Góöur bílskúr. íbúö i sérflokki. Verö 3.4—3.5 millj. Glaöheimar, 150 fm sérhæö, 46 fm stofa, 4 svefnherb., þar af eitt forstofu- herb. Bílskúrsréttur. Verö 3,4—3,5 millj. Markarftöt, Garöabæ, ca. 120 fm sér- haaö á 1. hæö tvibýlishúss, 3 svefn- herb., góö stofa. Allt sér. Verö 2500 þús. Ákveöin sala. RAÐ- EINBÝLISHÚS Einbýti, raöhús aöa térhæö, ca. 160—200 fm, óskast i Kópavogi. fyrir kaupanda sem er relöubúinn aö kaupa strax. Veröhugmyndlr eru frá 3,6—4 millj. Stekkjahvammur, Hafn., ca 180 fm raöhús á 3 hæöum, óinnréttaö ris. Einn- ig fyfgir aukreitis fokheidur kjallari. Bilskúr fokholdur. Verö 3.8 millj. í BYGGINGU Parbús viö Furubarg, Hafn., 143 fm ásamt bílgeymslu, tll afhendingar í rúmlega fokheldu ástandi. Skilaö full- kláruöu aö utan, járn á þaki, gler i gluggum Lóö grófjöfnuö. Verö 2,4 mlllj. Raöhús viö Furuberg, Hafn., 150,5 fm ásamt bílgeymslu, til afhendingar i rumlega fokheldu ástandi. Skilaö full- kláruöu aö utan, jám á þaki, gler i gluggum. Lóö grófjöfnuö. Verö 2,4 mlllj. ÓSKUM EFTIR ÖLLUM STÆRÐUM OG TEG- UNDUM EIGNA Á SÖLUSKRÁ. SKOÐUM OG VERMET- UM SAMDÆGURS. Lækjargata 2 (Nýja Bíóhuslnu) 5. hasð Simar: 25590 og 21682. BrynjðHur Eyvlndaaon hdl. 26933 ÍBÚÐ ER ÖRYGGI Yfir 15 ára örugg biónusta Opid kl. 13—16 2ja herbergja íbúðir Vesturberg. 65 fm. verö 1350 þús. Vesturgata. 55 fm. Verö 1400 þús. Kambasel. 86 fm jaröh. Verö 1750 þús. Seljaland. Kjallari 30 fm. Verð 800 þús. Gullteigur. 45 fm hæö. Verö 1150 þús. Álfaskeið. 65 fm kjallari. Verð 1400 þús. Kjartansgata. 70 fm. Verð 1500 þús. 3ja herbergja íbúðir Óðinsgata. 50 fm. Verö 900 þús. Seljavegur. 70 fm. verö 1300 þús. Fannborg. 85—90 fm. Miðvangur Hf. 80 fm. Verö 1750 þús. Æsufell. 96 fm. Verö 1700 þús. Hrafnhólar. 85 fm meö bilskúr. Verð 1800 þús. Engihjalli. 85 fm. Verö 1700 þús. Safamýri. 100—110 fm. Bílskúr. Verð 2,7 millj. Reynimelur. 90 fm. Kjartansgata. 120 fm. Bílskúr. Verð 2,6 millj. Hraunbær. 110 fm. verö 1950 þús. Vesturberg. 105 fm. Verð 1900 þús. Óöinsgata. 100 fm. verö 1700 þús. Seljavegur. 95 fm. Laus. 5 herb. íbúðir Alfaskeið. 117 fm. bíi- skúr. Verð 2,4 millj. Álftamýri. 125 fm. Verö 2,4 millj. Álagrandi. 120 fm. Laus. Sérhæðir Byggarendi. 158 fm. Verö 3,1 millj. Nýbýlavegur. 155 fm. Bílskúr. Verö 3,4 millj. Mávahlíð. 150 fm. Bíl- skúrsréttur. Verö 3 millj. Einbýlishús Garðaflöt. 230 fm. Verö 5.5 millj. Smáraflöt. 150 fm. Verö 4,7 millj. Suðurgata Hf. 150 fm. Verö 2,1 millj. Skriðustekkur. 340 fm. Verö 5,9 millj. Árland. 147 fm. Verð 6,1 millj. Fjólugata. 270 fm. Verö 7.5 millj. Vantar: 2ja og 3ja herb. íbúö í grón- um hverfum. 3ja herb. íbúö í noröurbae Hafnarfjaröar. 5 herb. sérhæöir. Sérhæöir meö bílskúrum, viösvegar um bæinn, ca. 120—140 fm. Raöhús og einbýlishús i Fossvogi. Einkaumboö fyrir Aneby-hús á íslandi. iðurinn9 Hafnarstr 2«. • 79933. (Ný»a husinu vtó Læk»artorg)

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.