Morgunblaðið - 12.10.1988, Blaðsíða 29

Morgunblaðið - 12.10.1988, Blaðsíða 29
MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR 12. OKTOBER 1988 29 Hrakningar á Kaldadal: Þríggja sólar- hringa bið eftirhjálp ÞRÍR ferðalangar lentu í vand- ræðum í Kaldadal um helgina, en var bjargað af björgunar- sveitainöiinum. Einn þessara ferðalanga hafði setið í bíl sínum í þrjá sólarhringa, áður en hjálp- ín barst. Á laugardagsmorgun voru þeir félagar Sævar Reynisson og Berg- þór Kristleifsson á ferð í jeppa suð- ur fyrir Langjökul. Þeir eru báðir í björgunarsveitum, Sævar í Kópa- vogi og Bergþór í Reykholtsdal. „Þegar við komum suður yfir Langahrygg sáum við fólksbíl, sem hafði farið út af veginum í Kaldad- al," sagði Bergþór í samtali við Morgunblaðið. „Bíllinn var mann- laus og við létum lögregluna þegar vita. Þegar við höfðum keyrt um þrjá kílómetra ókum við fram á mann á göngu. Hann var þá á leið í slysavarnaskýli í Kaldadal, en hafði látið fyrir berast í bíl sínum frá þvi á miðvikudag. Hann var illa búinn, orðinn nokkuð svangur og þrekaður, en sæng sem hann hafði í bflnum hafði haldið á honum hita. Við ókum honum til móts við lög- regluna á Selfossi, sem kom honum til byggða." Síðdegis á laugardag átti lítil fiugvél leið yfir Kaldadal og sáu menn í henni þá tvo ferðalanga standa við bifreið og veifa. Þegar flugvélinni var aftur flogið yfir um kvöldmatarleytið stóð fólkið enn við bílinn og veifaði nú sýnu ákafar en áður. Þá var gert viðvart og björg- unarsveitin Ok í Reykholti benti á að einn liðsmaður sveitarinnar væri á þessum slóðum. „Við höfðum ákveðið að fara Uxahryggjaleið til baka, en þegar okkur var tilkynnt að ferðalangar ættu í erfíðleikum í Kaldadal lögðum við leið okkar þangað," sagði Bergþór. „Þarna voru á ferðinni þýsk stelpa og svissneskur kærasti hennar á jeppa og höfðu þau fengið þær upplýsing- ar að Kaldidalur væri greiðfær. Sannleikurinn er hins vegar sá að Kaldidalur er illfær jeppum. Það amaði ekkert að fólkinu, enda hafði það ekki verið þarna lengi. Við drógum bíl þeirra upp úr skafli og fylgdum þeim Uxahryggjaleið." Bergþór sagði alltof algengt að fólk færi á fjöll án þess að þekkja nokkuð aðstæður. Kaldidalur væri til dæmis með hæstu fjallvegum á landinu og veður skipuðust þar skjótt í lofti. JL-húsið; Krafist gjald- þrotsvegna 60 þúsund króna skuldar JÓN Sólnes hrl. hefur lagt fram, á grundvelli árangurslaus fjárnáms, kröfu um að bú fyrrum rekstraraðila JL-hússins verði tekið til gjaldþrotaskipta. Krafa skjólstæðings Jóns mun nema rúmuni 60 þúsund krónum. Fyrirtekt vegna málsins verður sennilega í skiptarétti í dag. Að því loknu verður málið tekið til úrskurð- ar eða stuttur frestur veittur til að koma fram athugasemdum. Þó fjárhæð kröfunnar sé aðeins um 60 þúsund, getur hún hrundið af stað skriðu krafna gegn búinu í skiptarétti þar sem aðrir, sem eiga aðfararhæfar kröfur í búið, geta krafist gjaldþrots á grundvelli þess að þegar hafí fjárnám verið reynt án árangurs. Þorvaldur Garðar Kristjánsson, fráfarandi forseti Sameinaðs þings, óskar Guðrúnu Helgadóttur, ný- kjörnum forseta, til heilla með embættið. Guðrún Helgadóttir for- seti Sameinaðs þings Salome Þorkelsdóttir og Valgerð- ur Sverrisdóttir varaforsetar Deildaforsetar Alþingis: Kjartan Jóhanns- son og Jón Helgason Kjartan Jóhannsson, Alþýðu- flokki, var kjörinn forseti neðri deildar Alþingis í gær. Jón Helgason, Framsóknarflokki, var kjörinn forseti efri deildar. Kjartan Jóhannsson verður for- seti neðri deildar Alþingis á 111 löggjafarþinginu. Hann hlaut 31 atkvæði við forsetakjör. Auðir seðlar vóru 2. Jón Kristjánsson, Framsóknarflokki, gegndi þessu embætti á síðasta þingi. Fyrri varaforseti var kjörinn Óli Þ. Guðbjartsson; Borgaraflokki. Hann hlaut 39 atkvæði en 2 seðlar vóru auðir. Óli hafði þetta embætti einnig á hendi á síðasta þingi. Annar varaforseti þingdeildar- innar var kjörinn Hjörleifur Gutt- ormsson, Alþýðubandalagi. Hann hlaut 31 atkvæði, Stefán Valgeirs- son 1 en 7 seðlar vóru auðir. Guðrún Helgadóttir, Alþýðu- bandalagi, var kjörin forsetí Sameinaðs þings í gær með 39 atkvæðum. Salome Þorkels- dóttír, Sjálfstæðisflokki, var kjörin fyrri varaforseti með 55 Fyrstu þingmálin: Stjórnarfirumvörp um verðbréfaviðskipti og verðbréfasjóði Staðfestingarfrumvarp á „frystingu launa" til 15. febrúar Fjögur stjórnarfumvörp vóru lögð frani á Alþingi í gær: 1) Frumvarp til laga um efha- hagsráðstafanir, það er frum- varp til staðfestingar á bráða- birgðalögum frá 28. september 1988 um aðgerðir í atvinnumál- um, verðlags- og kjaramálum.» Þessi lög taka ni.a. til „frysting- ar launa" tíl 15. febrúar 1989. 2) Frumvarp tíl breytinga á lög- um um viðskiptabanka og spari- sjóði. 3) Frumvarp um verðbréfavið- skipti og verðbréfasjóði og 4) Frumvarp um eignarleigu- starfsemi. Fyrsttalda frumvarpið er flutt til staðfestingar á bráðabirgðalögum ríkisstjórnarinnar frá í endaðan septembermánuð sl., sem fela m.a. í sér „frystingu" launa og verðlags. Frumvarp til laga um verðbréfa- viðskipti og verðbréfasjóði er að stofni til samið af nefnd, sem við- skiptaráðherra skipaði í febrúar síðastliðnum til að fjalla um starf- semi á fjármagnsmarkaði utan banka og sparisjóða. Frumvarpið felur í sér „ramma" um starfsemi verðbréfamiðlara, verðbréfafyrirtækja og verðbréfa- sjóða, fjallar m.a. um ársreikninga verðbréfafyrirtækja og -sjóða, sem og endurskoðun og eftirlit. Frumvarp um breytingu á lögum um viðskiptabanka og sparisjóði er flutt í tenglsum við frumvarp til laga um verðbréfaviðskipti. Samkvæmt frumvarpinu verður bönkum og sparisjóðum heimilað að starfrækja verðbréfafyrirtæki. Frumvarp til laga um eignar- leigustarfsemi (eingarleiga, fjár- mögnunarleiga, kaupleiga, rekstr- arleiga) er samið af nefnd sem viðskiptaráðherra skipaði í febrú- armánuðu síðast liðnum. Það er „flutt til þess að tryggja að örugg- ar og sanngjarnar reglur gildi um hvers konar starfsemi á fjár- magnsmarkaði og að sams konar reglur gildi um sams konar starf- semi á þessu sviði", að því er segir í athugasemdum með frumvarpinu. atkvæðum og Valgerður Sverr- isdóttir, Framsóknarflokki, annar varaforseti með 52 at- kvæðum. Guðrún Helgadóttir er fyrsta konan sem gegnir forsetastörfum í Sameinuðu þingi. Hún var fyrsti varaforseti Sameinaðs þings á næstliðnu þingi. Konur hafa áður gegnt forsetastörfum bæði í efri og neðri deild Alþingis. Kjör forseta er skriflegt og óbundið. Guðrún Helgadóttir hlaut 39 atkvæði, auðir seðlar vóru 23 og einn þingmaður var fjarverandi. Salome Þorkelsdóttir var kjörin fyrri varaforseti Sameinaðs þings með 55 atkvæðum, Þorvaldur Garðar Kristjánsson hlaut 1 at- kvæði, 5 seðlar vóru auðir og tveir þingmenn vóru fjarverandi at- kvæðagreiðsluna. Salome var for- seti efri deildar Alþingis á næst-^ liðnu þingi. Valgerður Sverrisdóttir var kjör- in annar varaforseti Sameinaðs þings með 52 atkvæðum, Egill Jónsson og Ólafur Þ. Þórðarson hlutu sitt atkvæðið hvor, 7 seðlar vóru auðir og tveir þingmenn vóru fjarverandi atkvæðagreiðsluna. Skrifarar Sameinaðs þings vóru kjörnir Jóhann Einvarðsson, Fram- sóknarflokki, og Málmfríður Sig- urðardóttir, Samtökum um kvennalista. Tillögur til þingsályktunar: Kjartan Jó- Jón Helgason, hannsson, for- forseti efri setí neðri deild- deildar. ?-. ar. Skrifarar þingdeildarinnar vóru kjörnir Jón Sæmundur Sigurjóns- son, Alþýðuflokki, og Hreggviður Jónsson, Borgaraflokki. Jón Helgason, Framsóknarflokki, var kjörinn forseti efri deildar Al- þingis með 16 atkvæðum en 4 seðlar vóru auðir. Guðrún Agnarsdóttir, Samtökum um kvennalista, var kjörin fyrri varaforseti þingdeildarinnar, með 17 atkvæðum, 3 seðlar vóru auðir. Karl Steinar Guðnason, Alþýðu- flokki, hlaut kjör sem annar varfor- seti deildarinnar með 18 atkvæðum en 2 seðlar vóru auðir. Skrifarar efri deildar vóru kjörn- ir Egill Jónsson, Sjálfstæðisflokki, og Valgerður Sverrisdóttir, Fram- sóknarflokki. AIMOGI Þrfrjafiiréttisráðgjafar Fræðsla um umhverfismál - bann við geimvopnum Þrjár þingsályktunartillögur vóru lagðar fram á fyrsta starfs- degi Alþingis: 1) um ráðningu þriggja jafhrétt- isráðgjafa, 2) um aukna fræðslu um um- hverfismál í grunn- og fram- haldsskólum og 3) um bann við geimvopnum. Þrírjafiiréttisráðgjafar Hjörieifur Guttormsson, Kristín Einarsdóttir, Árni Gunnarsson, Að- alheiður Bjarnfreðsdóttir og Val- gerður Sverrisdóttir flytja tillögu um jafnréttisráðgjafa. Samkvæmt henni ber ríkisstjórninni að „ráða á vegum félagsmálaráðuneytis þrjá jafnréttisráðgjafa til þriggja ára sem hafi það verkefni að vinna að leiðréttingu á stöðu kvenna í stofn- unum og fyrirtækjum um land allt í samvinnu við starfsmenn og stjórnendur". Umhverfisfræðsla Kristín Halldórsdóttir og fimm aðrir þingmenn Samtaka um kvennalista flytja tillögu um aukna umhverfisfræðslu. Samkvæmt til- lögunni skal menntamálaráðherra „efla og samræma fræðslu um umverfismál í grunnskólum og framhaldsskólum landsins og meðal almennings". Bann við geim vopnum Hjörleifur Guttormsson og Guðrún Agnarsdóttir flytja tillögu til þings- ályktunar um bann við geimvopn- um. Samkvæmt tillögunni ber ríkis- stjórninni að styðja á alþjóðavett- vangi bann við geimvopnum þar sem miðað verði við: 1) að rann- sóknir og tilraunir sem tengjast hemaði í himingeimnum verði þeg- ar stöðvaðar, 2) að hernaðarumsvif og vopnakerfí í himingeimnum verði bönnuð, 3) að óheimiluð verði smíði vopna sem grandað geti gervihnött- um sem tengjast friðsamlegri nýt- ingu himinhvolfsins.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.