Morgunblaðið - 10.03.1989, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 10.03.1989, Blaðsíða 16
16 MORGUNBLAÐIÐ FOSTUDAGUR 10. MARZ 1989 Þjóðleikhúsið: Nýtt íslenzkt leikrít frumsýnt Hreinn Fríðfinnsson, Kristján Guðmundsson, Sigurður Guðmunds- son, Ólafur Gíslason og Gylfi Gíslason. Kjarvalsstaðir: SÚM1965-1972 Nýtt íslenskt leikrit verður frum- sýnt í Þjóðleikhúsinu í kvöld, föstudag. Nefnist það „Haust- bruður," og er eftir Þórunni Sig- urðardóttur, en hún er einnig ieikstjóri. Verkið byggir Þórunn á heimildum frá 18. öld og fjallar það um ástarsamband Appolóníu Schwarzkopf og Níelsar Fu- hrmanns, amtmanns á Bessastöð- um. Um tuttugu leikarar taka þátt í sýningunni. í aðalhlutverkum eru Jóhann Sigurðarson, sem leikur Fuhrmann, María Sigurðardóttir sem fer með hlutverk Appoloníu og Bríet Héðinsdóttir sem leikur Kat- harinu Holm, ráðskonu Fuhrmanns. Aðrir leikarar eru Guðný Ragn- arsdóttir, Þórarinn Eyfjörð. Rúrik Haraldsson, Gísli Halldórsson, Jón Símori Gunnarsson, Ragnheiður Steindórsdóttir, Bryndís Péturs- dóttir, Lilja Þórisdóttir, Sigurður Sigurjónson, Viðar Eggertsson, Þórunn Magnea Magnúsdóttir, og Halldór Björnsson. Aðrir sem fram koma eru Unnur Ösp Stefánsdóttir, Eva Hrönn Guðnadóttir, Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, Magnús Guð- mundsson, Gísli Kærnested, Sean Bradley og Mark Reedman. Róbert Arnfinnsson er Rödd dómara af bandi. Tónlist við verkið er eftir Jón Nordal, leikmynd og búningar eru eftir Karl Aspelund og lýsingu hannar Björn Bergsteinn Guð- mundsson. Yfirlitssýning á verkum SÚM- hópsins 1965—1972 verður opnuð á Kjarvalsstöðum, á morgun, laugardaginn 11. niars. Þar verða sýnd um 100 verk efltír 15 listamenn; Arnar Herbertsson, Gylfa Gíslason, Hauk Dór, HUdi Hákonardóttur, Hrein Friðfinns- son, Jón Gunnar Árnason, Krist- ján Guðmundsson, Magnus Tóm- asson, Ólaf Gislason, Rósku, Sig- urð Guðmundsson, Sigurjón Jó- hannsson, Tryggva Ólafsson, Vil- hjálm Bergsson og Þórð Ben Sveinsson. Við opnunina verður flutt tónverk eftír Atla Heimi Sveinsson. Á síðastliðnum árum hefur Lista- safn Reykjavíkur, Kjarvalsstaðir, efnt til yfirlitssýninga á fslenskrí abstraktlist og fígúratífri list 1965-1985. Það þótti því vera kominn tími til að setja upp stóra yfirlitssýningu á SÚM 1965-1972. List SÚM-hópsins á ekki að koma neinum á óvart lengur, heldur er hér á ferðinni menningarviðburður sem staðfestir gildi SUM-hópsins í íslenskri listasögu og gefur listunn- endum tækifæri til að sjá list þeirra í stóru samhengi, segir m.a. i frétta- ¦ tilkynningu frá Kjarvalsstöðum. f tengslum við sýninguna er gef- in út sýningaskrá, þar sem eru m.a. ftarlegar greinar um SÚM- hópinn eftir Ólaf Gfslason og Guð- berg Bergsson auk viðtala við sjö listamenn sem tilheyrðu hópnum. Fjöldi ljósmynda prýðir skrána. Ólafiir Ragnar Grímsson í Moskvu: Ræðir frekari viðskipti með ullarvörur og fisk ÓLAFUR Ragnar Grímsson fjár- málaráðherra er nú staddur i Æskulýðsmessa í Langholtskirkju: Messuskrá biskups- stofu var ekki notuð vinna betur," sagði Sigurður Hauk- ur í samtali við Morgunblaðið. „Ég er ekkert hrifinn af því að menn séu að reyna að hnoða saman Ijóð- um án þess að geta það. Skáldskap- ur í messuskrá þessa bæklings er hvorki með stuðlum né ljóðstöfum, en þó settur upp sem hefðbundinn skáldskapur að öðru leyti. Það er allt of algengt að fúsk af þessu tagi komist á prent. Geti menn ekki gert nógu vel, á að fá aðra til verksins," sagði Sigurður Haukur Guðjónsson. BÆKLINGI biskupsstofu, „Við sama borð", gefhum út í tílefhi æskulýðsdags þjóðkirkjunnar, var á sunnudag ekki dreift við' upphaf mesðu f Langholtskirkju. Séra Sigurður Haukur Guðjóns- son, safnaðarprestur, sagði þá að sér þættí bæklingurinn ekki nógu vel unninn og skáldskapur i honum slakur. Þvi myndi hann ekki notast við hann. „Það er margt gott gert á bisk- upsstofu, en þetta verk hefði mátt Sovétrikjunum, þar sem hann ræðir við forystumenn í fjár- málaráðuneytí Sovétríkjanna og efhahagsstofnunum Sovétríkj- anna um nýskipan í efnahagslífi Sovétríkjanna, eins og greint var frá í blaðinu i gær. Fjármaála- ráðherra er i Moskvu á vegum Parlamentarians Global Actíon, alþjóðlegu þingmannasamtak- anna sem hann veitír for- mennsku. „Fulltruar þessara samtaka eru í Moskvu til þess að ræða við Sovét- menn um afvopnunarmál, og eru þar á eigin vegum," sagði Jón Bald- vin Hannibalsson, utanríkisráð- herra í samtali við Morgunblaðið er hann var spurður hvort fjármaál- ráðherra hefði farið þessa för á vegum ríkisstjðrnarinnar. Utanríkisráðherra sagði að fjár- málaráðherra hefði jafnframt verið boðið til Ráðstjórnarrfkjanna til þess að kynna sér þær breytingar á efnahagskerfi Sovétmanna, „frá miðstjórnarkommúnisma í átt til markaðskerfis." Utanríkisráðherra, sem jafn- framt fer með utanríkisviðskipti var spurður hvort viðræður fjármála- ráðherra við Sovétmenn um við- skipti landanna, væru þar með í hans umboði: „Allir ráðamenn íslenskir sem koma til Sovétríkj- anna, ræða_ að sjálfsögðu viðskipti landanna. Ég lét taka saman sér- staka greinargerð um stöðu við- skiptamála og gaf honum upplýs- ingar um stöðu þeirra, þannig að þessar viðræður fara fram í sam- ráði og samvinnu við utanríkisráð- herra," sagði Jón -Baldvin Hannib- alsson, og bætti því við að fjármála- ráðherra myndi einkum ræða frek- ari viðskipti við Sovétmenn með ullarafurðir og freðfisk. ' I Borgardómur: Stjórnarinenn HaJskips sýkn- aðir af kröfiim þrotabúsins { BORGARÐÓMUR Reykjavíkur hefur sýknað ýmsa fyrrum stjórn- armenn og framkvæmdastíóra Hafskips h/f, 16 aðila, af kröfum þrotabús félagsins um að þeim verði sameiginlega gert að greiða búinu rúmlega 5 milljónir króna auk vaxta. Þrotabúið taldi að hlutí þessarar upphæðar hefði tapast vegna þess að grunnvísit- ala skuldabréfa, sem tekin voru sem greiðsla fyrir hlutafjáraukn- ingu á árinu 1985, hefði verið miðuð við undirrítunardag hvers akuldabréfe i stað þess að f öllum tilfellum hefði veríð miðað við lánskjaravísitölu febrúarmánaðar 1985 en f þeim mánuði sam- þykktí hluthafafundur að auka hlutafé félagsins um 80 miUjónir króna. Þar af seldist hlutafé fyrir tæp- lega 77 milljónir króna og var þorri þess greiddur með skulda- bréfum, vísitölutryggðum en vaxtalausum til rúmlega fimm ára. Skuldabréfin voru fjölmörg og gefin út á tímabilinu febrúar- ágúst 1985. Að ákvörðun aðal- bókara félagsins var grunnvísitala hvers bréfs miðuð við útgáfumán- uð. Bústjórar þrotabúsins töldu að þetta hefði kostað félagið rúm- lega tvær milljónir króna. Agrein- ingur var um hvort stjórn félags- ins hefði fjallað um hvernig vfsi- tölubindingu skyldi háttað. Stjórnarformaður . og fram- kvæmdastjóri félagsins höfðu hins vegar látið eigin skuldabréf, und- irrituð í júli, miðast við febrúarví- sitölu. Einnig töldu forsvarsmenn þrotabúsins að í tilkynningu stjórnar félagsins til hlutafélgaa- skrár um hlutafjáraukninguna hefði hlutafé félagsins verið ofta- lið um rúmlega þrjár milljónir og þannig hafi kröfuhafar og við- skiptamenn fengið ranga mynd af stöðu félagsins. Krafist var að þeir menn sem sátu í stjóm félags- ins og framkvæmdastjóri þess á þeim tíma sem hlutafjáraukning var samþykkt og aukið hlutafé var tilkynnt Hlutafélagaskrá yrðu gerðir ábyrgir fyrir fyrrgreindu t.jóni búsins, samtals um fimm milljónum króna, auk vaxta. Kröf- urnar voru reist á ákvæðum hluta- félagalaga um að stjórnarmenn í hlutafélagi skuli bæta það tjón sem þeir valda félaginu af ásetn- ingi eða gáleysi. Stíórnarmenn' og fram- kvæmdastjóri mótmæltu kröfu búsins með ýmsum rökum hver fyrir sig og sameiginlega. Meðal annars töldu þeir að tilkynningu til hlutafélagaskrár hefði verið rétt. Gefin hafi verið loforð fyrir kaupum á allri hlutafjáraukning- unni sem geti verið gild þótt áskriftaskrá hafi ekki verið hald- in. Þar sem skiptastjórar hafi ekki látið reyna á þau loforð sé ósannað að það tjón hafi orðið sem þeir héldu fram. Þá væri félaginu, heimilt að eiga allt að 10% hlut í sjálfu sér og sé tekið tillit til þess megi túlka tilkynninguna þannig að allt hlutafé hafi selst. Jafnvel þótt tilkynningin væri röng hafí ekki verið sýnt fram á að neitt tjón hafi orðið af þeim sökum. Einnig töldu stefndu að ábyrgð stjórnarmanna samkvæmt hlutafélagalögum væri ekki hug- læg heldur yrði að sanna sök hvers og eins. Því færi fjarri að nokkur atvik lægju fyrir sem sak- fella mætti fyrir. Þá töldu stjórn- armenn að þar sem hluthafafund- ur hefði ekki ákveðið vísitöluvið- miðun hefði verið eðlilegast að miða við útgáfudag skuldabréfs enda hafí greiðslur fyrir hlutafé sem inntar voru af hendi með öðrum hætti en með skuldabréfi ekki verið vísitölutryggðar. í niðurstöðum dómarans, Frið- geirs Björnssonar yfírborgardóm- ara, segir að það að stjórn félags- ins hafi hvoríci sjálf tekið ákvörð- un um vísitölu bréfanna né borið það mál undir hlutahafafund verði ekki metið stjórnarrmönnum til þeirrar sakar að skaðabótaskyldu varði enda sé óvíst nema sú leið sem farin var hefði verið valin ef um hefði verið fjallað. Þá féllst dómari á með stefndu að skulda- bréfin hafi aðeins verið einn margra greiðslumöguleika sem völ hafi veirð á og mismunandi vísitala þeirra brjóti því ekki gegn ákvæðum hlutafélagalaga. Þá segir að það að takast mætti að auka hlutafé hafi haft mikla þýð- ingu fyrir bágan fjárhag félags- ins. Með vaxtaleysi skuldabréfa og vísitölu miðað við útgáfudag hafi verið greitt fyrir sölu hlutafj- ár. DÓmari taldi að varðandi út- gáfu skuldabréfanna hefðu stefndu ekki sýnt af sér háttsemi sem metin verði þeim til sakar og því væru ekki skilyrði til að gera þá skaðabótaskylda. Þá seg- ir að ekki hafi verið sannað að félagið hafí beðið tjón af þessari vísitölutryggingu enda hafí ekki veirð sýnt fram á að hlutabréf fyrir sama nafnverð hefði selst á lakari greiðslukjörum. Um tilkynningu um hlutafjár- aukninug taldi dómari að stjórnar- menn hefðu ekki nægilega ræki- lega gengið úr skugga um að rétt fjárhæð hlutafjár væri þar til- greind. Ekki skipti máli heimild félagsins til að eiga 10% í sjálfu sér enda hafi ekki verið ákveðið að sú heimild yrði nýtt. Þá hafi stjórnin ekki leiðrétt fyrri yfirlys- ingu þegar ljóst var Uutafjárut- boðið hefðí ekki tekist með þeim hætti sem fyrr hafði verið frá greint og verði það metið þeim til gáleysis skv 132. grein hlutafé- lagalaga. Hins vegar hafi stefn- andi ekki sýnt fram á að það að hlutafé var minna en tilkynnt var hafi valdið tjóni, sem hefði orðið ef félagið eða einstakir viðskipta- menn þess hefði tapað fé með einhverjum hætti vegna tilkynn- ingarinnar. Því voru stefndu einn- ig sýknaðir af kröfum vegna þessa. Hver aðilanna var látinn bera sinn kostnað af rekstri málsins.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.