Morgunblaðið - 21.09.1995, Blaðsíða 32

Morgunblaðið - 21.09.1995, Blaðsíða 32
32 FIMMTUDAGUR 21. SEPTEMBER 1995 MORGUNBLAÐIÐ AÐSEIMDAR GREIISIAR Titríngur í heilbrigðiskerfinii FJÁRLAGAGERÐ ríkis- stjórnarinnar er nú í fullum gangi eins og alþjóð er kunnugt. Heil- brigðismálin taka þar dijúgan skerf og því hefur verið lýst yfir af ráðamönnum, að niðurskurður ^ sé fyrirsjáanlegur. Af þessum ástæðum hefur titringur færst í starfsfólk innan heilbrigðisþjón- ustunnar og við höfum fengið að sjá undanfarið í fjölmiðlum mis- stóryrtar yfirlýsingar um þær afætur sem sjúkrahúsin á lands- byggðinni eru talin vera. Þeir sem hæst láta og harðast vilja fram ganga, tala jafnvel um niðurskurð á sjúkrahúsum, nema í Reykjavík og Akureyri. Við sem höfum valið okkur starfsvettvang úti á landsbyggðinni höfum auðvitað, eins og aðrir, fýlgst með þessari umræðu, en lít- ið borið á andmælum, enda sein- ^ ^ þreyttir til vandræða. Hins vegar gæti utanaðkomandi, sem fylgist. með þessum umræðum, haldið að við vissum upp á okkur skömmina, hefðum úr nógum peningum að moða og vildum því lítið láta á okkur kræla. Svo er þó ekki tilfellið. Umræðan um heilbrigðisþjón- ustuna i dag mótast af ríkjandi aðstæðum en engum má gleymast úr hvaða umhverfi hún er sprottin. Einangrun og lélegar samgöngur hafa valdið því að hvert hérað hefur orðið að vera sjálfstætt í uppbyggingu sinnar heilbrigðis- þjónustu. Þetta hefur leitt til upp- byggingar á litlum sjúkrahúsum víðs vegar um land með dugnaði og atorku heimamanna. Það má öllum vera ljóst, að þessi uppbygg- ing hefur ekki komið til af löngun til að sjá steypta veggi, heldur af þörf til að reka þjónustu sem nauðsynleg er hveiju byggðarlagi. Með bættum sam- göngum og breyttum þjóðfélagsháttum hef- ur þetta sjónarmið vissulega breyst. Það er því í hæsta máta eðlilegt, að öll upp- byggingarstefna sjúkrahúsa sé endur- skoðuð. Hins vegar er tæpast hægt að gagn- rýna að í því húsnæði sem fýrir hendi er á hveijum stað, sé rekin sú full- komnasta heilbrigðisþjónusta sem tök er á að veita. Sjúkrahús Skagfirðinga er tæp- lega aldargamalt og á sér því tals- vert langa sögu. Hér hefur alltaf verið leitast við að veita íbúum héraðsins sem allra besta læknis- þjónustu og því verður reynt að halda áfram. Við höfum, eins og önnur sjúkrahús úti á landi, orðið að sæta því að fjárveitingar hafa minnkað. Fyllsta aðhalds hefur verið gætt í rekstri og samdráttur hefur orðið af þeim ástæðum, eins og hjá öðrum, og hefur þetta nú leitt til þess að frá 1. september höfum við þurft að loka nýrri deild fyrir hjúkrunarsjúklinga vegna fjármagnsskorts. Það er því ekki svo, að sjúkrahúsin úti á landi geti mokað úr einhverri gullkistu. Formaður og varaformaður læknaráðs Landspítalans skrifa grein í Morgunblaðið 5. september sl. þar sem þeir tala um offjárfest- ingu úti á landi. Ég spyr, hvenær varð fjárfesting á Sjúkra- húsi Skagfirðinga offjárfesting? Hér hefur verið byggt upp til að sinna þeirri þjónustu sem þörfin kallaði á. Það skal tekið fram, að ég er harður stuðningsmað- ur hátæknisjúkrahúsa sem verða að vera til og verða að geta veitt skjóta og góða þjón- ustu. Við sem vinnum úti á landsbyggðinni erum líklega best meðvitaðir um þetta, þar sem við lendum oft í aðstæðum sem kolleg- um á hátæknisjúkrahúsinu, vernd- aða vinnustaðnum, eru ókunnar. Aðalsmerki hvers læknis hlýtur að vera að þekkja sína eigin getu, nota hana á besta hátt, en jafn- framt að vera gagnrýninn á eigið mat og meðferðir og leita ráða þegar með þarf og senda frá sér sjúklinga þegar augljóst er að eig- in geta og skortur á tækjum hindr- ar að hægt sé að veita viðkom- andi sjúklingi bestu meðferð. í grein formanns og varafor- manns læknaráðs Landspítala er millifyrirsögn þar sem segir: „Falskt öryggi eða gæðaþjónusta?" Hér eru breiðu spjótin notuð. Eruð þið, ágætu kollegar, að segja það að ég og aðrir læknar sem höfum kosið okkur starfsvettvang úti á landi, stöndum hér við okkar sjúkrahús, eins og túlípanar, til að gefa fólki falskt öryggi? Þið segið að þetta giidi sérstaklega Það er ekki svo, segir Olafur R. Ingimars- son, að sjúkrahúsin úti á landi geti mokað upp úr einhverri gnllkistu. um slysa- og bráðalækningar. Hafið þið einhver dæmi um ófull- nægjandi meðferð á slysa- og bráðasjúklingum, t.d. hér á Sauð- árkróki? Þið nefnið sömuleiðis rannsóknir erlendis, sem sýni að meðferðarárangur á minni sjúkra- húsum sé oft síðri en á stærri sjúkrahúsum. Hér ættuð þið að geta heimilda. Hafið þið saman- burð á aðgerðum sem fram- kvæmdar eru á litlum sjúkrahús- um á íslandi og t.d. Landspítalan- um? Þetta er högg undir belti, kæru kollegar. Þið nefnið að til þess að halda uppi gæðaþjónustu, sé talið æskilegt að upptökusvæði sérhvers sjúkrahúss sé um 100 þús. íbúar. Síðar í greininni segið þið að með bættum samgöngum sé forgangsverkefni heilbrigðis- mála frekari uppbygging sjúkra- stofnana í Reykjavík og á Akur- eyri. Hvað með Akureyri, ef upp- tökusvæðið á að vera 100 þúsund íbúar? Allt er þetta afstætt. Ein- hvern tímann var íslendingur spurður í Svíþjóð, hversu margir íbúar væru á Islandi og fékk svar- ið, um 260 þúsund. Svíinn sagði: „Hvað, það er bara eins og Malmö“. Þá spurði íslendingurinn: „En hvað eru margir íbúar í Sví- Ólafur R. Ingimarsson þjóð?“ Svarið var, rösklega 8 millj- ónir. „Hvað, það er bara eins og í París.“ Vísað hefur verið í gulu skýrsl- una svokölluðu frá 1992 og einnig skýrslu Ríkisendurskoðunar um sjúkrahúsin á Sauðárkróki, Húsa- vík og Vestmannaeyjum frá 1994. Sjúkrahús Skagfirðinga kom vel út úr þessum athugunum. í gulu skýrslunni var tíðrætt um vega- lengdir og þá gjarnan frá t.d. Sauðárkróki til Akureyrar. Ég hef margoft bent á að það er jafn- langt hina leiðina, þ.e. frá Akur- eyri til Sauðárkróks. Okkur er sagt, að fyrir okkar skjólstæðinga sé stutt að fara í bíl \'h klst. til Akureyrar. Það má rétt vera. Það er líka stutt fyrir Akureyringa að fara 40 mín. í flugvél til Reykjavík- ur. Sömuleiðis er ekki langt fyrir Reykvíkinga, t.d. sem ganga þurfa undir svokallaðar electivar aðgerð- ir af biðlista, að fara frá Reykja- vík til t.d. Akraness, Selfoss og Keflavíkur. Ég ítreka að ég er ákafur stuðn- ingsmaður hátæknisjúkrahúsanna í Reykjavík og tek undir það sem fram kemur í grein þeirra félaga, að „allir landsmenn skulu eiga kost á fullkomnustu heilbrigðis- þjónustu sem á hveijum tíma eru tök á að veita . ..“ Við erum ugg- laust allir sammála um þetta og endurskoðun heilbriðgiskerfisins til að svo megi verða, er sjálfsögð. Ég vil hins vegar eindregið hvetja þessa kollega mína og aðra að hætta nú að trúa því að þeirra vandi sé upprunninn úti á lands- byggðinni, því að svo er ekki. Góður bóndi, sem sinnast við eigin- konuna við matarborðið, leysir ekki sinn vanda með því að sparka í hundinn sinn. í endann vil ég gjarnan taka undir lokaorð þeirra félaga í áðurnefndri grein, að það er fyrir Iöngu kominn tími að átök- um linni og að jafnvægi og ró komist yfir rekstur sjúkrahúsanna. Höfundur er yfirlæknir á Sauðár- króki. Látum ekkí staðar numið ÁKVÖRÐUN Alþingis um sér- stök skattfríðindi alþingismanna * hefur vakið mikla reiði í landinu. Samtök launafólks hafa mótmælt kröftuglega og krafist endurskoð- unar. I sama streng hafa tekið leiðarahöfundar dagblaða og þjóð- arsálin logar. Allir þessir aðilar benda réttilega á að ein lög eigi yfir alla að ganga og þegar svo sé komið að sá, sem setur þjóðinni allri leikreglur, hafi sérstaka fyrir- vara á gagnvart sér sjálfum þá sé illa komið. í þessu máli kristallast umræða síðustu mánaða um kjara- og skattamál. Við erum minnt á nauð- syn þess að allir borgi sinn skerf en vísi ekki ábyrgðinni og klyfjun- Hum yfir á aðra. Ráðamenn hafa nú um nokkurt skeið tekið undir kröfur frá verkalýðshreyfingu og öðrum aðilum um að nauðsynlegt sé að gera stórátak í skattamálum enda talið að ríkissjóð- ur hefði úr ellefu millj- örðum meira að spila ef allir greiddu sitfl Nú hefur Alþingi fengið skýr skilaboð um að þjóðin fylgist með störfum þess og gerir kröfur til þess að menn þar á bæ séu sjálfum sér sam- kvæmir í þessu efni. Þá er vitað að mis- rétti á milli hárra og lágra, karla og kvenna er aukið og viðhaldið með alls kyns duldum hækkunum sem hvergi koma fram í launatöxtum. Dæmi um þetta eru einmitt hinar umræddu skattfríu fjörutíu þús- undir ætlaðar þingmönnum. Þar er um dæmigerða dulda launa- hækkun að ræða. Þetta er dæmi um þann feluleik sem heldur lág- launafólki niðri og á ekki að líðast undir neinum kringumstæðum. Umræða um tekjuskiptinguna En við eigum ekki að láta hér við sitja. Við eigum að halda áfram með þessa umræðu. Nú þarf að skoða tekjuskiptinguna í þjóðfé- laginu opinskátt og heiðarlega. Og hér sakar ekki að menn líti í eiginn barm. Það vekur umhugsun að þegar fréttamaður á Stöð tvö sem fjallaði um þessi mál á fag- mannlegan hátt var spurður að því hvað hann hefði í laun sjálfur svaraði hann því til að það mætti hann ekki upplýsa, það væri trún- aðarmál. Ekki kann það góðri lukku að stýra þegar mönnum er beinlínis þröngvað til að þegja um eigin kjör. Fyrir ofan frétta- manninn standa síðan stjórnendur og enn ofar eigendur á himin- háum kjörum. Þar erum við komin inn í heim fólks sem hefur falin og dulin kjör sem stranglega er bannað að ræða um. Þá sjald- an að fáum við innsýn í þennan heim há- tekjufólksins, fjár- málaspekúlantanna, er þegar skattskráin er kynnt. Þá fáum við vísbendingu um kjörin, eða ef til vill aðeins það sem mönnum hefur þóknast að gefa upp til skatts. Nú er það svo að okkur kemur það öllum við hvemig við skiptum sameiginlegum þjóðartekjum á milli okkar. það er nefnilega sam- hengi á milli himinhárra launa annars vegar og hraksmánarlega lágra launa hins vegar. Það sam- hengi heitir kjaramisrétti. Þeim mun meira sem hátekjufólkið tek- ur til sín þeim mun minna er til skiptanna fyrir hina. Og hvað með siðferðið? Nú væri hollt að hinir stóryrtu en vel höldnu leiðarahöfundar dagblaðanna leggðust í ofurlitla sjálfsgagnrýni og rifjuðu upp hvemig málgögn þeirra hafa látið þegar láglaunalið- ið hefur ætlað að knýja sitt fram. Þá væri og ráð að hinn kjarnyrti framkvæmdastjóri Vinnuveitenda- Ögmundur Jónasson Nú þarf að skoða tekjuskiptinguna í þjóðfélaginu opinskátt og heiðarlega, segir •• Ogmundur Jónasson, og hér sakar ekkiað menn líti í eigin barm. sambandsins, sem staðið hefur á öllum bremsum gagnvart láglauna- fólki árum saman, settist, þótt ekki væri nema í örfáar mínútur, fyrir framan spegil í einlægu eintali sál- arinnar áður en hann næst reiðir siðferðisvöndinn á loft. V erkalýðshr eyfingin sýni fordæmi Kjör talsmanna verkalýðshreyf- ingarinnar eiga ekkert að vera undanskilin í þessari umræðu. Það á við um talsmenn hreyfingarinn- ar, bæði kjöma og ekki síður starfsmenn sem undanfarna daga hafa lagst í miklar siðferðilegar vangaveltur. Það hljóta að vera gerðar kröfur til okkar þegar fjall- að er um kjaramisréttið í þjóðfé- laginu, ekki síst þegar við höfum stór orð um aðra. Hvernig er þessu varið í okkar eiginn ranni? Éf við erum ekki sjálfum okkur sam- kvæm er hætt við að einhver fái óbragð í munninn. Staðreyndin er sú að það er vit- laust gefið á íslandi í dag. Svo hrikalega vitlaust er gefið að þús- undir fjölskyldna eru bókstaflega að kikna undan byrðunum. Við fáum upplýsingar frá Danmörku um fólk á helmingi hærra kaupi en greitt er fyrir samsvarandi störf hér heima. Við fáum staðfestingu á launaóstandinu hér í áróð- ursbæklingum sem ríkisstjórnin sendir nú út um allan heim til að sýna fram á láglaunaparadísina ísland. Það er að segja paradís fyrir erlenda fjármálaspekúlanta. Krafan er um hið sama og til ráðherra Nú hafa talsmenn verkalýðs- hreyfingarinnar talað. Krafan fyr- ir láglaunafólkið er sú sama og ráðherrum hefur verið skammtað af kjaradómi — sérstöku þjónustu- tæki íslenskra forréttindahópa til langs tíma. Nú er spurningin þessi: Er ekki rétt að láta kröfuna standa jafnvel þótt ráðherrahækkunin yrði dregin til baka og ákvörðunin um hinar skattfríu spesíur líka? Er ekki kominn tími til þess að launafólk taki höndum saman og haldi áfram því verki sem menn kváðust ætla að byija á með svo- kallaðri þjóðarsátt árið 1990? Þá myndaðist víðtæk samstaða um að hefjast handa um uppbygg- ingarstarf í launataxtakerflnu samhliða því sem gerð yrði upp- stokkun á ýmsum sviðum efna- hagslífsins. Sú tilraun stóð í fáeina mánuði en fjaraði síðan út. Frá þessum tíma hefur launafólk meira og minna öslað um í fjöru- gijótinu á sama tíma og fjárgróða- menn hafa hagnast sem aldrei fyrr. Þessu þarf launafólk að snúa við. Og þar á ég við allt launafólk. Höfundur er alþingismaður og formaður BSRB.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.