Morgunblaðið - 09.11.1995, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 09.11.1995, Blaðsíða 4
4 FIMMTUDAGUR 9. NÓVEMBER 1995 MORGUNBLAÐIÐ FRETTIR Heilbrigðis- og tryggingaráðherra Tryggingaráð endurskoði niðurfellingu bílakaupalána INGIBJÖRG Pálmadóttir, heilbrigð- is- og tryggingaráðherra, segist munu beina því til tryggingaráðs að það endurskoði ákvörðun sína um að hætta að veita öryrkjum lán til bílakaupa og vísa þeim þess í stað á almennan lánamarkað, en ýmis tryggingafélög bjóða bííakaupalán. Þetta kom fram í máli ráðherrans í fyrirspurnatíma á Alþingi í gær, þar sem hún rakti reyndar einnig rökstuðning Tryggingastofnunar fyrir ákvörðun tryggingaráðs. Þann- ig benti ráðherrann á að bílakaupal- ánin hefðu verið tekin upp árið 1947, en þá hafi aðgangur almennings að lánsfé verið takmarkaður. Ríkisend- urskoðun hafi gert athugasemdir við bílakaupalánin, bent á að þau eigi sér ekki lagastoð og samræmist tæp- lega hlutverki Tryggingastofnunar. Ráðherra sagði að rök Trygginga- ráðs væru jafnframt þau að aðstæð- ur . á lánamarkaði hefðu breytzt. „Lánveitingum Tryggingastofnunar var fyrst og fremst ætlað að gera fötluðum kleift að fá lán, þegar erf- itt var að fá lán á.almennum mark- aði. Nú er framboð lána á fjármagns- markaði mun meira og mörg fyrir- tæki bjóða hagstæðari lán en Trygg- ingastofhun hvað varðar lánstíma, upphæð lána, aldur bifreiða og ábyrgðir," sagði ráðherrann. Ráðherra greindi frá því að und- anfarin ár hefðu talsvert á fjórða hundrað manns fengið bílalán frá Tryggingastofnun á ári hverju. „Ég hef áður sagt það, og segi hér, að ég mun fara þess á leit við tryggingaráð að það endurskoði ákvörðun sína, þannig að lánafyrir- greiðslan verði ekki skorin niður með einu pennastriki," sagði Ingibjörg Pálmadóttir. Erfíðara að sækja tíl einkafyrirtælqa Guðrún Helgadóttir, varaþing- maður Alþýðubandalagsins, bar fram fyrirspurn um bílalánin fyrir hönd Svavars Gestssonar, sem er staddur erlendis. „Okkur er ljóst að ekki eru bein ákvæði í lögum um almanna- tryggingar um lán þessi, en við töld- um þau eiga svo langa hefð í sögu stofnunarinnar, og skipta fatlað fólk svo miklu máli, að fráleitt væri að svipta þáð þessari fyrirgreiðslu. Við töldum ljóst vera að því yrði gert erfiðara um vik með því að eiga að sækja lánafyrirgreiðslu til lánastofn- ana og tryggingafyrirtækja í einka- eign," sagði Guðrún. Þingmaðurinn sagði að Trygg- ingastofnun gæti dregið afborganir af bílakaupalánunum af bótum, sem greiddar væru til öryrkja, og þannig tryggt bæði stofnuninni og lánþeg- unum að staðið væri í skilum. „Eng- inn annar hefur leyfí til að taka af- borganir af tryggingabótum og það getur auðvitað ekkert tryggingafélag í bænum vaðið inn í Tryggingastofn- un ríkisins og tekið greiðslur af bót- um," sagði Guðrún. Össur boðar frumvarp Össur Skarphéðinsson, þingmaður Alþýðuflokks, sagði að breytingin, sem tryggingaráð hefði samþykkt, væri þáttur í að vega að kjörum fatl- aðra. Hann boðaði að flytti ráðherra ekki frumvarp til að bílakaupalánin fengju lagastoð, myndi hann sjálfur beita sér fyrir því að stjórnarandstað- an gerði það. Sýn hefur útsending- ar 16. nóv. SJÓNVARPSSTÖÐIN Sýn . hefur ákveðið að hefja útsendingar 16. nóvember nk. Dagskráin verður send út í opinni dagskrá fram til 21. nóv- ember, en síðan verður hún eingöngu opin áskrifendum Stöðvar tvö. Að sögn Páls Magnússonar, sjónvarps- stjóra Sýnar, er áformað að senda út efni í u.þ.b. 10 klukkutíma á dag. Hann sagði að útsendingar kæmu til með að hefjast eigi síðar en kl. 17 dag hvern. Páll sagði að dagskrá Sýnar væri ekki fullmótuð,- en kvikmyndir myndu skipa veglegan sess í dag- skránni. Eins yrði lögð áhersla á iþróttir og vandaða framhaldsþætti. Páll sagði að ekkert samstarf yrði milli Sýnar og Stöðvar tvö um dag- skrárefni. Hins vegar myndu stöðv- arnar hafa samstarf um tæknileg atriði, útsendingarbúnað, myndlykla og innheimtu. Páll sagði að engin ákvörðun hefði verið tekin um hve lengi Sýn yrði opin áskrifendum Stöðvar tvö. Nýting eldri húsa skoðuð Flateyri. Morgunblaðið. í GÆR var gengið frá kaupum á tveimur sumarbústöðum sem til- búnir eru til flutnings til Flateyr- ar, auk þess sem þrír bústaðir aðrir verða keyptir á næstu dög- um, að sögn Magneu Guðmunds- dóttur, oddvita á Flateyri. Hún segist reikna með að bústaðirnir komi í þessari viku og næstu, að öllu óbreyttu. Einnig er unnið að því að fá hús að láni frá Landsvirkjun. Magnea segir kostnaðinn við þessi kaup talsverðan en hann greiðist af ríkinu. 10-15 hús nýtanleg „Mér sýnist full þörf á þessu húsnæði, 5-6 húsum til að byrja með, en siðan kemur þörfin betur í ljós eftir því sem fólk gerir upp hug sinn um frekari búsetu eða búferlaflutninga. Þó nokkrir hafa tilkynnt að þeir ætli að vera áfram á nýjum stað, bæði fólk sem missti húsin sín og fólk sem treystir sér ekki til að búa í námunda við flóð- ið. Hins vegar er mjög eðlilegt að fólk sem lenti illa í þessum hörmungum treysti sér ekki allt til að koma beinttil baka," segir Magnea. Hópur iðnaðarmanna frá ísafirði vinnur nú að viðgerð á gömlu húsi við Hafnarstræti 19 á Flateyri en þar hefur verið rekinn veitingastaðurinn Vagninn. Er ætlunin að gera efri hæð hússins þannig úr garði að þar geti verið bústaður fyrir níu manns sem taka þátt í uppbyggingarstarfinu á Flateyri. Magnea segist telja að 10-15 hús séu nýtanleg til búsetu á Flat- eyri, öll á öruggu svæði. Með endurbótum á þessum húsakosti væri hægt að anna að stórum hluta eftirspurn eftir húsnæði vegna eignamissis eða tilflutn- ings. Þórarinn V. Þórarinsson, framkvæmdastjóri VSÍ, segir verðlagsf orsendur samninga hafa staðist Vísitala neysluverðs lækkar um 0,3% Ekki raunveruleg lækkun, segir Benedikt Davíðsson, forseti ASÍ VÍSITALA neysluverðs fyrir nóv- embermánuð er 0,3% lægri, en hún var í október samkvæmt tölum, sem Hagstofa íslands sendi frá sér í gær. Þórarinn V. Þórarinsson, fram- kvæmdastjóri Vinnuveitendasam- bands íslands, fagnaði þessum tíð- indum í gær, en Benedikt Dayíðsson, forseti Alþýðusambands íslands, sagði að hér væri aðeins um tíma- bundna lækkun að ræða. Samkvæmt fréttatilkynningu frá Hagstofu voru meginástæðurnar fyr- ir þessari lækkun vísitölu neysluverðs útsala dilkakjöts og lækkað verð á kartöflum, agúrkum og tómötum. Á móti vó fjórðungs hækkun verðs á lottómiðum. v Þórarinn V. Þórarinsson hjá VSÍ kvaðst halda að þessi lækkun vísi- tölunnar myndi hafa áhrif á viðræður launanefnda ASÍ og VSÍ um launalið þeirra samninga, sem gerðir voru í febúrar. „Það þarf enginn að efast um að verðlagsforsendur samninganna hafa staðist," sagði Þórarinn. „Verð- bólga verður samkvæmt þessu undir 2% á þessu ári og innan viðmiðunar- marka næsta ár. Verðlagsþróun er hagfelldari en búist hafði verið við." Þórarinn sagði að þessi lækkun væri að hluta tímabundin vegna þess að hún byggðist meðal annars á út- sölu á kindakjöti. Fólk myndi hins vegar vera að borða þetta gamla kindakjöt á næstunni og það myndi draga úr sölu á því nýja. „Það hefur myndast sérkennilegur vítahringur í þessum málum," sagði Þórarinn. Þórarinn sagði að ekki væri víst að þessi lækkun gengi til baka vegna þess að þáttur kjötútsölunnar í henni væri aðeins 0,15% og nú væri ekki lengur von á hækkunum vegna inn- lends grænmetis. Næstu mánuði myndu neytendur njóta ódýrs inn- flutts grænmetis, en gætu hins vegar haft áhyggjur af verðlagi næsta sum- ar yrðu ekki gerðar breytingar. Þórarinn sagði að hægt væri að ná meirj árangri, til dæmis með því að breyta rekstrarskilyrðum í eggjaframleiðslu og e.t.v. í svína- og kjúklingarækt. í þessum greinum væru aðföng dýr, en það er ekki sjálf- gefíð að sú þurfi að vera raunin. Benedikt Davíðsson sagði að ekki væri mikið um vísitöTulækkunina að segja. „Meginhluturinn er vegna kjötútsölu og kemur aftur til baka," sagði Benedikt. „Þetta er ekki raun- veruleg lækkun, en það er jákvætt að vísitalan skuli lækka." Þegar Benedikt var spurður um þau um- mæli Þórarins að lækkunin sýndi að verðlagsforsendur samninganna hefðu í raun staðist, sagði hann að ekki hefði verið lagt mat á það enn. Ætlunin væri að setjast niður til við- ræðna um launamál, meðal annars í ljósi þessara upplýsinga. Agúrkur lækkuðu um 40% Vísitala neysluverðs hefur hækkað um 2,1% síðustu tólf mánuði og und- anfarna þrjá mánuði hefur vísitalan hækkað um 0,5% sem jafngildir um 1,9% verðbólgu á heilu ári. Af breytingum á einstökum liðum vísitölunnar frá októbermánuði má nefna að kartöflur lækkuðu um 66% sem olli 0,25% lækkun vísitölunnar og grænmeti og ávextir lækkuðu um 6,4% að meðalatali sem olli 0,16% lækkun vísitölunnar. Af einstökum verðbreytingum á grænmeti má Vísitala neysluverðs ínóv. 1995 (174,3*10) Breyting fráfyrri mánuði 0Matvörur(16,1%) 01 Kjöt og kjðtvörur (3,6%) -5,8% [ 05 Grænmeti, ávextir og ber (2,4%) -6,4% [~ -3,8% | 06 Kartðflur og vörur úr þeim (0,3%) -42,8% 07Sykur(0,2%) 08 Kaffi, te, kakó og súkkul. (0,6%) 09 Aðrar matvörur (1,8%) 1 Drykkjarvörur og tóbak (4,4%) 2 Föt og skófatnaður (5,8%) 3 Húsnæði, rafmagn og hiti (17,9%) 4 Húsgögn og heimilisbúnaður (6,7%) 5Heilsuverndí£8%) 6 Ferðir og flutningar (20,3%) 7 Tómstundaiökun og menntun (11,8%) 73 Tómstundaiðkanir (5,5%) 8 Aðrar vörur og þjónusta (14,3%) 83 Veitingahúsa- og hótelþjónusta (3,5%) 84 0rlofsferðir(3,4%) VISITALA NEYSLUVERÐS (100,0%) -0,33% | nefna að agúrkur lækkuðu um 40,4% sem olli 0,11% lækkun vísitölunnar og tómatar lækkuðu um 38,5% sem olli 0,05% lækkun vísitölunnar. Þá lækkaði dilkakjöt um 17,8% sem hafði í för með sér 0,20% vísitölu- lækkun, en lottómiðar hækkuðu hins vegar um 25% og olli það 0,13% hækkun vísitölunnar. Samkvæmt upplýsingum Hagstof- ! unnar var verðbólga í ríkjum Bvrópu- sambandsins 3,1% að meðaltali frá september 1994 til sama tíma 1995- Verðbólga á íslandi var á sama tíma 1,8%. í einstökum ríkjum Evrópu- sambandsins var verðbólga lægst í Finnlandi 0,3%, 1,2% í Belgíu og 1,5% í Hollandi. í Noregi og Kanada í var hún 2,3%, en 2,5% í Bandaríkjun- um, Svíþjóð og írlandi. i i
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.