Morgunblaðið - 08.06.1996, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 08.06.1996, Blaðsíða 16
16 LAUGARDAGUR 8. JÚNÍ 1996 MORGUNBLAÐIÐ h VIÐSKIPTI Gagnrýnin á smásölu ríkissjóðs á ríkisverðbréfum innan banka og verðbréfafyrirtækja Ríkið hættí verðbréfamiðlun sem markaðurinn getur sinnt MIKILVÆGT er að ríkið dragi úr umsvifum sínum á fjármagnsmark- aði og þá sér í lagi í smásölu ríkis- verðbréfa, að mati þeirra Vals Vals- sonar, bankastjóra íslandsbanka og formanns Sambands íslenskra við- skiptabanka, og Gunnars Helga Hálfdánarsonar, forstjóra Lands- bréfa. Telja þeir eðlilegra að ríkið láti bönkum og verðbréfafyrirtækjum þessa starfsemi eftir, enda séu þess- ir aðilar fullfærir um að sinna henni. Auk þess standa áskrifendur spari- skírteina vart undir þeim kostnaði sem hlýst af markaðssetningu bréf- anna og rekstri áskriftarkerfisins , að mati Gunnars Helga, sem í raun þýði að vaxtakjörin séu niðurgreidd. Valur kveðst telja að það eigi að stefna að því að ríkissjóður hætti þessari beinu smásölu, en nýti sér fjármálafyrirtæki, banka og verð- bréfafyrirtæki sem dreifileiðir fyrir sína markaðssetningu, fremur en að efna til þeirrar miklu samkeppni um sparifé landsmanna sem óneit- , Áskrifendur standa ekki undir kostnaði við áskriftarkerfi spariskírteina anlega er afleiðingin af þessum vinnubrögðum ríkissjóðs. „Þó svo að finna megi þess dæmi að ríkissjóðir annarra landa stundi smásölu á verðbréfum verður að taka mið af því að hér á landi eru á landi eru umsvif ríkissjóðs mun meiri en gerist annars staðar og því hafa aðgerðir ríkisins mun meiri áhrif á markaðinn hér. Sú aðferð sem nú er notuð við sölu spariskír- teina veldur mikilli spennu á mark- aðnum, og auglýsingastarfsemin og markaðssetningin sem hénni fylgir eiga þar stærstan þátt. Þessi spenna getur síðan leitt til hærri vaxta." Aukíð samráð við verðbréfa- markað gæti lækkað vexti Gunnar Helgi segir mjög mikil- vægt að hið opinbera hafi meira samráð við þá aðila sem séu á markaðnum og hætti þeim einleik sem það leiki nú. Með auknu sam- ráði við aðila úti á markaðnum, t.d. hvað varðar vöruþróun, fjárhæðir, tímasetningar og dreifingu útboða Lánasýslunnar, væri hægt að leysa fjárþörf ríkissjóðs án þess að það ylli þeim truflunum sem gjarnan eiga sér stað. „Það er alveg ljóst að eftir því sem verðbréfamarkaðnum fleygir fram, þeim mun auðveldara á hann með að sinna fjárþörf ríkissjóðs. Þessir aðilar verða því að skynja þessar breytingar og sýna meiri samstarfsvilja," segir Gunnar. Hann segist einnig telja það vera mjög óheppilegt að ríkið sé að vas- ast í starfsemi sem verðbréfamark- aðurinn sé fullfær um að sinna. Gunnar segir það jafnframt vera mikilvægt að áskrifendur spariskír- teina greiði að fullu þann kostnað sem hljótist af rekstri þessa kerfis, bæði beinan og óbeinan. Hann seg- ir það mjög hæpið að svo sé í dag og þar af leiðandi sé verið að bjóða þar fram þjónustu sem að aðrir geti ekki mætt með góðu móti án þess að það hafi áhrif á vaxtakjör. „Hvað varðar óbeina kostnaðinn má nefna að Seðlabankinn aðstoðar Þjónustumiðstöðina við að reka þetta áskriftarkerfi og við teljum það mjög óheppilegt að bankinn, sem er eftirlits- og samstarfsaðili verðbréfafyrirtækjanna, sé með þessum hætti að taka þátt í sam- keppni við þau. Við vitum ekki hver hinn raun- verulegi kostnaður við að reka þetta kerfi er, en við vitum það hins veg- ar að nýlega er lokið ákveðnu nefndarstarfi á vegum fjármála- ráðuneytisins um hlutverk og stöðu Þjónustumiðstöðvarinnar. Við höf- um heyrt að þessi nefnd, sem var einungis skipuð innanbúðarmönn- um, hafi skilað niðurstöðum en við höfum ekki fengið að sjá þessa skýrslu og auglýsum eftir henni." Neytendasamtökin óska eftir rannsókn vegna innflutnings á útrunnu kaffi Telja um ásetn- ingaðræða Umboðsaðili segir mistök hafa átt sér stað NEYTENDASAMTÓKIN hafa óskað eftir því við Hollustuvernd ríkisins að fram fari sérstök athug- un á gæðum þeirra matvæla sem Rydenskaffi hf., umboðsaðili Gev- alia hér á landi, dreifi hér á landi, í ljósi þess að fyrirtækið hafi ný- lega orðið uppvíst af því að reyna „af ásettu ráði að flytja inn kaffi sem komið var fram yfir leyfilega dagsetningu til sölu", eins og seg- ir í tilkynningu samtakanna. Þórir Baldursson, framkvæmdastjóri Rydenskaffí, hafnar þessu hins vegar alfarið og segir að hér hafi verið um mistök að ræða. Jóhannes Gunnarsson, fram- kvæmdastjóri Neytendasamtak- anna segir að hann kaupi ekki þá skýringu að hér sé um mannleg mistök að ræða, sérstaklega þar sem þetta sé ekki í fyrsta sinn sem fyrirtækið verði uppvíst af inn- flutningi á kaffi sem komið sé fram yfir síðasta söludag. „Ég spyr nú bara mikið afskap- lega hljóta það að vera skrítin mannieg mistök, þegar að mistök- in eru fólgin í því í ,báðum þeim tilvikum sem við höfum dæmi um, að útrunna kaffinu er raðað aftast í gáminn og í hann miðjan en vegna einhverra mannlegra mis- taka er alltaf nýtt kaffi sett fremst." Guðrún Elísabet Gunnarsdóttir, matvælafræðingur hjá Hollustu- vernd ríkisins, staðfesti í samtali við Morgunblaðið að í ljós hefði komið við reglubundið eftilit að hluti af því kaffi sem umræddur aðili hafi flutt inn fyrir skömmu hafi verið útrunninn og hafi verið dæmi um að kaffið hafi verið kom- ið allt að þrjú ár fram yfir síðasta söludag. Hins vegar hafi einnig verið í gámnum kaffi sem ekki hafi verið útrunnið. Hún segir að þær skýringar hafi fengist að utan frá viðkom- andi söluaðila að um mistök hafi verið að ræða og umrædd sending hafí aldrei átt að fara hingað til lands. í framhaldinu hafi umboðs- aðilinn hér á landi óskað eftir því að sendingin í heild yrði endur- send. Guðrún segir að málið muni því ekki hafa neina eftirmála af hálfu Hollustuverndar að öðru leyti en því að því verði fylgt eftir með hertu eftiriiti um tíma. Undrast yfirlýsingu Neytendasamtakanna Þórir Baldursson segir það af og frá að fyrirtækið hafí vísvit- andi verið að reyna að flytja hing- að til lands útrunnið kaffi. Hér hafi verið um mistök að ræða af hálfu söluaðilans úti sem átt hafi sér stað við hleðslu í skip. Sending- in hafi átt að fara til Austur-Evr- ópu. Hafi þeir þegar beðist afsök- unar á þeim mistökum og gámur- inn sendur utan á ný. Hann segist undrast þessa harð- orðu yfirlýsingu Neytendasamtak- anna, sérstaklega í ljósi þess að samtökin hafí ekki leitað eftir neinum upplýsingum frá fyrírtæk- inu áður. „Ef menn væru að stunda viðskipti með þeim hætti sem hér er látið að liggja, væru menn þá ekki bara að taka eigin gröf? Við erum að verja hér hundr- uðum þúsunda króna á hverju ári til að koma okkur fyrir á markaðn- um, auk þess sem þetta er leið- andi vörumerki á Norðurlöndum og framleíðandinn myndi aldrei leyfa okkur slíkt," segir Þórir. Morgunblaðið/Július SKÓVERSLUN Steinars Waage var fyrsta yerslunin til að semja við Europe Tax-free Shopping á íslandi. Á myndinni eru John Rassing, yfirmaður ETS Danmörku, Steinar Waage og Jónas Hagan Guðmundsson, framkvæmdastjóri ETS á íslandi. Europe Tax-free Shopping á Islandi Landsbankinn endurgreiðir virðisaukaskatt EUROPE Tax-Free Shopping hóf starfsemi sína hér á landi í gær. Fyrirtækið mun annast endur- greiðslu virðisaukaskatts af vöru- kaupum erlendra ferðamanna hér á landi og hefur þegar verið gengið frá samningum við Landsbanka Is- lands um að bankinn annist endur- greiðslu virðisaukaskattsins. Samn- ingurinn hefur það í för með sér að erlendir ferðamenn geta nú fengið virðisaukaskattinn endurgreiddan í útibúi bankans í Leifsstöð, sem er opið allan sólarhringinn. Brynjólfur Helgason, aðstoðar- bankastjóri Landsbankans, segir að fyrst um sinn geti einungis erlendir ferðamenn nýtt sér þessa þjónustu en frá 1. október næstkomandi verði hún einnig í boði fyrir íslendinga sem eru að koma til landsins. ísland er 23. landið sem ETS starfar í og er það von þeirra aðila sem standa að starfseminni að þetta megi auka hag íslenskrar verslunar. Skrifstofa ETS á íslandi hefur þegar tekið til starfa og mun starfs- fólk hennar taka við skráningum og leiðbeina verslunum um hvernig nota eigi Europe Tax-free Shopping. Að sögn Birgis Rafns Jónssonar, varaformanns Félags íslenskra stór- kaupmanna, getur tilkoma ETS á íslandi haft áhrif til batnaðar á ís- lenska verslun því oft á tíðum velja ferðamenn áfangastaði eftir verslun- armöguleikum. Munaðarvarningur, sem erlendir ferðamenn sækjast eft- ir að kaupa, er ekki dýr á íslandi og því er mikilvægt að breyta við- horfi ferðamanna á verðlagi á Is- landi. Ferðamannaverslun hafi auk- ist um 50% á undanförnum árum og líklegt að hún eigi eftir að auk- ast enn frekar með komu ETS á íslandi. Að Europe Tax-free Shopping á íslandi standa Félag íslenskra stór- kaupmanna, Kaupmannasamtök ís- lands og ETS Europe. Jónas Hagan Guðmundsson hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri ETS á íslandi. BSkyB sendir út enska boltann London. Reuter. ÚRVALSDEILD enska knatt- spyrnusambandsins hefur selt sjónvarpsfélaginu British Sky Broadcasting rétt til beinna sjónvarpssendinga frá leikjum í deildinni fyrir 670 milljónir punda eða rúmlega 67 millj- arða króna. Samningurinn er til fjög- urra ára og BSkyB heldur því rétti sem félagið nú þegar hefur til beinna sendinga frá leikjum í deildinni til loka keppnistímabilsins 2000- 2001. Brezka ríkissjónvarpið BBC greiddi 73 milljónir punda fyr- ir samning til fjögurra ára um rétt til að sjónvarpa frá stærstu augnablikunum í hverjum leik. Engin breyting verður því á núverandi fyrirkomulagi sjón- varpssendinga frá leikjum í ensku úrvalsdeildinni að óðru leyti en því að greitt er hærra verð fyrir útsendingaréttinn. AT&T selur fjármála- deild sína New York. Reuter. AT&T, hinn frægi fjarskiptar- isi, hefur samþykkt að selja fjármáladeild sína stjórnendum og öðrum fjárfestum með samningi, þar sem deildin er metin á 2,2 milljarða dollara. Sala fjármáladeildarinnar, AT&T Capital Corp., er síðasta skrefið í skiptingu AT%T. Fyr- irtækinu var komið á fót 1985, aðallega til að fjármagna sölu á tækjabúnaði AT&T, og það starfar í 20 löndum í Norður- og Suður-Ameríku, Evrópu og á Asíu/Kyrrahafssvæðinu. Meðal kaupenda eru stjórn- endur AT&T Capital og GRS Holding Co, sem á járnbraut- arleigufyrirtæki í Bretlandi, og Babcock & Brown, fjármála- fyrirtæki í San Francisco. Kaupverðið var 45 dollarar á hlutabréf, 4 dollurum hærra en hlutabréf AT&T Capital við lokun. Hlutabréf í fyrirtækinu hækkuðu síðan um 3 dollara í 44 dollara í kauphöllinni í New York. Hlutabréf í AT&T hækk- uðu um 25 sent í 62,25 dollara. Máligegn Time-Warner og Ted Turn- er vísað frá Wilmington, Delaware. DÓMARI í Delaware hefur vís- að frá máli símafélagsins US West Communications Group, sem hefur reynt að koma í veg fyrir fyrirhugaðan 7,5 milljarða dollara samruna fjölmiðlarisans Time Wamer og Turner Bro- adcasting System. Málið var aðeins ein af nokkrum hugsanlegum hindr- unum er kunna að vera í vegi fyrir samkomulaginu, sem kann að leiða til stofnunar mesta fjölmiðlafyrirtækis heims. Úrskurði dómarans í Delaw- are, William Allen, hefur verið fagnað í Wall Street. Þar er úrskurðurinn talinn benda til þess að yfirvöld, sem hafa eft- irlit með því að hringamyndanir eigi sér ekki stað, muni sam- þykkja hann. » § l P
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.