Morgunblaðið - 08.06.1996, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 08.06.1996, Blaðsíða 4
4 LAUGARDAGUR 8. JÚNÍ 1996 MORGUNBLAÐIÐ FRETTIR Finnst þér það góc meiri pólitísk völd? eða slæm tillaga að veita forsets Mjög góð tillaga Fremur góð tillaga ^ÉM vorki góð né slæm £_| íslands WrkLl ¦ 15.4% i ' 1 15,4% ? 5,1% Hlutlaus, h 1 32,7% Fremur slæm tillaga __ 31,3% Mjög slæm tillaga Ertu ánægð(ur) eða óánægð(ur) með hiutverk forseta- embættisins í þjóðlífinu, eins og það hefur mótast á 10,3% Hlutlaus/hvorkiné síðastliðnum áratugum? 10,8% Óánægð(ur) Ánægð(ur) 78,8% Finnst þér að forsetinn eigi í starfi sínu a á eftirtalin verkefni? Efla fjölskyldupa í íslensku samfélagi Veita Alþingi og ríkisstjórn aðhald Efla siðferði meðal þjóðarinnar Afla viðskiptatengsla erlendis Efla menningu innanlands Hafa frumkvæði á vettvangi þjóðmála Kynningu á íslenskrí þjóð og menningu erlendis Vera sameiningartákn þjóðarinnar Vemdun íslenskrar tungu Skógrækt ð leggja meiri, svipaða, eða minni áherslu en verið hefur Meiri Svipaða - Minni 59,6% 38,4% | || 2,0% 55,0% 39,6% | | 15,4% 51,1% 46,4% | |';j2,5% 44,5% 43,6% 111,9% 40,6% 56,2% | |||3,2% 40,1% 50,9% | KM19,0% 31,5 % 64,4%j |__}4,1% 28,1% 71,3% 10,6% 26,8% 70,7% ' i 2,5% 24,0% 64,9% 11,1% SkoðanakönnunFélagsvísindastofnunar Forsetinn sinni fj ölsky ldumálum KJOSENDUR virðast vera fylgj- andi því að forseti íslands veiti Alþingi og ríkisstjórn meira að- hald en hann hefur gert. Þeir leggja einnig áherslu á að hann leitist við í störfum sínum að efla fjölskylduna í íslensku samfélagi og efli siðferði meðal þjóðarinnar. Þetta kemur fram í nýrri skoðana- könnun sem Félagsvísindakönnun hefur gert fyrir Morgunblaðið. Kjósendur voru beðnir um álit á 10 málum, sem forsetaembættið hefur Iagt áherslu á. Spurt var hvort kjósendur vildu að forsetinn legði meiri, svipaða eða minni áherslu á þessi mál. Yfir 50% kjós- enda töldu ástæðu til að forsetinn legði meiri áherslu á að efla fjöl- skylduna í íslensku samfélagi, veita Alþingi og ríkisstjórn aðhald og efla síðferði meðal þjóðarinnar en gert hefur verið. 44,5% töldu að forsetinn ætti að leggja meiri áherslu á að afla viðskiptatengsla erlendis, en 11,9% töldu að forset- inn ætti að gera minna af því en gert hefur verið, Minni áhugi á skógrækt og- íslenskri tungu Athyglisvert er að fæstir töldu ástæðu til að forsetinn hefðr auk- in afskipti af skógrækt og vernd- un íslenskrar tungu. 11,1% vildu að forsetinn legði minni áherslu á skógrækt en gert hefur verið. Um 85% kjósenda telja að for- setaembættið sé mjög eða frekar Telurðu forsetaembættið mjög mikilvægt, frekar mikilvægt eða ekki mikilvægt fyrir íslensku þjóðina? 44,4% Mjög mikilvægt 41,2% Frekar mikilvægt 14,4% Ekki mikilvægt Finnst þér koma til greina að forseti neiti að undirrita lög sem Alþingi hefur samþykkt? Þeir sem svarajá voru spurðirfrekar: Finnst þér að forseti ætti að gera slíkt í undantekningartilvikum eða oftar? 21,6% Nei, kemur ekki til greina Já, en í undantekningartllvikum. 59,8% 15,5% Já, ekki bara i undantekningartilvikum i I 3,1% Já, óviss með umfang mikilvægt embætti fyrir íslensku þjóðina. Einungis 14,4% telja það ekki mikilvægt. 78,8% kjósenda eru ánægð með hlutverk forseta- embættisins í þjóðlífinu, eins og það hefur mótast á síðastliðnum áratugum, en einungis 10,8% eru óánægð með það. 21,6% þjóðarinnar telja að það komi ekki til greina að forsetinn neiti að undirrita lög sem Alþingi hefur samþykkt, 59,8% kjósenda telja að slíkt komi til greina í undantekningartilfellum og 18,6% telja að til greina komi að forsetinn beiti neitunarvaldinu oftar en í undantekningartilfell- um. 64% kjósenda téHa að tillaga um að veita forseta íslands meiri pólitísk völd sé frekar slæm eða mjög slæm tillaga, en 30,8% telja slíka tillögu frekar góða eða mjög góða. Skoðanakönnunin var gerð daganna 30. maí til 5. júní. Stuðst var við slembiúrtak úr þjóðskrá sem náði til 1.500 manna á aldrin- um 18-75 ára af öllu landinu. Nettósvörun var 72,5%. Dagskráin næstu daga Laugardagur 8. júní: Á ferð um Snæfellsnes: Heimsókn til Hellisands kl. 9:30 Fundir: Olafsvík, Gistiheimili Olafsvíkur kl. 13:00 Grundarfjörður Ásakaffi kl. 15:00 Stykkishóimur, Hótel Stykkishólmurkl. 17:30 Mánudagur 10. júni: Heimsókn til Suðurnesja Hverfafundur: Breiðholt. Gerðuberg kl. 20:30 Upplýsingar um forsetakosningarnar erugefnará kosningaskrifstofunni í' Borgartúni 20 og i síma 588 6688 Upplýsingar um atkvœia greiðslu utan kjörfundar eru gefnar i sima 553 3209 MorgunblaðioVÞorkell TUTTUGU viðartegundir eru þegar til á lager Viðarmiðlunar Skógræktar ríkisins en starfsemi hennar hófst í gær í hús- næði Landgræðslu ríkisins við Suðurhlíð. Islenskur smíðavið- ur í Viðarmiðlun SKÓGRÆKT ríkisins hóf í gær starfsemi Viðarmiðlunar í hús- næði Landgræðslusjóðs við Suðurhlíð í Reykjavík. Þar geta handverksmenn og fyrirtæki nálgast íslenskan við auk þess sem gefnar verða upplýsingar um þann efnivið sem fellur til á skógræktarsvæðum. Þegar eru um 20 viðartegundir komn- ar í hús, sumt af því vérðmætur smíðaviður. Ólafur Oddsson, kynningar- fulltrúi Skógræktar ríkisins, sagði við opnun Viðarmiðlunar að mikið timbur myndi falla til á næstu árum á skógræktar- reitum víða um land, auk þess sem verðmæt tré séu felld í görðum sem smíða megi úr. Þessi efniviður hafi hingað til dreifst víða eða lent á haugun- um. Nú verði hægt að ganga að honum eða upplýsingum um hann á einum stað. Ólafur segir mikið þróunar- starf fara fram meðal hand- verksmanna um þessar mundir. Stofhuð séu félög ýmissa hand- verkshópa og tilraunir gerðar með vinnslu á ýmsum viðarteg- undum. Hann sagði að sum ís- lensku trjánna yxu hægt og væru þvi mun þéttari og harð- ari en hraðvaxta tré erlendis og þar af leiðandi verðmætari smíðaviður. Til að vekja athygli á verð- mæti íslenska viðarins var efnt til hugmyndasamkeppni um gerð skógarhnífs sem skyldi vera unninn sem mest úr ís- lensku efni. 60 hnífar bárust dómnefnd og mun hún birta niðurstöður sínar um næstu helgi. Brynjólfur Helgason gagnrýnir fjármagnstekjuskatt Innheimta af gjaldeyris- reikningum mjög flókin BRYNJÓLFUR Helgason aðstoðar- bankastjóri Landsbankans segir innheimtu 10% fjármagnstekju- skatts af innlendum gjaldeyris- reikningum og verðbréfum flókna. Snorri Olsen ríkisskattstjóri segir að ekki komi til útborgunar banka- og fjármálastofnana til skattyfir- valda fyrr en í ársbyrjun 1998. Brynjólfur segir að framkvæmd skattlagningarinnar sé tiltölulega einföld hvað varðar almenna spari- fjáreign, en þegar komi að innlend- um gjaldeyrisreikningum og ýmsum verðbréfum sé hún „flókin eða mjög flókin". „Er það virkilega ætlun stjórnvalda að einstaklingur sem skiptir sparifé sínu milli Bandaríkja- dals og þýskra marka borgi skatt jafnt af þeim hluta sem gengis- hagnaður er á og gengistap, í stað þess að horfa á heildarstöðu?" seg- ir hann. Brynjólfur segir ekki langt síðan afnumin voru nokkurra ára gömul lög um húsnæðissparnaðarreikn- inga þar sem boðið var upp á skatta- legt hagræði. „Hringlandaháttur og ósamræmi af þessu tagi er ekki til þess fallið að auka trú sparifjáreig- enda á auknum sparnaði." Hann ítrekar ennfremur hugsan- legar vaxtahækkanir. „Kostnaður við innheimtuna virðist eiga að leggjast á banka og önnur fjármála- fyrirtæki. Menn verða með ein- hverju móti að innheimta þau gjöld af viðskiptavinum." Undir þetta tekur Stefán Pálsson, bankastjóri Búnaðarbankans, og segir að varað hafi verið við því að leggja kostnað vegna innheimtunnar á bankakerf- ið. Snorri Olsen ríkisskattstjóri segir að reiknað hafí verið með að kostnaður við skattlagningu fyrsta árið næmi 34 milljónum. Uppgjör veiði einu sinni á ári, í fyrsta sinn 1998 og útreikningar á jöfnunar- verðmæti hlutafélaga gangi yfir á 2-3 árum.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.