Morgunblaðið - 15.04.1998, Blaðsíða 32

Morgunblaðið - 15.04.1998, Blaðsíða 32
32- MIÐVIKUDAGUR 15. APRÍL 1998 LISTIR MORGUNBLAÐIÐ FOT.D FASTEIGNASALA Sími 552 1400 • Fax 552 1405 í SMÍÐUM Laufengi tækifæri m 96 fm. Fai- leg 3ja herbergja ibúð á 2. hasð í litlu fjöl- býli. Tilbúin undir tréverk. Stórar suður- svalir. Verð 6,7 millj. N.B. Ýmis skipti möguleg. TÆKIFÆRI 3068 Jörfatind. Fallegt endaraðh. á 1 hæð I smíðum með innb. bilsk., 3 svefnherb. öll eignin vel rúmg., mögul. að fá eignina á ýmsum byggingarst. Cltsýni. 3197 EINBÝIJSHÚS Vættaborgir. útsým, frábært útsýni. Glæsilegt fokhlet einbýli I botn- langa á einni hæð ásamt bílskúr. Sérstök eign á einstöku verði. 4777 Funafold Vorum að fá í einkasölu glæsllegt ca 180 fm einbýli á tveimur haeðum á þessum vinsæla stað. Fjögur herbergi og rúmgóð og björt stofa og borðstofa. Góður garður I rækt með verönd og heitum potti. Áhv. ca 7,0 millj húsbréf og Byggsj. Verð 15,3 mllj. 3275 Vitastígur TÆKIFÆRI - TÆKIFÆRI Stórglæsilegt mikið uppgert bakhús á tveimur hæðum. 3,5 - 4ra metra lofthæð á efri hæð. Nýtt gegnheilt kirsuberjaparket á öllu húsinu. Ný kirsuberjaeldhúsinnr. Stál ískápur fylgir. Nýtt rafmagn, pípulagnir og ofnar, gluggar og gler, þak ofl. Baðher- bergi allt uppgert, flísalagt í hólf og gólf, hombaðkar. ÞETTA ER MEÐ GLÆSI- LEGRI HÚSUM í MIÐBÆNUM. Áhv. 7,6 millj. Verð 13,3 millj. 3290 Granaskjól Rómantísk og kósi 4ra herb. risíb. á alveg fráb. stað I vesturbæn- um. Tvö svherb. og tvær flísal. stofur. Vestursvalir. Stór gróinn garður. Hús ný- málað að utan. Áhv. ca 4 m. Verð 8,5 m. Melabraut. Falleg 106 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi. Parket og flísar á gólfum, nýleg eldhúsinnr. Ibúð í góðu skipulagi. Verð 8,5 millj. 3JA IILRBI KGJA Flétturími. Á jarðh. með sérsuðursól- palli ca 76 fm falleg ib. Góð herb. Flisar á báði. Vönduð eldhúsinnr. Björt og falleg íb. Áhv. húsbr. ca 4,5 m. Verð 7,2 m. 3133. Garðabær - Espilundur Vorum að fá í sölu gott ca 140 fm einbýlishús á einni hæð ásamt tvöföldum bílskúr. Fjögur svefnherbergi og björt og góð stofa. Fal- legur garður í rækt umlykur húsið. Áhv. ca 8,2 millj. Verð 14,6 millj. 3337 Reykás lækkað verð 200 fm endaraðhús með innb. bilskúr og garðhúsi. 4 svefnherbergi og 2 stofur. Ágætar innr. og gólfefni. Fallegt útsýni. Áhv. góð langtíma lán. Lækkað verð. SKIPTI MÖGULEG. 3079 Byggðarholt - Mos. Giæsiiegt ca 143 fm endaraðh. á einni hæð ásamt bíl- sk. Hús I mjög góðu ástandi. 4 rúmg. herb. í sérsvherbálmu. Stofa með fallegum arni. Parket á öllu. Fllsalagt bað. Þetta er alvöru fjölskylduhús. Verð 12,2 millj. 3135. Bakkasmári. Stórglæsilegt ca 233 fm parhús á 2 hæðum. Allar innréttingar eru sérsmíðaöar og sérlega vandaðar úr Mahogny. 5 svherb., 2 stofur og hobbý- herb. Mjög vandað 17 fm baðherb. Mikil lofthæð og gott skipulag. Góð staðsetning með frábæru útsýni. Bílskúr er ca 23 fm. Hér hefur hvergi verið til sparað. Áhv. ca 5 millj. húsbr. Verð 16,9 millj. 3370. Háagerði Vorum að fá í sölu á þess- um frábæra stað mjög gott ca 141 fm raðhús á tveimur hæðum. Nýlegt eldhús , þrjár stofur og 4 svefnherbergi. Fallegur afgirtur garðurí rækt. Verð 12,9 millj.3381 IIÆDIR Fýlshólar Stórglæsilegt hæð með fallegu útsýni. Góðar innr. Fallegur garður. Bílskúr með öllu. Áhv. langtímalán. Verð 13,5 millj. ÖLL SKIPTI SKOÐUÐ. 2499 Bústaðavegur. 100 fm sérhæð ásamt rúmgóðu ca 80 fm nýtanlegu risi. 2 stofur og 3 svefnherbergi. Fallegt útsýni. Hér verður draumurinn að veruleika. Verð 7,9 millj. 4218 Huldubraut. Stórglæsileg sérhæð í tvibýli. 5 rúmgóð svefnherbergi með park- eli og 4 stofur. Rúmgóður bílskúr með 3 metra lofthæð. Fallegt útsýni. Nánari uppl. á skrifst. Þessi er sérstök. Ýmis skipti. 3269. Við Vatnsstíg Vel skipulögð ca 82 fm íb. I hjarta borgarinnar. Parket. Ný eld- húsinnrétt. Þvottaaðst. í íb. Uppþwél. Verð 6,2 millj. 2635 SÓIheÍmar. Gullfalleg og mikið end- um. ca 83 fm íb. Nýtt eikarparket. Stór- glæsil. eldhús með mjög vandaðri nými innréttingu og tækjum. Tvennar svalir. Björt og falleg íbúð. Verð 7,1 millj. 3361. Álfheimar Glæsileg mikið uppgerð 3ja herb. íb. I fjórb. Sérinng. Nýtt í íbúðinni: gler, parket, flísar, linolium dúkar, allt á baði, fataskápar, allt rafm. og eldhús end- urnýj. Áhv. 3,35 millj. Verð 7,4 millj. 3372 2fA lirUBLRGfA Ásbraut Sériega snyrtileg 2ja herb. íbúð í góðu fjölbýli. Merbau-parket á allri ibúðinni. Ný eldhúsinnr. Mjög gott skápapláss. Áhv. 2,53 millj. Verð aðeins 3,95 millj. 3300 Kópavogur - Ekkert greiðslumat Vorum að fá í sölu ca 52 fm bjarta og góða ibúð á 4. hæð í lyftuhúsi auk stæði í bílageymslu. Þvotta- hús á hæðinni. Áhvílandi ca 3,6 millj. Byggingarsj. Verð 5,1 millj. Frábær fyrstu kaup. 3358 Njálsgata Mjög rúmgóð ca 65 fm ósamþ. íbúð á jarðhæð í bakhúsi. Ibúð öll nýmáluð. Nýlegt gler og gluggar. Sérinn- gangur. Áhv. langtímalán ca 2.750. þús. Utborgun aðeins ca 1,0 millj. 2615. Sundahverfi Vorum að fá í sölu ca 60 fm jarðh. með sérinng. I fjórbýlishúsi. (búðin er talsvert endurnýjuð m.a. gólefni, gler og gluggar, rafmagn og innréttingar að hluta. Áhv. ca 3,0 millj. góð lán. 3262 4-6 HERI3EKGJA Lautasmári. 4ra herbergja enda íb. á 3 hæð ásamt bilskúr. Ibúð er fullbúinn án gólfefna. VERÐ SEM KEMUR ÞÉR Á OVART. 2989 Krummahólar. Falleg ca 90 fm íb. á jarðhæð með sérgarði ásamt bflskýli. Áhv. ca 3 millj. Verð 6,2 millj. 3194. Skaftahlíð. 5ra herb. risíbúð með rúmgóðu geymslurisi. Rúmgóð íbúð sem hefur ýmsa möguleika. Suðursvalir. Góð íbúð á góðu verði, aðeins 6,5 millj. 3246 Félag Fasteignasala Þverholt. Glæsileg ca 66 fm íbúð á efstu hæð i fressu skemmtilega húsi. Húsið var allt endurbyggt 1989. Parket á gólfum. Panelklædd loft. Góð lofthæð. Góðar austursvalir. Fín staðsetning. Áhv. byggsj. ca 5,1 millj. Verð 7,1 millj. 3362. Norrænu útvarpsleikhúss verðlaunin 1998 NORRÆNU útvarpsleikhússverð- launin, sem veitt eru annað hvert ár, verða afhent í annað sinn við hátíð- lega athöfn í Norræna húsinu fímmtudaginn 16. apríl, að viðstödd- um fulltrúum norrænu útvarpsleik- húsanna og öðrum gestum. Verðlaunin, átta hundruð tuttugu og fimm þúsund krónur, eru veitt fyrir bestu norrænu leikritsupptök- una árin 1996-1998. Tilgangurinn með verðlaununum er að vekja at- hygli á hlutverki útvarpsleikhúsanna í menningarlífi Norðurlanda, en mik- ilvægi þeirra hefur oft gleymst í op- inberri umræðu um menningarmál. Norrænu útvarpsleikhússverð- launin voru í fyrsta sinn veitt árið 1996 og fóru þá til Danmerkur. Átta leikrit keppa um verðlaunin að þessu sinni, frá útvarpsleikhúsum Dan- merkur, Svíþjóðar, Noregs, Finn- lands (bæði sænsku- og finnskumæl- andi útvarpssstöðvunum) og Islands. Framlag Islands að þessu sinni er upptaka Utvarpsleikhússins á leik- Þórhildur Georg Þorleifsdöttir Magnússon ritinu „Kaldrifjuð kona“ (A Hard Heart) eftir Howard Barker, í þýð- ingu Sverris Hólmarssonar. Leik- stjóri er Þórhildur Þorleifsdóttir og upptöku stjórnaði Georg Magnús- son. GIMLI GIMLI GIMLI FASTEIGNASALA ÞÓRSGÖTU 26, RVÍK, FAX 5520421 íf OPIÐ LAUGARDAGA KL. 11-14 SÍMI 5525099 NETFANG WWW.MBL.IS/GIMLI EINBÝU GRAFARVOGUR - GLÆSI- EIGN Óvenju glæsilegt 165 fm einbýli á einni hæð ásamt 38 fm bílskúr m/jeppa- hurð. Allar innr. gólfefni og frágangur til fyrirmyndar. 4 svefnherb. 70 fm suður- verönd m/skjólveggjum og heitum potti. Áhv. 7,2 millj. húsbr. og fl. 5860 MARKARFLÖT - EINBÝLI Vorum að fá inn gott einbýlishús 175 fm á einni hæð á frábærum stað ásamt tvöföldum 62 fm bílskúr. Nýtt eldhús, parket á gólfum. Verð 13,9 millj. Laust Strax 5948 ARATUN Vandað einbýli á góðum stað 164 fm ásamt 44 fm bllskúr. 4 svefn- herb. Stórar stofur. Arinn I stofu. Gott útsýni. Nýi. þak. Hiti I stétt. Fallegur garð- ur. Eign I sérflokki. 5505 BLESUGRÓF Mjög gott einbýli á einni hæð 140 fm ásamt 40 fm bílskúr. Hús og bílsk. nýlega endurmúrað að utan. Gott skipulag, sólverönd og skjólgóður garður. Verð 12,7 millj. 4940 JAKASEL Fallegt einbýli hæð og ris 185 fm ásamt 35 fm bílskúr, 6 svefnherb. Um er að ræða múrsteinshlaðið Flosby hús staðsett innst í botnlanoa. Ýmiss skipti koma til greina! Áhv húsbr. og byggsj. 10,5 millj. Verð 14,4 millj. 5806 RAÐ- OG PARHÚS HVASSALEITI - PARHÚS Ný legt glæsilegt 211 fm parhús á 2 hæðum ásamt bílskúr á þessum eftirsótta stað. 4 svefnherbergi 2 stofur. Sólskáli, verönd og suðursvalir. Þarket. Fallegur garður. Áhv. 3,5 millj. Verð 19 millj. 5955 FJALLALIND - PARHÚS Fai- legt 188 fm parhús með innb. 25 fm bíl- skúr. Rúmgóðar stofur. 3-4 svefnherb. Gott útsýni. Húsið er að innan fullbúið án gólfefna og skápa. Að utan tilb. til máling- ar, lóð grófjöfnuð. Skipti á ódýrari eign, ýmislegt skoðað. / SMÍÐUM JÖRFALIND - SKIPTI Á BÍL Gott 183 fm raðhús á góðum útsýnisstað í LINDUM II. Húsið afhendist fullbúið að ut- an og lóð tyrfð. Að innan fokhelt eða lengra komið. Teikningar á skrifstofu. Verð 8,9 millj. 5451 SÉRHÆDIK KAMBSVEGUR - GLÆSI- LEGT ÚTSÝNI Vorum að fá I sölu 182 fm efri sérhæð í tvíbýli með innb. bíl- skúr. 3 svefnherb. 3 stofur. 3 svalir í norð- ur, suður og austur. Hús þarfnast lagfær- inga að utan en verður kostað af seljanda. Áhv. 4,5 millj. Verð 11,4 millj. 5925 HLÍÐARÁS - MOSFBÆ Góð efri sérhæð 157 fm ásamt 34 fm aukarými og 28 fm bílskúr. Húsið er tvfbýli, glæsi- legt útsýni. Gott skipulag. Áhv. Byggsj. rík. 3,7 millj. Verð 11,4 millj. BORGARHOLTSBRAUT Góð 78,4 fm efri sérhæð I nýl. gegnumteknu þríbýli. 2 svefnherb. Rúmgóð stofa. Sér- inngangur. Áhv. byggsj. og lífsj. samtals kr. 1,4 millj. Verð 6,5 millj. GRENIGRUND - KÓP. Góð neðri sérhæð 106 fm í tvíbýli ásamt 32 fm bílskúr. Allt sér. Mjög fallegur garður með verönd. Áhv. húsbréf 3,4 millj. Verð 9,9 millj. Ath. skipti á aðeins stærri eign helst í náar. 5947 HJALLABREKKA Góð sérhæð i þríbýli ásamt bílskúr. Þarket og flisar. Sólskáli. Fallegt útsýni. Fallegur garður. Áhv. Verð 10,5 millj. 4RA HERBERGJA HÁALEITISBRAUT skipti á SÉRHÆÐ í SAFAMÝRI Vorum að fá í sölu 103 fm íbúð á 1. hæð ásamt 20 fm bílskúr. Suðursvalir. Uppl. gefur Hákon á skrifst. Gimli DVERGABAKKI Mjög falleg og björt 4ra herb. 103 fm endaíbúð á 2. hæð með aukaherb. í kjallara. Falleg gólfefni. Mjög góð sameign. Áhv. 680 þús. Verð 7,1 millj. 5849 FOSSVOGUR Glæsileg 4ra herb. íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. Stórar suður- svalir. Parket og flísar. Fallegt útsýni. Mjög góð sameign. Áhv. 4,5 millj. Verð 7.6 millj. 5838 FÍFUSEL Góð 4ra herb. 97 fm endaíbúð á 3. hæð I nýstandsettu húsi ásamt stæði í bílahúsi. Þvottahús i íbúð, gott skipulag. Verð 7,7 millj. 5943 GRETTISGATA HÆÐ + RIS Falleg og töluvert standsett 4ra herb. 82 fm íbúð á 2. hæð ásamt risi. Húsið allt standsett utan í upphaflegt útlit. Tvennar svalir, suður og vestur, glæsilegt útsýni. Áhv. 2,0 millj. byggsj. og 600 þús. lífs. Verð 7,8 millj. GULLENGI óvenju glæsileg - AI..I.T SÉRSMÍÐAÐ. 3ja - 4ra herb. 111 fm ibúð á 2. hæð I 6 íbúða húsi. Tvennar svalir. þvottahús og geymsla í íbúð. Áhv. 4.7 millj Verð 9,3 millj. 5349 HRAUNBÆR 4ra herb. íbúð á 3. hæð I fjölb. 3 rúmgóð svefnherb. Rúmgóð stofa með vestursvölum. Skipti á minna. Áhv. 4,5 millj. Verð 6,4 millj. 5912 KAPLASKJÓLSVEGUR Vorum að fá inn mjög góða 4ra herb. 94 fm endaíbúð á 2. hæð rétt við KR-svæðið. Suðursvalir, mjög gott skipulag. Áhv. fasteignalán 25 ár 4,3 millj. Verð 7,6 milli. Ekkert greiðslumat. KLEPPSVEGUR - ÓDÝR IBÚÐ Falleg 3ja-4ra herb. íbúð í góðu fjölbýli. Stór stofa. rúmgóð herb. Nýl. gólf- efni. Nýl. gler. Góð eign Áhv. Verð 5,8 millj. 5867 LJÓSALIND - KÓP. Glæsileg 4ra herb. 120 fm íbúð í 3ja hæða fjölbýli. Frábært skipulag. Ibúðirnar eru allar í enda með glugga á 3 vegu. Afhent full- búið án gólfefna á kr. 9,1 millj. 5322 MOSGERÐI + BÍLSKÚR 4ra herb. íbúð 76 fm á miðhæð í þribýli ásamt 26 fm bílskúr. Nýtt eldhús. 2 svefnherb. Stofa og borðstofa. Hús klætt að utan. SKIPTI Á 2-3JA HERB. ÍBÚÐ í FOSS- VOGI. Verð 7,6 millj. 5852. SKIPHOLT MEÐ BÍLSKÚR Falleg 4ra herb. íbúð 88 fm ásamt 22 fm bílskúr. Vestursvalir. Parket, flísar og nýl. innrétt. Sameign lítur vel út. Stutt í skóla og þjónustu. Skipti á rishæð kemur til greina Verð 7,7 millj. 5884 3JA HERB. ÁLFHEIMAR - í FJÓRBÝLI Vorum að fá inn mjög fallega og smekk- lega endumýjaða 3ja herb. 84 fm íbúð á jarðhæð I einu fallegasta húsinu við göt- una. Allt nýtt á gólfum, parket fllsar, raf- magn, baðherb. og fl. Sérinng. LAUS STRAX! Verð 7.4 mjljj,_ NJÁLSGATA Snyrtileg og björt 78 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í nýlega klæddu fjölb. Suðursvalir og fallegar flísar á allri íbúð. Yfirbyggðar svalir úr eldhúsi með fallegu útsýni. Áhv. 3,9 millj. Verð 6,9 millj. 5926 BARÓNSTÍGUR - RIS Vorum að fá inn snyrtilega 3ja herb. 56 fm risíbúð I steinhúsi. Agætt skipulag, útsýni til aust- urs. Áhv, bvaasi.rík. 3.0 milli. Verð 4,5 milli. BLÖNDUHLÍÐ Vorum að fá í einkas. góða 77 fm 3ja herb. íbúð í kjall- ara á þessum vinsæla stað. Rúmg. her- bergi. Parket á gólfum. Áhv. bygg.sj. 2,8 millj. Verð 6,3 millj. EYJABAKKI - STÓR Björt og óvenjustór 3ja herb 97 fm íbúð á 2. hæð. Stór og rúmgóð herb. Stórt eldhús. Fata- herb. Parket og dúkur. Áhv. 3,2 millj. byggsj. Verð 6,9 millj. ÞINGHOLTIN Glæsileg 3ja herb. 89 fm íbúð á 3. hæð í góðu steinhúsi. Allt meira eða minna endurn. fyrir ca 5 árum. Fallegt útsýni, góð staðsetning. Áhv. hús- br. 3,9 millj. Verð 7.950 þús. 5809 FURUGRUND Góð 3ja herb. endaíbúð I litlu fjölbýli. Parket og flísar. Góðar suðursvalir. Sameign nýl. tekin í gegn. Áhv. 3,3 millj. Verð 6,9 millj. ÍRABAKKI Góð 3ja herb. Ibúð 69 fm á annari hæð í nýviðg. fjölbýli. Tvennar svalir, bamvænt svæði, góð áhv. lán. Áhvíl. 3,2 millj. bygg.sj. Verð 6,0 millj. MARÍUBAKKI Mjög snyrtileg og björt 3ja herb. 81 fm íbúð á 3. hæð (efstu) I standsettu fjölbýli. Parket á fiestum gólf- um, suðursvalir. Gott hverfi. Áhv. byggsj. rík. 1,6 miilj. Verð 6,3 millj. 5879 SOGAVEGUR Skemmtileg 2ja-3ja herb. 61 fm endaíbúð uppí lóð með sér- bilastæði og sérgarði með verönd í suður. Skjólgóður staður. Áhv. ca. 2,8 millj. Verð 5,2 millj. Lvklar á skrifstofu 5067 SPÓAHÓLAR Mjög falleg 3ja herb. 82 fm íbúð með 21 fm bílsk. á 2. hæð I nýviðg. 7 íbúða fjölb. Suðursvalir með útsýni, falleg og velviðh. eign. Áhv. 4,6 millj. Verð 7,8 millj. ÞORFINNSGATA Vorum að fá í sölu snyrtilega 3ja herb. 87,5 fm íbúð á 1. hæð með 18 fm aukaherb. í kjallara. End- um. þak, gler og fl. Suðurgarður. Verð 7,3 millj. 5945 2JA HERB. NÖNNUGATA Vorum að fá inn 2ja- 3ja herb. 62 fm íbúð á 4. hæð i steinhúsi með svölum til vesturs með fallegu útsýni yfir miðborgina. Áhv. húsbr. 2,9 millj. Verð 5,3 millj. 5965 AUSTURSTRÖND Falleg 2ja herb. íbúð á 4. hæð ásamt stæði i bílag. Fallegt parket á stofu og holi. Gott útsýni. Áhv. 1,6 millj byggsj. Verð 6,4 millj. BRAGAGATA - RIS Mjög snotur 2ja herb. 42 fm risibúð á þessum eftir- sótta stað. Nýtt parket á stofu og her- bergi. íbúðin er mikið endum. Ath. íb. er ósamþ. Áhv. 600 þús. Verð 3,2 millj. FELLSMÚLI - LAUS STRAX Mjög góð 2ja 48 fm íbúð á jarðhæð á þessum vinsæla stað. fbúðin er nýmáluð og teppalögð, íbúðin er laus strax. Verð 4,2 millj. 5847 FLYÐRUGRANDI Mjög snyrtileg 2ja herb. 65 fm íbúð á 1. hæð með sérsuðurgarði afgirtum. Góð geymsla I íbúð. Áhv. 4,0 millj. Verð 5,9 millj. FROSTAFOLD - EKKERT GREIÐSLUM. Glæsileg 2ja herb. íbúð á 4. hæð I lyftuhúsi. Fallegar innrétt- ingar og gólfefni. Stórglæsilegt útsýni. Áhvfl. c.a 4,0 millj. Byggsj. Verð 6,2 millj. FURUGRUND Snyrtileg 2ja herb. 57 fm íbúð á 1. hæð ásamt góðu auka- herbergi I kjallara. Gott hús, suðursvalir. Áhv. húsbr. 1,6 millj. Verð 6,0 millj. Ath. skipti á 3ia-4ra herb. miðsvæðis. 5946 HRÍSRIMI - RIS - ÚTSÝNI Vorum að fá inn sérstaklega skemmtilega risíbúð með vönduðum innréttingum. Stæði í bílgeymslu fylgir. Glæsilegt útsýni. EIGN FYRIR UNGA FÓLKIÐ. Áhv. 4,0 millj. húsbr. Verð 6,8 millj. 5897 KRUMMAHÓLAR. Sérlega falleg 2ja herb. 69 fm íbúð á 3. hæð í viðhaldsfr. fjölbýli. Stór stofa, sólskáli, útsýni. Sjón er sögu ríkari. Áhv. 3,6 millj. Verð 5,6 millj. 5889 LAUGAVEGUR 2ja herbergja 56 fm íbúð á 4. hæð í ágætu fjölbýli. Fallegt útsýni af svölum. Góð sameign. Áhv. c.a 2 millj. Verð 4,4 millj. SELJAVEGUR Vonjm að fá I sölu góða 2ja herb. 61 fm íbúð á góðum stað. Parket og flísar. Verð 5,5 millj. 5833 VALLENGI Mjög snyrtileg 2ja herb. 68 fm 2ja herb. íbúð á 1. hæð I nýju húsi. Sérinng. og sérgarðskiki. Áhv. húsbr. 3.560 þús. Verð 5.800 þús. 5626 íbúð. Ath. með skipti á 4ra herb. VÍKURÁS Snyrtileg 56 fm 2ja herb. íbúð á 3. hæð efstu, I góðu fjölbýli. Suður- svalir með frábæru útsýni, bílskýli fylgir. Áhv. 2.250 þús. Verð 5,3 miilj.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.