Morgunblaðið - 10.07.1999, Blaðsíða 18

Morgunblaðið - 10.07.1999, Blaðsíða 18
18 LAUGARDAGUR 10. JÚLÍ 1999 MORGUNBLAÐIÐ VIÐSKIPTI Fjárfestingarsjóður Búnaðarbankans, ÍS-15, hefur skilað 48% ávöxtun á einu ári Halldór Kolbeins FJARFEST í FÁUM EN STERKUM FÉLÖGUM Allmargir hlutabréfasjóðir eru starfandi á íslenskum verðbréfamarkaði, þ.á m. ÍS-15, fjárfestingarsjóður Búnaðarbank- ans. Sjóðurinn er eins árs í dag en fjár- festingarstefna hans, sem hefur nokkra sérstöðu, hefur skilað góðum árangri. Steingerður Ólafsdóttir ræddi við þrjá sérfræðinga hjá Búnaðarbankanum um fjárfestingarstefnu hlutabréfasjóða og íslenskan hlutabréfamarkað. FRÁ stofnun ÍS-15, 10. júlí 1998, hefur meðalávöxtun sjóðsins verið 48%, en á sama tíma hefur úrvalsvísi- talan hækkað um 8%. Sjóðurinn er nú 4,5 milljarðar að stærð en var 1,4 milljarðar í byrjun árs. Hugmyndin að baki sjóðnum er sú að fjárfesta í fáum, sterkum fyrir- tækjum og ná góðum árangri til lengri tíma litið. „Eins einfalt og það hljómar er besta leiðin til að ná ár- angri á markaði að velja úr örfá vænlegustu félögin á markaðnum og fylgjast grannt með þeim," segir Arni Oddur Þórðarson, forstöðumað- ur Markaðssviðs Búnaðarbankans. „ÍS-15 velur 5-10 öflugustu félögin á markaðnum en reynir ekki að spegla markaðinn eins og algengt er." Sjóðurinn ætlar að jafnaði ekki að eiga í fleiri en 15 félögum hverju sinni pg þaðan fær sjóðurinn nafn sitt, ÍS-15. Annað markmið er að ekki fleiri en 5-7 félög endurspegli 75% af eignasamsetningu sjóðsins. „Sjóðstjóri ÍS-15 fylgist vel með um 30 félögum og þar hlýtur að vera hægt að finna fimm vænleg félög sem eiga að geta gefið vel af sér á næstu árum. Þetta er að okkar mati besta aðferðafræðin til að ná ár- angri," segir Arni Oddur. Þessi að- ferðafræði hefur verið kennd við fjármálaspekinga eins og John M. Keynes, Benjamin Graham og War- ren Buffet og hefur verið nefnd fók- usfjárfesting. Að sögn spekinganna hjá Búnað- arbankanum er ÍS-15 eini íslenski hlutabréfasjóðurinn sem fylgir stefnu þessara erlendu sérfræðinga, þ.e. að fjárfesta einungis í hlutabréf- um og hlutabréfum svo fárra félaga sem raun ber vitni. Þeir segja með ólíkindum hversu fáir sjóðir hér sem annars staðar hafi þessa fjárfesting- arstefnu. Áhættusœkinn sjóður sem fjárfestir einungls í hlutabréfum ÍS-15 er áhættusækinn sjóður, að sögn Styrmis Bragasonar, sjóðstjóra ÍS-15, þar sem eingöngu sé fjárfest í hlutabréfum. „Sú fjárfestingarstefna sem almennt er viðhöfð og styðst við fjöldreifingu eignasafna, dæmir sig sjálf. Yfir 75% allra hlutabréfasjóða í Bandaríkjunum hafa verið undir meðaltali markaðarins síðustu ár. Fjárfestar mega ekki gleyma að með því að ganga ekki alla leið í fjárfest- ingum er verið að taka áhættu á því að missa af tækifærum. Sú áhætta getur orðið dýrari en að taka stökk- ið," segir Styrmir. Hlutabréfasjóður Búnaðarbank- ans er einnig undir stjórn Styrmis en þar er önnur fjárfestingarstefna við- höfð, meira í líkingu við þá stefnu sem helst tíðkast hjá hlutabréfasjóð- um hér á landi, þar sem áhættunni er dreift á hlutabréf fleiri fyrirtækja, auk skuldabréfa. Styrmir segir þó stefnuna að auka vægi erlendra og innlendra hlutabréfa en minnka vægi skuldabréfa. Að sögn Andra Sveinssonar, yfir- manns fyrirtækjaráðgjafar Mark- aðsviðskipta Búnaðarbankans, er ÍS- 15 stærsti íslenski sjóðurinn sem fjár- festir að öllu leyti í hlutabréfum. Aðr- ir hlutabréfasjóðir fjárfesti í skulda- bréfum auk hlutabréfa til að dreifa áhættu. „Markmiðum hefur verið náð en enginn getur séð framtíðina fyrir. Þegar spurt er hvort ávöxtun verði áfram eins og hingað til er auðvitað ekkert hægt að segja um það. Það er hins vegar næsta víst að ef við værum að byrja með ÍS-15 í dag, næðum við betri árangri en úrvalsvísitalan á næstu árum," segir Andri. Almennlngur gerir í mörgum tilfellum betur en sjóðstjórar „ÍS-15 hefur frá upphafi verið ætl- að að vera í fremstu röð, það stefnir enginn á meðaltalið," segir Andri. „Þar sem flestir íslenskir hlutabréfa- sjóðir hafa verið undir meðaltali markaðar hlýtur það að þýða að al- menningur er í mörgum tilfellum að gera betur en sjóðstjórar. Þetta eru einmitt fjárfestar sem fjárfesta ein- göngu í 3-5 fyrirtækjum og aðhyllast þannig sömu stefnu og ÍS-15," segir Andri. Styrmir segist sannfærður um að sjóðstjórar innlendra hlutabréfa- sjóða hagi sínum eigin hlutabréfa- kaupum á sama hátt og IS-15, þ.e. að velja örfá fyrirtæki. „Við það að slétta út alla hóla og fellingar verður enginn árangur," segir Styrmir. „Það að taka áhættu getur leitt til ávóxtunar bæði upp á við og niður og að sjálfsögðu von- umst við alltaf eftir hagnaði og sú hefur orðið raunin sé litið á ávöxtun sjóðsins hingað til. Við erum ekki hræddir við niðursveiflu á einhverju tímabili, til lengri tíma litið skilar þessi stefna betri árangri og fjárfest- ingar sjóðsins nú lofa góðu um fram- tíðina. Hlutabréf sjóðsins eru hins vegar alltaf til sölu ef rétt verð fæst," segir Styrmir. Segja má að ÍS-15 stundi viðskipti daglega og Árni Oddur Þórðarson, forstöðumaður Markaðsviðskipta Búnaðarbankans, Andri Sveinsson, yfirmaður fyrir- tækjaráðgjafar Markaðsviðskipta Búnaðarbankans, og Styrmir Bragason, sjóðstjóri ÍS-15: „Til að ná góðum ár- angri í hlutabréfaviðskiptum er æskilegt að hlutabréfasafn samanstandi af bréfum í fáum fyrirtækjum." EIGNASAMSETNING IS-15 Decode Flugleiðir Samherji Atlanta Sjóvá TM Marel Olíufélagið Eimsklp Skeljungur Þormóður rammi Annað ]18,3% I 14,5% 111,1% 111,4% GENGI HLUTABREFA IIS-15 FRA JULI 1998 9. júlí 1998=1,0 0,8 ---— JULI 98 JULI 99 hefur áhrif á íslenskan hlutabréfa- markað, hvað varðar gengi hluta- bréfa og veltu á markaðnum. Lágmarksupphæð til að fjárfesta í sjóðnum eru tvær milljónir króna og er hann því aðallega ætlaður stærri fjárfestum. Styrmir segir fjárfest- ingar einstaklinga þó að aukast og ýmsir hafi efnast vel á hlutabréfa- markaði. ÍS-15 aðskilinn frá öðrum rekstri Búnaðarbankans „Þótt við sitjum hér allir og tölum um ÍS-15, komum við Andri ekki lengur að sjóðnum með beinum hætti," segir Árni Oddur. í upphafi varð sjóðurinn til hjá þeim Andra og Arna Oddi sem verðbréfasafn fyrir góða viðskiptavini Búnaðarbankans. Sjóðurinn stækkaði ört sem varð til þess að um síðustu áramót var Styrmir ráðinn sjóðstjóri ÍS-15. „Það kom ekki annað til greina en að ráða mann með reynslu," segir Arni Oddur. „Styrmir þekkir ís- lenskan hlutabréfamarkað vel eftir að hafa starfað við eignavörslu og miðlun hlutabréfa áður." En að mati Árna Odds er það óvirðing við við- skiptavini hlutabréfasjóðanna að ráða nýútskrifaða viðskiptafræðinga til að stjórna stórum hlutabréfasjóð- um eins og raunin hefur orðið. „ÍS-15 er einn af stærstu við- skiptavinum Markaðssviðs Búnaðar- bankans og meðhöndlaður sem slík- ur. Trúnaðarupplýsingar frá við- skiptavinum Markaðssviðsins sem við Andri kunnum að búa yfir, berast ekki til sjóðstjóra ÍS-15 þrátt fyrir vikulega fundi okkar með honum. Þetta veit ört stækkandi viðskipta- hópur okkar," segir Arni Oddur. Aðspurðir um þátt hluthafa Bún- aðarbankans í hagnaði ÍS-15, segja sérfræðingarnir verðbréfasvið Bún- aðarbankans skipta miklu fyrir af- komu bankans og gengi hlutabréfa í honum. Styrmir segir stjórn Búnað- arbankans sýna trú á sjóðnum með því að vera eigandi að 20% hlut í sjóðnum. „Við erum persónulega all- ir hluthafar í sjóðnum," segir Styrm- ir brosandi og félagarnir segjast ánægðir með ávöxtunina. „Við fylgjumst mjög náið með um 30 fyrirtækjum og höfum eftirlit með þeim," segir Styrmir. „Fjárfesting- arnefnd ÍS-15, sem í eru ásamt mér Guðbjörn Maronsson, forstöðumað- ur eignavörslu, og Þorsteinn Þor- steinsson, framkvæmdastjóri Búnað- arbankans verðbréfa, hittist viku- lega til að fara yfir stöðu mála en í rauninni fer endurmat fram dag- lega." Styrmir tekur lokaákvarðanir um fjárfestingar sjóðsins en segir vikulegu fundina mikilvæga. „Eg heimsæki fyrirtæki reglulega til að kynnast starfsemi þeirra." Þeir fé- lagar eru sammála um að starfsfólk sé lykilatriði hjá fyrirtækjum og vilja sjá launakjör tengd afkomu fyrir- tækja sem fyrst á Islandi. Félagarnir eru sammála um að ef stjórnendur og starfsfólk hefðu meiri hagsmuna að gæta, myndi það auka arðsemi fyrirtækja. Launakjör þar sem starfsfólki er borgað með hlutabréfum eru framtíðin að mati þeirra og nú þegar hafi íslensk fyrir- tæki gert slíka samninga við starfs- fólk sitt. „Lykillinn að góðum rekstri er gott starfsfólk," segir Árni Oddur. Skammtíma- eða langtímafjárfestingar „Vandamál íslensks hlutabréfa- markaðar er að dægursveiflur ráða of miklu og skammtímasjónarmið eru ríkjandi," segir Árni Oddur. Hann segir íslenska hlutabréfasjóði hingað til hafa náð fremur slökum árangri, meðalávöxtun þeirra hafi verið undir meðalhækkunum úrvals- vísitölu á samsvarandi tímabili. Árni Oddur og nokkrir stjórnendur ís- lenskra hlutabréfasjóða skiptust einmitt á skoðunum um þessa stað- hæfingu hans á síðum Morgunblaðs- ins í janúar sl. „Það sem háir flestum fjárfestum er að þeir eru að leitast við að tapa ekki peningum og sjóðstjórar eru hræddir við að taga fyrir hönd við- skiptavina," segir Árni Oddur. Hann segir tilfinningasemi oft ráða of miklu í hlutabréfaviðskiptum en ef litið sé á hlutabréfaviðskipti óháð öðru, skili þau mestum hagnaði til lengri tíma litið, þrátt fyrir niður- sveiflur á einhverjum tímabilum. „Meginatriði er að heildarhagnaður að frádregnu heildartapi sé sem hag- stæðast," segir hann. „Fjárfestingar á hlutabréfamark- aði eiga að vera til lengri tíma litið," segir Styrmir. Þeir eru sammála um að fjárfestar komi of seint inn og fari of snemma út ef þeir eru alltaf að leita að skammtímahagnaði. Að sögn Andra hafa viðskipti ÍS- 15 á íslenskum hlutabréfamarkaði eflt markaðinn og haft töluvert að segja um aukna veltu á honum. Selj- anleikaáhætta hefur minnkað með
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.