Morgunblaðið - 10.07.1999, Blaðsíða 19

Morgunblaðið - 10.07.1999, Blaðsíða 19
MORGUNBLAÐIÐ LAUGARDAGUR 10. JÚLÍ 1999 19 VIÐSKIPTI stærri markaði en þar er átt við að gengi hlutabréfa fyrirtækja er ekki eins breytilegt vegna viðskipta með hlutabréfin eins og þegar markaður- inn var enn minni. „Arni Oddur hefur stundum talað um tímabilin fyrir og eftir ÍS-öld í þessu sambandi," segir Styrmir, „en það er mikið til í því að Búnaðarbankinn og ÍS-15 hafi dýpk- að íslenskan hlutabréfamarkað." Þeir félagar eru sammála um að spennandi tímar séu framundan á ís- lenskum hlutabréfamarkaði. „Heild- arstærð markaðarins er um 200 milijarðar og hann fer stækkandi," segir Árni Oddur. „Innkoma stórra fyrirtækja á markaðinn, eins og flug- félagsins Atlanta mun hafa mikið að segja. Búnaðarbankinn telur flugfé- lagið vænlegan fjárfestingarkost og keypti um 20% eins og kunnugt er. ÍS-15 hefur lýst miklum áhuga á hlutabréfunum og á næstu dögum verður gengið frá sölu mikils meiri- hluta þeirra. Kaupendur, auk ÍS-15, verða lífeyrissjóðir og verður gengið frá sölunni í næstu viku," segir Arni Oddur. „Það eru allir mjög jákvæðir gagnvart innkomu Atlanta á mark- aðinn og margir hafa lýst áhuga á að kaupa hlutabréf í félaginu, við þurf- um því ekki að leita að kaupendum," segir Andri. „Ég myndi kaupa öll bréfin ef ég gæti," segir Styrmir, „en ég ætla að reyna að fá sem mest." Atlanta verður 10% af eignasafni ÍS-15 19% af eignasafni ÍS-15 er nú í DeCODE og um 10% koma til með að verða í Atlanta. „Þetta eru hvort tveggja áhættusamar fjárfestingar en kaupverð er hagstætt og útlit fyr- ir góða ávöxtun," segir Styrmir, en félagarnir gefa ekki meira upp að sinni. Aðspurðir um framtíðarútlitið hvað varðar einkavæðingu Lands- simans og bankanna segjast þeir all- ir sammála um að hraða beri einka- væðingu og víða þurfi að hagræða í rekstri. „Það er ekki eftir neinu að bíða með að klára sölu á FBA, Landsbankanum, Búnaðarbankan- um og hefja sölu á Landssímanum," segir Árni Oddur. „FBA og Búnað- arbankinn sýna nú metafkomu og ríkisstjórnin á að nýta það góða and; rúmsloft sem ríkir á markaðnum. I fyrri hluta hlutafjárútboðs bankanna var mikil eftirspurn og hún ætti enn að vera til staðar." „Sameining og hagræðing sjávar- útvegsfyrirtækja er óhjákvæmileg á næstu árum," segir Styrmir. „Sjáv- arútvegsfyrirtæki eru hátt í 20% af eignasamsetningu ÍS-15 og við höf- um trú á botnfiski fremur en upp- sjávarfiski. Að mínu mati er Sam- herji best rekna útgerðarfélagið á landinu og því eru hlutabréf í því fyrirtæki 12% af eignasafni ÍS-15." Styrmir hefur mikla trú á forstjóra Samherja, Þorsteini Má Baldvins- syni, ekki síst vegna þess að Þor- steinn Már á sjálfur hlut í Sam- herja. Gengi hlutabréfa i fjármálafyrirtækjum of hátt Styrmir ræðir einnig um hluta- bréfasafn Olíufélagsins sem m.a. samanstendur af bréfum í sjávarút- vegsfyrirtækjum eins og Básafelli og Vinnslustöðinni í Vestmannaeyj- um. „Ég tel að stjórn Olíufélagsins liggi á miklum fjármunum sem nýt- ist hluthöfum því ekki. Ég hef trú á olíufélögunum, þau hafa verið að lækka kostnað og bæta framleiðni. Ef ég væri forstjóri Olíufélagsins myndi ég selja hæstbjóðanda bréf Olíufélagsins í Vinnslustöðinni eða gera skipti á bréfum í Vinnslustöð- inni og öflugu sjávarútvegsfyrirtæki sem yrði til. Eg veit fyrir víst að mörg sjávarútvegsfyrirtæki hafa hug á að fjárfesta í Vinnslustöðinni," segir Styrmir. Fjármálafyrirtæki eru fyrirferðar- lítil í ÍS-15. „Gengi hlutabréfa í þeim er of hátt og það sama á við um upp- lýsingatæknifyrirtæki. Það gerir það að verkum að ÍS-15 telur það ekki vænlegan kost að fjárfesta í þessum tegundum fyrirtækja í dag þrátt fyr- ir að þetta séu vel rekin fyrirtæki," segir Styrmir. „Það er alltaf hollt að hafa í huga að það er munur á góðu hlutabréfi og góðu hlutafélagi." Sjóð- stjórinn þarf að huga að framtíðinni og það er hans tilfinning að vöxtur lífteeknifyrirtækja verði mestur til lengri tíma litið. Fjármálaráðherra Geir HL Haarde um skattareglur fyrirtækja Fjölmarffir tvísköttunar- samningar í farvatninu FJARMALARAÐHERRA, Geir H. Haarde, segir að skattalegt um- hverfi fyrirtækja á íslandi sé stöðugt að breytast í takt við þá þróun sem er að verða í viðskiptum og rekstri á heimsvísu. Fram kom í umfjöllun um skattamál fyrirtækja í alþjóðlegum rekstri, sem birtist í Morgunblaðinu í gær, að íslenska skattkerfið hefur að mörgu leyti farið halloka í samanburði við skatt- kerfi í nágrannaríkjunum hvað varðar skattareglur fyrirtækja. Sér- staklega er á það bent að íslensk stjórnvöld hafa staðfest tiltölulega fáa tvísköttunarsamninga við önnur ríki og geti það gert skattbyrði ís- lenskra fyrirtækja í alþjóðlegum rekstri þyngri en fyrirtækja sem skráð eru erlendis. „Skattamál fyrirtækja er eitt af því sem stóðugt er verið að vinna með hér í ráðuneytinu," sagði ráð- herra í samtali við Morgunblaðið í gær. „I dag voru til dæmis fulltrúar hér frá Portúgal og hefur þegar ver- ið gengið frá tvísköttunarsamningi milli landanna sem undirritaður verður á næstunni. Einnig hefur ver- ið gengið frá samningi við Rússland og í farvatninu eru fjölmargir samn- ingar við önnur ríki, til dæmis Spán." Geir segir að ýmislegt annað sé til skoðunar í sambandi við skatta- mál fyrirtækja. „Reyndar vill þannig til að í dag skipaði ég nefnd sem ætlað er að vera ráðuneytinu til ráðgjafar um mótun skattareglna og tengd mál. Hópurinn er skipaður fulltrúum utan ráðuneytisins og er þannig viðbót við það starf sem hér fer fram innan veggja. í honum er fólk sem þekkir vel til í atvinnulífi hér á landi og mun verða okkur hér í ráðuneytinu til halds og trausts." Af öðrum viðfangsefnum nefnir Geir lög um virðisaukaskatt sem sérstök nefnd hefur haft til athug- unar í ljósi tíu ára reynslu af virðis- aukaskatti hér á landi. Hann segir einnig að til greina komi að endur- skoða löggjöf um eignaskatta á fyr- irtæki en að ekkert hafi verið ákveðið í því efni. „Enn eitt dæmi um það sem líta þarf vandlega á eru kaupréttarsamningar starfsfólks á hlutabréfum í fyrirtækjum. Eg hef áður sagt að móta þurfi skýrar regl- ur um slíkar ráðstafanir og tel að ekki eigi að vera mjóg erfitt að finna lausn á því máli. Menn þurfa fyrst og fremst að koma sér saman um útfærslu." Geir vildi ekki nefna hvenær búast mætti við því að hugsanlegar breyt- ingar yrðu leiddar í lög en sagði að í ráðuneytinu væru nokkur frumvörp til athugunar sem tengdust löggjöf og reglugerðum á sviði skattamála sem ætlunin væri að leggja fyrir þingið á næsta vetri eða síðar. Um þær tilraunir sem fram fara á vettvangi Evrópusambandsins og OECD og lúta að samræmingu skattareglna sagði Geir að eins og mál horfðu við nú væri þess langt að bíða þar til þær færu að bera telj- andi árangur. „Hins vegar er eðli- legt að við fylgjum almennri réttar- þróun á þessu sviði í heiminum og búum jafnframt okkar skattkerfi þannig úr garði að það sé aðlaðandi og vinveitt atvinnurekstri og ný- sköpun. Hér á landi hefur margt verið gert í því skyni að laga starfs- skilyrði atvinnulífs að þeirri þróun sem er að verða heiminum og við munum halda áfram þeirri aðlógun á næstunni. Við ætlum okkur að vera í fararbroddi meðal ríkja heims á næstu öld," sagði fjármála- ráðherra. Nýr gagnagrunnur fyrir ferðaþjónustu hér á landi Annast milligöngu um við- skipti með vörur og þjónustu STOFNAÐ hefur verið nýtt fyrir- tæki í ferðaþjónustu á íslandi, Bók- unarmiðstöð Islands ehf., og er það í eigu Samvinnuferða/Landsýnar. Bókunarmiðstöð íslands mun starf- rækja nýtt gagnvirkt bókunar- og upplýsingakerfi, sem ferðamenn og aðáar í ferðaþjónustu geta nýtt sér. Kerfið annast milligöngu um við- skipti milli kaupenda og seljenda vöru og þjónustu og geta viðskipta- vinir greitt fyrir með greiðslukorti. Einnig geta ferðamenn sótt fjöl- breyttar upplýsingar um ísland í gagnagrunninn. „Þetta er gagnagrunnur fyrir ís- lenska ferðaþjónustu sem hefur margar boðleiðir," segir Kristján Daníelsson, framkvæmdastjóri Bók- unarmiðstöðvar íslands. „í fyrsta lagi má nálgast grunninn gegnum Netið, í öðru lagi í gegnum kerfi sem kallast „sölustjórinn" og er bókunarkerfi fyr- ir þjónustuaðila, og í þriðja lagi mun- um við setja upp útstöðvar þar sem viðskiptamenn geta sjálfir bókað þjónustu eða nálgast upplýsingar. Við áætlum að setja upp þessar útstöðvar Krisyán Daníelsson: "Stefnum að því að selja „sölustjórann" upp í ölluin upplýsingamiðstöðvum ferðamála hér á landi." víða um land í framtíðinni." Bókunar- miðstöð íslands hefur gert samning við upplýsingamiðstöð ferðamála í Reykjavík um víðtækt samstarf um bókunarkerfið og gagnagrunninn sem það byggir á. Kristján segir að fyrirtækið hafi marga aðra samninga í undirbúningi og sé stefnt að því að setja upp „sölustjórann" í öllum upp- lýsingamiðstöðvum ferðamála hér á landi. Bókunarmiðstöðin er nú þegar orðin aðgengileg á Netinu og er slóð- in www.discoverieeland.is FBA lýsir áhyggjum af markaði með spariskírteini FBA lýsir áhyggjum af þróun á inn- lendum skuldabréfamarkaði undan- farið og því sem nefnt er minnkandi seljanleiki spariskírteina ríkissjóðs í nýrri mánaðarskýrslu bankans sem út kom á fimmtudag. Fram kemur að frá því í byrjun september á síð- asta ári hafi Seðlabankinn hækkað stýrivexti sína í þrígang og jafn- framt sett lausafjárkvöð á bindi- skyldar stofnanir. Einnig er bent á uppkaup ríkissjóðs á ríkisskulda- bréfum sem hófust í október á síð- asta ári og nema nú um 8 milljörð- um króna. FBA telur að þessar ráð- stafanir ríkisvaldsins hafi grafið undan trausti markaðsaðila á inn- lendum markaði með spariskírteini. Seljanleiki skuldabréfa er sam- kvæmt skilgreiningu FBA „mæli- kvarði á það hversu auðvelt er að kaupa/selja verðbréf á markaðsvirði þannig að verðið hreyfist hóflega við töluverð viðskipti". Fram kemur að seljanleiki er sá mælikvarði sem horft er mest til þegar lagt er mat á það hversu þróaðir einstakir verð- bréfamarkaðir eru. „Skorti seljan- leika dregur það úr trúverðugleika á markaðnum og skapar markaðs- aðilum óvissu," segir meðal annars í skýrslunni. I skýrslunni kemur fram að frá því að ríkissjóður tilkynnti fyrst um uppkaup á ríkisskuldabréfum hafi stórlega dregið úr veltu með spari- skírteini og ríkisbréf á Verðbréfa- þingi fslands og hafi seJjanleiM, mældur sem hlutfall veltu af mark- aðsvirði, minnkað í sama hlutfalli og veltan. Einnig kemur fram að mun- ur á kaup- og söluávöxtun á helstu markflokkum spariskírteina á VÞÍ hafi aukist mikið og að líka hafi dregið úr heildarfjárhæð fram- lagðra kaup- og sölutilboða á degi hverjum. FBA bendir á að þróunin á mark- aði með spariskírteini sé í andstöðu við þá þróun sem átt hefur sér stað í viðskiptum með húsbréf, en þar hef- ur heildarfjárhæð framlagðra kaup- og sölutilboða á VÞÍ verið að aukast og bil mDli kaup- og söluávöxtunar að minnka. Ennfremur hafi átt sér stað mikið flökt á gildi vísitalna spariskírteina en ekki sé hægt að greina sömu þróun í viðskiptum með húsbréf. Af öllu þessu dregur FBA þá ályktun að spariskírteini gegni ekki eins veigamiklu hlutverki nú og áð- ur og séu húsbréf í auknum mæli farin að gegna því hlutverki sem spariskírteini gegndu áður. Þó er þess getið að um allan heim sé vaxtaferill ríkisskuldabréfa, með mislangan binditíma, grunnur að allri annnarri verðlagningu á vaxta- markaði. „Húsbréf munu aldrei geta gegnt þessu hlutverki. Þessi þróun hægir því á áframhaldandi framþróun á innlenda vaxtamarkað- inum, að mati FBA," segir í skýrsl- unni og er sú ósk jafnframt látin í ljós að rfkissjóður leiti, í samráði við markaðsaðila, leiða til að endur- vekja traust þeirra á vaxtaferlinum. Starfsfólki fækkar um 40 hjá Tæknivali „STARFSMENN Tæknivals verða 280 talsins hinn 1. september, en þeir voru 320 í apríllok. Þetta er því fækkun um 40 manns." Þetta segir Árni Sigfússon, framkvæmdastjóri Tæknivals, í samtali við Morgunblað- ið og bætir við aö þessari fækkun starfsfólks hafi verið náð eftir fjórum leiðum. J fyrsta lagi hefur fyrirtækið verið að selja frá sér verkefni, og þeim hefur fýlgt fólk sem hefur þá um leið hætt stórfum hjá Tæknivali. f öðru lagi hefur verið auðvelt að aðstoða fólk við aö fá önnur störf, enda er ekki atvinnuleysi í tölvugeiranum. í þriðja lagi hafa menn sagt upp störf- um og loks hefur mönnum veriö sagt upp. Þessar fjórar leiðir hafa gengið mjög vel í góðu samkomulagi við þá sem í hlut eiga, og eru engin eftirmál af þessum breytingum, sem er ánægjulegt. Mér er mjög annt um þaö, en þetta eru það miklar breyt- ingar og það mikil uppstokkun aö ekki væri óeðlilegt að búast við öðru," segir Árni. Hann segir að þessi fækkun starfsfólks sé liður í endurskipulagn- ingu á rekstri Tæknivals, en vill ekki tjá sig frekar um aðra þætti endur- skipulagningarinnar. „Ég myndi gera það á betri tíma. Við erum að fara yfir þetta og það eru mjög margir þættir sem litið er til. Sá tími fer að nálgast aö við getum skýrt frá þessu í nánari atriðum. Þetta veröur að hafa sinn gang," segir Árni Sigfús- son að lokum. ? ??-------- Landsbankinn tekur 12,3 milljarða lán LANDSBANKI íslands hf. hefur samið um lántöku á alþjóðamarkaði að fjárhæð 162 milljónir evra sem svarar til 12,3 milljaröa króna. Upp- haflega var miðað við að taka lán að fjárhæð 100 milljónir evra, en vegna mikils áhuga fjárfesta á lánamarkaði varð endanleg upphæð lánsins 162 milljónir evra. Umsjón meö lántökunni hafði Bankgesellschaft Berlin í London, en aðrir umsjónarbankar voru Bayer- ische Hypo- und Vereinsbank AG, Dresdner Bank Luxembourg S.A. og San Paolo IMI Group, að því er fram kemur í fréttatilkynningu frá Lands- bankanum.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.