Morgunblaðið - 10.07.1999, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 10.07.1999, Blaðsíða 12
12 LAUGARDAGUR 10. JÚLÍ 1999 MORGUNBLAÐIÐ FRETTIR Skarfar í Flatey ÞESSIR skarfar létu það ekki raska ró sinni að vera festir á filmu þegar ljósmyndari blaðs- ins var þar á ferð. Myndin er tekin í Flatey á Breiðafirði en Breiðafjarðareyjar eru eitt af aðalvarpsvæðum skarfa á Is- landi. Fuglalíf er nú með mikl- um blóma um allt land og fugla- áhugamenn hafa næg verkefni við að dást að sköpunarverkinu. Leit að heitu vatni við Isafjörð hefur reynst árangurslaus Borunum hætt eftir 40 milljóna kr. framkvæmdir BORANIR eftir heitu vatni á vegum Orkubús Vestfjarða, við Bræðratungu í Tungudal, hafa ekki borið þann árangur sem von- ast var eftir en borað var niður á 1.250 metra dýpi. Vatnið sem kom upp hefur aldrei komist yfir 40 stig. Morgunblaðið/Árni Sæberg Almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu Þátttaka ríkisvaldsins er ekki á döfínni ÞAÐ er ekki á döfinni að efna til þátttöku ríkisins í rekstri almenn- ingssamgangna á höfuðborgar- svæðinu, að sögn Sturlu Böðvars- sonar samgönguráðherra. I Morg- unblaðinu 3. júlí sl. var fjallað um hugmyndir danska ráðgjafarfyrir- tækisins Nes Planners um að stofna eitt félag sem sæi um allar almenningssamgöngur á svæðinu. I fréttinni, sem birtist 3. júlí, sagði Ingibjörg Sólrún Gísladóttir borgarstjóri að stofnun félags kæmi varla til greina nema ríkið kæmi þar að. Sturla sagði að vel kæmi til greina að fulltrúar samgönguráðu- neytis settust niður með fulltrúum sveitarfélaga höfuðborgarsvæðis- ins til að ræða þessi mál. Hann sagði sjálfsagt að þau yrðu rædd í tengslum við endurskoðun vega- áætlunar og þá sérstaklega lang- tímaáætlunar, sem yrði á döfinni innan tíðar. „Þá tel ég að það sé eðlilegt að leggja vinnu í að meta kosti sem fyrir hendi eru og verða í sam- göngumálum hér á höfuðborgar- svæðinu, en þessi vinna er auðvitað í gangi í tengslum við samstarf um skipulagsmál á höfuðborgarsvæð- inu," sagði Sturla. Boranir hófust í lok maímánaðar og nemur áætlaður kostnaður við þær um 25 milljónir króna. Heildar- kostnaður vegna þessara borana á síðustu tveimur árum, með forrann- sóknum, ráðgjafarkostnaði og öðru sem fylgir, nemur hátt í 40 milljón- um króna, að sögn Sölva Sólbergs- sonar, tæknifræðings hjá OV. Kristján Arason, orkubússtjóri OV, segir að sérfræðingar Orku- stofnunar muni leggjast yfir gögn sem liggja fyrir eftir þessar boranir og að teknar verði ákvarðanir um framahaldið á grundvelli þeirra nið- urstaðna. „Það eru vissulega von- brigði að hafa varið peningum í þessa framkvæmd og ná ekki þeim árangri sem stefnt var að. Arsvelta okkar er um 800 milljónir króna þannig að þetta eru 5% af ársveltu og því talsverður kostnaður fyrir okkur," segir Kristján. Sölvi segir að borunum hafi verið hætt í bili og vandséð hvort farið verði aftur af stað. „Það má segja að líkurnar séu frekar litlar," segir Sölvi. „Við vissum fyrirfram að þessu fylgdi mikil áhætta því það er alltaf talsvert happdrætti hvort borun eftir heitu vatni tekst eða misheppnast. En þegar hola gefur ekki nægan hita veitir hún oft vísbendingar um nýjan stað og vænlegri. Hins vegar liggur ekki fyrir hvar vænlegast er að leita næst eftir þessa holu og má segja að við höfum verið mjög óheppnir að því leyti." Grynnra hitakerfi en talið var Sölvi segir að vart megi kalla þessa borun tilraunaholu, enda hafi menn vonast eftir að hún nýttist í framtíðinni fyrir vinnslu. „Orku- stofnun er tekin að ráðleggja mjög grunnar holur, um 100 til 150 metra djúpar, og að margar holur séu bor- aðar til að fara skipulega yfir við- komandi svæði. Það var gert í þetta skipti en síðan var ákveðið að bora þessa djúpu holu og haft í huga að hún væri það verkleg að hún gæti orðið vinnsluhola, bæru boranir góð- an árangur," segir Sölvi. Hann segir stofnkostnað við holuna hafa verið talsvert mikinn, hún hafí t.d. verið fóðruð niður á 200 metra dýpi. „Eftir á að hyggja hefði mátt sleppa þessu því að holan var ekki í lagi. Þarna voru æðar, aðallega efst í holunni og niður á 600-700 metra dýpi, en síðan var vonast eftir að hit- inn myndi hækka eftir því sem neðar drægi en það gerðist ekki. Hitakerf- ið virðist því vera grynnra en talið var í upphafi," segir hann. Hann segir vonir hafa staðið til að ná upp 60-70 stiga heitu vatni en ár- angurinn hafi ekki orðið meiri en um 40 stig. Reynslan sýni hins vegar að vatn hitni gjarnan í holum af þessu tagi og því verði gerðar mælingar að mánuði liðnum og aftur í haust en hæpið sé þó að fyrrgreind markmið náist. Hugsanlega leitað víðar Kristján segir áformað að leita að heitu vatni víðar á Vestfjörðum, í tengslum við átaksverkefni á köldum svæðum, en þá munu orkufyrirtækin leggja fram helming kostnaðar á móti orkusjóðum. „Við vonumst til að geta haldið áfram á þessu ári, hugs- anlega í september eða október, og erum þá að horfa til byggðarlaga frá Flateyri til Patreksfjarðar. Við mun- um taka ákvarðanir um það þegar hagkvæmniathuganir liggja fyrir." Skógræktarfélag Reykjavíkur Nýr fram- kvæmdastjóri SIGURÐUR G. Tómasson hef- ur verið ráðinn framkvæmda- stjóri Skógræktarfélags Reykjavíkur. Asgeir Svan- bergsson, sem nú lætur af störfum fram- kvæmda- stjóra, mun áfram vinna að sérverk- efnum fyrir félagið. Sigurður er kunnastur fyrir störf sín í útvarpi en hann var um árabil ritstjóri dægurmála- útvarps Rásar 2 og dagskrár- stjóri rásarinnar. Hann er kvæntur Steinunni Bergsteins- dóttur textílhönnuði og eiga þau tvo syni. *- R E VK J /K VI K MENNINGARBORG IVRÖPU ARIO 2000 í tilefni af því að Reykjavík hefur verið valin ein af menningarborgum Evrópu árið 2000, munu Leikfélag Reykjavíkur, Listaháskóli íslands, Norræna húsið og Orkuveita Reykjavíkur halda Ijósahátíð í nóvember sama ár. Hátíðin er unnin í samvinnu við Helsinki og Bergen sem einnig eru menningarborgir og styrkt af Norræna menningarsjóðnum. Hún verður haldin jafnt úti sem inni og tilgangur hennar er að sýna og sjá dimmasta tíma ársins í nýju Ijósi. Hátíðin mun sameina listviðburði af öllum toga og leita ofangreindir aðilar hér með eftir hugmyndum frá myndlistar- og tónlistarmönnum, danshöfundum, hönnuðum, arkitektum og gjörningahópum. i Nánari upplýsingar gefur Hanna Styrmisdóttir, I verkefnisstjóri, í síma 895 3717 eða hgs@isholf.is I ______________1»__________________I Leikffélag Reykjavíkur Listaháskóli íslands Orkuveita Reykjavíkur NORRÆNA HUSIÖ Einsetn- ingu lýkur í Hafnar- fírði 2004 STEFNT er að því að einsetningu grunnskóla Reykjavíkur ljúki haustið 2002 eins og gert er ráð fyrir í grunnskólalögum. I flestum sveitarfélögum á höfuðborgar- svæðinu er einsetningu skóla nú lokið nema í Hafnarfirði þar sem henni lýkur ekki fyrr en haustið 2004. í Reykjanesbæ er áætlað að einsetning allra grunnskóla verði komin í gagnið haustið 2000. í Reykjavík eru 30 skólar og fjórir í byggingu sem teknir verða í notkun á næstu árum og er þá meðtalinn skólinn sem vera á á Korpúlfsstöðum. Einsetning er þegar fyrir hendi í langflestum skólanna og nokkrir bætast við næsta haust þannig að alls verða 23 skólar þá einsettir. Á næstu ár- um lýkur síðan framkvæmdum vegna einsetningar við sjö skóla en auk þess standa yfir margvíslegar framkvæmdir í sumum þeirra Einsetning grunnskóla nokkurra sveitarféiaga Sveitarfélag: Reykjavík 30 skólar og 4 eru í byggingu: ¦gajg Einsctningu lokið í 23 skólum haustið 1999. Einsetningu lýkur í 1 skóla haustið 2000. Einsetningu lýkur 12 skólum haustið 2001. Einsetningu lýkuri 4 skólum haustið 2002. Reykjanesbær Einsetningu lýkur haustið 2000. Mosfellsbær Einsetningu lýkur haustið 2001. 3< Hafnarfjörður Einsetningu lýkur haustid 2004. ~ — Bessastaðahreppur Einsetningu lokiö. Garðabær Einsetningu lokið. Kópavogur Einsctningu lokið. Seltjarnarnes Einsetningu lokið. skóla sem þegar eru einsettir. Þarf að stækka þá suma og bæta eða breyta til að bæta aðstöðu. Af sex grunnskólum Hafharfjarð- ar verða tveir einsetnir næsta haust en einsetningu þeirra allra lýkur ekki fyrr en haustið 2004. í Reykja- nesbæ verða fjórir grunnskólar bæjarins einsettir frá haustinu 2000 en tveir þeirra eru einsetnir í dag. í Mosfellsbæ er verið að undir- búa byggingu nýs skóla og verður fyrsti áfangi tekinn í gagnið haust- ið 2001. Kostnaður verður kringum 300 milljónir króna en fram- kvæmdir hafa einnig staðið yfir við stækkun Varmárskóla. Hann er að nokkru leyti tvísetinn í dag en ein- setning verður að fullu kominn á í Mosfellsbæ haustið 2001.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.