Morgunblaðið - 01.10.2000, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 01.10.2000, Blaðsíða 8
S SUNN UDAUUK 1. UKTUBEK 2000 MUKGUNBLAUltJ FRETTIR Kvenréttindafélag íslands gagnrýnir Iákvörðun dómsmálaráðherra Hefði átt að skipa konu í Hæstarétt Uss, þið eruð nú meiri horkerlingarnar. Æm ^HRiXHSÉt. ¦¦¦¦ í*-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ v/#- ' l • m 1 Íí-trl ¦". -\^¥3 /éJiiMI iá'Hy # & sSSfc'**^' '¦"' ífer -s ¦fi» • í 't! ¦V '¦.¦':(BF'"' Bk." r r;lKpS ¦ • Morgunblaðið/Þorkell Landgræðsluverðlaun afhent. F.v.: Egill Jónsson og Halldóra Hjaltadóttir á Seljavöllum, Guðlaugur Jónsson og Sæbjörg Tyrfingsddttir á Vodmiilasf öoum, Sveinn Runtílfsson landgræðslustjtíri, Guðmundur Þorsteinsson og Gyða Bergþtírsddttir á Efrí-Hreppi, Guðni Agústsson Iandbúnaðarráðherra, Elín Jdhannesdtíttir og Páll Sam- úelsson frá Páli Samúelssyni ehf. og Jóhann Már Jóhannsson og Þórey Jtínsdóttir í Keflavík i Hegranesi. Fimm fá viðurkenningu fyrir landgræðslu GUÐNI Ágústsson landbúnaðar- ráðherra afhenti í gær land- græðsluverðlaunin í höfuðstöðvum Landgræðslu ríkisins f Gunnars- holti. Verðlaunin komu í hlut þriggja bænda sem stundað hafa Iandgræðslu svo og búnaðarfröm- uðar og athafnamanns sem stutt hafa landgræðslustarfið. Hlutverk landgræðsluverðlaun- anna er að kynna og efla enn frek- ar það mikla sjálfboðaliðastarf sem tinn ið er að landgræðslu víðsvegar um landið. Þau eru veitt einstakl- ingum og/eða 1 elögum og fyrir- tækjum fyrir framúrskarandi störf í þágu landgræðslu og grtíður- verndar. Kffill .lónsson á Seljavöllum í Hornafírði, fyrrverandi ráðunaut- ur og alþingismaður, fékk verð- launin meðal annars fyrír sinn mikla þátt í uppgræðslu víðáttum- ikilla sanda og mela í Austur- Skaftafellssýslu. Guðlaugur .1 ónsson og Sæbjörg Tyrfingsddttir, bændur á Voðmúla- stöðum í Austur-Landeyjum, fengu verðlaunin fyrír að hafa ræktað upp hundruð hektara af söndum og melum á jörð sinni. Guðmundur Þorsteinsson og Gyða Bergþdrsddttir, bændur í Efri-Hreppi í Borgarfirði, fengu verðlaunin meðal annars fyrir að vera brautryðjendur í að nota áburð í litlum skðmmtun til að koma af stað náttúrulegum mda- grdðri í örfoka landi og þrda að- ferðir við að nota haustbeit hrossa á skdgræktarlandi til að minnka eldhættu og flýta fyrir þrdun vall- lendis í bldmlendi í skdgarbotnum. Jdhann Már Jdhannsson og Þdr- ey S. Jdnsddttir, bændur í Keflavík í Hegranesi í Skagafirði, eru verð- launuð fyrir stdrfelldar landbætur á landrýrri leigujörð, meðal annars sem þátttakendur f verkef iiinu Bændur græða landið. Páll Samúelsson, forstjtírí P. Samúelssonar ehf. - Toyota- umboðsins, og Elfn Jdhannesddttir kona hans fá verðlaunin m.a. fyrir að hafa lagt fjölmörgum grænum málefnum lið með fjárstuðningi og á ýmsan annan hátt. Alþjóðadagur kennara Víkkandi sjón- deildarhringur ITILEFNI af alþjóða- degi kennara hinn 5. október nk. r mun Kennarasamband íslands og Félag íslenskra leik- skólakennara vera með opið hús í Kennarahúsinu við Laufásveg frá klukkan 17 til 22 þann sama dag. Agla Ástbjörnsdóttir kennari á sæti í undirbún- ingsnefnd vegna alþjóða- dags kennara hér sem haldinn er undir yfir- skriftinni: Víkkandi sjón- deildarhringur kennara. „Við kennarar fögnum því að eiga dag sem gefur okkur tækifæri til þess að minna á hlutverk okkar í samfélaginu." - Hvert er það hlutverk aðþínu matí? „Hlutverk okkar er að liðsinna nemendum okkar og leggja dag- lega okkar af mörkum til þróa samkennd, auka þekkingu og veita góða menntun." -Hvernig víkkar sjóndeildar- hringur kennara ? „Alþjóðasamband kennara hef- ur heitið að vinna að menntun í þágu friðar og er þemað valið með hliðsjón af því. í öllu skóla- starfi skiptir miklu máli að sam- skipti nemenda einkennist af samkenndj umburðarlyndi og stólningi. I skólastofum um allan heim er að finna þverskurð þess fjölþjóðasamfélags sem við lifum í. Kennarar þurfa að vera opnir fyrir fjölbreytileika einstaklinga og virða nemendur sína án tillits til kynferðis, litarháttar og trúar, svo eitthvað sé nefnt. Ymsum kann að virðast sem þetta sé fjarri þeim raunveruleika sem ís- lenskir kennarar búa við, þ.e.a. segja, við þurfum varla að glíma við vandamál sem tengjast t.d. kynþáttaárekstrum. Staðreyndin er samt sú að á íslandi starfa kennarar með börnum af ólíku þjóðerni. Kennarar verða að vera opnir fyrir fjölbreytileika ein- staklinga, hvort sem þeir vinna með börnum af ólíku þjóðerni, eð- ur ei. Það eru ekki allir eins og það búa ekki allir við sömu að- stæður." - Hvað um hlutverk skólans í nútímasamfélagi? „í dag á skólinn að veita öllum nemendum menntun við hæfi. I því sambandi má nefna að nem- endur með ýmsar sérþarfir eru í almennum skólum, en slíkt þekktist vart fyrir nokkrum ár- um." - Erþetta erfitt íframkvæmd? „Það geta komið upp vandamál meðal nemenda sem rekja má til skorts á umburðarlyndi og þá er mikilvægt að kennurum takist í samvinnu við þá að byggja upp traust og samkennd. Námsgrein- in lífsleikni, sem er að koma inn með nýrri aðalnámskrá, er til þess fallin að opna augu nemenda fyrir mikilvægi friðsamlegrar sambúðar þeirra á meðal." - Gerir skólinn nægilega miMð í því að búa nemendur _______ undirlífíð? „Lífsleikni, kristin- fræði og samfélags- fræði stuðla að því að nemendur séu betur undir það búnir að taka þátt í samfélag- ~™"^~ inu. Sjálf hef ég kennt námsefni sem heitir: Að ná tökum á tilver- unni. Nemendur mínir voru mjög áhugasamir um þetta efni. Það gefur þeim tækifæri til þess að setja sig í spor annarra. Námið fer mikið fram í formi leikrænnar tjáningar, það hjálpar börnum til að upplifa aðstæður, leysa úr Agla Astbjörnsdóttir ? Agla Ástbjörnsddttir fæddist í Reykjavík 9. oktdber 1966. Hún lauk stúdentsprdfi frá Fjölbrautaskdlanum f Ánnúla 1987 og BA-prófi í mannfræði frá Haskola fslands 1992. Eftir það tdk hún B.ed.-prtífi frá Kenn- araháskdla íslands 1996. Hún hefur starfað sem kennari við Melaskdlann f Reykjavík frá 1997. Hún er fulltrúi í samninga- nefnd fyrir hönd grunnskdla- kennara. Agla er f sambúð með Haraldi Erni Jtínssyni arkitekt og eiga þau tvö börn. Alþjóðasam- band kennara vinnur að menntun í þágu friðar ágreiningsmálum og leita lausna á vandamálum sem upp koma þegar þau standa frammi fyrir t.d. vali. Mikilvægt er að börn geti valið úr öllu þvi sem er í boði í samfélaginu í dag, þannig að þau þroskist sem sjálfstæðir einstakl- ingar og komist heil til full- orðinsára. Mér finnst mikilvægt að skólinn leggi áherslu á uppeldi og menntun til friðar. Friðsamleg sambúð manna og þjóða verður aldrei að veruleika ef við byrjum ekki á börnunum okkar. Alþjóða- dagur kennara er liður í þessu." -Hvað verður á dagskrá hjá kennurum á alþjóðadaginn 5. október nk. ? „Kennarasamband íslands og Félag íslenskra leikskólakennara hafa hvatt kennara um allt land til að koma saman og halda dag- inn hátíðlegan. í Reykjavík verð- ur opið hús í Kennarahúsinu við Laufásveg, sem áður sagði. Þang- að eru kennarar hvattir til að koma, hitta félaga sína í stéttinni og eiga saman notalega stund. Dagskráin er á þann veg að klukkan 18 mun kór Félags kenn- ara á eftirlaunum heiðra okkur með nærveru sinni og söng. Guð- rún Pétursdóttir félagsfræðingur verður með erindi sem hún nefn- ir: Fjölmenningarlegt skólasam- félag á íslandi og Bjarni Ólafsson menntaskólakennari flytur ávarp. Klukkan 20 flytur Oddfríður Steindórsdóttir leikskólastjóri ávarp. Helga Þórólfsdóttir félags- ráðgjafi mun segja frá starfi sam- starfsnefndar Reykja- víkur í málefnum nýbúa og Kristín Vals- dóttir tónhstarkennari ætlar að leiða okkur í tónlistarspuna. Það er von okkar sem störfum ----------- í undirbúningsnefnd alþjóðdags kennara að kennarar leggi leið sína í Kennarahúsið á fimmtudaginn og fagni deginum, sem er vissulega mikilvægur og til þess fallinn að stuðla að sam- kennd meðal kennara hér og um heim allan. Að lokum vil ég óska kennurum til hamingju með 5. október, hann er okkar dagur." h
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.