Morgunblaðið - 01.10.2000, Blaðsíða 49

Morgunblaðið - 01.10.2000, Blaðsíða 49
MORGUNBLAÐIÐ SUNNUDAGUR 1. OKTÓBER 2000 49 BREF Eg á þjóð- kirkjuna Frá Haraldi Óla Haraldssyni: ÞEGAR að því kemur að íslendingar aðskilja ríki og kirkju, verður erfið- asta málið líklega fjárhagslega hlið- in. Ég hef lengi flragað þetta og hef komist að augljósri niðurstöðu, ég á þjóðkirkjuna. Eða kannski svona 1/ 275.000 af henni. Ég á hana þrátt fyrir að hafa sagt mig úr henni. Eg á þjóðkirkjuna á sama hátt og ég á Landssímann og allt hitt sem er samofið ríkinu. Þjóðin á allar eigur þjóðkirkjunnar, það segir sig í raun sjálft. Þjóðkirkja íslands síðustu þúsund ár á ekkert skylt við þau sjálfstæðu trúfélög sem eru nú starfrækt án ríkisstyrkja. Þjóðkirkjan náði að sölsa undir sig gríðarleg lönd á 908 árum, eða þar til rfkið tók yfir löndin gegn því að borga prestum laun. Hvernig náði kirkjan þessum lönd- um? Ég held að þjóðkirkjan myndi ekki vilja að ítarlegt svar kæmi við þessari spurningu enda myndi það verða til þers að rifja upp blóðuga sögu kirkjunnar. Eg hef frekar einfalda hugmynd um hvernig á að aðskilja ríki og kirkju; hið þá stofnaða lútherska trú- félag fær þær kirkjur sem hún hyggst nota áfram en aðrar kirkjur verða undir umsjá rflásins enda þarf að viðhalda mörgum gömlum kirkjum. Hið nýja trúfélag mun ekki fá neitt annað frá rfkinu. Þjóðkirkjan hefur fengið of mikið frá íslenska ríkinu og íslensku þjóðinni til þess að krefjast neins. Við megum ekki Ijúka 1000 ára óréttlæti á því að gefa meira eftir. Hvenær lfkur óréttlætinu? Ég vildi að ég gæti horft í augun á hverj- um einasta Alþingismanni og spurt þessarar spurningar en ég get það ekki. Kannski get ég gert annað, ég get beðið Alþingismennina að spyrja sig sjálfa að þessu, horfa á sjálfa sig í spegli og koma úr felum með skoðan- ir sínar. Alþingismenn! Þið voruð ekki kosnir til þess að kæfa mál í nefndum, ykkur er treyst fyrir vel- ferð þjóðarinnar, ykkur er borgað fyrir að hafa skoðanir! Takið afstöðu til þessa máls, ég veit að það er meirihluti meðal ykkar til þess að að- skilja ríki og kirkju eins og það er vflji meirihluta þjóðarinnar. Þetta er réttlætismál, þetta er mannréttinda- mál, þetta er spurning um hvort fólk á að hafa sömu réttindi þótt það hafi ekki sömu trúarskoðanir. Ég er ann- ars flokks borgari þar til réttlætið fær að ganga fram. HARALDUR ÓLI HARALDSSON, Stekkjargerði 6, Akureyri. cjo« verdf ^^ \. Rúmteppi frá kr. IO.9OO.- tvö púðaver HúrZLt eppi-Gf &i?A%n,xit,'tf-úJkAT^iíé&r ^^Ætau. bru Krínglunni - Faxafeni Armúla 1, sími 588 2030 - fax 588 2033 OPIÐHÚS SUNNUDAGINNLOKT. JÖRFABAKK112 Opið hús hjá Sigurði milli kl 15 og 17 i dag sunnudag. Fjögurra her- bergja endaíbúð á fyrstu haað, auk herbergis í kjallara. íbúðin er um 82 fm, með góðum suðursvölum. Hús og sameign nýlega standsett. Verð 10,2 milljónir. ENGJASEL 87 Um er að rasða bjarta og fallega 114 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð. Hús og sameign í góðu standi. íbúðinni fylgir stæöí í bílgeymslu. Áhv. 7,2 milljónir í hagstæðum langtímalánum. Verð 12,8 milljónir. Þórhildur og Kristján taka á móti áhugasömum milli kl 14 og 17 í dag sunnudag. BARÐASTAÐIR 13 Opið hús verður hjá Helenu og Úlf- ari á milli kl 14 og 16 i dag, sunnu- dag. íbúðin er m]ög glæsileg, 108 fm, og er 4ra herbergja, með vönduðum innréttingum. íbúöin er á 3. hæð í litlu fjölbýli. Glæsilegt útsýni frá íbúð. Verð 14,9 milljónir. Solusyning á nýjum og gömlum handhnýttum, austurlenskum gæðateppum á Grand Hótel Sigtúni í dag, sunnudag, frá kl. 13-19 Ný sending Mikið úrval af persneskum teppum hótej; REYKJAVIK Glæsilegt úryal-gott verð 10% staðgreiðslu- afsláttur LC RABGREIÐSLUR sími 861 4883 Mikið úrval af barna- SkÓm í stærðum I9 - 36 komnir st. 20-25 V.4.290,- Gulir og st. 20-25 V.3.990,- bláir, gráir og gulir Opiö 10 til 18, lau. 11-14 w'1^«? Smáskór ^8*^* í bláu húsl við Fákafen - Slmi 568 3919 °9 W EK3VAMIÐUJMN 1=1—™ ^Mk. ÍMMMM siMM llMMÍM iMt u^uafJí MkMM faWkr¥&ÉMMÍHIlÍ-í< *MM £^^H^AUkMatiMfeML,MMMfeMMMM^ ÍSfí MB 'S&^ ¦ oovo - i >;í;: <n\<> OPIÐ I DAG, SUNNUDAG KL. 12-15 Fossagata 4 , Skerjafirði - OPIÐ HUS Fallegt og vel viðhaldið ca 150 fm einbýli ásamt 40 fm bílskúr. Húsið skiptist í 4-5 herb., 2 stofur, eldhús og 2 baðherbergi. Húsið stendur á rúmgóðri eignarlóð með sólríkum garðri til suðurs. Húsið verður til sýnis í dag, sunnudag, milli kl.14 og 16. V. 18,0 m. 9825 Parhús, Bakkasmári - frá- bær staðsetning Vorum að fá [ einkasölu rúmlega 200 fm tvllyft parhús á frábærum útsýnisstaö. Á 1. hasð eru m.a. stórar stofur m. stórum svölum, eldhús, bað, gott herb. ,innb. bllskúr o.fl. Á jarðhasð eru m.a. 3 herb., baðh., þvottah., stór geymsla o.fl. Lóðin er mjög falleg, hellulögð og með góöri verönd o.fl. 9840 4RA-6HERB. Rauðagerði - neðri sérhæð Falleg 150 fm neðri sérhæð (jarðhæð} [ tvíbýli. I Ibúðinni eru 4 svefnherbergi, stórt etdhús og stórt baðherbergi, sérgarður og sérbflastæði. V. 15,9 m. 9843 3JAHERB. Ofanleiti m. bílskýli Glæsiteg, björt og mjög vel með farin ibúð á 2. hæð ( eftirsóttri blokk ásamt 30 fm stæði í upp- hitaðri bllageymslu. Vandaðar innréttingar. Sér- þvottahús. Stórt flisalagt baðh. með baðkari og sturtuklefa. Suðursvalir. Laus strax. V. 12,6 m. 9508 Hátún Mjög skemmtileg og björt ca 73 fm 3ja herb. íbúð á 4. hæð i lyftubtokk með frábæru útsýni. Eignin skiptist I hol, baðherbergi, tvö herbergi, eldhús og stofu. Parket er á gólfum. V. 9,2 m. 9829 Rauðás Mjög falleg 4ra herbergja 109 fm fbúð [ göðu fjölbýlishúsi [ Selásnum. Eígnin skiptist m.a. prjú herbergi, stofu, eldhús og baðherbergi. Sér- þvottahús [ íbúð. Blokkin að utan og sameign er nýlega tekin í gegn. Falleg eign. V. 13,1 m. 9810 einstaklings- Eiríksgata íbúð Falleg og vel skipulögð ca 80 fm Ibúð á 2. hæð. Parket á gólfum, nýlega standsett baðherb. og svalir til norðurs. Eigninni fylgir skúr sem hefur verið breytt i einstaklingsíbúð og hægt er að leigja út sér. V. 10,5 m. 9826 Stóragerði - nýstandsett 4ra herbergja 100 fm Ibúð á 4. hæð I góðrl blokk. Nýtt parket. Fallegt útsýni. Frábær stað- setning. V. 11,9 m. 9827 Rauðarárstígur - bílskýli Falleg 4-5 herb. Ibúð í nýlegu húsi á tveimur hæðum með sérinng. af svölum. fbúðin sktptist í 3 herb., 2 stofur, 2 baðherbergi og eldhús. Parket og fllsar á góffum og góðar suðursvalir. V. 12,9 m. 9833 Stóragerði Falleg og björt 5 herbergja 130 fm neöri sérhæð auk bllskúrs I Stóragerðl. Elgnin skiptist m.a. í þnu herbergi, stofu, borðstofu, baðherbergi og rúmgott eldhús. Baðherbergið er nýstandsett og flfsafagt í hólf og gólf og vönduö massff eikarínnretting f eldhúsi. Húsinu hefur verið mjög vel viðhaldið og er I góðu ástandi. 9835 Seilugrandi - laus 5 herbergja björt (búð um 106 fm fbúð á 2. hæð ásamt stæðf [ bflageymslu. fbúðin skiptist f 4 hertD. stofu, o.fl. Sérinng. af svölum. V. 11,9 m. 9834 Þangbakki - utsýni 2ja herb. mjög rúmgóð um 70 fm íbúö á 9. hæð (efstu) f lyftuhúsi. Stórkostlegt útsýni. Stórar svalir. Stutt f alla þjónustu. Laus strax. V. 8,5 m. 9839 Hraunbær Vorum að fá í sölu 33 fm 2ja herbergja .samþykkta" einstaklings fbúð á jarðhæð. fbúðin getur losnað fljótlega. V. 4,5 m.9841 Furugerði - laus strax Falleg 75 fm rúmgóð 2ja herb. fbúð á jarðhæð með sérgarði. Parket á gólfum, snyrtilegar inn- rettingar og hús I góðu ástandi. V. 9,2 m. 9844
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.